Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2021 o 18:58 hod.

Bc.

Romana Tabák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 18:58 - 18:59 hod.

Tabák Romana Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Svrček, ďakujem vám za vaše vystúpenie, ďakujem vám za vašu iniciatívu. Som veľmi rada, že ste spomenuli, že my k tomuto zákonu máme súhlas pána ministra Mikulca. Máme k tomuto súhlas od pána ministra Doležala. Tiež máme súhlas od policajného prezídia. Čo sa týka argumentov pána Takáča. Žiadali sme vás, aby ste váš návrh zákona prepracovali. A jediné, čo ste prepracovali je, že ste v návrhu zákona zamenili slová zastavené územia obce za slovo obec. To bola vaša zmena. Vaše argumenty považujem za vymahofa argumenty. Vy ste tento zákon na kolene napísali pred septembrovou schôdzou, lebo ste vedeli, že to dávame na október... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, prosím, reagovať na pána Svrčeka.

Tabák, Romana, poslankyňa NR SR
... vy ste tento zákon odpísali od klubu SaS spred 5 rokoch. Nie je o čom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 18:57 - 18:58 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán kolega Miloš Svrček, za predstavenie návrhu zákona. A dúfam, že v druhom čítaní sa ešte doprecizuje. Vieme, že veľká väčšina vodičov sa správa voči cyklistom rozumne a ohľaduplne. Nájdu sa však aj vodiči, ktorí sú neohľaduplní. Asi 86 % Slovákov by podporilo zákon o jeden a pol metrovom odstupe pri predbiehaní. Zaznel však aj názor, že je to nekontrolovateľné a tým pádom aj zbytočné. Ale napríklad v Španielsku je však bežné, že polícia kontroluje šoférov, či jazdia pri cyklistoch opatrne. Ak je niečo zákonom stanovené, už len podvedome si na to bude dávať pozor. Ak by ešte pribudli na cestách aj značky, určite by si dávali vodiči väčší pozor a cyklisti by sa cítili bezpečnejšie. Ak sa aj cyklista náhodou vyhýba rozbitej krajnici, môže vodič na pár sekúnd spomaliť, počkať a predísť ho, keď to bude bezpečné. Naše cesty sú však úzke a dodržať jeden a pol meter bude v každom prípade asi nemožné. V prípade, že nepôjde žiadne auto oproti pri predchádzaní by vodič mohol prejsť aj do protismeru, ale samozrejme toto bude treba ešte možno v zákone doprecizovať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.10.2021 18:40 - 18:42 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Vážené poslankyne, vážení poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona (tlač 730). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade SR v prvom čítaní. Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 18:39 - 18:40 hod.

Kučera Karol
Termín hlasovania navrhujem zajtra o jedenástej. aj ďalšie legislatívne doplnenia s tým, že návrh zákona nebude mať ani negatívny vplyv na verejné financie, ako aj na ďalšie oblasti segmentu národného hospodárstva. Zatiaľ na úvod za mňa všetko a týmto sa hlásim aj ako navrhovateľ do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 18:39 - 18:40 hod.

