Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

1.12.2022 o 8:55 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

1.12.2022 8:55 - 8:55 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, vážený pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1383 z 29. novembra 2022 pridelil Výboru pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1327, s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky. Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 132. schôdzi dňa 29. novembra 2022. Uznesením č. 391 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutočnia na 78. schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

30.11.2022 18:25 - 18:25 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja budem iba stručný. Pani kolegyňa Zemanová, tvrdenie, že pri rozpočte myslíme na seba, je klamstvo, ktoré ste ničím v rozprave nepodložili. Pre vás zo strany SaS je rozpočet podľa vášho tvrdenia hanbou. Je typické pre stranu SaS, že akákoľvek pomoc najzraniteľnejším je neprijateľná a to vo vašej strane v jej názve máte solidarita. Kde ste prosím ako komu solidárni? Ja som to za dva a pol roka nejak extra nepostrehol. Naopak, máte problém pomáhať a byť solidárny k rodinám s deťmi, dôchodcom, vdovám, sirotám, zdravotne postihnutým a ďalším najzraniteľnejším skupinám. Zoznam by bol dlhý, ale nemám na to tak veľa času. Vy radšej pomáhate a ste solidárni k zvieratkám, psíkom, vtáčikom, chrobáčikom, pštrosím vajciam, ale na prvom mieste by mali byť ľudia a tí najzraniteľnejší, ktorí pomoc najviac potrebujú a na tých akosi v strane SaS nemyslíte. A práve štátny rozpočet je rozpočtom, ktorý chce pomáhať práve najzraniteľnejším a nejak udržať chod tohto štátu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2022 18:10 - 18:10 hod.

Kuriak Milan
Ďakujem. Ja budem iba stručný.
Pani kolegyňa Zemanová, tvrdenie, že pri rozpočte myslíme na seba, je klamstvo, ktoré ste ničím v rozprave nepodložili.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2022 18:10 - 18:10 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
tým, že bude narastať nezamestnanosť, exekúcie, ohrozí sa ešte viac zdravotníctvo na úkor zdravia a životov ľudí. Problémy budú mať mnohé firmy. Neschválením štátneho rozpočtu ohrozíte aj plán obnovy a spústu ďalších problémov. Máte, máte problém schváliť rozpočet, ktorý bol vypracovaný v súlade s legislatívou Slovenskej republiky, čo potvrdili aj mnohé inštitúcie. V jednom s vami môžem súhlasiť, a to s tým, že je normálne, ako ste povedali, že je normálne pre opozíciu nepodporiť či kritizovať štátny rozpočet. Áno, ale v nie tak ťažkej situácii, ako, v akej sme dnes a deficit štátneho rozpočtu je opodstatnený, lebo veľká časť tohto rozpočtu je pomoci, o nevyhnutnej pomoci ľuďom. Áno, takže súhlasím, že opozícia kritizovala rozpočet vždy doteraz. Vy, vy ste s opozíciou splynuli veľmi rýchlo. To len potvrdzuje to, že ste sa na rozbitie, položenie vlády a oslabenie parlamentu pripravovali dlho. Minimálne dva a pol roka. Častokrát sme vám zo strany SaS ustupovali. Mňa veľmi mrzí, že na splnenie vášho sna povaliť ďalšiu vládu zneužívate najdôležitejší zákon roka, a to štátny rozpočet, bez ktorého schválenia naozaj, ako som spomenul, budú, budú obrovské nedozierne následky. Ja si viem predsta... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2022 17:55 - 17:55 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Dostál, mrzí ma, že sa znižujete k politizovaniu ešte aj pri rozpočte. Vedome chcete dosiahnuť rozpočtové provizórium, ktoré spôsobí obrovské problémy. Zapríčiníte tým, že bude narastať nezamestnanosť, exekúcie, ohrozí sa ešte viac zdravotníctvo na úkor zdravia a životov ľudí. Problémy budú mať mnohé firmy. Neschválením štátneho rozpočtu ohrozíte aj plán obnovy a spústu ďalších problémov.
Máte, máte problém schváliť...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2022 17:40 - 17:40 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Raši, ja sa vás chcem iba opýtať, že k čomu bol dobrý vami podaný pozmeňujúci návrh ku štátnemu rozpočtu, keď už neraz z úst opozičných poslancov aj vašich kolegov, aj z bývalého SMER-u, aj zo strany SaS už neraz bolo vyjadrené, že štátny rozpočet nepodporíte za žiadnych okolností. Tak ja neviem, že či to nie je strata času, že takto sa tu vyrozprávate a už, a už vopred viete, že štátny rozpočet nepodporíte, aj keby boli brané v úvahu, v úvahu niektoré pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy aby boli schválené, takže neviem, či, či to je vhodné, aby ste tu oberali o čas len takým rozprávaním a populistickými rečami a nejakými pozmeňovacími.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2022 17:10 - 17:10 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kamenický, vy ako bývalý minister financií a podpredseda výboru pre financie a rozpočet ste omnoho lepší odborník ako ja a preto určite dobre viete, prečo, prečo je štátny rozpočet, prečo počíta s deficitom. V roku 2022 očakávajúci klesajúci trend vývoja dlhu, ktorý po dvoch rokoch rastu klesne podľa ministerstva financií na úroveň 59,4 percenta HDP. Dobre viete tiež, že k nárastu výdavkov, čo sa týka štátneho rozpočtu v roku 2023 významne prispievajú prostriedky z Plánu obnovy o celkovom objeme 2,3 miliardy eur. V roku 2023 plánuje Slovensko investovať viac ako sedem miliárd eur z európskych zdrojov a Plánu obnovy. Tiež dobre viete, že navýšenie je spôsobené najme novými zdrojmi Plánu odolnosti, kde najviac sa bude, najviac je vyčlenených práve pre oblasť dopravy, kde sú potrebné obrovské investície. Tiež keď je teraz čerstvo na pretrase téma zdravotníctva, tak viete, že výdavky na zdravotníctvo dosiahnu v roku 2023 úroveň 7,62 miliardy eur, oproti minulému roku pôjde o nárast o 1,24 miliardy eur, čo predstavuje 19,4 percenta výdavky verejného zdravotníctva a zdravotného poistenia, ktoré slúžia na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, sa očakávajú na úrovni 6,74 miliardy eur, čo predstavuje 5,9 percenta hrubého domáceho produktu. Tiež treba pripomenúť, že veľká časť ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2022 17:10 - 17:10 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Pán kolega tu hovoril veľmi veľa o volebnej korupcii, respektíve o volebnom rozpočte, ktorý je určený na to, aby sa rozhadzovalo pred voľbami. Ak som sa nedobre vyjadril, tak sa ospravedlňujem. Ale potom ako nazveme vaše hlasovania pred voľbami v roku 2020, kedy ste tri dni pred voľbami schválili štrnáste dôchodky a ostatné sekery do štátneho rozpočtu v úhrne za 1,7 miliardy eur, s ktorými sa trebalo vysporiadať. No a mám mandát od koalície, pán poslanec, vy podmieňujete podporu štátneho rozpočtu predčasnými voľbami, tak ja mám mandát vám povedať, že súhlasíme a termín január 2024.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2022 16:55 - 16:55 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
.... až 80aw sa navyšuje spôsobom podľa prvej vety o 0,01-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Základnú zložku mzdy zdravotníckeho pracovníka uvedeného v § 80a až 80aw možno navýšiť najviac za tridsať odpracovaných rokov. Ak má zdravotnícky pracovník dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, navýšená základná zložka mzdy za odpracované roky výkonu zdravotníckeho povolania zodpovedá dohodnutému kratšiemu pracovnému času. Ak zdravotnícky pracovník uvedený v § 80a až 80aw vykonáva odborné pracovné činnosti, špecializované pracovné činnosti alebo certifikované pracovné činnosti súbežne vo viacerých zdravotníckych povolaniach alebo vykonáva odborné pracovné činnosti, špecializované pracovné činnosti alebo certifikované pracovné činnosti súbežne v pracovných pomeroch s viacerými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, do počtu odpracovaných rokov tohto zdravotníckeho pracovníka sa započíta doba, počas ktorej súbežne vykonával viacero zdravotníckych povolaní alebo počas ktorej mal súbežne uzatvorené pracovné pomery s viacerými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, iba raz.".".
Pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis
 

30.11.2022 16:40 - 16:40 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak aby sme to stihli, ja iba v odrážkach pár poznámok, hoci som chcel možno hovoriť dlhšie a potom budem čítať pozmeňujúci návrh, ktorý predkladáme spoločne s kolegyňou Monikou Kaveckou.
Takže najskôr k tým poznámkam. Bolo tu povedané, že vláda vyčkávala a doviedla to do krízy. Tak nechcem sa vracať k minulosti. Poviem iba to čo sa stalo teraz. V októbri, ešte pred októbrom prišiel Igor Matovič s návrhom, aby sa navýšil mzdy v zdravotníctve a na to bolo vyčlenených, on s tým prišiel, 247 mil. eur a bolo to schválené v októbri. Odborárom samozrejme to nestačilo a preto rozumiem znechuteniu Igora Matoviča, ktoré tu predviedol.
Čo sa týka sestier, tak v priemere, teraz hovorím v priemere aj so službami o 25 % im pôjde mzda od 1. 1. 2023 hore. Zdravotníci navyše majú svoj mzdový automat. Čo sa týka toho čo bolo vyrokované, tak atestovaní lekári budú mať 0,025-násobok za každý rok odpracovaný, alebo za každý rok praxe, 0,015 neatestovaní. No a teraz sa dostávam k tomu, že o čom je nás pozmeňovák. Chceme aby aj ostatní zdravotnícki pracovníci aby sa im započítavali roky praxe nielen do 20 roku ale, ale do 30 roku praxe. Čiže aby sa to zrovnoprávnilo aspoň v tomto s lekármi. Čiže, áno, obávame sa, že nejakým spôsobom, ako to už minister financií naznačil, to spustí nejakú lavínu nespravodlivosti, ale aspoň z časti ju chceme napraviť. Preto teraz, dovoľte mi prečítať pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kaveckej a Mareka Šefčíka k vládnemu návrh u zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 341/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Najskôr krátko odôvodnenie a potom čítam samotný pozmeňovák. Odôvodnenie: Ide o zrovnoprávnenie ostatných zdravotníckych pracovníkov s lekárom a zubným lekárom v rámci inštitútu započítania odpracovaných rokov.
V súvislosti s predloženým návrhom zákona, to je informácia pre spravodajcu, vynímam bod 3 spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Pán spravodajca, vynímam bod 3 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
A teraz samotný pozmeňovák.
V čl. 1 bod 3 znie:
"3. V § 80b odsek 5 znie:
"(5) Základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka uvedeného v § 80a ods. 1 sa navyšuje za každý odpracovaný rok výkonu zdravotníckeho povolania v zdravotníckom zariadení, ktorý je súhrnom dvanástich mesiacov, o 0,015-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka uvedeného v § 80a ods. 2 sa navyšuje spôsobom podľa prvej vety o 0,03-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka uvedeného v § 80aa až 80aw sa navyšuje spôsobom podľa prvej vety o 0,01-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku
=====
Skryt prepis