Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2020 o 10:28 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 10:28 - 10:29 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Erik Tomáš, z vašich úst tvrdenie, že my klameme niekoho, vychádza úplne absurdné, pretože najskôr tak politicky, vy ste sa do parlamentu vyviezli na chrbte Fica a, a strany zločineckej organizácie SMER. A potom, keď vám to už nevyhovovalo, tak ste ho oklamali a ste od neho odišli.
Ale teraz poďme k tým obedom. Len socialista môže tvrdiť takú fantazmagóriu, že... (Reakcia z pléna.) Suja má slovo? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
53.
Poprosím, poprosím pokoj v rokovacej sále.
(Reakcia z pléna.) Pán poslanec Šefčík, dostanete čas a poprosím na balkóne, aby sa správali v zmysle pokynu vedúceho kancelárie a nefotili osobné dokumenty poslancov. Ďakujem.
Pán poslanec Šefčík, máte znova slovo.


Šefčík, Marek, poslanec NR SR
Ďakujem za prerušenie. Len socialista môže tvrdiť takú fantazmagóriu, že niečo je zadarmo. Komunisti to tvrdili, tvrdia to aj teraz hlasosmeráci. Veď to stále musí niekto zaplatiť. Navyše reálny stav je taký, že sociálne slabším sa táto spoločnosť tak či tak solidárne poskladá na obedy. Nikdy to nebolo zadarmo. Vy ste to populisticky podobne ako tie vaše 13. dôchodky a také somariny vyhlásili ako obedy zadarmo, ale vy ste oklamali ľudí. Nič nie je zadarmo. Obedy, sú to obedy, na ktoré sa všetci aj teraz, aj potom solidárne poskladáme. Tak znie pravda.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 10:21 - 10:21 hod.

Drdul Dominik
Ďakujem. Kolega, keď už nás toľko prosíte, tak ja tiež chcem o jednu poprosiť, prosím vás, neklamte, neklamte, prosím vás, vo svojich vystúpeniach vždy za každú cenu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 9:51 - 9:51 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega, ja musím povedať, že my s tými obedmi zadarmo v samospráve sme sa veľmi borili a neboli sme absolútne na to pripravení, samosprávy, a spôsobil to veľký chaos. A musím povedať, že ten efekt, ktorý bol, že časť tých detí si vôbec tieto obedy nevážilo, rodičia to neodhlasovali a došlo k plytvaniu.
Takže ten model, ktorý bude teraz nastavený, že sociálne slabšie deti budú chodiť na tie obedy, sa mi zdá veľmi vyhovujúci a daňový bonus pre tých, ktorí to, dokonca si myslím, že tí rodičia to privítajú.
Tak nehovorme o tom, že tie samosprávy toto tlieskali. Vy si neviete predstaviť, čo my sme s tým mali. Ani finančne, ani nijako sme neboli na to pripravení a bol to chaos vtedy, čo sme mali.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.11.2020 9:17 - 9:19 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 274).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 339 zo 21. októbra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný vládny návrh zákona (tlač 274) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva 8 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 8 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 77 z 24. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.11.2020 9:06 - 9:08 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dobré ráno. Vážený pán predsedajúci, milé poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 269).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 338 z 21. októbra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný vládny návrh zákona (tlač 269) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 a 2 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 76 z 24. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2020 17:53 - 17:54 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 221). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajú z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národnej rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.11.2020 17:43 - 17:48 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani kolegyne, kolegovia, predkladám ešte pozmeňujúci návrh. Ide o to, že tento antidopingový zákon sme urobili tak, aby sa dal dať do veľkej novely o zákone o športe, ktorý bude, ktorý bude na budúci rok novelizovaný, takže aby to bolo celé prepracované do detailov, takže ešte jeden pozmeňujúci návrh, ktorý mi dovoľte, aby som prečítal.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Nemca k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Nemca, Radovana Slobodu a Petra Vonsa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o znení doplňujúcich niektorých zákonov v znení neskorých predpisov, parlamentná tlač č. 216.
1. V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie: 3. V § 67 ods. 1 písm. b) druhom bode sa na konci pripája slovo "alebo".
2. V čl. I bodu 7 § 88 ods. 1 úvodnej vete sa slová "v súlade s pravidlami Svetového antidopingového programu je" navrhujú sa slová „podľa pravidiel agentúry prijatých podľa § 87 ods. 1 je".
3. V čl. I bod 7 § 88 ods. 1 písm. g) sa slová "s akoukoľvek" nahrádzajú slovom „so".
4. V čl. I bode 7 § 88 ods. 1 písm. k) sa za slovo "dopingu" vkladá slovo "podľa písmena a) až j)".
5. V čl. I bode 7 § 88 ods. 2 sa za slová "zakazuje" sa dopĺňajú slová "počas súťaže alebo mimo nej, v súvislosti s účasťou športovca na súťaži".
6. V čl. I bod 7 § 90 ods. 1 písm. b) sa slová "ktoré majú" zahrňujú slovami "ktoré má".
7. V čl. I bode 7 § 91 ods. 4 písm. a) slovo "a" nahrádzame čiarkou.
8. V čl. I bode 7 § 92 ods. 2 sa slová "každá komisia" nahrádzajú slovom "komisia".
9. V čl. I bod 7 § 92 ods. 2 písm. d) sa slová "komisií" nahrádza slovom "komisie".
10. V čl. I bod 7 § 92 ods. 3 písm. d) sa slová "športových vied" nahrádzajú slovami "vied o telesnej kultúre".
11. V čl. I bod 7 § 92 ods. 3 písm. e) sa vypúšťa slovo "žiadnom".
12. V čl. I bod 7 § 92 ods. 13 sa slovo „upravuje" nahrádza slovami "upraví" a slovo "vydáva" sa nahrádza slovom "príjme".
13. V čl. I bode 7 § 93 ods. 1 sa končí, sa na konci pripájajú slová "v rozsahu podľa § 89 ods. 1 písm. e)".
14. V Čl. I bode 7 § 93 ods. 3 sa vypúšťajú slová "tohto odseku".
V súvislosti s podaním pozmeňujúceho návrhu žiadam vyňať bod 7 zo spoločnej správy na samostatné hlasovanie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2020 17:39 - 17:42 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 22. septembra 2020 č. 279 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom (tlač 216): Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Ako gestorský výbor určila výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona po lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, nakoľko navrhovatelia požiadali listom č. CRD-1637-1/2020 z 13. októbra 2020 o odklad jeho prerokovania. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovanie o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov zaujali výbory tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 156 z 12. novembra 2020 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 47 z 19. novembra 2020 a zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 19 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedenými v tejto správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport - gestorský výbor - z 24. novembra 2020 č. 59.
Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

25.11.2020 17:35 - 17:37 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, sme v druhom čítaní zákona o športe, kde dopĺňame antidopingový zákon, kde vyšiel nový kódex 2021, aby naši športovci sa mohli od budúceho roka zúčastňovať medzinárodných súťaží, aby naše federácie mohli vykonávať medzinárodné súťaže, takže my sme zaviazaný ako Slovenská republika tento zákon, tento kódex dodržiavať a vzťahuje sa to len na športovcov, takže vás poprosím o podporu tohto zákona. A do rozpravy sa hlásim ako prvý. Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.11.2020 17:30 - 17:32 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Dobre, takže asi pred mesiacom sme oslovili pána ministra životného prostredia spolu s primátorkami a starostkami z nášho poslaneckého klubu o podporu samospráv v súvislosti so zavedením triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností. Som rád a podporujem návrh tohto zákona aj to, že ministerstvo životného prostredia vytvorilo finančný mechanizmus na podporu tých miest a obcí, ktoré budú mať zavedené uvedený zber. Ako vieme, zákon túto povinnosť ukladá mestám a obciam od nasledujúceho roku, pričom verím, že týmto zákonom zmiernime finančné dopady pre rozpočty samospráv. Ak aj príde k nejakým nedorozumeniam alebo k nejakým veciam, ktoré spomínal môj predrečník, tak verím, že takéto veci sa odstránia. Ďakujem.
Skryt prepis