Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

30.3.2021 o 11:39 hod.

RNDr. Mgr. CSc.

Ján Szőllős

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 30.3.2021 11:39 - 11:57 hod.

Szőllős Ján
Upozorňujem, že by som mal mať tridsať minút, lebo som za klub.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.3.2021 11:34 - 11:34 hod.

Kremský Peter
Dobrý deň, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, zvolávam schôdzu výboru pre hospodárske záležitosti o 13.00 hod., miestnosť bude oznámená v skupine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.3.2021 11:33 - 11:33 hod.

Vašečka Richard
Vážený pán predsedajúci, prosím uviesť pre záznam, že v prípade hlasovania 95 som bol prítomný a hlasoval som za, bolo to hlasovanie, návrh pána predsedu Kollára o zaradení uznesenia k Náhornému Karabachu. Vykázalo ma, že som nehlasoval. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 30.3.2021 11:12 - 11:18 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 30. marca 2021 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky Informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutiami č. 478, 482 a 483 zobral na vedomie, že:
Prezidentka Slovenskej republiky dňa 23. marca 2021 prijala demisiu člena vlády Slovenskej republiky Richarda Sulíka, povereného riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, a členky vlády Slovenskej republiky Márie Kolíkovej, poverenej riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
Dňa 25. marca 2021 prijala demisiu člena vlády Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga, povereného riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Po prijatí demisie členov vlády Slovenskej republiky si Richard Sulík a Mária Kolíková začínajú uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 24. marca 2021 a Branislav Gröhling si začína uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 26. marca 2021.
Podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
a) Miroslavovi Žiakovi a Alexandre Pivkovej, ktorí 22. marca 2020 nastúpili ako náhradníci za stranu Sloboda a Solidarita a za stranu ZA ĽUDÍ na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Sulíka a Márie Kolíkovej, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 23. marca 2021.
b) Milanovi Laurenčíkovi, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga a ktorý bol v tajnom hlasovaní dňa 24. marca 2020 zvolený za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 25. marca 2021.
Zánikom mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Žiak a Milan Laurenčík zostávajú náhradníkmi za stranu Sloboda a Solidarita a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
Zánikom mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra Pivková zostáva náhradníčkou za stranu ZA ĽUDÍ a na kandidátnej listine v pôvodnom poda... poradí. Pardon.
Predkladám návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky v tomto znení:
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 30. marca 2021 k Informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie, že
1. prezidentka Slovenskej republiky dňa 23. marca 2021 prijala demisiu člena vlády Slovenskej republiky Richarda Sulíka, povereného riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, po prijatí demisie člena vlády Slovenskej republiky si Richard Sulík počínajúc dňom 24. marca 2021 začína uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky;
- prezidentka Slovenskej republiky dňa 23. marca 2021 prijala demisiu členky vlády Slovenskej republiky Márie Kolíkovej, poverenej riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Po prijatí demisie členky vlády Slovenskej republiky si Mária Kolíková počínajúc dňom 24. marca 2021 začína uplatňovať mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky;
- prezidentka Slovenskej republiky dňa 25. marca 2021 (ruch v sále a zaznievanie gongu) prijala demisiu člena vlády Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga, povereného riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, po prijatí demisie člena vlády Slovenskej republiky si Branislav Gröhling počínajúc dňom 26. marca 2021 začína uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky;
2. podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
- Miroslavovi Žiakovi, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Sulíka, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 23. marca 2021;
- Alexandre Pivkovej, ktorá 22. marca 2020 nastúpila ako náhradníčka za stranu ZA ĽUDÍ na neuplatňovaný mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Márie Kolíkovej, zanikol mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky dňom 23. marca 2021;
- Milanovi Laurenčíkovi, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga a ktorý bol v tajnom hlasovaní dňa 24. marca 2020 zvolený za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (ruch v sále a zaznievanie gongu) dňom 25. marca 2021;
- zánikom mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Žiak a Milan Laurenčík zostávajú náhradníkmi za stranu Sloboda a Solidarita a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí;
- zánikom mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra Pivková zostáva náhradníčkou za stranu ZA ĽUDÍ a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí;
3. Informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som, dajte o informácii hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.3.2021 10:15 - 10:17 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 v cestnej doprave (tlač 476). Návrh zákona prerokúvavame v skrátenom legislatívnom konaní.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Slovenskej národnej rady pre hospodárskej záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárskej záležitosti.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.3.2021 9:46 - 9:47 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani poslankyňa, páni poslanci, vážení prítomní, ako spravodajca výboru predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre zdravotníctvo s tým, že uvedené výbory predmetný návrh zákona prerokujú ihneď.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.3.2021 9:07 - 9:09 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 450). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokujú v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30. apríla 2021 a v gestorskom výbore do 3. mája 2021.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.3.2021 14:03 - 14:04 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pánu ministrovi aj všetkým ľuďom nielen na Slovensku, ale aj na celom svete, ktorým záleží na ochrane klímy a životného prostredia. Som rád, že máme dobrého ministra, ktorému záleží na zdravej krajine. Som rád, že Slovensku záleží na znížení emisií a aktívne sa zapája do rôznych iniciatív na zlepšenie kvality klímy. Všetko sa nám to vráti nielen v krajšom životnom prostredí, ale hlavne aj na zdraví ľudí a kvalite života. Je aj na každom z nás, ako dokážeme priložiť ruku k dielu pri ochrane prírody a životného prostredia.
K ochrane a láske k prírode ma viedol môj najstarší brat, ktorý študoval na Lesníckej škole a pravidelne ma brával do prírody, kde som s ním strávil krásne chvíle. Ešte počas základnej školy som chodieval pravidelne cez víkendy, hlavne soboty, sadiť stromčeky do lesa a to ma sprevádza aj naďalej počas môjho života. Naposledy v októbri 2019 som na Orave spoluinicioval a zastrešoval akciu Dedoles sadí les, kde sme s ľuďmi z celého Slovenska vysadili takmer 8-tisíc stromčekov. Bolo by ich aj viac, ale vtedy nám napadol sneh, ale sme vďační aj za tých 8-tisíc, ktoré sa nám podarilo. Tiež aj moje deti od útleho detstva vediem k láske a ochrane prírody.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.3.2021 14:01 - 14:02 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Pán minister, ja vy som chcel poďakovať za vaše vystúpenie, ktoré ste pred týmto rečníckym pultom predniesli. Pretože si vážim vašu podporu tejto klimatickej krízy, ktorá momentálne je a je to možno aj taký, také dobro, ktoré vieme vyslať tým ľuďom, že fakt pre nich robíme a na to všetko myslíme, lebo nám záleží na tej čistej a zelenej našej krajine. A robíme to hlavne pre naše budúce generácie. My sme si tú zelenú krajinu ako-tak užili. Ale tie budúce generácie si ju, bohužiaľ, už asi nebudú môcť užiť, ak nič nespravíme my.
A kolegovia, ktorí tu hovoria, že sa nás klimatická kríza netýka, tak si myslím, že sa hlboko mýlia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.3.2021 13:59 - 14:00 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, ja vám chcem veľmi pekne poďakovať, že túto tému ste dostali na tú najvyššiu úroveň, keď vy ako minister životného prostredia o tejto téme rozprávate priamo v pléne Národnej rady. Ja som si istý, že vy a váš tím odborníkov ste teda tí najlepší odborníci v tejto téme pre nás aj pre naše deti.
Rovnako ako to hovorí Európska únia, blížime k bodu, odkiaľ nebude návratu. Jedná sa o krízu, ktorá môže byť ďaleko horšie, horšia ako súčasná ekonomická kríza spôsobená pandémiou koronavírusu. Naša budúcnosť môže byť závislá od toho, ako sa k nej postavia jednotlivé štáty. Nie je to len o tom, ako sa k nej postavia veľké štáty, ako je USA alebo Čína. Viem, že ide o globálnu tému, no týka sa každého občana našej republiky.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis