Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.6.2021 o 10:56 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 10:56 - 10:58 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, točíme sa trocha dookola, ale napokon opakovanie je matka múdrosti, prečo nie. Tak ešte raz. Obvyklá výška nájmu bola zriadením spravodlivosti, reakcia na Brusel, ale predovšetkým, aby to tu zaznelo ešte raz, aj splnenie zákonnej povinnosti, pretože toto sa urobiť podľa zákona muselo. To, že ste pracovali protizákonne, to si treba vybaviť s vlastným svedomím, prípadne s inými orgánmi.
Čo sa týka tej hodnoty, ktorá bola prinesená pre Slovenskú republiku alebo pre SPF, ak sa nemýlim, bola pôvodná kalkulácia vo výške 8 mil., asi sa to nenaplnilo, ale je tam nejaký plus, možno pani generálna riaditeľka to ešte doplní, myslím, že 3 alebo 4 mil. zvýšeného nájmu, zvýšenej hodnoty z tohto titulu do fondu pribudlo.
A čo sa týka bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, áno, splnili sme zákonnú povinnosť. Obvyklú výšku nájmu sme zakomponovali do nájomných vzťahov a teraz je na ministerstve rozpracovaná nová metodika, ktorá zohľadňuje práve tie veci, ktoré sme tu už viackrát spomenuli. To znamená skutočné rentové pomery pôdy a pod tými rentovými pomermi teda poznáme aj bonitu, aj sklony, aj expozíciu, aj úrodnosť a ešte na konto toho dodám, že jedna z aktivít ministerstva je tá, že sme si povedali, že to, čo sa ešte nikdy neurobilo, urobíme.
Cez ÚKSUP sme založili a zakladáme a verím, že sa bude v tom pokračovať, monitorovací priestor, kde v rozsahu 20x20 km dokážeme pravidelne na ročnej báze zisťovať hodnotu pôdy z hľadiska živín, hnojív a všetkých ďalších parametrov, lebo my pravdu o slovenskej pôde nepoznáme a to, že 93 % pôdy je v prenájme, spôsobuje možno aj to, že vzťah nájomcov k pôde nie je práve taký, aký by sme chceli mať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 10:46 - 10:47 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Súhlasím s tebou, kolega Štefan Kuffa, že situácia ohľadom pozemkov je na Slovensku mimoriadne zložitá a do dnešného dňa stále komplexne nevyriešená. Pozemky sú rozdrobené a častokrát sa vyznačujú komplikovanými a nejasnými vlastníckymi štruktúrami, čo znemožňuje ich efektívne využitie a obmedzuje ich prevod.
Časté zmeny v priebehu historického vývoja ovplyvnili stav dnešných pozemkových vzťahov a majú za následok aktuálnu, zmätočnú a komplikovanú štruktúru pozemkového vlastníctva. Neznámi a nezistení vlastníci sú výsledkom historických okolností, a preto sa aj ich identifikácia často spája so zdĺhavým a náročným procesom zisťovania. Ľudia veľmi dlho, niekedy niekoľko rokov čakajú na reštitúcie, aj keď majú kladné rozhodnutie príslušného úradu. Nejde však o neriešiteľnú situáciu a verím, pani generálna riaditeľka, že existuje cesta, ktorou by sme dospeli k želanému výsledku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 10:39 - 10:41 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Prepáčte, naučím sa to. No, otvoril si, pán poslanec, veľa tém, ale ešte teda raz k tej obvyklej výške nájmu, kde si teda povedal, že to je tá jediná vec dobrú, ktorú sme urobili. No, urobili sme tých vecí dosť, možno neboli všetky skvelé, ale využívam tento priestor aj na to, aby som poďakoval svojim spolupracovníkom, ktorí skvelí boli. Prišli slúžiť a urobili veľa dobrého a je to vec, ktorá možno nebývala až taká tradičná, že prišli naozaj bojovať za zásadnú zmenu pri správe krajiny v duchu slušnosti.
A čo sa týka toho obvyklého, obvyklej výšky nájmu, tak ešte raz využívam túto možnosť, aby som zdôraznil to, čo tu už aj zaznelo aj ústami pani generálnej riaditeľky a čo si povedal aj ty, jednoducho bola to povinnosť nielen podľa Bruselu a podľa ducha spravodlivosti a logiky, ale aj podľa zákona. My sme vlastne museli napraviť protizákonný stav, ktorý sme zdedili, a tých protizákonných stavov bolo požehnane dosť a toto bol jeden z nich.
Čo sa týka toho tvojho pohľadu na tie krajinné prvky, tak opäť to vysvetlím. Tie krajinné prvky, ktoré máme, od solitérnych stromov až po remízky a rybníky, jazerá, cesty a aleje, vetrolamy a tak ďalej, tie, ktoré sú, tak na tie pôdohospodár dostáva v duchu spoločnej poľnohospodárskej politiky nejakú dotáciu. Nie je významná, môžeme sa o tom baviť, čo sme zdedili, pretože teraz sa budú nastavovať parametre novej SPP-čky. Ale tu je podstata inde.
My jednoducho máme krajinu vyprahnutú, my máme málo tých krajinných prvkov. My potrebujeme tie krajinné prvky dostať do krajiny. Na to musia prísť krajinní architekti, ktorých sme doteraz zaznávali, boli tam len akýmsi takým príveskom. Tí povedia, kde treba z hľadiska krajiny tieto prvky vložiť. V rámci komasácií sa tie pozemky nastavia tak, aby tieto pozemky slúžili tým novým krajinným prvkom. A tam aj tá možnosť prejsť pod vlastníctvo obcí je veľmi správna, pretože obec sa postará o tieto pozemky... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 10:20 - 10:22 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda. Vítam túto debatu, lebo treba si jasne povedať, že áno, do majetku obcí čosi môže prejsť, ale nie intravilán, ale extravilán, tak ako to tu už aj možno zaznelo, ja to len doplním.
Máme 3 557 katastrálnych území na Slovensku, bavíme sa tu o pozemkových úpravách, áno, tie sa vykonali zatiaľ na 430 a týmto tempom naozaj nám treba desaťročia. Ale hovorme to a o tom, čo táto krajina potrebuje rovnako ako komasácie.
Potrebujeme ju skvalitniť z hľadiska odolnosti voči ekologickým zmenám, voči klimatickým zmenám. A na to máme, žiaľbohu, veľmi jednoduchú cifru. Komplexné pozemkové úpravy, ktoré by zohľadnili práve tie potrebné prvky v krajine, v ktorých je spoločné zariadenia, tie boli vykonané na počte katastrov, ktorý sa pamätá veľmi ľahko - nula.
A práve preto treba vniesť do systému pozemkových úprav práve aj krajných architektov, ktorí musia prednostne pred geodetmi prísť, tie prvky navrhnúť, kde majú byť tie remízky, aleje, poldre, jazerá, cesty a tí geodeti to musia len vykonať.
A potom, ak to tak vykonajú, tak tieto pozemky pod spoločnými zariadeniami, nech prejdú pod obce. Do majetkov obcí, bude to úplne v poriadku, lebo to bude chrániť predovšetkým obec, jej ľudí a jej pôdohospodárov. Tam by som si vedel predstaviť tento prechod. Ale v intraviláne sa mi zdá, že táto diskusia, pán poslanec Blcháč odišiel, ale možno to počuje. By mohla byť po spoločnej zhode zameraná práve do extravilánu, tam by som to v súvislosti s komplexnými pozemkovými úpravami ocenil. Naša krajina ich extrémne potrebuje.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 9:52 - 9:53 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Pán poslanec Takáč, vy nemáte kožu na tvári! Vy nemáte kožu na tvári! Za vašej vlády ste tak skorumpovali Slovenský pozemkový fond. Vy ste z neho urobili úrad, kde sa kšeftovalo s pozemkami. Vy nemáte kožu na tvári! Čo ste robili dvanásť rokov? Vy tu rozprávate, že toto sa malo robiť, toto sa... A vy ste čo robili?! Čo ste robili?! Kšeftovali ste s pozemkami.
Keď vám poviem, že sa každý jeden úradník na Slovenskom pozemkovom fonde bál, pretože jednou nohou bol v base, pretože mu vaši predstavitelia prikazovali kšeftovať. Vy nemáte kožu na tvári! Kšefty smerácke v Slovenskom pozemkovom fonde to je niečo katastrofálne. A táto vláda to začala čistiť. A toto sú tie vaše politické, nechcem použiť špatné slovo, veci, ktoré robíte, pretože sa to odhaľuje, všetko sa dáva von. Čo ste robili vy? Kšeftovali na Slovenskom pozemkovom fonde a všetko zametali pod koberec. Pán Takáč, vy nemáte kožu na tvári!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 9:50 - 9:52 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, je mi jasné, že vlastne tu prebieha istý politický zápas a treba všetko kritizovať. Ja nevravím, že sme všetko robili dobre. Len viete, vy ste si teraz všimli niektoré detaily, ktoré ste mali dávno urobiť vy za tých desať rokov. Keď sme zistili my, čo všetko je zanedbané, tak sme sa do toho pustili. Napriek tomu, že to bolo nepopulárne, kritizované. Napriek tomu, že ste živili túto tému ako strašne nespravodlivú od začiatku. Prihrievate si tú polievočku aj teraz. Dá sa tomu politicky rozumieť. A čo tak keby ste sa na to pozreli takým pohľadom normálneho človeka, ktorý zvažuje nie politicky, ale spravodlivo veci tak, ako majú byť.
Tie nájmy boli kruto nespravodlivé. To, že sme ich zmenili na obvyklú výšku nájmu, to bol prvý krok. Áno, ten druhý krok ešte prebieha. Tak, ako to tu už aj zaznelo, bonito-pôdne ekologické jednotky vstupujú práve aj do upravených nových cien, kde sa zohľadní rentová situácia jednotlivých pozemkov, klasifikácia, úrodnosť, expozícia a všetky tie parametre, ktoré rozhodujú o produkcii pôdy.
Takže bolo by veľmi dobré, keby sme možno skúsili v tejto sieni byť niekedy menej politický a viacej pre ľudí, viacej sa pozreli na to, ako majú veci fungovať. Lebo platiť päť hektárov, 5 eur za hektár a platiť 50 eur za hektár v tom istom území je, akokoľvek pozeráme sa na rozdiely z hľadiska kvality pôdy a jej ďalších vlastností, je rýdzo nespravodlivé. Táto nespravodlivosť prebiehala a mohli ste sa skúsiť spýtať tých, ktorí sa z tohto pohľadu konečne poďakovali, že po rokoch vašej vlády došlo k nejakému prvému jasnému spravodlivému riešeniu, ktoré bude mať, priznávam, ešte pokračovanie v tom dobrúsení tých jednotiek.
A čo sa týka organizačnej zmeny. Áno... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 9:33 - 9:35 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda. No pán poslanec Kuffa, možno som sa nevyjadril úplne presne, tu nejde o pozemky, ktoré by boli v rukách oprávnene súkromných hoci aj neznámych vlastníkov, som hovoril o pozemkoch štátu, ktoré jednoznačne štátnymi sú, ale ktoré nedôsledným zápisom v rámci ROEP-u boli zapísané nesprávne, ako keby na neznámych súkromných vlastníkov. A to zneužili tie špekulantské kruhy. A nielen zneužili, ale tá hrozba zneužitia to aj pokračuje k tomu, aby povedali, aha, taktiež to nebolo napísané na štát, lebo konfiškáty podľa 104-ky sú jednoznačne štátne, tak to teda ideme urobiť z toho, skutočne nesprávne síce z pohľadu práva, ale z pohľadu záujmu týchto špekulantských kruhov, aby sa dostali k tomu ľudia, ktorí sú v takomto prípade považovaní za vlastníkov, je to nesprávne, je to protiprávne, ale zneužíva sa to.
