Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.6.2021 o 9:26 hod.

Mgr.

Rastislav Jílek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 9:26 - 9:27 hod.

Jílek Rastislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegynka, presne ako si povedala, motívom viacerých z nás, ktorí sme išli do politiky, ale aj hlavným cieľom hnutia OĽANO bolo odpolitizovanie štátnej správy, a práve preto prichádza tento zákon. Ak tu niekto hovorí o nejakých čistkách, tak sa veľmi mýli, nech si radšej spomenie, ako to bolo v minulosti, keď možnože za týždeň po voľbách si dokázali obsadiť a vymeniť všetkých ľudí za nejakých ich, ich ľudí.
A ja by som z tohto miesta chcel vyzvať všetkých čestných úradníkov, ale aj všetkých čestných a pracovitých ľudí, ktorí sú mimo štátnej správy, aby sa nebáli a kľudne sa prihlasovali do výberových konaní, mali možnosť sa uchádzať o štátnozamestnanecké miesta a svojou odbornosťou, kvalitou a profesionalitou vedeli, vedeli presvedčiť a zaujať, zaujať voľné pracovné miesta. Takže naozaj, poďme to robiť transparentne, čisto a poďme to, poďme to zmeniť.
Tento zákon absolútne podporujem a som rád, že, že s týmto prichádzame teraz. Naozaj ešte raz chcem vyzvať všetkých čestných ľudí, ktorí majú záujem, aby sa bez obáv z toho, že by sa tam nemohli dostať na tie pracovné miesta, nech sa prihlásia, nech dokážu svoju profesionalitu, a toto bude najlepšie, čo sa môže stať pre Slovensko.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.6.2021 9:17 - 9:23 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, myslím, že pre všetkých z nás je prvoradé budovanie profesionálnej štátnej správy, ktorá je založená na transparentnosti, etickom výkone povolania a zákaze konfliktu záujmov, na princípe politickej neutrality, nestrannosti, efektívneho riadenia a princípe profesionality a stability. Súčasný stav je však iný, preto s kolegami predkladáme návrh, návrh novely zákona č. 55/2007 Z. z. o štátnej službe.
Touto novelou reagujeme na viaceré problémy a naším cieľom je odpolitizovanie štátnej správy. Predmetom návrhu zákona je posilnenie právomoci generálneho tajomníka služobného úradu vo vzťahu k vedúcim zamestnancom s kontrolou, s kontrolnou právomocou štatutárneho orgánu a štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii. Štátnozamestnanecký pomer vedúceho zamestnanca v prípade odvolania ostáva zachovaný.
Tento návrh vychádza z právnej úpravy platnej do 31. mája 2017. Práve novelou zákona o štátnej službe v roku 2017 sa zvýšili nároky na ochranu štátnozamestnaneckých miest, konkrétne zavedením požiadavky zdôvodňovať výmeny a zavedenie služobného hodnotenia výkonu zamestnancom ako dôvodu na prepustenie. V súčasnosti nie je možné odpolitizovanie štátnej správy, vo vedúcich funkciách sú zabetónovaní smeráci, snsáci, mosťáci, jednoducho všetci tí, ktorých dosadili do funkcií v rámci dvanástich rokov bačovania SMER-u, SNS a MOST-u. Je zaujímavé, že vtedy o čistkách nikto nehovoril.
Ale nechajme minulosť tak, poďme sa pozrieť na iný príklad. Do riadiacej funkcie nastúpi nový manažér, chce veci meniť k lepšiemu, má plán, cieľ, skúsenosti a začne pracovať na potrebných zmenách. Ale čo? Celý jeho riadiaci tým ostal po jeho predchodcovi. Veľmi nespolupracujú, nepodávajú adekvátny výkon a ani ich odbornosť nie je na najlepšej úrovni. Čo by mal podľa vás skúsený manažér v takomto prípade robiť? Myslím, že všetci vieme, aká je správna odpoveď. Vedia to aj opoziční poslanci, ale pokušenie populizmu je silné. Je ťažké odolať a mnohí ani neodolajú.
Návrh tejto novely je novel... je reakciou na viaceré problémy v štátnej správe. Chceme budovať štátnu správu založenú na transparentnosti a odbornosti. Chceme fundovaných ľudí, ktorí prejdú riadnym výberovým konaním, nie politických nominantov. Na úradoch je množstvo spoľahlivých zamestnancov, ale sú tam, žiaľ, aj takí, ktorí svoju prácu nevykonávajú ani správne ani svedomito, ani s takým nasadením, ako by sa možno očakávalo.
Riadenie práce štátnych zamestnancov a dosahovania adekvátnych pracovných výsledkov je realizované práve prostredníctvom vedúcich zamestnancov. V praxi vzniká potreba flexibilnejšieho manévrovania s ľudskými zdrojmi na úrovni manažmentu v prípadoch, kedy tieto výsledky nie sú uspokojivé z rôznych dôvodov. Našou úlohou ako poslancov Národnej rady je prinášať také zákony a schvaľovať ich, ktoré urobia život pre občanov Slovenskej republiky lepším.
K tomu smeruje aj táto novela. Zamestnanci štátnej správy majú byť v prvom rade odborníci. Jediná vec, ktorú, ktorá zaujíma občana, je tá, či mu vie úradník a jeho vedúci relevantne a fundovane pomôcť a poradiť. Bývalá vláda si tu bez výberových konaní dosadzovala na riadiace pozície svojich nominantov a zákonom si ich zabetónovala.
Naším cieľom je tieto pozície urobiť... uvoľniť a urobiť na ne riadne výberové konania, tak ako to máme deklarované v PVV. Ak si niekto myslí, že tu budeme robiť nejaké čistky, tak to vôbec nie je pravda, pretože by to bol prvý zákon, ktorý by šiel na rokovanie po zmene vlády. Novelou predpokladáme aj zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre všetkých kvalitných a kvalifikovaných uchádzačov a odpolitizovanie štátnej správy.
Ak dovolíte, ešte by som rada predtým, ako skončím, použila dva citáty od našich kolegov poslancov zo SMEROHLAS-u, ktorým by som rada poukázala na relevantnosť ich vyjadrení k tejto problematike.
Pán poslanec Pellegrini pred nejakým časom povedal: „Ak toto prejde, tak je to opäť len rozviazanie rúk na politické čistky. Je to zákon na ďalšie krágľovanie nepohodlných štátnych úradníkov.“ Pevne dúfam, že si tieto slová, na tieto slová spomenie aj v prípade, ak sa jeho strana niekedy v ďalekej budúcnosti dostane do vlády.
Druhý, oveľa zaujímavejší citát pochádza od Kežmarčana, ktorý má veľmi blízko k pánovi Pellegrinimu, a to od poslanca Ferenčáka. Je to jeho vyjadrenie z roku 2018, ktoré sa udialo na pôde Euroregiónu Tatry. V tomto období som bola riaditeľkou tejto organizácie, na tento post som sa dostala po rokoch práce a postupného zberania skúseností od pozície referenta a projektového manažéra až na post riaditeľky združenia. V tom čase poslanec Ferenčák pôsobil ako predseda Rady Euroregiónu Tatry a naše cesty sa pretínali v mestskom zastupiteľstve v Kežmarku. Ako ináč, samozrejme, každý z nás na rozličných stranách barikády. Ale dosť na uvedenie do tejto situácie pre pochopenie súvislostí. Na jar v roku 2018 pán Ferenáčák zvolal radu Euroregiónu Tatry ako najvyššieho orgánu združenia a inicioval moje odvolanie s nasledovným odôvodnením: „Pani Majorová Garstková je poslankyňa mestského zastupiteľstva a v podstate vystupuje proti mne, je jednoducho v tvrdej opozícii.“
Milí kolegovia poslanci, akisto uznáte, vyjadrenia týchto pánov k problematike riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe sa to dá zhrnúť do jednej vety - Vodu kážu a vodu pijú... víno... vodu kážu a víno pijú.
