Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.1.2021 o 14:36 hod.

Bc.

Romana Tabák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.1.2021 14:36 - 14:36 hod.

Tabák Romana
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa Hatráková, ďakujem vám za zrozumiteľné zhrnutie tohto komplikovaného zákona, aj za poukázanie širších súvislostí, aj za analytickú činnosť napriek tak malo času, ktorý sme na tento zákon dostali. Ale musíme reagovať rýchlo, pretože pandémia sa nám môže vymknúť spod kontroly.
A už len drobná poznámka. Som veľmi rada, že vážnosť situácie si uvedomujú aj kolegovia zo SaS a ostávajú v koalícii.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.1.2021 14:35 - 14:36 hod.

Čepček Martin
Katka, úplne súhlasím s tvojím vystúpením. Mne však na tomto celom najviac vadí to, ako sa táto schôdza zvolala a ako ideme rokovať o šiestich pozmeňovacích návrhoch, o ktorých nevieme nič. O niektorých veciach sme predsa mohli rokovať aj skôr. Hlavne o tých, ktoré boli, sú teda súčasťou tohto zákona a dali sa stihnúť aj skôr. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.1.2021 14:25 - 14:32 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte mi ešte zopár poznámok a postrehov k návrhu zákona, ktorý máme teraz v druhom čítaní.
Začnime novelizačným čl. II, ktorý sa dotýka zákona o službách zamestnanosti a prvej pomoci. Nedávno som obdržala od jednej podnikateľky, ktorá prevádzkuje cukráreň, podnet na zmenu podmienok poskytovania finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“. Poslala som ho pánovi ministrovi, budeme s ním ešte o tom rokovať a je to fajn, lebo tieto, práve takéto podnety nám pomáhajú zlepšovať podmienky poskytovania finančných príspevkov.
Oceňujem, že v návrhu zákona je tam, príklad táto podnikateľka s tou zavretou cukrárňou bude mať predĺženú výnimku z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Je dobré, že bude odbremenená od administratívnej záťaže.
Čo sa týka novelizačného čl. III, ktorý sa týka zdravotnej starostlivosti, vlastne nie, V, V, kde to je novelizačný článok, ktorý ma znepokojuje, a práve preto som sa rozhodla vystúpiť, kde sa uvádza, že „účelom navrhnutej úpravy je predchádzanie spoločensky nežiaducemu správaniu, ktoré má na základe poznatkov z aplikačnej praxe, dajme podobu uprednostňovania osôb v rozpore s prioritizáciou vakcinácie uvedenou v Národnej stratégii očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky“.
Všetci vieme, že toto ustanovenie môžeme nazvať aj lex Cibulková a nemyslím, že je vhodné, aby sme pre zlyhanie jedného pracovníka jedného zdravotníckeho zariadenia dali pod sankciu iné zariadenia. Myslím, že nie je dobré robiť revanšistické právne úpravy. To je to najmenej, čo naši zdravotníci a naše zariadenia v tejto chvíli potrebujú, aby sme im hrozili pokutami. Ale stalo sa to a ten mediálny lynč aj pani Cibulkovej, aj ministra zdravotníctva by stačil na to, aby sa už dané neopakovalo. Neviem, či k tomu treba priamo právnu úpravu.
A mám s tým trochu problém aj právno-politický, že či je možné v podmienkach právneho štátu niekoho sankcionovať za niečo, čo bolo zverejnené na webovom sídle ministerstva zdravotníctva. Veď sa učí zásada, že žiaden zločin, žiaden trest bez zákona. Veď práva a povinnosti sú ukladané práve zákonom. Tie schvaľujeme my tu v Národnej rade a výsledok našej vôle sa publikuje v Zbierke zákonov. Nepublikuje sa na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.
K novelizačnému čl. VII, kde tento sa týka zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii. Tu sa chcem dotknúť dvoch otázok.
Prvá je bod 3 § 10, ktorý sa týka pomoci ľuďom pred dražbami a exekúciami. Predložená novela mi v tejto časti pripomína môj pozmeňovací návrh, ktorý som tu predložila 25. marca 2020, aby sa zohľadnili aj záujmy zadlžených rodín, ktorým hrozilo vysťahovanie v čase koronakrízy z ich obydlí, a danú otázku som predostrela ústavnoprávnemu výboru, ktorý v tom čase prerokovával vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Výboru som ponúkla zmenu návrhu zákona, tá bola potom následne prijatá, a tak bol zákon doplnený o vety „Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 30. apríla 2020 povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka podľa predchádzajúcej vety vykonaných v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 je neplatný. Súdny exekútor je v čase do 30. apríla 2020 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.“
Som rada, že teda vláda nadviazala na môj pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh a zmenila dátum na 28. február tohto roku 2021. Bolo by ale fajn si položiť otázku, či nebude treba aj tento dátum vzhľadom k situácii predĺžiť.
A v závere ešte bod 1 § 3 ods. 1 písm. a), kde sa za slovo „rozsahu“ vkladajú slová „ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky“. V dôvodovej správe sa uvádza, že „berúc do úvahy doterajšiu nejednotnú aplikačnú prax pri využívaní § 3 ods. 1 písm. a) platného zákona sa navrhuje, aby nevyhnutný rozsah vykonávania hlavného pojednávania a verejného zasadnutia ustanovila vykonávacia vyhláška, ktorú vydá ministerstvo spravodlivosti“.
Na prvý pohľad je to malá zmena, ale má významné právno-politické aspekty, pretože tým vlastne ministerstvo spravodlivosti dostane právomoc určiť nevyhnutný rozsah vykonávania pojednávaní, hlavného pojednávania a verejného zasadnutia. A ťažko som si vedela predstaviť, ako v podmienkach oddelenia exekutívnej a súdnej moci môže ministerstvo spravodlivosti určiť zákonnému sudcovi rozsah vykonávania pojednávania, hlavného pojednávania a verejného zasadnutia. Ale dnes na klube nám zástupca ministerstva spravodlivosti podrobne vysvetlil, ako tá vyhláška bude vyzerať a aké a na aké druhy konania bude reagovať a ako sa tieto budú regulovať. Dostali sme uistenie zo strany zástupcu, že ministerstvo spravodlivosti určí vyhláškou minimum zákonného pojmu § 3 ods. 1 písm. a) nevyhnutný rozsah. Dostali sme uistenie, že súdy v rámci svojej autonómie budú môcť ísť nad rámec vyhlášky a budú si môcť určiť aj širší nevyhnutný rozsah.
Týmto sa treba, samozrejme, poďakovať pani ministerke spravodlivosti za pohotovosť a vysvetlenie, lebo asi takto by mal vyzerať dialóg medzi vládou a parlamentom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.1.2021 14:15 - 14:15 hod.

Hatráková Katarína
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja len chcem poďakovať pani kolegyni za túto legislatívnu iniciatívu, lebo tak odpovedá na mnohé podnety občanov, ktorí sa práve kvôli nesúladu tých zákonov, pretože na nich zákon nepamätal v tomto ťažkom COVID-ovom období, dostali často do neriešiteľných životných situácií. Takže ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.1.2021 16:20 - 16:20 hod.

Vetrák Milan
Ďakujem za slovo. Prosím členov ústavnoprávneho výboru, aby zajtra ráno o ôsmej prišli do zasadačky výboru, budeme mať rokovanie výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.1.2021 16:20 - 16:20 hod.

Kremský Peter
Ďakujem, pán predsedajúci. Zvolávam schôdzu výboru pre hospodárske záležitosti zajtra 12.30, miestnosť bude ešte oznámená mailom alebo esemeskou. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.1.2021 19:03 - 19:05 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Je mi v podstate veľmi ľúto, že musíme reagovať na takéto vystúpenia, ktoré nemajú nič s serióznym vystúpením poslanca v parlamente.
Kolega Pollák ťažko môže čakať odpoveď od ľudí, ktorí tú odpoveď nemajú, nemajú žiadne riešenia a dokonca aj to počúvanie odborníkov si obmedzujú na takých, ktorí odporúčajú vodku a Bromhexin. Takže myslím si, že sú to zbytočné otázky.
Aj pán poslanec Suja nám tu predviedol takú komediálnu šou, zrejme to bol zámer, aby sa ľudia pobavili, zasmiali, kladie tu básnické otázky ako kedysi pán Markovič v televíznych reláciách, ale myslím si, že to je všetko, to je všetko, čo vy dokážete. Dokážete možno tak pobaviť ľudí, takých hlúpejších, ktorí sa na tom smejú a lajkujú vás a tešia sa z toho, ako ste to tej koalícii naložili, ale to je tak všetko.
Ako som hovoril, bolo by veľmi zlé, keby táto krajina bola vo vašich rukách, pretože boli by ste úplne bezradní a možno by ste povedali, á, ľudia, pomrite, ako chcete, silnejší prežijú a slabší skončia.
Ale čo sa mi zdá veľmi, veľmi krajne nevhodné, to sú vtipy napríklad ako lešenie Borisa Kollára. Ako zdá sa mi toto naozaj za hranicou.
Pán Suja, neviem, koľko ľudí ste vy zmrzačil ako pravá ruka Mikuláša Černáka (potlesk), keď si, keď si dovolíte uťahovať z ťažkého zranenia človeka. Vaše násilnícke vystúpenia v parlamente, ako nedávno útok na kolegu Kazdu, asi by ste to radi zaviedli na celom Slovensku ako štandard, ale to my nedovolíme. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.1.2021 19:01 - 19:03 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Nuž núdzový stav pomáha a pomáha v tých zariadeniach, ktoré sú život zachraňujúce, a volajú sa nemocnice. Sú to štandardné opatrenia na celom svete. Nič iné nikto nevymyslel na celom svete a naozaj si nemyslím, že Slovensko je niečo iné ako celý svet v rámci boja voči pandémii.
Na vašu konkrétnu otázku, pán Suja, keď chcete, aby som vám odpovedala, tak ja vám teda odpoviem, na výnimku pána Holého napríklad. Jeden pán podpredseda vlády je čo v porovnaní oproti stovkám ľudí bez rúšok, ktorí boli účastní na vašich protestoch?
A teraz aj ku pánovi kolegovi Pollákovi. Zodpovedzte mu, prosím vás, túto otázku, pretože sa vás to už raz pýtal a on tú odpoveď nedostal.
A teraz vy mi teda odpovedzte, mne konkrétne, ako vy ste pomohli v tejto situácii? Akým jedným činom konkrétne, či ste sa účastnili na testovaniach pri pomoci, pri testovaní v nemocniciach, pomoc zdravotníkom, pomoc pacientom, umierajúcim ľuďom. Aký konkrétny teda príklad máte?
A keď už sme pri tom urážaní, kto tu začal urážať? Spomeňte si na svoje vystúpenia, každého jedného poslanca, ktorý vystúpil, ste boli osobný. Ja takéto veci nerobím, nie som osobná, je to smutné, je to nekorektné. Vy porovnávate poslancov, jeden je mladý, ale o rok starší poslanec je génius, skúsený.
Poďme spoločne do svojho vnútra a my pomôžme tomu Slovensku tým, že predĺžime núdzový stav, zachránime viacej životov, pomôžeme nemocniciam, zdravotníkom a tie osobné útoky si naozaj nechajte niekde inde, na facebooky a na nejaké vaše proste portfóliá.
A k testom som... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.1.2021 18:59 - 18:59 hod.

Pollák Peter
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa budem asi znova opakovať, keďže váš kolega mi neodpovedal, tak ešte raz skúsim.
Pán kolega, prosím, reagujte na moju otázku, ktorá znie: Akým spôsobom by ste znížili čísla nakazených a úmrtí na Slovensku? Prosím o vašu reakciu úplne vážne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.1.2021 18:57 - 18:59 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Pán poslanec Suja, musím na teba reagovať, pretože si začal svoju rozpravu, že lockdown je neefektívny a že nemá absolútne žiadne opodstatnenie. Parafrázujem teraz tvoje slová. Tak ja ti len poviem, že prečo ten lockdown nie je efektívny.
Pretože, bohužiaľ, mňa to mrzí, ale mnoho ľudí a mnoho ľudí aj teda z vašich, z vašich radov to absolútne nedodržuje. Vy nenosíte rúška, vy ich nechcete nosiť, vy, už som to povedal stokrát, vy jednoducho stále útočíte, že ten COVID tu ako keby nebol, jednoducho je to len nejaká chrípočka. Však to sme tu stokrát povedali. Čiže preto ten lockdown jednoducho neni podľa vás alebo podľa teba efektívny a nemá svoje opodstatnenie. Len ja neviem dokedy alebo ako vám to máme povedať. Ako?
Vravíš alebo porovnávaš, že na lyžiarskych strediskách sa zišlo niečo cez 100-tisíc občanov a na manifestáciách, ktoré si aj ty organizoval, bolo niečo cez 17-tisíc občanov. (Reakcia z pléna.) Vieš, tak zase ti poviem a budem ti na to veľmi promptne reagovať, zase ty a mnohí z vašich ľudí tie pravidlá, nariadenia jednoducho absolútne odignorovali. Ignorujete to všetko. Nikdy ten lockdown a nikdy možno ten COVID neustúpi, pokiaľ sa nespojíme pre dobro a pre zdravie ľudí.
No a stále nadávate na Matoviča alebo stále nadávaš na Matoviča. Čokoľvek urobí táto vláda, čo urobí alebo čokoľvek urobí Igor Matovič, náš premiér, všetko bude zlé. Všetko budete degradovať. Budete ho haniť, nepodporíte, ale budete ho za každú cenu haniť a kritizovať jeho všetky možné, prospešné ľudí, pre zdravie ľudí. Konečne pochopme všetci a skutočne dajme politické tričká preč, ale naozaj majme na pamäti, že zdravie je pre nás skutočne na prvom mieste.
Ďakujem.
Skryt prepis