Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.4.2020 o 16:23 hod.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 16:23 - 16:24 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcel by som doplniť moju predrečníčku. Áno, je pravda, že väčšina miest rokuje viackrát do, do, viackrát za to obdobie, kedy môže rokovať. Nie raz, dvakrát alebo trikrát.
Ja viem, že za vašej éry sa rokovalo v meste raz za tri mesiace. Ale my momentálne teraz rokuje pomaly každý mesiac v Humennom, pretože musíme robiť množstvo vecí, na ktoré sa zabudlo. Naše rokovania majú cez tridsať bodov a sedíme na zastupiteľstve od desiatej ráno do ôsmej hodiny večera. Ale len tak-tak stíhame, lebo sa toho veľa jednoducho zabudlo.
A, áno, aj v Humennom budeme rozhodovať o prenájme majetku, lebo kvôli vám hrozí mestu pokuta 2 mil. eura len kvôli tomu, že ste situáciu s teplom vôbec neriešili. A na tieto máme investičný dlh 16 mil. eura, 16 mil. eura! A to, že pán primátor Humenného je nejaký home office, to je riadny blb, riadna somarina. Pretože primátor je v kancelárii každý deň. Mestská polícia je každý deň v osadách. Komunitné centrum v terénnej práci každý deň. Aké niečo také môžete povedať?! Aké niečo také môžete povedať? Hanba.
Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 15:55 - 15:55 hod.

Gyimesi Juraj
Ja len jednou vetou, ešte som zabudol jednu vec, a to sú prevody hnuteľného majetku, nadhodnotu určenú zastupiteľstvom.
A čo sa týka vás, pán poslanec Kotleba, áno, budeme ešte o tom asi zjavne rozprávať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.4.2020 15:50 - 15:53 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, včera som sformuloval určité výhrady, také všeobecné, vo vzťahu k fungovaniu územnej samosprávy na Slovensku a zároveň som vyjadril presvedčenie, že tento návrh k tomu nepridá.
Vždy, keď príde nejaký zákon do, do pléna Národnej rady, pýtam sa otázku, že cui bono. Pre koho to bude výhodné?
Pri hľadaní odpovede na túto otázku pri tomto návrhu zákona v tomto znení som takúto odpoveď nenašiel. Bol som na ústavnoprávnom výbore, kde sme sa fakt po jednej siahodlhej diskusii, kde sme si rozobrali s príslušnými zamestnancami ministerstva vnútra všetky aspekty tohto, tejto novely tohto zákona, dospeli sme k názoru, že s najväčším, najväčšou pravdepodobnosťou by bolo najlepšie tento per rollam alebo toto per rollam hlasovanie stiahnuť.
Vnímam aj opačný názor. Vnímam aj požiadavky niektorých obcí. Existuje situácia, kde by skutočne tí poslanci mohli byť v karanténe všetci, najmä pri tých malých dedinách, tak v tomto prípade by som ešte zvážil pripraviť jednu novelu alebo jeden, jeden návrh, ktorý by sprísnil toto hlasovanie per rollam, a to tým spôsobom, že týmto hlasovaním nie je možné previesť majetok obce, nie je možné usporiadať obchodnú verejnú súťaž, nie je možné vykonať dražbu, ktorú nie je možné vykonať tak či tak teraz, nie je možné previesť majetok priamym predajom, nie je možné urobiť alebo vyhlásiť verejné obstarávanie formou investičného úveru, nie je možné uzatvoriť koncesnú zmluvu na stavby alebo na služby.
Toto je jediný spôsob, aký si ja osobne dokážem predstaviť, aby tie obce mohli fungovať v systéme per rollam vtedy, ak to je nevyhnutné, resp. vtedy, ak si to situácia vyžaduje.
Veľmi pekne vám ďakujme, že ste si ma vypočuli.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 15:47 - 15:48 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Kuffa, viete čo, blokovú pokutu tuná kolega Šefčík vysvetlil tak, že ja to skrátim. Ale chcem sa spýtať jednu vec a tú dôležitú. Nechápem, že z akého dôvodu chcete vyňať z tohoto zákona obecné a mestské polície riešení blokových pokút. Kto najviacej v tých mestách, v tých obciach pracuje, alebo teda je ich vidieť, je to mestská a obecná polícia. Uvedomte si to. Štátnej polícii chýba dva a pol tisíca ľudí v hliadkovej službe na obvodných oddeleniach a práve obecných policajtov je dva a pol tisíc na tom, v tomto našom štáte.
Takže ja vás poprosím, aby ste toto skutočne zvážili, a mám takisto podporu voči pánovi ministrovi a budem hlasovať za tento návrh.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 15:44 - 15:45 hod.

Tabák Romana
Ďakujem za slovo, som pani akože. (Povedané so smiechom.)
Drahí poslanci, drahé poslankyne, chcela by som vyjadriť plnú podporu pánovi ministrovi a tiež má moju dôveru.
Pani Pellegrini, pardon, pán Pellegrini nám povedal, aby sme šetrili čas a hlavne dneska máme ešte tri návrhy zákonov. Ak takto budeme naťahovať čas ako pán Kuffa, tak tu budeme do polnoci. Prosím, hovorme k veci a, a pohnime sa ďalej.
Ďakujem vám pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 15:42 - 15:43 hod.

Šefčík Marek
Ďakujem za slovo. Pán Dostál hovoril teraz o tej pokute, ja, pán Kuffa, len k tej pokute. Hovoríte, že nemá byť devastačná, ale výchovná, ale prioritná funkcia pokuty v tomto krízovom režime by mala byť hlavne odstrašujúca, aby sme nekonali protizákonne. To znamená, kto koná v súlade so zákonom, tak pokutu nedostane, prirodzene. A nízka pokuta napríklad pre bohatších ľudí dokonca aj stráca výchovný význam. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 14:54 - 14:54 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Je to hlavne kvôli tomu, aby sme to prispôsobili, aby neboli len hasiči a Záchranná horská služba, ale aby aj policajti mali rovnaké pravidlá a rovnaké teda tie výhody alebo jednoducho, aby mohli aj oni využívať to, čo som čítal.
A čo sa týka tej druhej otázky, že čo sa stane, ak teda sa rozhodne nenastúpiť, tak potom tu musí v zákone, ktorý je platný podľa legislatívy, teda ak určite sa myslia na tieto veci podľa toho, čo som počul pána ministra, keď som si to preveroval, takže pôjde sa normálne podľa zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.4.2020 14:46 - 14:53 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, drahé kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám predstavil pozmeňujúci návrh a vysvetlil vám, o čo ide.
Pozmeňujúcim návrhom sa navrhuje explicitne uviesť, že služobné voľno s nárokom na služobný príjem vo výške 100 % sa poskytne policajtovi iba v prípade, ak mu bola karanténa nariadená v súvislosti s výkonom jeho štátnej služby. Navrhuje sa, aby policajtom, rovnako ako hasičom a príslušníkom Horskej záchrannej služby, sa poskytovalo služobné voľno s nárokom na služobný príjem počas krízovej situácie aj v prípadoch, kedy sa osobne a celodenne starajú o dieťa do 11 rokov veku alebo o rodinného príslušníka, manžela alebo manželku, v súvislosti s riadenou karanténou.
Na základe takto poskytnutého služobného voľna sa navrhuje, aby sa policajtovi poskytol služobný plat vo výške 75 % z posledného priznaného služobného platu.
Zároveň sa navrhuje vylúčiť súbeh poskytovania služobného voľna alebo pracovného voľna, resp. vyplácanie ošetrovného inej oprávnenej osobe z toho istého dôvodu v tom istom prípade.
Taktiež sa navrhuje, aby počas krízovej situácie mohol nadriadený nariadiť policajtovi nástup do výkonu štátnej služby, ak budú vyhlásené bezpečnostné opatrenia, a takýto nástup do služby je v dôležitom záujme výkonu štátnej služby.
Aj v prípade hasičov a príslušníkov Horskej záchrannej služby sa navrhuje poskytovať platené služobné voľno vo výške 100 % iba v prípade, ak mu bola karanténa nariadená v súvislosti s výkonom jeho štátnej služby, a aby v prípade osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa a rodinného príslušníka dostávali rovnako ako policajti 75 % služobného platu.
Teraz prečítam pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Michala Šipoša k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38).
1. V čl. VI v druhom bode § 287 sa v texte ustanovenia za slová „COVID-19" vkladajú slová „(ďalej len „krízová situácia")" a za slovo „karantény" sa vkladajú slová „v súvislosti s výkonom štátnej služby".
2. V čl. VI v druhom bode § 287 sa doterajší text § 287 označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 7, ktoré znejú:
"(2) Policajtovi počas krízovej situácie nadriadený poskytne služobné voľno s nárokom na služobný plat od prvého dňa potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, ak detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je, alebo škola, do ktorej chodí, boli uzatvorené podľa nariadenia príslušných orgánov, a to najdlhšie do dňa ich opätovného otvorenia, alebo ak dieťa nemôže byt' pre nariadenú karanténu v súvislosti" (v starostlivosti, pozn. red.) "detského výchovného zariadenia alebo dochádzať do školy, a to najdlhšie do dňa ukončenia nariadenej karantény, alebo ak osoba, ktorá sa inak o takéto dieťa stará, ochorela alebo jej bola nariadená karanténa, a to najdlhšie do dňa ukončenia nariadenej karantény alebo do dňa ukončenia ochorenia.
(3) Policajtovi počas krízovej situácie nadriadený poskytne služobné voľno s nárokom na služobný plat od prvého dňa potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, manžela alebo manželku, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie.
(4) Policajtovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa odsekov 2 a 3, patrí služobný plat vo výške 75 % z posledného priznaného služobného platu.
(5) Služobné voľno podľa odsekov 2 a 3 sa policajtovi neposkytne, ak sa za starostlivosť o člena rodiny uvedeného v odsekoch 2 a 3 vypláca ošetrovné podľa osobitného predpisu alebo poskytuje služobné voľno alebo pracovné voľno inej osobe, ktorá sa o takého člena rodiny v tomto čase a z tohto dôvodu stará; splnenie podmienky nároku na služobné voľno policajt preukáže čestným vyhlásením.
(6) Policajtovi, ktorému vznikol nárok na služobné voľno z dôvodu podľa odseku 2 pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, tento nárok zanikol počas krízovej situácie pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a potreba starostlivosti o dieťa trvá aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, vzniká nárok na služobné voľno s nárokom na služobný plat podľa tohto zákona aj za obdobie potreby starostlivosti, za ktoré nevznikol nárok na služobné voľno pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
(7) Policajtovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa odsekov 2 a 3, môže nadriadený po vyhlásení bezpečnostného opatrenia v súvislosti s krízovou situáciou prerušiť čerpanie služobného voľna a nariadiť nástup do výkonu štátnej služby, ak je to v dôležitom záujme výkonu štátnej služby. Nadriadený oznámi policajtovi nástup do výkonu štátnej služby podľa predchádzajúcej vety najneskôr 24 hodín vopred."
3. V čl. IX druhom bode § 209j ods. 1 sa za slovo „karantény" vkladajú slová „v súvislosti s výkonom štátnej služby".
4. V čl. IX druhom bode § 209j sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
"(4) Príslušníkovi, ktorému bolo poskytnuté platené služobné voľno podľa odsekov 2 a 3, patrí služobný plat vo výške 75 % z posledného priznaného služobného platu podľa § 103 ods. 4."
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.4.2020 14:41 - 14:46 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38) podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 43 z 1. apríla 2020 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 10 z 2. apríla 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 5 z 2. apríla 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 5 z 2. apríla 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 3 z 2. apríla 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nebudem čítať, nakoľko máte spoločnú správu k dispozícii. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto:
a) hlasovať spoločne o bodoch 1, 4, 5, 6, 7, 8 až 15 s odporúčaním gestorského výboru schváliť,
b) hlasovať spoločne o bodoch 2 a 3 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 6 z 2. apríla 2020.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.4.2020 18:34 - 18:35 hod.

Krúpa Juraj
Kolegyne, kolegovia, výbor pre obranu a bezpečnosť bude zasadať zajtra ráno o 8.30 v miestnosti č. 34. Ďakujem.
Skryt prepis