Treba povedať, že autostrády sa ďalej budujú a treba povedať, že tie pozemky pod autostrádami budú veľmi lukratívne, a preto spolupráca tých ministerstiev, ktoré som aj v rozprave spomínal, je veľmi dôležitá, aby sme v predstihu sa pozreli na to, či tam neexistujú takéto záujmy, pretože práve takéto záujmy by mohli spôsobiť to, že by štát prichádzal protiprávne o svoje vlastníctvo. To znamená my všetci. Takže toľko na vysvetlenie.
A čo sa týka pána predsedu a poslanca Karahutu, ako všade aj na pozemkovom fonde je obrovský dlh z hľadiska informačných technológii, my naozaj potrebujeme a verím, že práve aj MIRRI ministerstvo, ktoré na tento účel bolo zriadené, by malo byť práve tou jednotkou, ktorá dokáže nie tu dať jeden informačný softvérový produkt, tu iný, ale aby sme našli dostatok prostriedkov na to, aby sme použili, ak sa dá jednotné informačné systémy, ktoré umožnia... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.6.2021 9:12 - 9:29 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Dobré predpoludnie, ďakujem pekne.
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani generálna riaditeľka, dovoľte, aby som zaujal veľmi stručné stanovisko k správe Slovenského pozemkového fondu za rok minulý, teda k výročnej správe.
Zaznelo tu už z úst pani generálnej riaditeľky pomerne veľa faktov, ja musím potvrdiť, že po formálnej stránke táto výročná správa je naozaj až nadrozmerne podrobná, čo je teda hodné ocenenia, je v nej veľmi veľa faktov. Myslím, že každý, kto sa chce dopátrať niektorých vecí, musí s týmito faktami byť z hľadiska ich rozsahu, podrobností a aj prehľadnosti spokojný.
Chcem oceniť aj formálnu stránku výročnej správy, pretože je to isté zrkadlo inštitúcie, ktorá predkladá výročnú správu, a treba povedať, že aj grafické riešenie, prehľadnosť a estetika majú vo výročných správach svoje miesto, takže aj po tejto stránke výročná správa spĺňa tie základné predpoklady a predstavy čitateľa, ktorý sa vážne chce zaoberať alebo trocha vážnejšie zaoberať ohodnotenými údajmi, v tomto prípade Slovenského pozemkového fondu.
Ak by sme pristúpili k niektorým základným parametrom, ako sú v správe uvedené, tak ja nepôjdem teraz do podrobných údajov. Naozaj pani generálna riaditeľka toho vymenovala včera dosť, ale možno ten základný fakt, ktorý môže zaujímať aj povrchnejšieho čitateľa, je ten, že z hľadiska hospodárenia Slovenského pozemkového fondu v tých základných parametroch je zjavné, že hospodárili po stránke finančnej dobre, pretože dosiahli tržby, ktoré prekročili plánované tržby vo výške 107 % a zase naopak náklady, ktoré boli plánované, boli vyčerpané len na 85 %, takže v tomto ohľade prišlo v hospodárskom výsledku nejakých päť miliónov navyše, tak aj to po stránke základného ekonomického pohľadu na hodnotenie organizácie spĺňa asi ten nárok na to, aby sme mohli povedať, že hospodárenie v tom základnom rozsahu bolo správne.
No ale teraz sa budem venovať niektorým veciam, ktoré nie sú až tak formálne, resp. ktoré možno by mohli zaznieť v tejto súvislosti trocha výraznejšie. Už včera, myslím, tu zaznelo z úst pána poslanca za SMER alebo za HLAS, neviem, informácia o tom, že došlo v Slovenskom pozemkovom fonde k tomu, že sa dosiahli zmenené výšky nájmov v rozpore s nejakou logikou, v rozpore s európskymi požiadavkami a v rozpore aj so záujmami krajiny. Musím aj na tomto mieste, tak ako som to robil ešte z pozície aj ministra, odmietnuť takýto pohľad. Naozaj jedna z veľmi dôležitých vecí, ktorá zaoberala a zaujímala množstvo ľudí aj na Slovenskom pozemkovom fonde, aj na ministerstve pôdohospodárstva, ktoré nie je nadriadenou organizáciou fondu, to chcem zdôrazniť, bola otázka nájmov.
Dlhé roky v oblasti nájmov poľnohospodárskej pôdy panovala rýdza nespravodlivosť. Nespravodlivosť v tom, že v rovnakom katastri niektorí nájomcovia platili za hektár päť, osem, dvanásť eur a niektorí v tom istom katastri hneď v susednej parcele platili päťdesiat. Bolo to tým, že existoval parameter, existuje parameter - obvyklá výška nájmu, ktorá sa počíta z priemeru všetkých nájmov v danom katastri a potom tu bola zase práca Slovenského pozemkového fondu, ktorý mal tieto nájmy takto nekriticky nízke. Čo teda spôsobovalo určite bez nejakého veľkého zamýšľania sa, každý to musí potvrdiť a uznať, dosť veľké konkurenčné rozdiely. Je predsa rozdiel platiť päť alebo osem eur za hektár a je rozdiel platiť päťdesiat eur za hektár.
Táto rýdza nespravodlivosť bola potvrdená aj listom, ktorý, pán poslanec, včera ste spomínali, že neexistuje, on naozaj existuje. Ten list je k dispozícii, nemám ho teraz tu, ale jednoznačne hovorí rečou bruselských úradníkov, že takýto nekomfort a takáto nespravodlivosť a takýto rozdiel sa môže považovať za neoprávnenú štátnu pomoc a nemôže byť tolerovaný. Že sa to roky tolerovalo a že to vyhovovalo mnohým, to je fakt, to, že sme boli pod paľbou kritiky na ministerstve, to je tiež fakt a to, že sa to mnohým nepáčilo, to je aj celkom zrozumiteľné.
Fakt je ale aj ten, že tí, ktorí dosiahli z tohto pohľadu spravodlivosť tým, že sa vyrovnali ceny nájmu v danom katastri, sú s takýmto riešením spokojní, ale nejde o to, aby sme jedných uspokojili a druhých neuspokojili, to by bol dosť taký krátkozraký pohľad na vec, ide o to, aby sa na trhu s pozemkami, s poľnohospodárskou pôdou zjednal poriadok, spravodlivosť. Myslím, že to sa týmto krokom podarilo, aj keď uznávam, že ten nápočet nebol definitívny a teraz na samotnom ministerstve pôdohospodárstva a aj na pozemkovom fonde, ak sa nemýlim, dochádza ešte k ďalšiemu upresňovaniu, kde sa zohľadňujú parametre poľnohospodárskej pôdy podľa bonity, podľa ekologických jednotiek, podľa terénu, podľa jeho sklonu, podľa expozície a množstva ďalších faktorov, ktoré majú naozaj vplyv na produkčnú schopnosť daného pozemku a danej pôdy. Takže to je k tejto záležitosti, ktorú považujem za vhodnú zdôraznenia.
Ďalšia taká vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, ktorá okrajovo bola spomenutá v pozemkovom, teda vo výročnej správe Slovenského pozemkového fondu, je otázka, nazvime ju, otázka konfiškátov. Chcem aj na tomto príklade oceniť istý pohľad, ktorý vnieslo vedenie Slovenského pozemkového fondu do oblasti konfiškátov, ktorá dokonca bola tak pretraktovaná, že ma navštívil vtedy aj veľvyslanec Maďarskej republiky a s istou obavou sa spytoval, že čo to po toľkých desaťročiach ideme vyťahovať zase Benešove dekréty na svetlo Božie, takže to je ako neprípustné. Samozrejme, nikto nechcel obnovovať Benešove dekréty, len zase išla tu do hry otázka poriadku.
Totižto pri ROEP-e sa vykonalo množstvo dobrej práce, ale aj množstvo nie kvalitnej a nie dôslednej práce. Mnohé pozemky, ktoré boli naozaj konfiškované podľa 104-ky Benešovej zo ´45., boli nesprávne pri ROEP-e zapísané na neznámych vlastníkov miesto toho, aby boli napísané na štát, a tým pádom sa stalo, že vzbudila sa tu vlna záujmu špekulantov, ktorí zrazu zistili, že je možné vyhľadávať neznámych vlastníkov či už na Slovensku, alebo v okolitých krajinách, najčastejšie v Maďarsku a ponúknuť im možnosť, o ktorej oni ani netušili. Veď vy máte pozemky, ktoré môžte sa o ne uchádzať, povedzme si úprimne, často to boli pozemky práve pod telesami autostrádnych plánovaných ciest a z tohto ohľadu zas vyvolal záujem, ktorý bol možno z ľudského pohľadu pochopiteľný, že tí ľudia oslovili, ktorí nevedeli, že mali takéto vlastníctvo, zrazu povedali, áno, tí notári a ďalší ľudia, ktorí okolo toho pracovali alebo nazvime to úprimne aj isté špekulantské zoskupenia, sa veľmi radi s týmto podelí, my vám to vybavíme a napokon vieme, ako s takýmito pozemkami sa potom dá celkom slušne bohatnúť.
No a v tomto ohľade tiež chcem oceniť prístup pozemkového fondu, ktorý niekoľko sto hektárov, hlavne pod telesami autostrád, takto identifikoval a zabránil tomu, aby boli naďalej ponechané v kategórii neznámych vlastníkov. To znamená v kategórii, ktorá umožňovala ďalšie nakladanie a prípadne aj odštátnenie tejto pôdy, a vrátil to tam, kde bolo to potrebné vrátiť, to znamená tam do kategórie štátnej pôdy. A tento proces, možno je hodné zdôraznenia v tejto súvislosti, ďalej pokračuje, myslím, že vtedy aj pod kuratelou ministerstva došlo k celkom dobrej spolupráci viacerých ministerstiev zahraničných vecí, vnútra, dopravy, pôdohospodárstva, kde aj po stránke notárov, aj po stránke archívu, aj po stránke vyhľadávania týchto údajov, aj po stránke práce zahraničných vecí, aby teda sa nevzbudzovali obavy, že tu niekto otvára Benešove dekréty, dochádza ďalej k tomu, že pozemky pod plánovanými, hlavne teda pod plánovanými autostrádnymi telesami sa takýmto spôsobom identifikujú. A ak v minulosti došlo k nesprávnemu zápisu na neznámych vlastníkov, tak sa to dáva na správnu mieru a robia sa z toho pozemky štátne. Nie tým, že by sa oživovali Benešove dekréty, ale tým, že ten nesprávny zápis pri ROEP-e naozaj určil nesprávnym spôsobom vlastníctvo, ktoré umožňovalo ten špekulatívny postup, aký som v stručnosti naznačil.
Tak to je ďalšia taká vec, ktorá je hodná možno zaznamenania a spomenutia, v súvislosti s výročnou správou. Rozhodne je treba oceniť aj postup pri reštitúciách, kde došlo, ja teraz poviem niečo, čo neviem celkom dopovedať, aj k tomu, že množstvo vecí, ktoré sa pri reštitúciách ukázali ako tiež podvodné a nesprávne, keď miesto toho, aby sa vydávali pozemky, ktoré sa vydať mali, sa vydávali pozemky náhradné, ktoré boli ďaleko lukratívnejšie.
Môj jeden z posledných rozhovorov s predchádzajúcou pani generálnou riaditeľkou bol práve v tom slova zmysle, že trestné oznámenia na mimoriadne citlivé veci vo veľkom rozsahu, ktoré majú podvodný charakter, boli dané orgánom činným v trestnom konaní, takže toto je tiež vec, ktorú možno treba v tejto súvislosti zaznamenať, že tých citlivých záležitostí, ktoré zaváňajú kadečím a často nie poctivosťou, naozaj v Slovenskom pozemkovom fonde je a bolo veľa.
Teraz zjavne to vypadá tak, ako keby som teda hovoril samé pozitíva, aj keď vieme, že pozemkový fond je spojený oveľa výraznejšie s negatívami. Ale skôr ako prejdem z pohľadu na tie negatíva, tak ešte jedna vec hodná zaznamenania je aj výrazná organizačná zmena, ku ktorej sa Slovenský pozemkový fond odhodlal. Ja chvíľu som na ňu pozeral dosť tak trocha skepticky, nebol som si celkom istý, do akej miery tá zmena naozaj bude dobrá, ale po analýze a veľmi dobre spracovaných podkladoch musím povedať, že táto organizačná zmena, ktorá má za cieľ koncentráciu múdrych ľudí na konkrétnych miestach, aby všade na tých pobočkách nerobili všetko, a tým pádom boli preťažení a neschopní primeraného výkonu, dokázala teda a smeruje k tomu, aby špecialisti na jednotlivých pobočkách sa venovali konkrétnym veciam. Jedni zmluvám, druhí nájmu, tretí reštitúciám, a tým pádom sa sleduje a verím, že aj dosiahne primerané zlepšenie výkonnosti Slovenského pozemkového fondu, kde tej kritiky je určite oprávnenej veľa.
No a teraz ten záver, ktorý považujem za potrebné vyjadriť za seba, a ktorý teda navrhujem, aby aj táto sieň zákonnosti zvážila a prijala ako istý pohľad na to dianie v Slovenskom pozemkovom fonde. Ja som si vedomí toho, že všetky veci, ktoré vo fonde sa diali, a tak napokon to aj včera zaznelo, myslím, že aj pani poslankyňa Halgašová to takto konštatovala, neboli v poriadku. Rozsah toho neporiadku ja nedokážem, budem úprimný, teraz odhaliť. Vieme, čo sa stalo, viacero vedúcich predstaviteľov Slovenského pozemkového fondu sú vo vyšetrovacej väzbe, boli vznesené obvinenia, musíme pripomenúť v tejto súvislosti, že tie obvinenia sa podľa medializovaných informácií spájajú s obdobím predchádzajúcich vlád, tým nechcem povedať, že za tejto je tam zrkadlovo všetko čisté, ale neviem o ničom, čo by som mohol takýmto spôsobom označiť.
Naopak, ja som sa aj pri svojich vyjadreniach držal toho, tak ako som to cítil, či sa to už niekomu páči, alebo nie, že spolupráca s fondom a výkonnosť a práca aj bývalej generálnej riaditeľky z môjho pohľadu bola hodná ocenenia alebo bol som s ňou spokojný, zaznieva to, ja viem, v tejto súvislosti možno nie najšťastnejšie, ale nebudem teraz hovoriť niečo, čo by sa viacej hodilo len kvôli tomu, že by to teda vypadalo krajšie.
Ale je teda fakt, že to moje pôsobenie aj v tejto súvislosti na ministerstve pôdohospodárstva vo funkcií ministra bolo poznačené tým, že som teda bývalú pani generálnu riaditeľku bol ochotný na základe doporučenia prijať za takú osobnosť, osobu, ktorú som posunul do vlády na vymenovanie za generálnu riaditeľku Slovenského pozemkového fondu. Ukázalo sa to ako nie dobré riešenie, urobil som to napriek tomu, že som o niektorých okolnostiach, ktoré znižovali kredibilitu tejto panej, tak som v tomto rozhodnutí zotrval, bola to určite chyba. Prijal som za ňu politickú zodpovednosť, musím povedať, že nech rozhodne ten, kto rozhodnúť má, to znamená orgány činne v trestnom konaná, do akej miery tie veci sú spojené s nepoctivosťou, s podvodmi alebo s akýmisi zoznamami, ktoré, alebo dokonca sadzobníkami úplatkov, ktoré sa na tomto fonde vraj robili. Neviem o tom podrobnosti, viem len toľko, koľko aj vy.
Ale ten samotný záver, ktorý chcem vyvodiť z tohto poznania, keď človek sa môže mýliť a môže teda v dobrej viere vymenovať alebo naozaj vymenovanie niekoho, kto sa ukáže potom ako hodný nedôvery alebo teda nie hodný dôvery je ten, že nedokážem odporučiť, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, vám, aby sme túto správu, tak ako sa bude o tom hlasovať, zobrali na vedomie.
Považujem to za istú politickú schizofréniu, aby som hlasovaním "za" zobral na vedomie správu, o ktorej viem, že sa na jej vypracovaní podieľali ľudia, na ktorých leží vážne podozrenie z toho, že sa hrubo spreneverili funkcií štátneho zamestnanca a robili veci, ktoré sú nezlučiteľné s morálkou, etikou, zákonom a základnou slušnosťou.
Preto ja určite sa zdržím pri hlasovaní o tejto správe a záverom vyjadrím nádej, že tú dobu, ktorú sme žili, tú dobu plnú korupcie, znevažovania základných hodnôt budeme schopní preklenúť práve aj vďaka tomu, že si povieme pravdu, že si povieme pravdu aj o pozemkovom fonde a že sa poučí z toho fond aj my všetci, celá spoločnosť. A uvedomíme si, že na každého raz príde, že sa každý, každého raz dobehne a niekedy ten čas je dlhší, niekedy kratší, ale v tomto prípade, aj keď prezumpcia neviny, samozrejme, platí, je celkom pravdepodobné, že poučenie z tohto procesu odhaľovania korupcie na Slovenskom pozemkovom fonde bude dobré, z toho pohľadu, že by sa už takéto niečo nikdy nemalo opakovať.
A ja, vážená pani generálna riaditeľka, chcem vám popriať, aby aj u vás, teda vo vedení Slovenského pozemkového fondu došlo, možno ešte skôr ako samotné orgány činné v trestnom konaní povedia verdikt, k náprave, k zlepšeniu kontrolných mechanizmov. Ste inštitúcia sebestačná, samostatná, máte svoje kontrolné vnútorné orgány, máte Dozornú radu, je asi potrebné sa pozrieť na to tak, aby sa takéto procesy už viacej nemohli opakovať. Toľko k výročnej správe Slovenského pozemkového fondu za rok 2020.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.6.2021 17:16 - 17:16 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. V mene štyroch poslaneckých klubov podávam procedurálny návrh podľa § 24 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku na vypustenie bodu 7 schváleného programu 32. schôdze, hlasovanie o tlači 547 v prvom čítaní, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tak aby sa hlasovanie o tejto tlači v prvom čítaní uskutočnilo na schôdzi Národnej rady so začiatkom 16. septembra 2021.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2021 15:34 - 15:36 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem, som Jozef, pekne, Janko je Szőllős, oproti sedí.
Pán Beluský, povedali ste veľmi pravdivú vec, že predchádzajúce vlády míňali neskutočným spôsobom. Ale nielen míňali, ale naozaj celú republiku a hlavne rozpočet rozdávali spôsobom, ktorý nemá s ekonomickým myslením nič spoločné. Povedali ste pravdivú faktickú poznámku.
A ja chcem len povedať jednu vec, čo ma veľmi mrzí, boli ste v opozícii, ale ja som vás nikdy nepočul kritizovať Fica, Pellegriniho za ich kšeftovanie, za ich rozdávanie, za ich naozaj veľmi zlé spravovanie tohoto štátu. Takže mne príde dosť také zvláštne, keď počúvam vaše vystúpenia, toto bolo také naozaj, kto vám to napísal, tak vám to napísal veľmi dobre. Vaše vystúpenia, ktoré proti tejto vláde sú, povedal by som, trošku nekorektné, nieže trošku, nekorektné, ale takéto vystúpenia ste nikdy nemali proti vládam, teda proti vláde Roberta Fica, pretože Peter Pellegrini bol len jeho poslušný psíček na vodítku. Takže chcem povedať, že naozaj povedali ste veľmi veľkú pravdu.
Ďakujem.
Skryt prepis