Cieľom tejto novely zákona je pre mňa a mojich kolegov poslancov, spolu s ktorými ju predkladáme, a aj po mojich osobných skúsenostiach nikdy viac neumožniť krágľovanie a čistky, ale dať priestor odborníkom, aby mohli pracovať pre ľudí bez strachu pred každou zmenou politickej klímy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 9:15 - 9:17 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za všetky faktické. Ďakujem aj za tú podporu. S pánom Saloňom sme, áno, včera sme naposledy o tom debatovali. Nejedná sa, nepovedal by som to tak, že sa jedná o druhý, druhý pokus. Prvý, prvú vec, ktorú sme stiahli, bol ten zákon o organizácii miestnej štátnej správy. Áno, týkalo by sa to len prednostov, ale načo to kúskovať zase na viac zákonov, tak sme to vlastne vyprecizovali do takéhoto jedného zákona. Aj po tej kritike, aby sme sa nezamerali naozaj len na tých prednostov, tak sme vlastne chceli tento zákon zmeniť, o štátnej službe. Ale to si hlavne priniesla tá, priniesla tá prax. Viacerí tie sťažnosti, ktoré boli na to odpolitizovanie tej štátnej služby.
A čo sa týka inovatívnych, ako ste spomínali, a treba dať šancu mladým. Áno, všetci dobre vieme, že taký, nehovorím, že... taký úradník, ktorý je niekde v úrade 30 rokov, už nemá ten šmrnc, drajv niekedy ako nejaký mladý s inovatívnymi nápadmi.
Takže, takže tak.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 9:15 - 9:15 hod.

Nemec Richard
Ďakujem, pán podpredsedajúci. Lukáš, ja by som ti chcel vyjadriť podporu a som rád, že si sa do takýchto vecí pustil, lebo ten chliev, čo tu bol, treba čistiť pomaly a postupne. Samozrejme, je to na... je to náročné, lebo, lebo toho, toho, čo tu bolo spôsobené, je hodne ťažké za rok nejak upraviť, a držím ti palce a budem ťa vždy podporovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 9:13 - 9:15 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Lukáš, ja ti práve naopak ďakujem za tvoju rozpravu aj za zákon, ktorý predkladáte, pretože si myslím, že občania čakajú od štátnej a verejnej správy profesionalitu a odbornosť. No, bohužiaľ, to tak momentálne nie vždy funguje. A po bývalých nomináciách, a aké kde boli, tak to viem povedať zaručene. Na okresných úradoch máme v súčasnosti množstvo politických nominácií ľudí, ktorí, bohužiaľ, sú odborne veľmi slabí, a preto ich treba vymeniť.
Ja som si prešiel aj pár okresných úradov a rozprával som so zamestnancami, práve tí sa mi sťažovali na vedúcich, že oni sú častokrát odbornejšie zdatnejší ako ich vedúci, len tam boli politicky dosadení. A ako my môžme dať ľuďom odbornosť a funkčné úrady, ak tí vedúci nezvládajú svoju prácu, lebo tam takí boli nominovaní? Veď ak sa prednosta rozhodne odvolať nejakého vedúceho, veď kde mu, jaký je problém, aby sa znova prihlásil do výberového konania a ukázal, že je najlepší?
Veď dajme šancu tým najlepším, aby riadili, a nie tým, ktorí na to nemajú a boli politicky dosadení. Ja tento zákon plne podporujem, lebo iba takto zlepšíme, zefektívnime štátnu a verejnú správu, aby konečne efektívne fungovala v prospech ľudí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.6.2021 9:05 - 9:11 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Takže ešte raz sa vám prihováram. V krátkosti. Zmenou tohto zákona reagujeme na viaceré problémy, ktoré boli alebo ktoré sú v štátnej službe.
Keď sa hodil tento zákon do legislatívneho procesu, tak vzniesla sa vlna kritiky. Predkladáme tento zákon v čo najlepšom úmysle. Naozaj naším cieľom je odpolitizovať túto štátnu službu takisto, jak sme to garantovali v programovom vyhlásení vlády. Bývalá vláda, alebo teda nechcem stále politicky nejak rozprávať, bývalá vláda, taká vláda, v minulosti sa často bez výberových konaní dosadzovalo na riadiace pozície. Každý si tam dával svojich nominantov a potom zmenou zákona si vlastne zákonom zabetónovala a naším cieľom je vlastne tieto pozície uvoľniť, len uvoľniť a urobiť na ne riadne výberové konania.
Riadne výberové konania, to je to, čo sa momentálne, aspoň z veľkej, z veľkej časti, čo mám informácie, deje. Teda zákon vraciame do stavu, v akom bol do roku 2017, ktorá bola za predchádzajúcich vlád. Už momentálne, keď je uvoľnené miesto, napríklad na ministerstve vnútra sa vykonávajú tie výberové konania, tak trebárs ak sa uvoľní na okrese XY nejaké miesto vedúceho odboru, trebárs životného prostredia, tak nikto si tam nedáva svojho človeka alebo svoju osôbku. Tie výberové konania, aj keď je to, ja neviem, okresný úrad niekde v Humennom, tie výberové konania sa robia na služobnom úrade.
Služobný úrad je ministerstvo vnútra. Ministerstvo vnútra, pokiaľ spraví komisiu, tak je tam zástupca z osobného úradu, je tam zástupca odborov, je tam trebárs ten daný prednosta, ale čo je hlavné, to, čo sme posunuli vpred, už teraz, pokiaľ je to špecifikovaná činnosť ako trebárs odbor životného prostredia, tak priamo z toho gestorského ministerstva sa priamo do tých výberových komisií volajú ľudia, aby tí rozhodovali podľa odbornosti, kto je najlepší kandidát na danú pozíciu. Keďže tu v minulosti bolo mnoho politických nominácií, mnohokrát bez patričného vzdelania ľudia riadia odbor.
Kritizovali ste nás trebárs za výber prednostov. Prednostovia, tam je menovací princíp. Vláda menuje, ako sa hovorí, prednosta je v regióne predĺžená ruka vlády. Takže sme mali plné právo si vyberať alebo, jak sa hovorí, aj nevyberať a priamo vymenovať tých ľudí. Vy nás ešte aj, viacerí nás ešte aj za to kritizovali, že naozaj sme vyberali. Ako sa vyberalo, tak sa vyberalo, ale proste sme sa snažili vybrať čo najlepších ľudí.
Boli tu rôzne tlačové konferencie po tom, ako sa dal tento zákon do legislatívneho procesu. Kritizujú sa tu čistky, že sa tu idú robiť čistky. Keby sa tu išli robiť čistky, tie čistky sa robia hneď po zmene vlády. Prešlo už viac ako rok a tento proces sa snažíme zákonne presadiť teraz. Taktiež bolo vyčítané, že tak závažná zmena ide poslaneckým návrhom. Kto sa vyzná v legislatívnom procese, tak tiež vie povedať, že akým spôsobom prebieha legislatívny proces, pokiaľ je aj poslanecký návrh predložený, že, že taktiež to ide na vládu, vláda to tam dáva do medzirezortného pripomienkového konania, hocikto sa môže k tomu vyjadriť a tak ďalej, a tak ďalej. Ten legislatívny hlavný proces a schvaľovací prechádza potom tu v Národnej rade.
Aj v programovom vyhlásení vlády je uvádzané, že chceme robiť riadne výberové konania. O toto sa snažíme teraz. Ja predpokladám a dúfam a chcem, aby sme tento zákon ešte po nejakom čase znova otvorili a nastavili si jasné definície, čo bude nejaká, jak sa hovorí, možno politická funkcia, čo nebude politická funkcia. Áno, v prvom rade treba hľadieť na odbornosť, ale na druhej strane, pokiaľ by som bol šéf niečoho, aj v súkromnej firme alebo aj v štátnej, tak chcem pracovať s ľuďmi, ktorým dôverujem.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.6.2021 9:03 - 9:04 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 583. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 596 z 31. mája 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.6.2021 9:01 - 9:02 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Dobré ráno, pán predsedajúci. Vážení poslanci, poslankyne, takže predkladáme tu zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V krátkosti sa vyjadrím teraz ako predkladateľ a potom sa ako prvý hlásim do rozpravy, aby bolo na čo reagovať.
Takže základom zákona je, že sa v podstate menia hlavne dva odseky, že generálny tajomník bude môcť so súhlasom štatutárneho orgánu alebo štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi tento štatutárny orgán alebo štátny zamestnanec vo verejnej funkcii aj bez udania dôvodu.
A ďalším odsekom generálny tajomník na návrh štatutárneho orgánu alebo vedúceho štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii odvolá do desiatich dní aj bez udania dôvodu vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi štatutárny orgán alebo štátny zamestnanec vo verejnej funkcii.
Ďakujem, skončil som, hlásim sa zároveň prvý do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2021 19:13 - 19:15 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec Mirko Žiak, mám ťa rád aj napriek tomu, že si ateista a že máš úplne odlišné názory na veľa vecí. Ale musím ťa trošku poopraviť v tých názoroch, s ktorými sa absolútne nezdieľam.
Určite téma ochrany života nepatrí do stredoveku. Naopak, chrániť najnevinnejšie nenarodené deti je vysoko humánne, demokratické a ľudské. Neľudské a stredoveké je podpora vraždenia nevinných detí. Čo sa týka rozhodnutia, či počaté dieťa bude mať šancu na život alebo nie, by okrem matky dieťaťa mal určite mať nárok aj muž, ktorý pri počatí dieťaťa určite bol. Nebola v tom sama žena a budúca matka. Zabíjanie života v tele matky je brutálny a barbarský zločin. Zástancovia potratov obhajujú trhanie nožičiek, ručičiek od telíčka dieťaťa. Hlúpe výhovorky, že je to len plod, len zhluk buniek neobstoja a ani vraždenie neviniatok neospravedlnia, lebo počaté dieťa v tele matky nie je matkiným telom, ale samostatným ľudským, samostatnou ľudskou bytosťou.
Verím tomu, že počas tohto volebného obdobia sa v tomto pléne ochrana počatého života schváli. A všetky deti dostanú šancu narodiť sa tak, ako sme ju dostali všetci my vrátane teba, vrátane Janky Bittó Cigánikovej a vrátané všetkých nás.
Za všetkých aj za teba Mirko, aj za Janku, aj za ďalších ďakujem našim rodičom, že nám dali šancu narodiť sa. A vďaka tomu aj ja som a mnohí ďalší z nás mali šancu dať život viacerým deťom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2021 19:11 - 19:13 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Dobre. Pomaly sa to všetci naučia. Ja chcem len krátku poznámku k tomu, že ja som rád, že aj keď, povedzme, každý povedal, aj keď sa to môže zdať zbytočné, ale je to skutočne téma, ktorou spoločnosť viacerí žijú, a treba o nej diskutovať. Parlament je tá pôda, kde je dôležité viesť diskusiu. Ale kultivovane bez osobných útokov, ktoré, žiaľ, aj teraz zazneli. A fakticky držať sa, argumentovať faktami, ktoré aj teraz málo zazneli. A k tomu sa chcem tiež vyjadriť, že nepridávať sem témy, ktoré nepatria. Lebo toto nie je téma, ktorá nás delí podľa toho, že kresťania a ateisti.
Toto podľa mňa bolo nenáležité, kolega Žiak, lebo mám priateľov ateistov, ktorí sú proti potratom, ale z vedeckých dôvodov. A mám priateľov kresťanov, ktorí sú za potraty, takže to nie je otázka viery. To je otázka, aby sme hovorili o faktoch a tie sú dôležité, aby sme sa nimi tuto prebíjali a nie osobnými útokmi.
Ďakujem.
Skryt prepis