Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2021 o 10:12 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 10:12 - 10:14 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predseda, povedali ste niečo o tých jahňatách a vo mne to vyvolalo teraz nejaké spomienky, ktoré naozaj sú hodné možno aj toho, aby som využil tento priestor na poďakovanie. Bol som pred Veľkou nocou pár dní vo funkcii a volal som, keď som zistil teda, že máme taký obrovský problém s jahňatami, nejakých spracovateľov, chovateľov, aj obchodníkov, a hovorím, viete, ja som teraz nejaký Mičovský, som minister a ja by som potreboval, aby ste mi pomohli. A naozaj sa stala taká malá zázračná vec, že tí ľudia, aj keď sme sa ešte v živote nevideli, sme sa dali dohromady a to, čo bolo v roku 2019 realitou, že sa na slovenskom trhu predalo slovom aj písmom 400 kusov jahniat, sa vďaka týmto ľuďom, vďaka tomuto trojuholníku výrobcov, spracovateľov a obchodníkov zmenilo na realitu, ktorá mala tých 8-tisíc kusov vlani a teraz to stúpa tak, že dokonca sme v situácii, že dopyt začína byť väčší ako ponuka. To znamená, že aj tu je práve ten čarovný moment, keď vieme, že tých našich pôdohospodárov a v tomto prípade chovateľov oviec a jahniat musíme podporiť.
Dokonca tí spracovatelia po tých rôznych rokovaniach sú dnes takí féroví, teda niektorí, nebudem menovať, lebo sa to asi nepatrí, ale vyjadrujem vďaku tým konkrétnym, ktorí garantujú našim chovateľom, že keby náhodou z nejakých dôvodov neodobrali kontrahované množstvo jahniat, tak za každý kus mu zaplatia, hoc ho neodoberú. To sú naozaj už kroky, ktoré boli pred dvomi-tromi rokmi úplne neočakávané, alebo teda vylúčené. Takže ďakujem tomuto trojuholníku, že to funguje a samozrejme treba pristúpiť nielen k jahňatám, ale tento spôsob, ktorý vyžaduje možno komunikáciu, dohodu a snahu o spoluprácu ako kľúčové slovo, umožňuje robiť malé zázraky na pôdohospodárskom a chovateľskom trhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 9:47 - 9:48 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ďakujem za tie poznámky, faktické. Jednoznačne proces zvýšenia sebestačnosti, potravinovej, našej krásnej krajiny je zdĺhavý a súhlasím s tým, že ho treba urýchliť. Je na to veľa spôsobov. Niektoré veci sa podarili, niektoré, ktoré sa nedaria, o tých sa hovorí voľajako rado a častejšie. Je to súvis rôznych aspektov, ktoré jednoznačne, keďže všetci, aj v sieni zákonnosti sme spojení určite tým, že chceme zdravo jesť, aby sme urobili tie kroky, ktoré jednoznačne vyžaduje táto oblasť, a to urobiť účinne kopu ďalších, nielen legislatívnych, ale aj občianskych záležitostí. Pretože venovať sa slovenskej produkcii môžme každý napríklad v regáloch obchodov, kde máme možnosť podporiť našich producentov už len tým, že si všimne, že je to slovenský výrobok a my si ho kúpime. Je to ten najlepší spôsob, ktorý máme v rukách úplne všetci občania Slovenska. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2021 9:39 - 9:42 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Dobrý deň. Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda.
Vážený pán predseda výboru, vážená pani spravodajkyňa, pani poslankyne, páni poslanci, dovolím si zareagovať na tento návrh s tým, že ho vítam. Je to dobrý návrh, ktorý je veľmi stručný a je za ním skrytá pomerne veľmi dôležitá oblasť toho, aby sme naším farmárom ozaj reálne pomohli v činnosti, ktorá je dnes pre nich veľmi zaťažujúca, ak teda sledujeme to, že chceme vyprodukovať vlastné domáce potraviny, kvalitné, tak, aby spĺňali všetky štandardy, tak musíme myslieť na výrobcu tak, aby sme mu jeho život uľahčili.
Dneska situácia je taká, že chovateľ dobytka alebo aj chovateľ zveri na farme má naozaj veľké náklady s prepravou svojich zvierat na vzdialené bitúnky. Musí platiť dopravu, musí platiť prácu toho bitúnku, ktorý mnohokrát je teda zaťažený veľkou administratívou. A sú to veci, ktoré jednoznačne mu sťažujú život. Takže tento návrh, ktorý smeruje k tomu, aby farmár, chovateľ mohol samé svoje zvieratá vychované doma aj poraziť a spracovať, je správny. Samozrejme, vždycky ten diablik je skrytý v detailoch a je veľmi dôležité, aby potom následne vykonávací predpis ministerstva, na ktorý sa tento návrh odvoláva, bol takým veľmi dobre vyváženým na jednej strane s tým, aby zjednodušil administratívne, technické, technologické a hygienické požiadavky na takúto činnosť. A na druhej strane, aby tá hygiena, štandard hygienický a spracovateľský bol zabezpečený. No a vyváženosť bude veľmi dôležitá a verím, že ministerstvo ju nájde, pretože tento návrh si to zaslúži.
Mal som ešte na mysli aj vyhlášku, ktorú, myslím, pán predkladateľ, nie je teda súčasťou tohto legislatívneho návrhu, ale ja som ju mal možnosť vidieť. Bola dobre spracovaná vyhláška, ktorá by mala následne byť pripojená k tomuto návrhu. Je veľmi podrobná. Tam akurát som mal taký maličký pocit, že bude možno otázka, ako zabezpečiť to zabitie zvieraťa tak, aby, myslím, že sa tam hovorí o tom, aby nezvratným spôsobom bol poškodený mozog. Je potrebné, možno by najbližšie k tomu mali poľovníci, otázka je teda, kto to bude vykonávať. Je potrebné možno v zákone o zbraniach a strelive urobiť potom aspoň pod čiarou nejaký doplnok, ktorý bude hovoriť o tom, že takúto činnosť môže v súvislosti s výkonom zamestnania vykonávať osoba, ktorá je na to nejakým spôsobom spôsobilá. Ale to je detail, ktorý sa určite vyrieši, takže ešte raz, oceňujem a verím, že tento návrh prispeje naozaj k tomu tak, ako to predkladateľ pomenoval, k zvýšeniu potravinovej bezpečnosti Slovenska a k zvýšeniu kvality potravín, ktoré máme denne na stole.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 9:32 - 9:33 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja len chcem potvrdiť, že naozaj výsledok, tento zákon aj pozmeňujúci návrh je výsledkom dobrej spolupráce a chcem povedať aj za výbor, aj za poslanecký klub, že tento návrh zákona podporujeme. Podporujeme aj tento pozmeňujúci návrh, ktorý môže pomôcť študentom, bol dobre vyrokovaný, ako už bolo spomenuté, aj akreditačnou agentúrou. A sú tu také drobné veci, ktoré idú naprieč politickým spektrom, nie sú koaličné alebo opozičné, ale sú dobré, aby pomohli vzdelávaniu, konkrétne aj teraz vysokému školstvu. Takže za mňa podpora.
Ďakujem, pán poslanec.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2021 9:21 - 9:23 hod.

