Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

9.11.2022 o 17:40 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

9.11.2022 17:40 - 17:40 hod.

Kremský Peter
Ďakujem pán predseda, zvolám zasadnutie výboru pre hospodárske záležitosti zajtra 8,30 v miestnosti č. 32, ďakujem.
Skryt prepis
 

9.11.2022 17:40 - 17:40 hod.

Kozelová Monika
Pán minister, moje jediná otázka je, či sa to bude týkať aj cestovného ruchu dajte tomu. Po prípade firiem, ktoré majú wellnessy a podobné veci a dajme tomu aj športovísk, ktoré sú určené na komerčné účely.
Skryt prepis
 

9.11.2022 17:25 - 17:25 hod.

Tóth Vojtech Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1291).
Návrh zákona prerokovávame v skrátenom legislatívnom konaní. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.11.2022 16:55 - 16:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
taká moderná forma výpalníctva, ktoré dnes už možno sa nerobí s pištoľou v ruke, ale robí sa za počítačom a rôznymi sofistikovanými spôsobmi otravovania investorov a celkovo, celkovo úradov.
V procese, v procese prerokovávania tohto zákona sme dostali niekoľko pripomienok zo strany ministerstva životného prostredia, s ktorým sme mali niekoľko rokovaní, a v podstate dospeli sme k nejakej dohode zhruba tak na 95 %, ale verím, že aj tých zvyšných 5 % nie sú natoľko vážne veci, že by tento zákon nemohol byť schválený.
Tieto pripomienky sme zohľadnili v pozmeňovacom návrhu, ktorý potom neskôr v rozprave prečítam. Ja som veľmi rád, že niekoľko návrhov zákona už v tomto parlamente aj tento mesiac prešlo viac ako ústavnou väčšinou, dokonca aj všetkými hlasmi a sú to také návrhy, ktoré jednoducho sú pre našu krajinu potrebné a naprieč politickým spektrom sa na nich vieme zhodnúť a podporiť ich. A ja verím, že aj tento návrh zákona bude takým, že nebude problém ho podporiť žiadnej časti tohto parlamentu.
Takže len toľko s odôvodnením.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a ďakujem za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.11.2022 16:40 - 16:40 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúcu. Vážený, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dámy a páni, ctená snemovňa, chcel by som odôvodniť návrh zákona, novelu zákona, ktorú sme navrhli spolu s kolegami, ktorá má takú prezývku, volá sa aj Antislávik. Nieže by sme mali niečo proti týmto vtáčikom milým alebo, že by sme mali niečo proti ochrane životného prostredia, ale máme niečo proti šikanóznemu konaniu v rôznych povoľovacích postupoch, ktoré naozaj zdržiava mnohé významné investície. A nielen významné, ale aj také úplne malé investície.
Možno poviem príklad, ktorý zažil vlastne pán kolega Milan Kuriak na Orave, pri rekonštrukcii mosta, kde jedno...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.11.2022 16:40 - 16:40 hod.

Tóth Vojtech
My len budeme hlasovať o sedemnástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.11.2022 16:40 - 16:40 hod.

Tóth Vojtech Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1350 z 9. novembra 2022 pridelil výboru pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, a k tomu sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1290). S tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 128. schôdzi dňa 9. novembra 2022. Uznesením č. 363 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť s tým, že prvé a druhé a tretie čítania sa uskutočnia na 75. schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.11.2022 16:40 - 16:40 hod.

Kyselica Lukáš
Hlasovanie. Hlasovanie o sedemnástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.11.2022 16:25 - 16:25 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pani Kolíková, pri našom prvom stretnutí v televízii TA3 som vám povedal, že chcem veriť tomu, že ste sedeli v jednej kancelárii s Jankovskou a nevedeli ste o jej kšeftoch, o jej zlých veciach. A potom som vám povedal, že naozaj ma mrzí, že, nieže mrzí, ale že mne je jedno, kde bude ten súd, ale aby boli tí sudcovia čestní, aby sa urobili zákonné páky. A mrzí ma, že ste tie zákonné páky už vy neurobili, aby sa sudcovia báli rozhodovať nečestne, aby sa sudcovia báli prijímať úplatky. Ja teda požiadam vedenie nášho klubu, aby si pána ministra predvolalo, pretože aj mňa to zaujíma, lebo ja chcem previerky. Ja by som rád bol, aby sa preverili tí sudcovia, preboha, veď to je, to je samozrejmé, takže to chcem, aby nám minister, nový, vysvetlil. Moje prvé dve faktické boli o tom, ako ho pán Baránik dourážal. To bola čistá katastrofa, to bolo nechutné, to bolo naozaj, to ja, mne Baránik odvalil dekel.
Viete, ale prichádza mi taká rovnosť medzi hmotnou zodpovednosťou a medzi, medzi týmto, týmito previerkami, pretože vy saskári ste teraz odmietli, odmietli ste hmotnú zodpovednosť. Zemanová povedala, že vy ju nepotrebujete. A boli tam také veci, pán Baránik sa teraz usmieva, a pán Baránik tam začal koktať vtedy v tej faktickej, že on radšej by bol rád, keby nebolo to hlasovanie, čo bolo. Hmotná zodpovednosť je pre mňa to, čo je, čo je previerka pre sudcov, pretože povedali ste, že nemôže byť hmotná zodpovednosť, lebo sa ľudia budú báť ísť do funkcií. No budú sa báť ísť do funkcií zlodeji. A to je to isté, že teraz ste povedali, že 29 sudcov sa hlási. Chválapánubohu, že sa hlásia...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.11.2022 16:25 - 16:25 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, vy máte v každom vašom prejave, váš prejav plných slov ako transparentnosť a, a čo všetko považujete za kľúčové a čestné a všetko je úplne v najväčšom poriadku. Ja vám chcem povedať, že keď vás tak počúvam, tak ja nadobúdam pocit taký, že to by som mohol charakterizovať vetou, že čo sa ako smerácky štátny tajomník naučíš ako saskársky minister ako by si našiel. To, že tu teraz predložil pán kolega Taraba jednu zmluvu, ktorá bola uzatvorená organizáciou vašej zriaďovateľskej pôsobnosti je iná vec. Ale ja by som chcel upriamiť pozornosť na dve ďalšie.
Vy ste ako SaS-ka kritizovali rozhadzovanie peňazí v covide a koncom roka 2021 ste nakúpili na ministerstvo vonné sviečky za 22-tis. eur. No že sa nehanbíte. A potom ste 11.12. 2020 uzatvárali zmluvy na analýzu k súdnej mape a to tak, že 16.12. bol návrh súdnej mapy už v MPK, tak načo bola tá zmluva na analýzu. A ďalšiu s vaším zamestnancom Valentovičom za 80-tis. eur ste podpisovali v máji 2021 tak, že vám už Sepeš navrhoval stiahnuť celú reformu, lebo bola tak zlá. A teraz tu idete potom kritizovať pána ministra, že robí veci, ktoré sa vám nepáčia, kdežto on napráva vaše chyby, ktoré ste spôsobili vaším, podľa môjho názoru, nekompetentným riadením ministerstva.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis