Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.9.2021 o 17:50 hod.

Mgr.

Andrej Stančík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 17:50 - 17:51 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Blanár, vy ste asi sami neverili tomu a čo ste hovorili, to, čo ste povedali na konci, tak to už bol naozaj, naozaj veľmi vysoký vrchol demagógie. To, že nechápete ten sarkazmus, ktorým Igor Matovič hovoril o NSDAP, myslím, že nikto súdny asi nie je presvedčený o tom, že Igor Matovič chce, aby bolo OĽaNO naozaj ako NSDAP, na to tu máme iné strany. Vy ste to ešte potom spájali s pánom Naďom a vy ste spravili takú zvláštnu, taký zvláštny mostík ako kebyže chcete naznačiť, že vlastne cieľom ministra obrany Jara Naďa, je prepísať dejiny SNP, pretože my sme vlastne nejakí fašisti. Tak to, tak to v podstate vyznelo a to už je fakt tak hrubá demagógia a také skrúcanie toho, čo bolo povedané, že tomu sám nemôžte uveriť a v podstate to aj tak vyznelo, že to ste len dali len tak do éteru. Každopádne nie je to OĽaNO, ktoré sa bratríčkuje s fašistami, na to sa treba pozerať do vlastnej strany.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 17:43 - 17:45 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Prosím, pán poslanec Blanár, plakali ste dlho s pátosom, ale na zlom hrobe teda. Čo má história SNP s tým, kam bude Múzeum SNP patriť. Múzeum SNP vo svojej podstate Vojenské múzeum a tak jeho zaradenie pod Vojenský historický ústav je len logickým vyústením. Najmä s ohľadom k exponátom a ich odbornému ošetrovaniu. Lebo verte alebo nie reštaurovať obrazy, nábytok a tank či delo je sakra rozdiel. A verte alebo nie najlepšie to vedia tí, ktorí to majú v popise práce, lebo to len vy ste dokázali sprzniť reštaurovanie tak, že lafety natierali brigádnici olejovou farbou a oltár Majstra Pavla babráci s epoxidom. Ak Banské múzeum patrí pod ministerstvo životného prostredia, Múzeum SNP v správe ministerstva obrany je viac ako logické. A ešte nezabudnem pripomenúť zabudnutú správu kontroly, ktorú tam poslala svojho času pani Laššáková, správa mala 35 strán a z toho bolo 30 strán nedostatkov. O tomto všetkom sme sa bavili na samostatnej schôdzi výbor pre kultúru. Takže myslím si, že to, že to bude patriť pod Vojenské múzeum, je len a len dobre.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2021 17:25 - 17:40 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
pozmeňujúce návrhy ani procedurálne návrhy. Spoločná správa obsahuje jeden pozmeňovací návrh. Pán predseda, dajte prosím hlasovať o jedinom pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy. odporúčanie gestorského výboru je schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 133.
Uvedený návrh sme schválili.
Pán spoločný spravodajca, predložte návrh na pokračovania rokovania o návrhu zákona v treťom čítaní.

Kerekréti, Ján, poslanec NR SR
Hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, pán predseda, podľa § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď. Dajte, prosím, o tomto hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Ďakujem, prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 132 poslancov, za 129, proti žiadni, zdržali sa 2,nehalsoval 1.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Otváram, nakoľko sme v treťom čítaní otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku. Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Kerekréti, Ján, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte, prosím hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 131, proti žiadni, zdržali sa, nezdržal sa nikto a nehlasovali 2.
Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
Pristúpime k hlasovanou o bode 38 schváleného programu, ktorým je druhé čítanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (tlač 574). Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre hospodárske záležitosti poslancovi Petrovi Vonsovi, aby hlasovanie uvádzal.

Vons, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci a pán predseda, v rozprave vystúpil jeden poslanec, bol podaný jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Pán predsedajúci, dajte najskôr, najskôr je potrebné, aby podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku rozhodli o skrátení lehoty na hlasovanie o tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorý odznel dnes v rozprave. Dajte prosím, o tom hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 87, proti 11, zdržalo sa 32, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Vons, Peter, poslanec NR SR
teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu zo spoločnej správy. Spoločná správa obsahuje jeden bod. Dajte prosím, hlasovať o tomto bode.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 124, proti žiadni, zdržali sa 6, nehlasoval.
Uvedený návrh sme schválili.

Vons, Peter, poslanec NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu z rozpravy, dajte prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca Miloša Svrčeka.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 132 poslancov, za 129, proti žiadni, zdržali sa 3, nehlasoval žiadni.
Pristúpime, uvedený návrh sme schválili.
Pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu zákona. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku. Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Vons, Peter, predseda NR SR
Pán predsedajúci, dajte prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 127, proti žiadni, zdržali sa 2, nehlasovali 2.
Konštatujem, že sme schválili návrh novely leteckého zákona.
Než budeme pokračovať, vyhlasujem päťminútovú prestávku.
(Prestávka.)
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 16:37 - 16:39 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Pán Takáč, kvitujem váš návrh, tak isto aj my sme, teda Romana Tabák ma oslovila, že či by sme dali takýto istý návrh. Vychádzal vlastne z tej českej úpravy. Neviem, mám dve minúty, tak nebudem mať moc času, ale máme tam stanovisko z ministerstva vnútra, ktoré sme chceli ďalej rozoberať a hľadať nejaké riešenia. No, ako v krátkosti len poviem, ak je niektorý údaj v zákone uvedený presne merateľnou fyzikálnou veličinou je tiež potrebné ju zo strany policajného zboru aj kontrolovať a dodržiavať a dokazovať. Služba Dopravnej polície nemá vedomosť o žiadnom technickom zariadení, ktoré by vedelo požadovaným spôsobom zadokumentovať a zákonným spôsobom dokazovať, že došlo k porušeniu príslušného ustanovenia zákona. Exaktne je stanovenie dostatočného bočného odstupu má nepriamy súvis aj s dokazovaním vzniku dopravnej nehody zapríčinenej jeho nedodržiavaním ak vodiť motorového vozidla bude tvrdiť, že on požadoval minimálny odstup 1,5 metra dodržal. K tomu sú tam rozvinuté jak to je v iných krajinách. A napríklad v najvyspelejších štátoch z hľadiska cyklodopravy Holandsko, Dánsko takúto úpravu nemajú a rozvoj cyklodopravy riešia dopravnou infraštruktúrou a nespornou exaktnou úpravou bočného odstupu. Takže my sme tiež nad tým uvažovali. Len naozaj problém je to dodržiavať to. Treba hľadať riešenia. Naozaj ako zámysel je to dobrý, jasné, ochrana cyklistov to je to najpodstatnejšie na cestách. Ďakujem.
Skryt prepis
 

21.9.2021 16:13 - 16:19 hod.

Vons Peter
Hlasovať budeme dnes o 17.00 hodine.
Skryt prepis
 

21.9.2021 16:11 - 16:13 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve, tzv. letecký zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 574) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 829 z 24. júna 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 339 z 9. septembra 2021 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 209 zo 14. septembra 2021. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III. tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 216 zo 16. septembra 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.9.2021 15:55 - 15:58 hod.

Kerekréti Ján
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani kolegyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu...
=====
Skryt prepis
 

21.9.2021 15:55 - 15:58 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani kolegyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej, Moniky Péter, Jany Žitňanskej a Mareka Krajčiho na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 569).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 827 z 23. júna 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 569) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 128 zo 16. septembra 2021.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.9.2021 15:49 - 15:52 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Už nechcem byť dlhý, ale tiež som chcel zareagovať na niekoľko tých pripomienok, čo tu boli počas rozpravy nadnesené. Čiže nechcem sa o nich hádať. Chcem len naozaj povedať, ako fakty sú.
Čo sa týka nákladov, ktoré nás tento inštitút bude stáť. Áno, je riešený percentom z verejného zdravotného poistenia, ale práve kvôli jeho nezávislosti. To neznamená, že v zdravotníctve alebo v poisťovniach budú tieto peniaze chýbať. Každoročne sa rozpočet stanovuje tak, že ministerstvo financií zistí, koľko nás stála zdravotná starostlivosť ten-ktorý rok a nasledujúci rok sa v podstate navyšujú zdroje podľa všetkých kategórií, ktoré tie zdroje navýšili. To znamená, sa dopĺňa to, čo ľudia prispejú do poisťovní zo svojich odvodov potom tým príspevkom štátu. Takže toto je presne tá suma, ktorá tam bude, pán minister ju tam bude vidieť, my ju budeme vidieť, takisto návrh rozpočtu. To znamená, tie peniaze skrátka zdravotníctvu chýbať nebudú. Ide však o to, aby tento inštitút bol nezávislý.
Keď je tu daná otázka, že prečo nemôže byť pod ministrom, ja som si kládol úplne podobnú otázku. Treba si uvedomiť, že samostatnosť a nezávislosti sú, sú veľmi úzko spojené a takisto síce minister odvoláva riaditeľa inštitútu, ale môže to urobiť naozaj len za presne zákonom definovaných podmienok, podmienkach, a pokiaľ by tam boli podozrenia, že dotyčný riaditeľ napríklad neplní úlohy, ktoré mu zákon definuje, alebo sa nejakým iným spôsobom previnil, tak minister toho môže odvolať len na základe opäť zasadnutia tej komisie a jej teda rozhodnutia a treba povedať, že čo sa týka na riaditeľa aj na túto komisiu, je tam veľmi prísne kritérium, títo ľudia nesmú byť v konflikte záujmov. To znamená, oni nemôžu byť žiadnym spôsobom prepojení s nejakými farma-firmami alebo výrobcami zdravotníckych pomôcok, alebo dokonca aj so samotnými poisťovňami.
Takže naozaj snažil, snažili sme sa, snažilo sa ministerstvo tento zákon postaviť tak, aby tá inštitúcia bola nezávislá, aby skončilo obdobie lobingu a korupcie, ktoré na ministerstve zdravotníctva prebieha, pretože každý jeden výrobca má, samozrejme, svoje zdôvodnenie, prečo tú-ktorú pomôcku, ten-ktorý liek musíme kúpiť, musíme mať. Ale častokrát tie zdôvodnenia nie sú správne, častokrát neprinášajú ten efekt, ktorý výrobca tvrdí, a je niekedy veľmi ťažké, veľmi ťažké naozaj rozhodnúť, či tá-ktorá, ten-ktorý liek naozaj ten efekt má, či tá-ktorá zdravotnícka technológia naozaj ten efekt má.
Teda úspora je, samozrejme, jeden, jedna z vecí, ktorú agentúra HTA prináša, avšak ešte dôležitejší rozmer a cieľ je, že táto agentúra smeruje peniaze tam, kde sú efektívne využité. To znamená, nakupuje sa to za disponibilné zdroje, čo prinesie najväčší úžitok a kvalitu našim pacientom.
Takže ešte raz, ja chcem veľmi pekne poďakovať za rozpravu, za všetky vaše pripomienky, aj za návrhy, ktoré sa premietli do pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme mohli spolu s pani predsedníčkou predniesť, ktoré ste reflektovali aj na ministerstve zdravotníctva, aj na výbore, a teda dovolím si vyjadriť nádej, že tento predložený návrh zákona schválite.
Ešte raz, pán minister, ďakujeme.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Ešte, pán spravodajca, keby ste mohli oznámiť termín hlasovania.

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
Hlasovanie, o tomto návrhu by sme hlasovali zajtra o 17.00 hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 14:31 - 14:33 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za otázky. Ja by som chcel len pána poslanca Baláža uistiť, že tak ako každý rok rozpočet pre zdravotníctvo v podstate rozpočet pre poisťovne sa dopĺňa tzv. balíkom z ministerstva financií, v ktorom sú presne vyšpecifikované jednotlivé položky. To znamená, v tomto prípade dôjde k navýšeniu samozrejme tohto balíka a to je samozrejme na pánovi ministrovi zdravotníctva, aby si postrážil pri tvorbe toho rozpočtu to, že táto kapitola tam bude explicitne uvedená, takže poisťovne by naozaj nemali prísť vlastne ani o jeden cent. Tie peniaze by takýmto spôsobom mali dotiecť z ministerstva financií na základe reálneho rozpočtu, ktorý sa takým spôsobom každoročne robí. Čo sa týka medicínskych technológií, to sú naozaj veľmi rýchlo napredujúce technológie nové lieky. Sme svedkami toho ako neustále sme tlačení na náš na naše zdravotnícke zdravotnícky rozpočet rôznymi liekami, kde nie je vôbec istá ich účinnosť a sú enormne drahé. Ja môžem len uistiť pána poslanca Tarabu, že už z môjho ministrovania títo ľudia, ktorí sú momentálne základom nového inštitútu ušetrili naozaj desiatky miliónov eur práve pritom keď sme revidovali vyhlášku čo sa týka revízie úhrad liekov. Ono nejakým spôsobom bolo pripravené, dali sme to im a naozaj tam došlo k obrovskej úspore desiatky miliónov eur. Tam nie je pochýb o tom, že tento inštitút prinesie úsporu a teda financie, ktoré budú môcť investovať do kvalitnej zdravotnej starostlivosti to nakoniec bude posudzované aj tými ďalšími kontrolnými mechanizmami a pokiaľ by to tak nebolo nie je problém ten inštitút zastaviť ale je to skúsenosť iných krajín, že tento inštitút prinesie obrovské úspory a hlavne zefektívnenie procesov. Práve preto je to bežná prax v Európe, preto je tu EUNET, HTA, celoeurópska
Skryt prepis