Vons Peter
Ďakujem. Áno, navrhujem, aby sa o tomto zákone hlasovalo v utorok 21. septembra o sedemnástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2021 9:07 - 9:09 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Dobré ráno, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Radovana Kazdu, Jaromíra Šíbla, Tomáša Lehotského a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie, tzv. atómový zákon, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 594, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 846 z 29. júna 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 338 z 9. septembra 2021 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 210 zo 14. septembra 2021. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňovacie a doplňujúce návrhy. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 217 zo 16. septembra 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.9.2021 17:29 - 17:30 hod.

Krošlák Ján
Pán predsedajúci, chcel by som tiež požiadať Národnú radu o preloženie bodu 42, tlač 582, na stredu 22. 9. o 14. hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.9.2021 15:19 - 15:20 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla po všeobecnej rozprave na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.9.2021 15:00 - 15:08 hod.

Vons Peter
Ďakujem. Ja len zopakujem, že hlasovať sa o tomto návrhu zákona bude po hlasovaní zákona, ktorý je pod tlačou 555.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.9.2021 14:56 - 14:59 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, aj ostatným za pochopenie a ospravedlňujeme sa.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a ktorým sa menia niektoré zákony, tlač 539, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 859 z 29. júna 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárskej záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu, vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 320 z 9. septembra 2021 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 200 zo 14. septembra 2021.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča, odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu a odporúča Národnej rady (rade, pozn. red.) Slovenskej republike (republiky, pozn. red.) uvedený vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 201 zo 16. septembra 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Na záver chcem ešte uviesť, že hlasovanie o tomto zákone bude po odsúhlasení alebo pri hlasovaní tlače 555.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis