Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.12.2020 o 10:12 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.12.2020 10:12 - 10:14 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán Blaha, ten zákon tu nie je prvýkrát. To už je na to, že to vrátila prezidentka, takže tých argumentov tu padlo neúrekom aj z našej strany. A argumentoval za ten zákon aj minister Milan Krajniak a mnohé veci, ktoré teraz ste znova napadli, on vám vyvrátil. A je pravda, že, že dal prísľub, že ak by tam niektoré tie deti tou pomocou, tým príspevkom náhodou prepadli tým sitom, tak ten zákon, myslím, nadobúda účinnosť až od augusta a, a on pripraví mechanizmus, aby nikto tým neprepadol. A je pravda, ako kolega Herák povedal, že, že sa o 8 % navýšil ten príspevok.
Ale dovoľte mi zareagovať ešte na jednu vec, ktorú ste vy rozoberali v svojej rozprave dvakrát. Dokonca ste spočítavali poslancov vládnej koalície, že koľko nás tu sedí z tejto strany, z hentej strany a že také veci sa preberajú, a my tu nie sme. Tak vás chcem upozorniť na jednu vec, že práca poslanca Národnej rady Slovenskej republiky spočíva aj v tom, že pracuje na výboroch, hlasuje na výboroch, rokuje na výboroch.
Váš predseda súdruh Fico tu chodí len na hlasovania a z 15 výborov, z 15 zasadaní výboru má 15 absencií. Pán Blaha, vy ste na tom rovnako, z 15 výborov máte 15 absencií. Vy nechodíte do roboty (zaznenie gongu) a beriete plat. Takže toto je to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.12.2020 10:07 - 10:09 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Pán kolega Blaha, opäť tu šírite propagandistické nezmysly o tom, ako ideme zobrať pred Vianocami obedy deťom. Dobre viete, že to nie je pravda. Len ste si to otočili tak, ako sa vám to hodí.
Ja som už veľakrát rozmýšľal, kde beriete tieto svoje výroky a kde ste sa ich učili. Ale pochopil som to až vtedy, keď som vás videl, ako si vyberáte z tej svojej Dacie na parkovisku obraz Gustáva Husáka a nesiete si ho do svojej poslaneckej kancelárie. Vtedy som pochopil, že odkiaľ pramení táto vaša múdrosť.
A chcel by som vám len prečítať pár výrokov Gustáva Husáka a verím, že keď je vaším vzorom takýto oportunista, akým Gustáv Husák bol, tak budete takým aj vy.
V roku ´45 sa staval proti tomu, aby sa majetok vracal Čechom a Židom, čiže vtedy bol v podstate na fašistických pozíciách. V roku ´68 dal výrok: „Stanovisko vedenia je také, že to, čo sa odváži na aktívny odpor niekde na ulici alebo niečo podobného, rozbijeme nemilosrdne, nech by to stálo, čo stálo.“ (Reakcia z pléna.) Ja som vám do reči neskákal.
Cez vojnu hovoril: „Keby bola daná možnosť hlasovaním rozhodnúť, kde chcú Slováci štátoprávne patriť, aspoň 70 % by hlasovalo za pripojenie k Sovietskemu zväzu.“ Najprv kritizoval povstanie, potom, keď vypuklo, tak sa stal ministrom vnútra povstaleckej vlády.
Proste takto vy fungujete. A keď tu bude niekto iný, tak zase budete bojovať za neho. Takže ja sa tomu nedivím a teraz sa vám hodilo rozprávať toto, tak to rozprávate, aj keď na to nemáte žiadne, žiadne podklady.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.12.2020 9:54 - 9:56 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec Blaha, čiže poďme postupne. Pozerajte sa na mňa, pán Blaha! Volám sa Ján Herák, keby ste... (Výkrik poslankyne z pléna: „Hej!!!“)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Čo vykrikujete? Kľud.

Herák, Ján, poslanec NR SR
Čiže, pán Blaha, ešte raz, volám sa pán Herák, keby ste nevedeli.
Pýtali ste sa, či mám rodinu. Áno, mám rodinu, mám krásnu rodinu.
A poďme ale teda k meritu veci. Urážať sa nenechám, pán Blaha, pretože vy ste počas vášho slova naozaj tu pourážali naozaj viac než dosť, ale ukazujete len vašu inteligenciu, na rozdiel ja ju teda mám.
Hovoriť, že deti z hmotnej núdzi (núdze, pozn. red.) sú väčšinou rómske deti, je totálna absurdita. Na rozdiel od vás, pán Blaha, ja som v teréne 12 rokov, 12 rokov v teréne. Poznám mnoho sociálnych pracovníkov z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a mám aj štatistiky. Ale to vôbec nie je pravda, čo vravíte, že väčšinou detí sú, teda ktoré spadajú pod hmotnú núdzu, sú teda deti zo sociálne slabších rodín, teda rómskeho pôvodu, tak, aby som sa teda vyjadril jasne.
Klamete, že my bereme 7 dní pred Vianocami obedy zadarmo. Čo toto je za hlúposť, pán Blaha?! Však vy sám dobre viete, pretože vaša strana SMER, vy ste tie obedy navrhli a v konečnom dôsledku som sa vyjadroval viackrát, rodičia detí za tie obedy platili, aj keď minimálne, ale platili. Pretože to potom závisí od samosprávy, platí to od konkrétnej školy (reakcia z pléna), je to veľmi individuálne (zaznenie gongu), nechajte ma dopovedať, ale obedy, obedy rodičia platili. Práve naopak, my navyšujeme príspevok o 8 %, z 1,20 eur na 1,30 eur.
A čo sa týka daňového bonusu, sám dobre viete, pán Blaha, a asi neviete, ten zákon má úč... bude účinný od 1. septembra budúceho roku. Ešte sa to bude veľmi intenzívne rokovať s ministrom financií, tak, prosím vás, prestaňte zavádzať, že my 7 dní pred Vianocami bereme obedy zadarmo. To je naozaj klamstvo.
A čo sa týka preferencií, pozrite sa na vašu stranu SMER... (Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.12.2020 9:18 - 9:22 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona zo 16. októbra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 1788.
Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila zákon z 26. novembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 360.
Vo svojom rozhodnutí č. 6638-2020-KPSR z 11. decembra 2020 uviedla dôvody na vrátenie zákona a v časti III navrhla, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní schválila zákon so zmenou:
V čl. I v 9. bode § 4 ods. 3 písm. b) sa za slovo „výške“ vkladá slovo „dvojnásobku“.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorý určil aj ako gestorský výbor a určil lehoty na prerokovanie.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na schôdzi výboru dňa 17. decembra 2020 neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci prerokoval pripomienku prezidentky uvedenú v III. časti rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky a uznesením č. 83 zo 17. decembra 2020 odporučil zákon schváliť v pôvodnom znení.
Gestorský výbor prijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky podľa § 90 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov hlasovať:
1. o pripomienke prezidentky Slovenskej republiky uvedenej v I. časti tejto spoločnej správy s návrhom gestorského výboru neschváliť,
2. o zákone z 26. novembra 2020, vrátenom prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 360, ako o celku schváliť v pôvodnom znení.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 84 zo 17. decembra 2020.
Výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov. Súčasne ma poveril podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a o stanovisku gestorského výboru.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.12.2020 15:12 - 15:12 hod.

Šipoš Michal
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, prosím v mene štyroch poslaneckých klubov OĽANO, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ, navrhujeme po prerokovaní vládneho bodu o Ústavnom súde, tlač č. 359, prerušiť schôdzu do budúceho štvrtka na 9.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.12.2020 14:37 - 14:38 hod.

Kozelová Monika
Ja ďakujem, lebo mne naozaj išlo o tie právnické osoby, takže a v podstate ja som čakala a vlastne to, čo bolo dôležité pre mňa, bola by som vedela odpovedať, kedy príde výzva, na ktorú by mohli zareagovať. Čiže ja som pre túto otázku odpoveď momentálne dostala. Takže ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 10.12.2020 14:31 - 14:32 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Že tá optimalizácia daní ich vlastne primäla aj k tomu, že v podstate tie, tie platby, ktoré pôjdu smerom k nim, teraz budú omnoho nižšie. Tým hovorím o základných platoch, ktoré dávali, resp. ľudí, ktorých ani nemali na papieri atď. atď. Chápem.
Za ďalšie, keď tu máme úhradu nájomného, tak ako ste hovorili, pán minister, nie všetci majú, nie všetci sú v nájme, niektorí sú majitelia a vlastne v podstate na nich sa to nájomné ne, ne, nedá uplatniť. Čiže či by sme vedeli pomôcť aj majiteľom, ktorí sú zároveň majiteľmi budovy, mnohí to majú v rodinných domoch atď. Takže ak by sa dalo ešte na toto odpovedať, aby som vedela aj týmto ľuďom odpovedať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 10.12.2020 14:29 - 14:31 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Dobre, super, ďakujem. Ja chápem, teraz otázka je, 10 % obratu bude preplácať vláda, resp. vaše ministerstvo. Mňa by zaujímalo... (Prerušenie vystúpenia nasledujúcim rečníkom.)

Sulík, Richard, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR
Nie, prepáčte, nie, ministerstvo dopravy.

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
Áno? Ministerstvo dopravy. Dobre.

Sulík, Richard, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR
To z dôvodu takého, že reštaurácie sú súčasťou cestovného ruchu a rieši sa to ako celok a cestovný ruch patrí pod dopravu.

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
Čiže reštaurácie budú cez, budú platiť cez, teda pôjdu cez ministerstvo dopravy, cez vás teda konkrétne vlastne ide iba tá úhrada nájomného, ak som dobre pochopila.

Sulík, Richard, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR
Áno.

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
Lebo je v tom trochu zmätok, ja sa aj preto tak pýtam, že je v tom trochu zmätok a nevieme, nevieme sa zorientovať, nevieme odpovedať ľuďom, hej?
Za ďalšie, myslím, že je tam ešte ďalšia, ďalšie niečo, nejaké ďalšie preplácanie, a to sú pravdepodobne ľudia a ich mzdy, ktoré by mali ísť pravdepodobne cez pána ministra Krajniaka. Dobre hovorím? Dobre. Otázka je ale, že, viete, nechcem, aby sme hľadali veci ako, ako, ako nechcú ísť, ale hľadali by, ale, aby sme hľadali cestu, ako to ide, nie ako to nejde celé. Pretože ja im rozumiem a chápem, že jednoducho oni idú skutočne dolu vodou, ale nie je to len u nás, je to všade v Európe, takže zas sa nehrajme, že my sme tu horší, lebo nie sme, sme úplne rovnakí ako po celej Európe, ak nie svete. Ja hľadám cestu, ako by to išlo, ako, ako s nimi spolupracovať, ako im pomôcť. Desať percent z obratu sa mi zdá tak či tak veľmi málo z mojej, z môjho hľadiska už k situácii, v akej momentálne sa nachádzajú, v akej momentálne sú. Ja chápem, že je tam veľa, veľa problémov. Problémy sú tzv. optimalizácia daní, ktoré, ktorá bežne fungovala v tejto krajine v minulom roku. To znamená, že tým, že optimalizovali... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.12.2020 11:55 - 11:58 hod.

Marcinčin Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja mám iba taký krátky pozmeňujúci návrh. Pri doterajšom vyhlasovaní núdzového stavu nebolo jednoznačné, či možno núdzový stav vyhlásiť na celom území Slovenskej republiky, pretože časť odborníkov mala za to, že je to možné len v určitej oblasti alebo lokalite, resp. v určitom sektore národného hospodárstva napríklad zdravotníctvom. S cieľom spresniť znenie ústavného zákona v tejto otázke sa navrhuje uviesť, že tak výnimočný stav ako aj núdzový stav, ak je to nevyhnutné, možno vyhlásiť aj na celom území Slovenskej republiky.
Takže teraz prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka a Radovana Marcinčina k vládnemu návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, tlač 357.
Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa pred doterajší bod 1 vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
"1. V čl. IV ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: «ktorým môže byť aj celé územie Slovenskej republiky.».
V čl. 4 ods. 4 úvodnej vety sa za slovo «území» vkladá čiarka a slová «ktorým môže byť aj celé územie Slovenskej republiky».
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I bode 1 v čl. 5 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: «ktorým môže byť aj celé územie Slovenskej republiky.»."
3. V čl. 1 bode 2 v čl. 5 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „území" vkladá čiarka a slová „ktorým môže byť aj celé územie Slovenskej republiky".
A na záver v čl. I bode 5 v čl. V ods. 4 sa za slovo „území" vkladá čiarka a slová „ktorým môže byť aj celé územie Slovenskej republiky".
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2020 11:45 - 11:47 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec Kotleba, vy nazývate pána premiéra pána Matoviča, že je psychopat. Neviem, či si uvedomujete, že je to súčasný premiér a mali by ste mať trošku úctu voči človeku ako takému. (Reakcia z pléna.) Vám to príde smiešne, no mne to smiešne naozaj nepríde. Ale poďme teda k núdzovému stavu, o ktorom ste sa viackrát zmienili.
Vedzte, že pán Matovič, ja nie som jeho ovečka, ja to hovorím ako občan Slovenskej republiky, nie ako poslanec, vedzte, že pán Matovič chce a úprimne mu záleží na zdraví každého občana Slovenskej republiky. Včera či predvčerom sme mali viac ako 5-tisíc nových nainfikovaných ľudí, päťtisíc. To si nemyslím, že je úplne normálne. A nie je to rozhodnutie len pána Matoviča, je to rozhodnutie aj konzília pandemickej, či Ústredného krízového štábu. To sú odborníci, to sú lekári. Nikto to tu nespochybňuje, čiže toto majme, prosím pekne, na pamäti, že vďakabohu, že Matovič, ako vy vravíte psychopat, jemu naozaj záleží na zdraví každého občana Slovenskej republiky.
Núdzový stav tu viackrát opomenujete, ale vy, vaši poslanci medzi nami to pravidelne porušujete, pravidelne to porušujete, manifestujete, chodíte, pán poslanec Suja chodí pred jeho dom, tam sa vyhrážate, truhlu používate ako symbol poslednej rozlúčky. Neviem, či vám, neviem, či vy ste otec, pán Suja. Ste otec? (Reakcia z pléna.) Čiže ja len, len zareagujem. (Smiech v sále.) Tak sa vyhrážate jeho rodine, to tiež neni úplne normálne, to vôbec neni normálne, to je až, by som povedal, psychopatické, čiže asi toľko.
A čo sa týka toho lyžovania, viete, tam sú podmienky, že lyžovať ľudia môžu ísť, pokiaľ budú mať antigénový test nie starší ako 72 hodín. Čo sa týka reštaurácií samotných, áno, bohužiaľ, sa to musí, musia sa tie, tie reštaurácie zrušiť, resp. no už to nestíham, bohužiaľ. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis