Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2021 o 10:50 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 10:50 - 10:51 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Kolega Peter, v skratke si to dobre zhrnul, o akú hodnotu ide, čo sa týka pitnej vody. O zdroje pitnej vody na Slovensku je veľký záujem aj zo strany niektorých špekulantov. Mnohí by sa k tomuto nášmu jednému z najväčších pokladov a veľkej vzácnosti dostali a urobili si z pitnej vody dobrý biznis. S touto vzácnou tekutinou a surovinou za žiadnych okolností nemôžeme dovoliť obchodovať ziskuchtivým špekulantom.
Zdroje pitnej vody musia patriť štátu. Kvalitnú pitnú vodu nedokážeme ničím nahradiť a malo by byť samozrejmosťou pre každého z nás zákonodarcov, aby, aby sme sa za ochranu zdrojov pitnej vody postavili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 10:48 - 10:50 hod.

Bubnár Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Kolega, áno, ďakujem ti aj za tvoj pohľad. Tento zákon, ktorý tu prekladáme, je pre mňa naozaj takou veľkou radosťou a povzbudením aj z toho dôvodu, že sme počas leta absolvovali množstvo stretnutí, rozhovorov so starostami, primátormi a s takými obavami sme prijímali tie informácie, ktoré nám dávali. A chcem teda poďakovať, že aj s kolegami zo SaS-ky, aj spolu s mojimi kolegami sa nám podarilo teda pripraviť túto veľmi potrebnú zmenu.
Myslím si, že najhoršia vec sa môže človeku stať, ak mu niečo zovšednie. Je také staré porekadlo, že človek si neváži to, čo má, až kým to nestratí. A keď som bol malý a moja babka mi rozprávala o tom, že k obyčajnému večernému kúpeľu musela nanosiť asi tak 30 vedier vody, celý deň ho v nejakom kotli, proste to množstvo vody variť a až potom sa mohla umyť, tak som si povedal, že pánečky, dnes jeden obyčajný teplý kúpeľ stojí človeka možno tak päť minút a je to vďaka tomu progresu, ktoré ľudstvo proste aj v rámci budovania vodovodov už ukázalo. A myslím si, že práve to, že nám takéto veci zovšedneli, sa snažia využiť takéto rôzne špekulatívne skupiny ľudí.
Takže ja som naozaj veľmi rád, že toto bude jasným signálom, že voda nie je všednou vecou, ako som to zažil v Austrálii v roku 2008, kde v štáte Viktória máte povolených 7 l teplej vody na hlavu v rodine na deň.
Takže skutočne voda je komodita, ktorú si musíme vážiť a ktorá je našou budúcnosťou.
Tak ďakujem veľmi pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.1.2021 10:44 - 10:48 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy, vážení páni, voda je určite surovina, ktorá si zaslúži takúto diskusiu, a evidentne vidno, že v pohľade na ten, na túto zmenu zákona by nemal byť nejaký problém. Cítim aj z tej debaty, ktorá tu prebieha, že sa vieme na tom zjednotiť, a verím, že tak ako bola tá výzva, že poro..., urobíme v tom ešte oveľa viacej.
Dovoľte, aby som sa aj ja vyjadril k predloženému návrhu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Vlastníctvo strategickej infraštruktúry v podobe vodovodov a verejnej kanalizácie je už dlhé roky v hľadáčiku rôznych podnikateľských skupín, tak ako to tu aj odznelo. Ovládnuť vodárenské spoločnosti na úkor štátu, samosprávnych krajov či miest a obcí nabrala v poslednom čase takú intenzitu, že je nutné legislatívne zabrániť prevodu tohto majetku zo štátu a samosprávy do súkromných rúk. Budovanie vodovodov, kanalizácií a ich prevádzka sú už od čias starého Ríma v gescii štátu. Je to jeden z najdôležitejších prvkov vyspelosti krajiny. Do rozvoja, rekonštrukcie, obnovy, budovania novej siete a vodovodov a kanalizácií štát aj Európska únia investovali už státisíce miliónov eur.
Štát sa na túto problematiku teda musí pozerať komplexne, strategicky, ale aj takticky. Musíme myslieť aj na to, že je potrebné nastaviť jasné podmienky a jasné pravidlá, a o to sa aj týmto zákonom snažíme. Aj vyslanie jasného signálu zákazu, ktorý je zrozumiteľný, je dobrý krok. Štát má právo rozhodnúť o svojom charaktere a určiť pravidlá hry, pretože háji záujmy svojich občanov. V tomto prípade je to preukázateľne verejný záujem.
Vlastníctvo vodovodov a kanalizácii bez súkromného sektora je vecou dlhodobých strategických cieľov pre rozvoj Slovenska. Verím, že tu vzíde konsenzus bez ohľadu na politickú stranu, tak ako to cítiť aj z tejto diskusie. Na celú túto problematiku sa pozerám práve z tohto hľadiska. Štát, ktorý by nevedel dlhodobo garantovať tieto dôležité, strategické veci, by ekonomicky išiel proti svojim vlastným záujmom a na úkor budúcnosti svojich občanov.
Prijatý zákon neumožňuje priamo vstúpiť podnikateľským subjektom do tohto biznisu. Majetkovú účasť štátu, samosprávneho kraja alebo obce na podnikaní a vlastníka verejného vodovodu, vlastníka verejnej kanalizácie, prevádzkovateľa verejného vodovodu a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie bude možné previesť len na štát, samosprávny kraj alebo obec.
Keďže prevádzka vodovodov a kanalizácie je určitým spôsobom monopolizovaná, kontrola prostredníctvom štátu a samosprávy je dlhodobo najlepšia forma spravovania verejného majetku. V meste Martin sme pred pár rokmi tiež museli riešiť ochranu akcií Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a to bolo v súvislosti so súdnym sporom známym ako kauza Martinské hole, lyžiarske stredisko. Hrozilo, že protistrana bude chcieť exekvovať akcie mesta Martin vo vodárenskej spoločnosti, tak ako ste to tu spomínali, aj vtedy sa hovorilo o zlatom vajci. Takéto a podobné hrozby sa, takéto a podobné hrozby sa objavujú v rámci celého Slovenska, tak ako sme to počuli aj naposledy tuná, na východnom Slovensku, ale aj v Bratislave. A preto treba vyslať jasný legislatívny signál, že štát ochráni verejnú infraštruktúru v prospech občanov.
Chcem zároveň povzbudiť všetky samosprávy, ktoré sa poctivo a dlhodobo starajú o rozvoj vodovodov a kanalizácií, že ich práca má zmysel, ale možno, aj ako to tu odznelo, že v niektorých častiach nášho štátu a krajiny je potrebné urobiť určite oveľa viac.
Doplnenie § 3 do predmetného zákona je v súlade s ochranou verejného záujmu. Je možné, že postupom času pribudnú aj ďalšie štátne, obecné či mestské firmy s označením nepredajné z dôvodu verejného záujmu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 10:41 - 10:42 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. V tomto sa aj ja s pánom kolegom poslancom Cmorejom nezhodnem. Tiež som presvedčený o tom, že ten lepší verejný záujem zabezpečí len štát, a súhlasím s tým, že dnešné vodárenské spoločnosti mnohé plytvajú s peniazmi daňových poplatníkov. Naozaj sa tam šafári.
A to bude druhý krok, ktorý urobíme ďalej. To znamená, že zmeníme infozákon a pozrieme sa na prsty bližšie týmto vodárenským spoločnostiam, ktoré narábajú so stovkami miliónov eur. To znamená, že budú môcť, budú musieť zverejňovať svoje hospodárenie, a to, ako s týmito miliónmi nakladajú, pretože vieme, že sú rôzne kauzy najmä na východnom Slovensku.
Niektoré vodárenské spoločnosti nechcú novinárom poskytovať informácie aj v rámci infozákona, tvrdia, že nie, im to zo zákona nevyplýva. To znamená, že ďalší krok bude zmena infozákona, aby sme sa týmto vodárenským spoločnostiam pozreli na prsty. A tým pádom bude štát v týchto vodárenských spoločnostiach postupovať efektívnejšie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 10:31 - 10:31 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tak, ako ste uviedol, cieľom aj tohto zákona je vlastne zabrániť aj tomu, ak by vstúpila do vodárenských spoločností nejaká finančná skupina, potom by to mohlo ovplyvňovať aj ceny vody, samozrejme. A pitná voda patrí všetkým, nielen nejakým vybraným spoločnostiam a oligarchom.
A na vašu otázku, pán poslanec Suja, áno, máte pravdu. Akcie obcí, miest a samosprávnych krajov nebudú môcť získať súkromné skupiny alebo súkromné firmy. Obec, ktorá sa rozhodne svoje akcie alebo svoju majetkovú účasť, sa jej vzdať alebo preniesť, môže len na inú obec alebo aj na vodárenskú spoločnosť, ale, samozrejme, jej akcie, tej vodárenskej spoločnosti môže vlastniť len samosprávny kraj a obce. Takže môžu len obce medzi sebou alebo vodárenskou spoločnosťou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 10:28 - 10:29 hod.

Jílek Rastislav Zobrazit prepis
Milan, vystihol si úplne presne podstatu veci v rozprave.
Ja aj keď som zástancom súkromného vlastníctva, tak v tomto prípade, vlastne pri tejto strategickej surovine bolo potrebné pripraviť tento zákon a zabrániť špekulatívnemu charakteru vstupu súkromného investora do týchto vodárenských spoločností. Ja som rád, že sa nám vlastne podarilo poslancom rýchlo a promptne zareagovať, a tým by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na tomto zákone, a verím, že vlastne ochránime ten verejný záujem, ktorý tu je naozaj pri tejto strategickej surovine nad tým súkromným záujmom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.1.2021 10:18 - 10:27 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, ak to mám povedať skrátene, cieľom tohto zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a regulácii sieťových odvetví je vlastne zabrániť možnej privatizácii našich vodárenských spoločností. Reagujeme tak na udalosti, ktoré sa stali v posledných mesiacoch na východnom Slovensku, kde vlastne jedna právnická kancelária plánovala odkúpiť od jednej obce akcie vo vodárenskej spoločnosti, a tým pádom by mohla potom postupne skupovať akcie vo vodárňach, čím by vlastne došlo k privatizácii.
My sme presvedčení o tom, že voda, pitná voda je strategická surovina a má zostať pod kontrolou miest a obcí, tak ako je to doteraz. To znamená, že zabránime vstupu možných finančných skupín a oligarchov do našich vodárenských spoločností. Sme presvedčení, že distribúcia a výroba pitnej vody má byť pod kontrolou štátu, obcí a samosprávnych krajov. Takže to je podstata. Zároveň je potrebné povedať, že aj Najvyšší kontrolný úrad v roku 2019, keď vykonal kontroly niektorých vodárenských spoločností, skonštatoval, že najlepšie verejný záujem ochránia vlastne samosprávne kraje a obce, navyše ak by do vodárenských spoločností vstúpil, vstúpila nejaká finančná skupina, mohlo by to aj ohroziť získavanie eurofondov, ktoré sú vlastne kľúčové pre rozvoj vodovodnej infraštruktúry, takže aj to je ďalší dôvod.
Ja mám zároveň k tomuto návrhu zákona, ktorý sme odkonzultovali s ministerstvom životného prostredia, aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vlastne spočíva v tom, že my sme pôvodne plánovali, aby akcie a majetkovú účasť vo vodárenských spoločnostiach mohol mať aj štát. Slovo štát z pôvodného návrhu vypúšťame, pretože v súčasnosti vo vodárňach má, vlastnia akcie len samosprávne kraje a obce, takže to zostane ponechané, to slovo štát sa vypustí.
Zároveň sa mení aj účinnosť tohto zákona, keďže ten legislatívny proces sa natiahol, tak vlastne k pôvodnému návrhu, od 1. januára bude platiť, bude účinnosť tohto zákona od 15. marca 2021 a zároveň v mojom pozmeňujúcom návrhu a doplňujúcom bude aj zakotvené, že vlastne majetková účasť samosprávnych krajov a obcí v týchto vodárenských spoločnostiach nemôže byť predmetom exekučného konania. Doteraz v zákone bolo len, ochraňoval zákon len obce, vkladáme tam aj slovo samosprávny kraj.
Takže, pán predsedajúci, dovoľte, aby som prečítal celý pozmeňujúci a doplňujúci návrh. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči.

Potocký, Milan, poslanec NR SR
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Potockého k návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 283).
1. V čl. I § 3 ods. 8 sa slová „štát, samosprávny kraj alebo obec“ nahrádzajú slovami
„a) právnickú osobu zriadenú podľa osobitného predpisu, na ktorej podnikaní sa majetkovou účasťou podieľajú iba obce alebo združenia obcí,
b) samosprávny kraj alebo
c) obec v rámci územnej pôsobnosti právnickej osoby podľa písm. a).“
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a) Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.“
2. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„ČI. II Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2001 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 355/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 59/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 57/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 389/2019 Z. z., zákona č. 420/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z. a zákona č. 296/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
v § 61 t sa za slovo „obcí“ vkladajú slová „a samosprávnych krajov“.
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
V súvislosti s vložením nového článku sa primerane upraví názov zákona.
3. V čl. II sa slová „1. januára“ nahrádzajú slovami „15. marca“.

Blanár Juraj, podpredseda NR SR
Všetko?

Potocký, Milan, poslanec NR SR
Áno, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.1.2021 10:14 - 10:17 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 446 z 25. novembra 2020 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 283) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 212 z 21. januára 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 59 z 25. januára 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 77 z 25. februára (pozn. red.: správne „januára“) 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný poslanecký návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného poslaneckého návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 90 z 26. januára 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 10:10 - 10:11 hod.

Szőllős Ján
Hlasovanie o tomto zákone určujem na dnes na 17.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.1.2021 9:54 - 9:58 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 445 z 25. novembra 2020 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka, Jaromíra Šíbla, Vojtecha Tótha a Jozefa Pročka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 282) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona.

Výbory, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 211 z 21. januára 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 76 z 25. januára 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bode spoločnej správy s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný poslanecký návrh zákona schváliť s pripomienkou. Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného poslaneckého návrhu poslancov vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 89 z 26. januára 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať príslušných ustanovení zákona rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.

Skryt prepis