Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

1.7.2021 o 9:25 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 1.7.2021 9:25 - 9:45 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, Slovenská republika, pokiaľ ide o zaočkovanosť je na chvoste nielen Európskej únie, ale pomaly celého sveta, lebo 37% zaočkovaných nie je absolútne žiadna výhra. Pokiaľ ide o dôvody tohto mizerného zaočkovania, tak tie by sme mohli ďalej tu na ľavej strane tohto pléna od spodku až celkom po vrch a z časti aj v strede stredného radu, pretože to čo vystrája opozícia, pokiaľ ide o očkovanie, nemá obdobu na celom svete.
Tak vážne spochybňovanie očkovania a očkovacích látok, ako je na Slovensku, si nepamätám a ani sa nepamätám, že by to vôbec v niektorej krajine opozícia takto robila. Ale tento môj pozmeňujúci alebo tieto dva pozmeňujúce návrhy, ktoré súvisia so zákonom, nemajú ambíciu odhaľovať príčiny toho, ale majú ambíciu tú, aby sme sa všetci popasovali s tým, aby sme v ľuďoch vzbudili záujem o očkovanie, aby sme dosiahli aspoň 60-70-percentnú zaočkovanosť, pretože nie je otázka, či tretia vlna koronavírusu príde, ale otázka je tá, že kedy príde a akou silou udrie.
Pokiaľ sa chceme vyhnúť všetkým tým lockdownom, zatváraniu prevádzok, pokiaľ sa chceme vyhnúť znovu nejakým vzburám, ktoré tu budú títo páni iniciovať, tak jediná cesta z toho von je práve očkovanie. Skúšame urobiť očkovanie pre ľudí príťažlivým aj tým nápadom, ktorý vznikol na ministerstve financií, podpredsedu vlády a ministra financií, aby sa ľudia, ktorí sú zaočkovaní, mohli byť odmenení istou prémiou, o ktorej bližšie budem hovoriť o chvíľočku. A zároveň, aby sme motivovali aj tých, ktorí, teraz hovorím to v úvodzovkách, ak donútia svojich blízkych alebo osoby, ktoré zaočkované nie sú, aby sa zaočkovať dali. A to je to odstupňované alebo toto je to odstupňovanie, ktoré spomínal pán minister financií vo svojom úvodnom slove, že ak sa bude jednať o osobu do 50 rokov, tak tam tá prémia je vo výške 30 euro, pre ročníky veku 50 až 60 rokov 60 euro a pre obyvateľov nad 60 rokov je to 90 euro, pretože toto je tá najrizikovejšia kategória ľudí a toto je aj jedna z najmenej zaočkovaných kategórií, ktorú jednoducho potrebujeme mať zaočkovanú.
Pokiaľ ide o samotnú očkovaciu prémiu, tak tá bude fungovať spôsobom, že osoba, zaočkovanec, nad 18 rokov sa prihlási na webe ministerstva financií, kde zadá svoje údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, počet dávok vakcíny. To súvisí s tým, že ak má jednu dávku, tak má jednu prihlášku do súťaže, ak má v sebe obidve dávky, tak má dve prihlášky do súťaže. A pokiaľ ide o vakcínu Johnson & Johnson, tak tá je jednodávková, tak tá má automaticky dve prihlášky do súťaže. Zadá svoju emailovú adresu a telefónne číslo, zaškrtne políčko so súhlasom s pravidlami tejto súťaže, so súhlasom so spracovaním osobných údajov, čím v plnom rozsahu odsúhlasí podmienky súťaže a spracovanie osobných údajov na účely súťaže a so súhlasom na komunikáciu všetkých údajov. NCZI potvrdí zaočkovanie, a tým pádom sa dostáva do žrebovania.
Žrebovanie prebieha podľa rozpisu každý pracovný deň, 5 minút žrebovanie v RTVS, kde sa rozdelia neverejné a štandardné výhry v nedeľu. V nedeľu bude ďalší 60-minútový televízny program so žrebovaním prémiových výhier a superprémií. V prípade, ak sa výhra nerozdelí, prenáša sa do ďalšieho žrebovania alebo ich môže organizátor nechať prepadnúť. Počíta sa s tým, že minimálne bude celkovo 6 240 výhercov. Výhry sa vyplácajú do 30-tich dní a týždenne je to od 600-tisíc do jeden a pol milióna eur na výhry. To sa už zmenilo, že najviac nemôže presiahnuť tá suma týždenne dva milióny euro.
Pokiaľ ide o sprostredkovateľský bonus, NCZI vytvorí unikátny identifikátor pre každého zaočkovaného a tento kód z dátumu očkovania dá zaočkovanej osobe, ktorá ho presvedčila sa dať zaočkovať, teda sprostredkovateľovi. Do siedmich dní od zaočkovania oboma dávkami očkovanej osoby sa sprostredkovateľ s trvalým pobytom na Slovensku prihlási na webovej stránke zriadenej ministerstvom financií, uvedie svoje údaje a so súhlasom GDPR a dostane svoj IBAN alebo resp. dá svoj IBAN. Sprostredkovateľ môže prihlásiť zaočkovaného od 15. 07. do 31. 10., sprostredkovateľ si nemôže pripísať zaočkovaného prihláseného na očkovanie pred účinnosťou tohto zákona. Výška sprostredkovateľského bonusu je taká, ako som vám už pred chvíľkou spomenul.
Zároveň sa vyjadrím aj k tomu, že prečo je to tak, resp. prečo to robí ministerstvo financií a nie ministerstvo zdravotníctva, lebo takéto otázky som už počul tu v parlamente, tak je to veľmi jednoduché. Pretože ministerstvo financií je to, ktoré má tieto peniaze určené na, na, na tú, na tieto výhry. Takisto má legislatívu, ktorá to pripraví, ktorá vie dať k tomuto, tejto prémií a aj k sprostredkovateľskému bonusu legislatívny rámec. A, samozrejme, nesmieme zabúdať ani na spoluprácu s NCZI, ktorá umožnila to, aby sa táto prémia a aj sprostredkovateľský bonus mohol do tohto zákona dostať, aby to mohlo fungovať.
Považujeme dopady pandémie v prípade nezaočkovanosti populácie za oveľa drahšie, než je tých najviac 15 mil. euro, čo môže stáť táto prémia aj so sprostredkovateľským bonusom. A to vám hovorím o obrovskom nepomere, pretože ak by sme znovu mali zatvárať ekonomiku alebo ak by sme znovu mali zatvárať prevádzky, alebo, nedajbože, znovu pristúpiť k lockdownu, tak tie následky sú nedozerné a nedajú sa ani porovnávať s týmto.
Podstatné je to, že na jednu osobu, takže ten sprostredkova..., ten ktorý sprostredkúva to zaočkovanie, tak ten mu to môže urobiť na jednu osobu len raz, čiže toto je ošetrené aj legislatívne, toto bola pripomienka dnes ráno, ktorá sa do toho zapracovala, takže sa týmto spôsobom vyhneme akýmkoľvek špekuláciám tých, ktorí by, ktorí by mohli špekulovať. Jeden, jedna osoba môže sprostredkovať najviac pre 50 ľudí takéto očkovanie.
A teraz by som, vážený pán podpredseda Národnej rady, pristúpil k čítaniu alebo prednesu pozmeňujúceho návrhu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči, čas sa vám zastavuje, môžete.

Gyimesi, György, poslanec NR SR
Jedná sa o doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györga Gyimesiho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, je to tlač 600.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem toto doplnenie:
K čl. I
Čl. I sa dopÍňa bodom 3, ktorý znie:
"3. V tretej časti sa za siedmu hlavu vkladá ôsma hlava, ktorá znie:
"ÔSMA HLAVA
FINANČNÁ PODPORA PROTIPANDEMICKÝCH OPATRENÍ
§ 30q
Očkovacia prémia
(1) Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a zabránenie ďalšieho šírenia pandémie môže ministerstvo financií vyhlásiť súťaž o finančnú odmenu pre fyzické osoby, ktoré absolvovali očkovanie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému
koronavírusom SARS­ CoV-2 (ďalej len "očkovacia prémia").
(2) Do súťaže o očkovaciu prémiu sa môže zaregistrovať fyzická osoba, ktorá absolvovala očkovanie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému koronavírusom SARS-CoV-2, dovŕšila vek aspoň 18 rokov a je registrovaná v databáze Národného centra pre zdravotnícke informácie podľa § 30r ods. 2. Do súťaže o očkovaciu prémiu sa môže zaregistrovať fyzická osoba podľa prvej vety po absolvovaní očkovania každou dávkou očkovacej látky; ak ide o očkovanie jednodávkovou očkovacou látkou, táto osoba sa môže zaregistrovať dvakrát. Vyhlasovateľ súťaže o očkovaciu prémiu podľa odseku 1 (ďalej len "vyhlasovateľ") zaregistruje do súťaže o očkovaciu prémiu fyzickú osobu podľa prvej vety, ktorá pri registrácii uvedie meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, telefónne číslo, prípadne e­mailovú adresu a súhlas so spracovaním a overením týchto údajov. Štatút súťaže o očkovaciu prémiu (ďalej len "štatút") môže určiť ďalšie kritériá, najmä vek, pohlavie, miesto trvalého pobytu alebo dávku očkovacej látky, na určenie fyzických osôb, ktoré sa zaradia do žrebovania o očkovaciu prémiu v príslušnom týždni.
(3) Vyhlasovateľ je oprávnený
a) zabezpečiť žrebovanie očkovacej prémie prostredníctvom vysielateľa zriadeného zákonom,
b) vyplácať očkovaciu prémiu,
c) propagovať alebo zabezpečiť propagáciu súťaže o očkovaciu prémiu v hromadných informačných prostriedkoch.
(4) Vyhlasovateľ je oprávnený činnosti podľa odseku 3 zabezpečiť prostredníctvom poverenej osoby, ktorou môže byť len právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti vyhlasovateľa. Na účel zabezpečenia činností podľa odseku 3 je vyhlasovateľ oprávnený poskytnúť poverenej osobe preddavok.
§ 30r
Žrebovanie očkovacej prémie a výška očkovacej prémie
(1) Žrebovanie očkovacej prémie sa uskutočňuje počas obdobia a v rozsahu vymedzenom štatútom. Žrebovanie očkovacej prémie sa uskutočňuje prostredníctvom vysielateľa zriadeného zákonom na základe zmluvy uzatvorenej s vyhlasovateľom. Priebeh žrebovania očkovacej prémie a jeho výsledky osvedčuje notár prítomný pri žrebovaní.
(2) Na účely overenia skutočnosti, či fyzická osoba absolvovala očkovanie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému koronavírusom SARS-CoV-2, sa použijú údaje z databázy fyzických osôb zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému koronavírusom SARS-CoV-2, ktorú vedie Národné centrum zdravotníckych informácií.
(3) Výška očkovacích prémií určených na žrebovanie nesmie týždenne presiahnuť v úhrne 2 000 000 eur. Ak sa v príslušnom týždni suma určená na žrebovanie podľa prvej vety úplne nerozdelí medzi výhercov súťaže o očkovaciu prémiu, zostatok tejto sumy možno použiť v súťaží o očkovaciu prémiu v nasledujúcich týždňoch. Štatút upraví podrobnosti určovania výšky jednotlivých očkovacích prémií v príslušnom týždni a spôsob použitia sumy podľa druhej vety.
(4) Vyhlasovateľ v štatúte určí najmä
a) trvanie súťaže o očkovaciu prémiu a ďalšie podmienky účasti v súťaží o očkovaciu prémiu,
b) pravidlá súťaže o očkovaciu prémiu,
c) technické podmienky žrebovania očkovacej prémie,
d) spôsob a lehoty vyplácania očkovacej prémie.
§ 30s
Sprostredkovateľský bonus
(1) Na podporu protipandemických opatrení môže ministerstvo financií poskytovať finančnú odmenu pre fyzickú osobu, ktorá sprostredkuje absolvovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému koronavírusom SARS-CoV-2 (ďalej len "sprostredkovateľský bonus"). Na účely overenia splnenia podmienok na poskytnutie sprostredkovateľského bonusu prideľuje ministerstvo financií bezvýznamový identifikátor fyzickej osobe, ktorá absolvovala očkovanie druhou dávkou očkovacej látky alebo absolvovala očkovanie jednodávkovou očkovacou látkou po overení podľa odseku 3. Tento bezvýznamový identifikátor poskytne fyzická osoba podľa druhej vety svojmu sprostredkovateľovi očkovania na uplatnenie sprostredkovateľského bonusu.
(2) Sprostredkovateľský bonus pre fyzickú osobu, ktorá sprostredkovala absolvovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému koronavírusom SARS-CoV-2 (ďalej len "sprostredkovateľ očkovania") možno poskytnúť za týchto podmienok:
a) sprostredkovateľ očkovania
1. je plnoletý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
2. má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky,
3. dosiahol, že aspoň jedna plnoletá fyzická osoba na území Slovenskej republiky absolvovala očkovanie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému koronavírusom SARS-CoV-2 oboma dávkami očkovacej látky od 1.júla 2021 do 31. októbra 2021 (ďalej len "zaočkovaná osoba"),
4. sa zaregistruje na webovom sídle ministerstva financií ako sprostredkovateľ očkovania v lehote siedmich dní od poskytnutia bezvýznamového identifikátora zaočkovanou osobou a uvedie svoje údaje v tomto rozsahu:
4a. meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, telefónne číslo, prípadne emailová adresa,
4b. číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má vyplatiť sprostredkovateľský bonus,
4c. bezvýznamový identifikátor zaočkovanej osoby,
4d. súhlas so spracovaním a overením poskytnutých údajov,
b) zaočkovaná osoba
1. má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
2. sa zaregistruje na webovom sídle ministerstva financií ako zaočkovaná osoba v lehote siedmich dní od absolvovania očkovania druhou dávkou očkovacej látky alebo po absolvovaní očkovania jednodávkovou očkovacou látkou a uvedie svoje údaje v tomto rozsahu:
2a. meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu a rodné číslo,
2b. telefónne číslo, prípadne e-mailová adresa na účel zaslania bezvýznamového identifikátora,
2c. dátumy, v ktorých absolvovala očkovania oboma dávkami očkovacej látky,
2d. súhlas so spracovaním a overením poskytnutých údajov,
3. poskytne bezvýznamový identifikátor svojmu sprostredkovateľovi očkovania v lehote siedmich dní od jeho pridelenia.
(3) Na účely overenia skutočnosti, či je fyzická osoba zaočkovanou osobou, sa použijú údaje z databázy fyzických osôb zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému koronavírusom SARS-CoV-2, ktorú vedie Národné centrum zdravotníckych informácií.
(4) Za absolvovanie očkovania oboma dávkami očkovacej látky sa považuje aj absolvovanie očkovania jednodávkovou očkovacou látkou. Na účely registrácie podľa odseku 2 písm. b) druhého bodu sa lehota siedmich dní považuje za dodržanú, ak sa fyzická osoba, ktorá absolvovala očkovanie jednodávkovou očkovacou látkou, zaregistruje do siedmich dní od spustenia registrácie na webovom sídle ministerstva financií.
(5) Jedna zaočkovaná osoba môže byt' na účely poskytovania sprostredkovateľského bonusu uplatnená len raz. Sprostredkovateľský bonus možno poskytnúť jednému sprostredkovateľovi očkovania najviac za 50 zaočkovaných osôb. Výška sprostredkovateľského bonusu pre jedného sprostredkovateľa očkovania je
a) 30 eur za zaočkovanú osobu, ktorá najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky alebo najneskôr v deň absolvovania očkovania jednodávkovou očkovacou látkou nedovŕšila vek 50 rokov,
b) 60 eur za zaočkovanú osobu, ktorá najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky alebo najneskôr v deň absolvovania očkovania jednodávkovou očkovacou látkou dovŕšila vek 50 rokov a nedovŕšila vek 60 rokov,
c) 90 eur za zaočkovanú osobu, ktorá najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky alebo najneskôr v deň absolvovania očkovania jednodávkovou očkovacou látkou dovŕšila vek aspoň 60 rokov.
(6) Vláda môže nariadením ustanoviť vyššie sumy sprostredkovateľského bonusu, ako sú uvedené v odseku 5.
(7) Sprostredkovateľský bonus vypláca ministerstvo financií sprostredkovateľovi očkovania na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky poskytnutý v rámci registrácie podľa odseku 2 písm. a) štvrtého bodu do 30. novembra 2021.
(8) Sprostredkovateľský bonus sa považuje za podporu poskytovanú z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu, 51ae.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51ae znie:
"51ae) § 9 ods. 2 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov."."
Pán predsedajúci, skončil som. Zároveň by som chcel ešte jednu vec.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči, máte ešte dve minúty.

Gyimesi, György, poslanec NR SR
Áno. Pokiaľ ide o vakcínu Sputnik, nechcem sa vracať k celej genéze jej dovozu, resp. ku všetkému tomu, čo sa udialo, prečo to dopadlo tak, ako to nakoniec dopadlo. V tejto súvislosti za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností, či Slovenská republika môže nevyužité vakcíny predať, alebo darovať, by som rád predniesol jeden ďalší pozmeňujúci návrh k tomuto istému zákonu, ktorý by som práve teraz predniesol.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, je to tlač 600.
Čl. I sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
"3. V § 36c ods. 3 prvej vete sa za slová "šírenia pandémie" vkladajú slová "vrátane predaja alebo darovania liekov, alebo zdravotníckych pomôcok do zahraničia."
Skončil som, pán predsedajúci.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 30.6.2021 19:47 - 19:47 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Na záver ešte ja sa k tomuto vyjadrím. Vážený pán predkladateľ, ja musím povedať, že od dvanástej do ôsmej tu sedíme a bolo to veľmi slabé. Zato, že Igor Matovič je minister financií a dneska prezentoval výsledky, ktoré dokazuje slovenská ekonomika, čísla, ktoré prezentoval, sú oveľa lepšie ako tie, ktoré sa predpokladali. A za, neviem teda, či sú to ozaj dôvody na to, aby bol odvolávaný.
A k tým ostatným výsledkom, k tomu sme sa vyjadrovali už predtým. Ja jediný dôvod na toto odvolávanie, je pre mňa strach, strach z vašej strany, a ak vy chcete byť lídrom niekoho, kto bude túto krajinu viesť, tak ja s tým mám veľký problém, pretože človek, ktorý má strach, nemôže niečo viesť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 19:11 - 19:12 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani Saková, mnohí vás tu chvália za profesionálny, kultivovaný prejav. Áno, aj vy, aj vaši kolegovia, spomeniem niektorých lídrov, pán Pellegrini, pán Raši, pán Tomáš, tu chodia naškrobení, to je pozlátko. Všetko je to pozlátko.
A spomenuli ste v svojom prejave, že nie sú dôležité slová, ale skutky. Ja vás troška poopravím. Ja si myslím, že človek veľmi veľa o sebe povie slovami. Napríklad, keď nevie o tom, že sú zapnuté mikrofóny, však? Vy o tom musíte niečo vedieť. „Bude to drahé,“ povedal váš šéf Pellegrini. A vy ste automaticky reagovali: „No a čo? Oni na to budú hľadať peniaze.“ A odkazovali ste na vládu, ktorá príde po vás. Takú vy máte zodpovednosť, taký vy máte prístup k ľuďom. Slová veľmi veľa hovoria.
A ešte dodám výrok vášho predsedu. Bolo niekoľko desiatok nakazených a on povedal ako predseda vlády: „Každý si oddnes na Slovensku musí pomôcť, ako si pomôcť vie.“ Toto je váš prejav a ja si myslím, že slová povedia veľmi veľa o človeku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 18:52 - 18:52 hod.

Kremský Peter
Pán kolega Mizík, ja žasnem. Ja si myslím, že ste to povedal nepresne, že to ego je väčšie ako úplne celý vesmír, to tam chýbalo úplne.
Ja si myslím, že jediný váš problém je, že tie slová, ktoré vám tam napíšu, neviete prečítať. Skúste im povedať, aby vám to písali jednoduchšie alebo takto potom to znie smiešne, keď to neviete prečítať. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 18:40 - 18:42 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Raši, nebude náhoda, že aj ja sa budem opakovať ako moji kolegovia a kolegyne. Na vysokoškolsky vzdelaného človeka, lekára slabučké, nevyzreté vystúpenie. Keďže nemáte pravdivé argumenty ani dôvody na odvolanie Igora Matoviča, tak ste veľkú časť svojej rozpravy citovali ľudí zo sociálnych sietí. Určite mnohí z autorov tiež prišli o výhody, ktoré ste im za vlády SMER-u poskytovali. Takých ľudí je plno, a preto vykrikujú, vyhrážajú sa a posmievajú, lebo už tie výhody pri našej vláde nikdy mať nebudú. Možno na pár výnimiek, ale určite naši ministri a vláda robia všetko pre to, aby sa vládlo úplne iným spôsobom a bez práce nikto nebude mať koláče.
Najviac ste Slovensku ublížili vy zo SMER-u 1, 2, pred vami slotovci a mečiarovci. Neverím, že ešte niekedy sa nájdu politici, ktorí dokážu napáchať viac škody ako spomínané strany. To sa nikdy nesmie stať. My to ani nesmieme dovoliť.
Priznám, že Igor Matovič urobil aj nejaké chyby, hlavne kvôli pliage COVID. Najviac mu politicky ublížilo, že priveľa času venoval tomu najcennejšiemu, a to ochrane zdravia a životov ľudí. Naozaj vsadil sa do toho celý a ja mu to nezazlievam, keďže zdravie je naozaj a, životy, to najcennejšie, čo máme. Za žiadne peniaze si zdravie nekúpime.
Chyby v ekonomike a v iných rozhodnutiach sa napraviť dajú. Mnohí ľudia až časom pochopia, a už aj niektorí pochopili, že to malo zmysel. Igor Matovič vyvýšil zdravie a životy nad politické body a budovanie si imidžu úspešného politika s naškrobenou falošnou tvár... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 18:39 - 18:40 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Asi mám s kolegami rovnaké myšlienky a pripravil som si podobnú faktickú ako moji dvaja predrečníci. By som možno tak v krátkosti povedal, že ak chce byť človek možno populárny, tak musí robiť vedu, tanec, spev alebo divadlo, ale keď je človek v politike, asi populárny nikdy nebude.
Ale ja sa taktiež na vašu úroveň neznížim a nebudem čítať komentáre a recenzie na vás, ja som si počas tej chvíli dal do vyhľadávača Googlu vaše meno a mi vybehlo množstvo článkov napríklad v Denníku N, SME-čko a som otvoril diskusiu a boli tam fakt zaujímavé komentáre priamo ku vám a myslím si, že to už až prehnali.
A stačí si dať, ako spomínali všetci kolegovia, meno kohokoľvek poslanca a uvidíte tam obrovské množstvo negatívnych reakcií.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 18:38 - 18:39 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ja sa nechcem opakovať, ale zhrniem asi to isté, čo hovorili aj moji kolegovia, súhlasím s nimi, mala som to pripravené. Je to, ste ma veľmi sklamal, kolega, pretože čítať vyjadrenia z facebooku, to si môžme prečítať, 150 je tu, asi na každého z nás tam nájdeme vyjadrenia, vrátane ministrov a vrátane asi aj všetkých komunálnych politikov, ale nechcem vás s tým konfrontovať.
Ja len vám pripomenie vaše asi jak kauzy, ktoré nebudeme písať my, určite to budú písať iní ľudia a budú na, na knihy. A pripomeniem vám, keď my dvaja sme sa stretli, bolo to v decembri 2018 v Kopčanoch a ja som sa vás vtedy ako podpredsedu vlády pýtala: „Pán podpredseda vlády, urobili ste rozhodnutia vlády, keď dávate určite povinnosti samosprávam, ako máme s tým naložiť?“
Ja vám poviem, čo ste vy mne povedali: „Ste primátorka mesta, máte pred sebou štyri roky, viete, čo máte robiť, zvyšujte dane.“ To bola vaša odpoveď.
Tak ja dúfam, že takýmito odpoveďami, dúfam, že sa nechystáte naspäť do komunálnej politiky, že nebudete takto komunikovať s občanmi.
Zdalo sa mi a ešte vám poviem teda, čo ste mi povedali: „Ja som bol primátorom dve volebné obdobia, a keby som bol ešte jedno,“ tri bodky, nebudem hovoriť, čo ste mi povedali, že teda bolo to veľmi náročné, takže takto hodnotíte v podstate aj našu prácu, lebo si myslím, že je veľmi náročná, či to robíme tu ako poslanci Národnej rady, alebo v komunálnej politike.
A ešte raz zopakujem, že čítať vyjadrenia v postate z internetu, kde, teda z facebooku, kde ľudia píšu len takéto, väčšinou takéto veci, ja som od vás očakávala viac.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 18:36 - 18:38 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Pán Raši, je naozaj nízke a úbohé znížiť sa k tomu, že budete čítať tuto v snemovni Slovenskej republiky invektívy z internetu.
Keby ste ma aspoň počúval, ja som sa vás snažil počúvať tiež. Tak počkám, kým sa dorozprávate.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Ospravedlňujeme sa.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
Podľa mňa, keby som začal hľadať v internete, tak takýchto invektív na vás a na vašich súkmeňovcov z HLAS-u a bývalého SMER-u nájdem na tony. Mohol by som ich tu čítať hodiny, myslím si, že toto je naozaj úbohé, čo ste urobili, pretože hlúpych ľudí, ktorí píšu po internete hlúposti, sa nájdu tony. Aj na vás, aj na mňa, aj na Igora Matoviča, aj na pána Kollára a na kohokoľvek. A čítať to tu pred nami, to svedčí len o vašej duševnej, duchovnej a morálnej prázdnote.
Ja vám prečítam niečo iné. Práve dnes minister zdravotníctva odvolal Juraja Frajta z funkcie. Je to človek, na ktorého je napísaná vaša vila v Rogoznici, na ktorú ste si nemohol nikdy zarobiť z funkcií, v ktorých ste bol, a toto je niečo, čo ste tu mali priniesť na Igora Matoviča, ale nepriniesli ste, pretože nemáte nič. Máte len hlúpe, trápne invektívy od hlúpych ľudí z internetu.
To je všetko, takže sa môžete hanbiť za takéto argumenty.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 18:34 - 18:36 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že už to, že koľkí ľudia vystúpili s faktickými poznámkami, vám dáva takú známku, pán Raši, že ako ste, ako ten váš príhovor bol taký duchaplný, ja sa priznám, že od vás som očakával niečo kvalitnejšie a hodnotnejšie, ale že sa znížite k niečomu takémuto a budete toto čítať, tak to vám naozaj nepridalo na popularite, práve naopak, strápnili ste sa. Doslova ste sa strápnili, keď ste to čítali, a čakal som, že ešte nejaký záver tam bude, ale nebol žiadny.
Mohol by som tu, aj ja tu mám pripravené, čo všetko ste za svoj život stihol spraviť v oblasti zdravotníctva, nehovorím o tom ako lekár, verím, že ako lekár ste bol dobrý, ale keď sa jednalo o nejaké niekoľko miliónové tendre a tak ďalej, ako ste si vedeli na tom pomôcť, ale čítať to teraz nebudem, lebo verím, že verejnosť to pozná.
Takže keď tu hodnotíte človeka, píše, čítate tam o nejakom narcisizme a tak ďalej, tak určite ste v médiách zachytili, že aj vás nejakým spôsobom v tejto oblasti rozoberali, ale ja to nebudem hodnotiť, je to každého, samozrejme, vec, ale keď vy ste toto, dá sa povedať, použili proti Igorovi Matovičovi, tak to bolo naozaj nízke.
Uzavriem to tým, že vtáka poznáš po perí a človeka po reči. To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 18:30 - 18:30 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega Raši, v predošlej rozprave ste preukázali, že viete oceniť mužskú krásu alebo vystupovanie kolegov. Žiaľ, pri tomto vystupovaní môžem povedať iba toľko, vy ste vyštudovaný lekár, je pravda, že vaša politická činnosť sa spája hlavne s predraženými verejnými obstarávaniami, ale myslím si, že rovnako ste mohol zobrať diktafón do nejakej krčmy a nahrať tam vyjadrenia ľudí, ktorí sú frustrovaní a znechutení. Ako myslím si, že s vaším vzdelaním by ste mohli použiť skôr skutočné argumenty a nie len vlastne sťažovania sa ľudí, ktorí, toto boli len invektívy, toto neboli žiadne argumenty. Ďakujem.
Skryt prepis