Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

29.6.2021 o 14:45 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 29.6.2021 14:45 - 14:46 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony. Je to tlač 539. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali nasledovné výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbor predmetný návrh zákona, výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 13. septembra a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2021 14:33 - 14:35 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcel povedať, že návrh, ktorý predložil pán poslanec Valášek, vnímam ako pozitívny, zaujímavý, určite inšpiratívny. Ja osobne som zástancom týchto verejných vypočúvaní, pretože nielen my politici, ktorí tu rozhodujeme, či už tu v pléne, alebo v kuloároch, máme nárok niečo vedieť o týchto ľuďoch, ale takisto aj verejnosť má nárok si o nich urobiť aj nejakú, nejaký názor. Predstavte si, že by bolo vypočúvanie predošlého riaditeľa Slovenskej informačnej služby, ktorého nominoval pán Danko. Videli sme jeden jeho výstup za štyri roky, kde sa excelentne prezentoval. Myslím si, že keby toto verejnosť videla, kde verejnosti vysvetľoval, že Nemci sú dobrí, lebo majú dobré autá, tak by asi boli zhrození.
Samozrejme, je to ale otázka aj na takú širšiu diskusiu, pretože sú rôzne voľby, v rôznych krajinách sú rôzne voľby spra... alebo teda riaditeľov spravodajských služieb. Tuto je ešte jedna taká otázočka, ktorú by som chcel aj položiť teda predkladateľovi. On síce spomínal a má pravdu, že riaditeľ Slovenskej informačnej služby je verejná osoba viac-menej. Čiže dáva to logiku, len predsa len, keď budeme robiť vypočúvanie, ide o to, že sa môžu hlásiť na túto pozíciu aj ľudia, ktorí sú priamo v štruktúrach spravodajských služieb a tým, že by sa oni vlastne prezentovali na verejnosti, v podstate by sa dekonšpirovali, čo by im vlastne zlikvidovalo už ďalšiu kariéru v tejto oblasti. A myslím si, že tuto je taká, taká drobnosť, nad ktorou by sme sa mali zamyslieť, že ako v tejto veci ďalej postupovať, lebo hovorím, som zástanca vypočúvania, len treba si toto ujasniť, lebo títo ľudia potom by tam vlastne mali problém sa hlásiť do týchto pozícií, lebo by vedeli, keby ich nevybrali, jednoducho majú problém a kariérne skončili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.6.2021 14:26 - 14:27 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona, návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministra financií, Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade SR v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2021 14:17 - 14:19 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Kollár, vy ste boli súčasťou vládnej koalície, resp. strany, ktorá patrila do vládnej koalície. Vy veľmi dobre viete, že mnohé veci, ktoré táto vládna koalícia už presadila, prechádzajú nejakými dohodami. To je úplne ideálne sa dohodnúť s koaličnými partnermi a presadiť veci, ktoré môžu posunúť našu krajinu dopredu. Vy ste odišli z tej strany a idete teraz ako samotár predkladať zákon o hmotnej zodpovednosti, o ktorom viete, že sa pripravuje. O ktorom viete, podľa mojich informácií by mal byť v septembri predložený. Pracuje na tom tím ľudí na čele, myslím, s Lukášom Kyselicom a ďalšími. Čiže ja sa teším, že taký zákon tu bude. A vy ste, pán Kollár, mohli úplne v pohode patriť do toho tímu a pripravovať to, vylepšovať to a keď to bude utrasené, dohodnuté s koaličnými partnermi, tak spoločne by sme to predložili v septembri. Vy odídete zo strany, ktorá je súčasťou vládnej koalície, a potom idete niečo predkladať. Najskôr dohody a potom predloženie. Tak by to malo fungovať. A vy ste boli súčasťou koalície, tak viete veľmi dobre, že to takto funguje.
A na začiatku, keď sa skladala vláda, tak Igor Matovič chcel ústavnú väčšinu. Viete prečo? Lebo chcel po dohodách presadiť čo najväčšie zmeny v našej spoločnosti, ústavné zmeny. Iba dohodami sa to dá, pán Kollár.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.6.2021 14:05 - 14:07 hod.

Marcinčin Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.6.2021 12:03 - 12:03 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem za slovo. Podobne pozývam poslancov výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ihneď teraz do rokovacej miestnosti výboru 33a.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.6.2021 12:02 - 12:03 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem. Chcel by som poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, o 12.05 máme schôdzu výboru v rokovacej miestnosti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2021 11:52 - 11:53 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Takto, prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorá má slúžiť na výchovu, vzdelávanie. Je to, je to paušálna dávka, v tomto súhlasím s tou adresnosťou a takisto spôsobom kontroly. Nemáme to úplne v rukách, toto je zasa otázka na sociálnoprávnu ochranu. Na druhej strane máme tu pripravené veľmi cielené, adresné príspevky vo výške 333 na rodiny, ktoré spadli do hmotnej núdze, a nasledovať, malo by sa to dotknúť 13 500 detí, a nasledovať bude pomoc pre 730-tisíc detí, pre rodiny, ktoré majú hrubý príjem každého rodiča približne tisícku v hrubom.
Ja som takisto za adresné opatrenia, ja si myslím, že naozaj štátna sociálna dávka je dávka, ktorá by mala pomáhať rodinám, ktoré sú v sociálnej núdzi, čiže toto je jedno riziko. Ďalšia výtka voči tomuto návrhu je taká, že ako aj oznámilo stanovisko ministerstvo financií, nebolo vydokladované vlastne, aké budú tie náklady a ani z akých zdrojov by mali byť hradené, a pritom vy práve z HLAS-u a zo SMER-u ste veľmi kritizovali navyšovanie štátneho rozpočtu. Tak je mi to také zaujímavé, že na jednej strane kritizujete navyšovanie, na druhej strane ponúkate paušál, pričom už tu máme pripravené veľmi cielené podpory práve tých najbiednejších rodín.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2021 10:39 - 10:40 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem. Plne rešpektujem debatu, ktorá tu, ktorá sa tu vedie, však vrátim sa k tomu legislatívnemu zámeru. Vlastne máte, chcete zavádzať novú skutkovú podstatu trestného činu, ktorá znie: "Kto iného pod hrozbou akýchkoľvek sankcií alebo obmedzenia jeho základných ľudských práv a slobôd núti, aby sa podrobil nepovinnému očkovaniu..." bla, bla, bla. Podľa mňa ide o špeciálnu skutkovú podstatu voči trestnému činu vydierania. Keď si pozriete vydieranie, tak tam je tiež, kto iného násilím, hrozbou násilia, alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel. A keď si pozrieme výklad, čo je to hrozba inej ťažkej ujmy, tak tá môže spočívať v hrozbe, že sa spôsobí majetková ujma, závažná ujma na dobrej povesti, rozvrat manželstva a podobne, teda aj strata zamestnania, si myslím, že pod to patrí, hrozba inej ťažkej ujmy. Preto si myslím, že ten paragraf je nadbytočný a že už terajší Trestný zákon postihuje takéto konanie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2021 10:14 - 10:16 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán kolega Urban, rovnako ako vy, aj ja som očkovaná dvomi dávkami, rovnako aj môj manžel, náš 91-ročný otec, naše deti. Som očkovaná, lebo som zodpovedná voči sebe a voči ostatným ľuďom. Očkovanie je dobrovoľné, zodpovední ľudia však pochopia, že je nevyhnutné pre kolektívnu imunitu.
Pán kolega, ako ste vo svojom príspevku v rozprave povedali, mnohí z nás pochopia dôsledky vírusu COVID-19, až keď sa ich to priamo dotkne, keď im zomrie blízky človek z rodiny alebo priateľ, keď skončia po nakazení v nemocnici a sú medzi nebom a zemou. Presne ako ste povedali, traumatizujúca skúsenosť je najlepšou pohnútkou pre očkovanie.
Indická mutácia sa skrýva pod inými symptómami a je nákazlivejšia ako britská, jedna dávka vakcíny na ňu dobre nezaberá. Tento nový variant delta je dva- až sedemkrát nákazlivejší, má kratšiu inkubačnú dobu. Nemá síce vyššiu mortalitu, ale tým, že sa takto rýchlo šíri, zaplní nám obložnosť nemocníc tak, že nebudeme môcť zase robiť inú medicínu. Ďalšia vlna kvôli tomu môže byť pravdepodobne na jeseň, respektíve aj v zime, ak však bude očkovaná dvomi dávkami dostatočná časť populácie, nebude sa to prejavovať dosahom na zdravotnícke zariadenia a tým by nebol nutný lockdown. Nemali sme skúsenosť s COVID-om, preto sa môžeme poučiť na svojich chybách a pripraviť sa na tretiu vlnu.
Ďakujem.
Skryt prepis