Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

26.1.2021 o 18:23 hod.

RNDr. Mgr. CSc.

Ján Szőllős

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 26.1.2021 18:23 - 18:34 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, dovoľte mi povedať pár slov k správe o príprave legislatívnych opatrení na zmierňovanie klimatických zmien a jej dopadov v Slovenskej republike. Ako už tu bolo povedané, prerokovanie tejto správy nepovažujem ani ja za prerokovanie petície Klíma ťa potrebuje, ktorú podporuje viac ako 120 tisíc ľudí. Na rozdiel od kolegu Kazdu oceňujem iniciatívu organizátorov petície. Našou úlohou ako politikou je reagovať a vyžadovať od iniciátorov petície kvantitatívnu nákladovú analýzu považujem za nefér. Je dôležité si uvedomiť, že cieľom správy je poskytnúť odbornej a laickej verejnosti základné informácie týkajúce sa zmeny klímy a jej nepriaznivých dopadov na Slovenskú republiku ako aj informáciu o pripravovaných základných legislatívnych a relevantných ďalších opatreniach. A preto vítam iniciatívu ministerstva životného
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 17:40 - 17:41 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja ďakujem mojim predrečníkom, obidvom pánom poslancom, lebo ja s tým súhlasím a pravda je tká, že hlavne Bratislava teda dopláca na to, že skutočne tá poddimenzovanosť tu je taká aká je a otázne je, či by sme nevedeli, neviem či v tomto alebo v nejakom ďalšom nastavení nejakým spôsobom narábať aj s informáciou, že v Bratislave reálne žije možno o 150 tisíc viac ako tu má trvalé bydlisko, čím samozrejme Bratislava prichádza o podielové dane. Tí ľudia tu žijú celoročne, ale nahlásené svoje trvalé bydliská majú niekde inde. Čiže možno by prišlo vhod nejakým spôsobom snažiť sa narábať aj s týmto údajom, pretože to práve, to práve Bratislave spôsobuje poddimenzovanosť finančnú. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.1.2021 17:33 - 17:35 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 406. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona. Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný návrh zákona prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 16:35 - 16:37 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, ja nadviažem na to, čo povedal môj, môj jeden z mojich najmladších kolegov, ja jedna z najstarších.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa máte reagovať na rečníka.

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
Áno, ja jedna z najstarších budem nadväzovať a súhlasím so všetkým čo môj kolega povedal a pevne verím, aj ja že celý materiál prerokujeme skutočne prerokujeme a veľmi dôsledne v pléne, pretože tá situácia je z roka na rok horšia a horšia a ja som naozaj rada, že máme takého ministra životného prostredia akého máme a že sa nepozerá cez prsty ale vidí, kde naozaj problémy sú. Ja nemôžem zabudnúť na rok 2016, keď na Štrbskom plese vyhynula posledná ryba Sigmarena. To bola jedinečná, to bol jedinečný živočích ktorý žil iba na Štrbskom plese. Došli sme o celú populáciu a došli sme preto, že úradníci nekonali. nechali pokojne rozrastať sa stavbám okolo celého Štrbského plesa, nechali pokojne ľudí hrať si konské pólo na Štrbskom plese a výsledok sme pocítili v roku 2016 nielen my ale všetci, ktorí sa o zvieratá zaujímajú. Ja dúfam, že to bol posledný druh, ktorý na Slovensku vyhynul a že aj prístupom k tomuto materiálu tomu zabránime. Takže ďakujem veľmi pekne, že naozaj stojíte aj jeden aj druhý za tým čo ste povedali a ja som na to hrdá. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 16:33 - 16:35 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, ďakujem pánovi ministrovi a pánovi predsedovi výboru. Ja rovnako dúfam, že obsah, celý obsah tejto petície, bude prerokovaný v pléne, pretože kde inde sa baviť o takto dôležitej téme, ktorá presahuje rezorty a generácia ako v pléne Národnej rady. treba povedať, že tých viac ako 120 tisíc podpisov nebolo zozbieraných fyzicky ale cez internet a na druhej strane treba pochváliť týchto mladých ľudí, že táto anketa bola spravení oveľa profesionálnejšie ako anketa o predčasných voľbách od majstrov digitalizácie. Bol by som rád, keby sme sa o tejto téme nebavili len ako o nejakých miliardách a o nejakých abstraktných percentách ale naozaj o investícii do budúcnosti. Spomeniem len jeden fakt, je za celú korona krízu na Slovensku zomrel na COVID okolo 4200 ľudí, čo je samozrejme zarážajúce číslo. Minulý rok ale zomrelo len kvôli zlej kvalite ovzdušia 5000 tisíc ľudí. To znamená, že viac ako na COVID. Možno to nevidíme v preplnených nemocniciach, no je to problém rovnaký a tak isto ako nevidíme možno tie následky globálneho otepľovania denno-denne tak pokiaľ sa nezobudíme teraz, tak ďalšie generácie už túto zmenu zvrátiť nebudú môcť a ja ako mladý človek možno ani o ďalších generáciách nebudem hovoriť lebo sa to týka priamo tej mojej. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 16:32 - 16:33 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem ti pekne za tvoj príspevok a ak dovolíš, tak naviažem na tvoje slová. Áno je pravdou, že si povedal presne keď sme prerokovali túto správu na výbore, že je to materiál, ktorý je priam príučkou pre všetkých poslancov tohto výboru. Ja si dovolím, dovolím pridať, že nie len pre poslancov, tohto výbore, ale pre všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a pre všetkých ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí a ja osobne som k dispozícií k naplneniu cieľov tejto správy, určite nie som sám. A čo sa týka petície, náš výbor, ako si aj presne povedal hlasovaním odporučil, aby sa táto petícia prerokovala v pléne a ja osobne a určite nebudem sám, budem na tom tr vať aby sa v pléne prerokovala. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.1.2021 15:52 - 16:16 hod.

Zajačik Vladimír
Žiadal by som termín hlasovania dnes po 17. hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.1.2021 15:13 - 15:17 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 454 z dňa 26. novembra 2020 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2008 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z., tlač 327 na prerokovanie týmto výborom:
ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 208 z 21. januára 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkou. Výbor pre financie a rozpočet č. 141 z 26. januára 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkou. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 58 z 25. januára 2021 s vládnym návrhom súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 72 z 25. januára 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bode spoločnej správy s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkou.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 86 zo dňa 26. januára 2021.
V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 15:02 - 15:03 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja s vami súhlasím pán poslanec. Rovnako ako súhlasím s tým, aby tento materiál bol prijatý. V každom prípade GMO nepatrí nieže na stoly, ale v žiadnom prípade už ani do tela žiadneho človeka. Tak ako do nich nepatria kurence kŕmené penicilínom a potom sa čudujeme, že deti sú rezistentné na antibiotiká. Tak isto nepatrí žiadne GMO ani na polia, ani do brucha nikoho, ani, ani čo sa ľudí týka, ani čo sa zvierat týka a s týmto absolútne ja plne súhlasím aj s pani poslankyňou Halgašovou, ktoré sme sa o tom bavili. Čiže ja v každom prípade budem hlasovať za prijatie a rozhodne som za likvidáciu GMO na našich poliach, takže ďakujem za to.
Skryt prepis
 

26.1.2021 14:53 - 14:54 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku, som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 363). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis