Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

22.6.2021 o 16:31 hod.

Anna Remiášová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 22.6.2021 16:31 - 16:33 hod.

Remiášová Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi ako spoločnej spravodajkyni výborov informovať vás o výsledku prerokovania predmetného poslaneckého návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Národná rada svojím uznesením pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru.
Výbor pre sociálne veci o návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný. Ostatné určené výbory návrh prerokovali a zhodne ho odporúčali schváliť s pripomienkami. Poslanci, ktorí nie sú členmi určených výborov, neoznámili gestorskému výboru žiadne stanoviská. Pozmeňujúce návrhy, ktoré vyplynuli z uznesení výborov, sú uvedené v IV. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o osemnástich pozmeňujúcich návrhoch spoločne a tieto schváliť. Na základe rokovania výborov a rozpravy v gestorskom výbore gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.6.2021 16:29 - 16:30 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rada by som uviedla návrh zákona, ktorý predkladáme spolu s mojimi kolegami poslancami o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom totalitného komunistického režimu.
Cieľom a hlavným účelom tohto zákona je odobratie nezaslúžených benefitov poskytovaných v dôchodkovom zabezpečení bývalým vrcholným predstaviteľom komunistickej moci a jej aparátu v bezpečnostných zložkách, to jest osobám, ktoré sa podieľali na riadení a výkone politicky motivovanej represie v období komunizmu, resp. pracovali v inštitúciách a organizáciách, ktorých hlavným poslaním bolo udržať totalitný komunistický režim pri moci za každú cenu. Zároveň má, zákon má zároveň slúžiť aj ako varovanie do budúcnosti, že porušovanie základných ľudských práv a slobôd zo strany akéhokoľvek režimu nebude tolerované a osoby, ktoré taký režim podporujú, nebudú za svoju službu v prospech neho žiadnym spôsobom privilegované.
Účelom zákona nie je žiaden akt pomsty voči dotknutým osobám, ale je ním nastolenie základnej spoločenskej spravodlivosti. Podľa nás je nespravodlivé, dokonca nemorálne, aby predstavitelia totalitnej moci a tí, ktorí jej slúžili pri potláčaní základných ľudských práv a slobôd, boli aj naďalej za svoju činnosť v prospech totalitného režimu privilegovaní. Dôchodkové zabezpečenie bývalých vrcholových predstaviteľov komunistickej moci a ich aparátu, bezpečnostných zložkách je nadpriemerné nielen v porovnaní s dôchodkami ich obetí, ale aj v porovnaní s priemernými dôchodkami občanov Slovenskej republiky. Odobratie nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu považujeme za legitímne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.6.2021 16:26 - 16:29 hod.

Krošlák Ján
Ďakujem za slovo. Ja iba chcem zopakovať, pán predsedajúci, aby sa o tomto bode programu hlasovalo o 17.00 hod. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 16:26 - 16:28 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja úplne stručne. Tak na ohľadne tých salašov, ako sme rozprávali, tých salašníckych a pastierskych psov, my sme to komunikovali so združením chovateľov oviec a kôz, ktorí sa o to starajú, a je to presne takáto definícia, majú tam salašnícke a pastierske psy, ktoré sú vo výnimke, ak by sme túto výnimku nedali, tak automaticky by ten pes nevedel chrániť to stádo, pretože ako mi povedali, tak ten pes je nacvičený, že ak behá, tak to stádo chráni, ak je uvoľnený, ak ho nakoniec potom zavrú nato, tak je to čas, kedy odpočíva. Tak tam sú tieto psy takto zaužívané a je to po dohode so združením. Ja som viedol k tomuto zákonu množstvo odborných diskusií, kde sme si volali rôzne občianske združenia a chovateľov, aby sme čo najmenej uškodili ľuďom, ktorí to robia spravodlivo a tých psov netýrajú.
Áno, psov je v útulku veľa, pretože nefunguje legislatíva a pretože nemáme vytvorené podmienky na to, aby nemohol mať psa ktokoľvek, a to je ten hlavný problém, tak si na tom aj vieme povedať.
A do rómskych osád chodím, vám poviem popravde, ešte predtým, ako som vstúpil do národnej politiky, som členom Gréckokatolíckej charity v Humennom, máme osadu Podskalku, robíme tam rôzne podujatia, pomáhame týmto ľuďom, mládežníckeho parlamentu, kde robíme rôzne akcie pre týchto ľudí. Ja mám množstvo kamarátov práve z týchto rómskych osád, rómskych komunít, komunikujem s nimi, tak teda mne sú tie rómske osady veľmi blízke, mám tam množstvo kamarátov a nemám sa tam problém s kýmkoľvek porozprávať, s kýmkoľvek tam zájsť aj na kávu do miestneho baru alebo krčmy na pivo, takže ja s rómskymi osadami nemám žiaden problém a viem, aké problémy ich trápia, hoci tu napríklad v Humennom považujem, že tam až také veľké problémy nie sú, ale viem, že niekde v ostatných osadách sú problémy väčšie, ak pôjdete kedykoľvek do Humenného, môžeme ísť na rómsku osadu, viete, že ma tam väčšina z týchto ľudí pozná ako aktívneho aktivistu, ktorý tam chodí pomáhať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.6.2021 16:19 - 16:22 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, iba v krátkosti odpoviem vlastne na otázky, ktoré tu boli položené, a som už nestihol reagovať, hlavne na pána Kuffu.
Áno, ja s vami súhlasím, že Slovensko má množstvo problémov, máme zanedbané zdravotníctvo, nefungu... máme nedostatok kvalitných diaľnic, máme nízke mzdy v rámci Európskej únie, ale ja si myslím, že ak riešime tieto problémy, mali by sme riešiť všetky problémy. Nie je nič na tom zlé, že pokiaľ riešime aj tie sociálne problémy, ktoré sú, a predkladá sa množstvo zákonov, práve riešime aj takéto zákony.
Veď v tomto zákone ide častokrát aj o bezpečnosť ľudí, pretože ak taký pes celý život vyrastá na reťazi a má zlé chovné podmienky, sa môže neskôr stať veľmi agresívny a môže niekoho napadnúť. Jednoducho temu psovi sa, prepne mu psychika, už je potom agresívny, tak my potom riešime, aby nebolo toľko psov. Hovorím, v Rakúsku tento zákon prijali, majú oveľa menej túlavých psov, lebo my musíme pomaličky, pomaličky my rokmi definovať podmienky na chov a držanie psov, aby boli také, musím znova opakovať, aby nie každý tohto psa mohol mať. A takto pomaličky vyriešili túto situáciu s premnoženými psami aj to množstvo videí, ktoré vidíme.
Rozprávame sa tu o rómskych osadách, ja si myslím, že áno, sú aj na rómskych osadách, ale nie je to najväčší problém. Rómske osady patria k tým menším problémom, kde držia psov na reťazi, pretože tam sú tí pso... psi skôr častokrát pustení bez výchovy, a práve ľudia z miest tam nosia psov, keď sa ich chcú zbaviť, lebo nemajú ich kde dať. Preto sa im častokrát rozmnožia a nemajú čo s tými psami robiť, tak ich priamo na tie osady odnesú, kde tam potom tie psy divo behajú, a túto situáciu, ako aj v osadách znova vyriešime tým, že budeme postupne zákonami špecifikovať podmienky na držanie a chov psov.
Ohľadne tohto som aj komunikoval so štátnou veterinárnou správou či s enviropolíciou, či bude možné a ako dokazovať tento zákon, tak hovorili, že bude to oveľa jednoduchšie, ako je to v súčasnosti, pretože je tam oveľa málo výnimiek, a my sa budeme aj snažiť, čo sa týka, taká Sloboda zvierat alebo ďalšie útulky, ktoré chcú kontaktovať samosprávy a všetky obce, ktoré sú, aby možno cez nejaký obecný rozhlas vyhlásili, že od 1. 1. roku 2024 platí a platí taká povinnosť, aby sa tí ľudia pomaly na to pripravili.
Ja som podobný problém videl keď sa v Národnej rade prijímalo povinné čipovanie psov, sa každý obával, že koľko bude túlavých, opustených psov, ako každý psov vyhodí. Nuž pravda bola taká, že tí majitelia sa prispôsobili, dali toho psa začipovať a v tom roku, keď to bolo povinné, sa zvýšilo množstvo túlavých, opustených psov iba o 1,8 %, teda to je a môže byť aj na štatistickej, na štatistickej chybe, teda útulky sú na to aj pripravené, ale veď je to vlastne aj ich iniciatíva, že tento zákon chcú prijať. A ak s tým aj súhlasila enviropolícia, štátna veterinárna správa, ja v tom problém nevidím.
A ďakujem všetkým za slušnú a kultivovanú debatu a som veľmi rád, že sa našli v pléne poslanci vo väčšine, ktorí majú záujem riešiť tieto problémy a postupne vybudovať aj takto zo Slovenska modernú a demokratickú krajinu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 16:16 - 16:19 hod.

Krošlák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem, ospravedlňujem sa, ja som si to neuvedomil ani prvýkrát, že vlastne nemám tú kartu zapichnutú.
Tak ďakujem za reakcie, ja dúfam, že zvíťazí, na pána kolegu Suju, dúfam, že zvíťazí zdravý rozum a že sa nebude čakať na to, kým naozaj ten pes niekoho pokúše alebo napadne, a potom sa označí za nebezpečného. Tak ja dúfam, že tam bude tá dohoda medzi tým majiteľom a nejakým tým úradom, kde sa to dopredu spraví.
A naozaj ten zákon je v prvom rade mierený, presne jak ste hovorili, pán kolega, na tie rómske osady a na také to držanie tých psov, naozaj nehovorme, naozaj že je to iba v rómskych osadách, robia to aj, robí sa to aj inde, naozaj. Čiže na toto je to zamerané a takéto ojedinelé úkazy, jak hovoríte, ja budem rád, keď ich bude čo najviac, keď sa k tomu aj vrátia tí ľudia, ktorí si tieto svoje políčka na tých lazoch dávali strážiť tými psami, a nech ich je kľudne viacej, ale aj tak si myslím, že to budú ojedinelé prípady, kde, si myslím, že zvíťazí inteligencia a rozum, že to takto bude posudzované.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.6.2021 16:14 - 16:14 hod.

Krošlák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja som stláčal faktickú, ja som chcel iba na Filipa Kuffu, pána kolegu zareagovať, že pán poslanec Šudík to len tak veľmi okrajovo, ale už si sa aj ty k tomu vyjadril, že, ja osobne si myslím, že presne tieto psy na tých lazoch, že budú patriť medzi tie nebezpečné psy, pretože ten majiteľ s tými miestnymi orgánmi, keď ho označil, on je tam nato, aby kúsal, brechal, keď tam príde nejaký prišelec, a práve toto označenie jeho potom bude oprávňovať, aby ho tam mohol mať na tej reťazi.
Čiže keď sa budeme baviť možno o nejakých rasách, hej, že salašnícke alebo aké, ale oni tam budú presne kvôli tomu, aby strážili, aby - v úvodzovkách - kúsali a štekali. To znamená, že tam, si myslím, že nebude problém tým označením toho nebezpečného psa.
A teda už keď som tu, tak so vás chcel poprosiť, pán predsedajúci, aby hlasovanie o tomto bode programu bolo o 17.00 hod.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 16:09 - 16:10 hod.

Tabák Romana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán Kuffa, tiež vám ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenie. Treba povedať, že súčasný stav je, žiaľ, nevyhovujúci a vôbec zvieratám nepomáha. Som skutočne rada za túto iniciatívu.
Chcem iba podotknúť, že v posledných dňoch sme dostali veľa emailov od ľudí, ktorí sa na nás obracali s iniciatívou, aby sme podporili tento zákon aj v druhom čítaní. Bola som milo prekvapená, že toľkým ľuďom na Slovensku život psov na reťaziach nie je ľahostajný. Určite tento zákon podporím a v tejto aktivite treba pokračovať naďalej.
V Európskej únii sa napríklad v klietkach chová približne 300 mil. zvierat. Obvykle ide o podmienky, kde majú tieto zvieratá životný priestor o veľkosti vlastného tela. Nie sú schopné sa ani len otočiť, môžu si jedine sadnúť alebo ľahnúť. Tento systém chovu zvierat je krutý a zastaraný a budem rada, ak aj v tejto oblasti nájdeme riešenia a aj chov zvierat v klietkach bude o pár rokov už len spomienku.
Takže jednoznačne budem hlasovať za a, pán poslanec Šudík, vám tiež veľmi pekne ďakujem za vašu iniciatívu, robíte veľmi dobrú prácu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 16:07 - 16:09 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Áno, ako si spomínal, tak som tam spomínal, že nie každý by mal mať psa, pretože nie každý sa oňho vie postarať. Veď dokonca ani kravu nechováme všetci doma na balkóne, nemáme vytvorené podmienky. Alebo ani tigra nemá každý doma na dvore, lebo nemá naňho vytvorené podmienky. Len nuž, bohužiaľ, na Slovensku môže mať psa ktokoľvek, aj keď nemá naňho vytvorené podmienky, pritom má takéto a dlhodobé problémy.
Áno, považujeme to za problém, pretože keď som komunikoval s útulkami, kľudne ich môžeš kontaktovať, či najväčšia, nejaká Sloboda zvierat, ktorá má aj linku proti krutosti, alebo aj iné útulky, 65 % sú práve záchrana psov z reťazí. A oni robia tú prácu, ktorú by podľa mňa malo častokrát robiť práve Štátna veterinárna správa alebo environmentálna polícia. Ale častokrát im to ľudia hlásia, pretože oni na to miesto prídu, potom tú políciu privolajú a riešia súčasnú situáciu, ako to vyriešiť, a väčšinu finančných prostriedkov, ktorú majú, práve oni vkladajú na zachraňovanie týchto psov. Obrovská časť rozpočtu idú na veterinárne úkony pre psov z reťazí. To je najväčší problém, aké útulky hlásia, že majú. Možno sa to takto nezdá, ale vychádzame z grafov a čísiel, ktoré majú. Podľa mňa, ak kontaktuje Slobodu zvierat, presne tieto informácie poskytnú. Hlavne, keď tie psy na lazoch. Áno, tam ide častokrát a možno sú aj kvalifikované medzi v kategórií buď salašnícke, pastierske alebo strážne psy. Teda tam sa, o to sa nebojím, aby to nefungovalo.
Pozerám, koľko mám času. Zároveň bude aj napríklad ministerstvo pôdohospodárstva pripravovať čoskoro celú novelu zákona o veterinárnej starostlivosti. Ak uvidíme, že niektoré veci nefungujú, tak ja si myslím, že ich tamto potom zákonom môžme upraviť. Veď dajme tomu chvíľku čas. Bude úplná novela zákona. Tam tie malé chybičky, ktoré sú, našli sa, opravíme, ktoré nám ukáže, že ako to vlastne funguje alebo nefunguje.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 15:58 - 16:00 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ako spomenula pani kolegynka, máme pripravených ešte viacero zákonov, ktoré sa postarajú o zlepšenie podmienok chovu psov, ako tuná máme jeden z najhorších podmienok v rámci Európskej únie.
Napríklad v Rakúsku prijali tento zákon a im to rapídne spadol počet túlavých psov, alebo ktorých psov mali, a teraz si častokrát adoptovávajú psov priamo na Slovensku a vraciame sa k tomu podnetu, ako som hovoril, nie každý by mal mať psa, len kto má na to vytvorené podmienky.
Tak to kus popreskakujem, tak nebezpečný pes je pes taký, ktorý niekoho pohrýzol, a dostane takú známku od mesta, že patrí k nebezpečným psom. Automaticky môže byť držaný na reťazi. Je to legislatívne ošetrené v tejto kategórii. Áno, pán kolega, spomínali ste, my sme tam dali aj preto to prechodné obdobie 4 roky, aby sme, po komunikáciách s ľuďmi, aby sa vedeli na to pripraviť, aby si buď dobudovali ten nejaký vyšší plot, prípadne dali toho psa do útulku, sme aj s útulkami rozprávali. Oni nám rozprávali, že 65 % hlásení, ktoré majú, sú priamo záchrana psov z reťazí, ktorí tam častokrát sa nevedia vôbec nejako hýbať. Takže sme tam dali to prechodné obdobie od 1. 1. 2024, aby sa na to majitelia vedeli konkrétne pripraviť. Už v súčasnosti je legislatíva, ktorá upravuje veľkosť voliéry, aká má byť na, podľa toho, aký je tento pes veľký, aby táto voliéra bola postačujúcu. Takže asi v krátkosti toľko.
Možno som ešte na niečo neodpovedal, tak môžme potom mimo pléna, keď skončí rozprava, tak vám na všetko odpoviem, prípadne odpíšem argumentáciu aj na maily, na ktoré ste mali.
Ďakujem.
Skryt prepis