Kučera Karol
Termín hlasovania navrhujem zajtra o jedenástej. aj ďalšie legislatívne doplnenia s tým, že návrh zákona nebude mať ani negatívny vplyv na verejné financie, ako aj na ďalšie oblasti segmentu národného hospodárstva. Zatiaľ na úvod za mňa všetko a týmto sa hlásim aj ako navrhovateľ do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 18:35 - 18:36 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za konštruktívnu debatu aj pani primátorke, akceptujem to a týmto aj vyhlasujem, keďže však sme aj vo vysielaní, sme na verejnom mieste, že dvere aj pre Úniu miest, aj pre ZMOS, aj pre kohokoľvek sú otvorené, poďme hľadať spôsoby a súhlasím aj s tým, že cez tie podielové dane, ja to beriem tak, že teraz je to medzikrok. Vyrovnajme to medzi všetkými školami, evidentne je to ale nie je a školskými zariadeniami nie je to teraz dostatočné.
My to naozaj vnímame ako, ako taký istý medzikrok, ktorý niektoré problémy vyrieši, ale niektoré nevyrieši a hľadajme teda spôsob ako toto financovanie nastaviť inak, ale toto bol krok, ktorý môže pomerne jednoduchým a priamym spôsobom vyriešiť tú nerovnosť medzi tými neštátnymi a štátnymi školami.
To, že bude mať nejaké následky na rozpočty obcí a ďalších samospráv, tak áno to je fakt, ale dosiahne sa to vyrovnané, vyrovnané financovanie na každé dieťa a hovorím, moje ucho je otvorené, poďme rokovať ďalej, 18. septembra pravdepodobne budem, pardon septembra, novembra bude výbor a potom to bude v druhom čítaní, ak sa rozhodnete to podporiť, predpokladám, že budeme hlasovať asi zajtra o jedenástej, však povie pán spravodajca. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 18:33 - 18:34 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci. Chcela by som poďakovať kolegyne Janke Garstkovej za jej vystúpenia a za zhrnutie takej aplikačnej praxe ako sa to vlastne deje a čo je problém v podstate aj na tých mestských zastupiteľstvách, kde vlastne mestá hľadajú finančné prostriedky. Ale aj skutočne zrovnoprávniť financovanie cirkevného a školstva vlastne je veľmi dôležitou tým signálom vlastne pre tieto školy. Dôležitý je vlastne, dôležité je dieťa a myslím si, že dať mu kvalitné vzdelávanie v školách, ktoré si vlastne vyberú pre neho rodičia, je veľmi dôležité, preto som za to, aby bolo zrovnoprávnené vlastne financovanie všetkých škôl rovnako štátnych a takisto aj cirkevných. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 18:31 - 18:33 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci. Financovanie základných škôl, stredných škôl a školských zariadení je problém, ktorý ja osobne dlhodobo vnímam. V meste Kežmarok, odkiaľ pochádzam, sa každoročne vedú búrlivé diskusie na pôde mestského zastupiteľstva práve na túto tému. Najväčším problémom zákona v jeho súčasnej podobe je, že samospráva je povinná neštátnym, teda súkromným a cirkevným zriaďovateľom poskytnúť len 88 percent finančných prostriedkov napočítaných na jedného žiaka oproti žiakovi v mestskej škole či škôlke. Konkrétne v meste Kežmarok sa v minulosti asi do roku 2019, kedy sa prvýkrát podarilo vybojovať podľa mňa spravodlivé financovanie, takýmto spôsobom ukrátili súkromní a cirkevní zriaďovatelia o čiastku v priemere 200 000 eur ročne. Tieto peniaze samospráva zapojila do rozpočtu a financovala aktivity, ktoré so vzdelávaním nemali nič spoločné.
Druhým problémom je nejednotnosť výpočtu koeficientu a jeho následného použitia, kde taktiež dochádza ku kráteniu finančných zdrojov pre tieto zariadenia zo strany samosprávy. Tento zákon podľa môjho názoru vyrieši nespravodlivosť, ktorá sa deje na rodičoch a deťoch, ktoré navštevujú školy a školské zariadenia v súkromných a cirkevných zriaďovateľov. Všetci platíme rovnaké dane, tak nerozumiem, prečo jedni dostanú príspevok viac a iní menej. Je potrebné si uvedomiť, že toto sú finančné prostriedky na prevádzku a mzdy a pod pojmom prevádzka ja osobne chápeme aj materiálno-technické vybavenie škôl, škôlok, detských klubov, družín a podobne. Všetci predsa chceme, aby naše deti vyrastali v prostredí, v ktorom sa môžu plnohodnotne vzdelávať.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja vás ako spolupredkladateľka chcem aj touto cestou požiadať o podporu tohto zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 18:29 - 18:29 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja budem len tak krátko reagovať na pána poslanca Čepčeka, ktorý vystupoval v rozprave. Úprimne sa priznám, že keďže som nikdy neviedol centrum voľného času, tak úplne všetky podrobnosti neviem, ale jedna zásadná vec. Táto novela primárne nerieši financovanie centier voľného času, ale škôl a ďalších zariadení napríklad ako sú základné umelecké školy. Čiže tie otázky, ktoré sa týkajú toho, sú tiež vážne a tiež ich treba riešiť, tiež je to, beriem to ako podnet do druhého čítania a tie otázky však ja si to, ja si to pozriem aj z rozpravy, budeme sa pýtať tých, ktorí sú naozaj do detailu, do šróbiku vedia presne, čo sa týka toho financovania školstva a budem na ne hľadať odpovede na pani poslankyňu Pivkovú nebudem reagovať, lebo mám reagovať na predrečníka. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 18:14 - 18:16 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem pán poslanec za poznámky, možno dve veci. Jednu, ktorú som zabudol ešte doplniť, že okrem toho, že sme rokovali teda so samosprávami tak aj na tom veľkom stretnutí ale aj pri podrobnej tvorbe a pripomienkovaní tvorby tohto zákona bola aj pani riaditeľka zo sekcie financovania regionálneho školstva kde sme to všetko dopodrobna prebrali niekoľkokrát sa to aj upravovalo. Čiže tie veci by mali byť naozaj veľmi tak prakticky s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú a ktorých sa to dotýka vychytané. Je tam možno filozoficky, filozofická otázka hej, že akým spôsobom sa na to pozeráme. Poviem vám takú zaujímavú vec, že keď sme mali to stretnutie so ZMOS-om prvýkrát ešte tým sme to odštartovali vlastne celé, tak oni povedali, že my máme taký návrh, že veď zoberte si, že ministerstvo štát zoberte si tie neštátne školy, nám nechajte celý balík tých peňazí na tie deti koľko ich je všetkých aj tie čo chodia na tie cirkevné a súkromné školy, no a vy si nájdite niekde financie na cirkevné a na súkromné školy. Čo samozrejme zobrali sme ako teda však ako dobre hej návrh, ale nie je reálny. Súčasťou, súčasťou rokovania o tom, že či vôbec môžme predložiť tento návrh zákona bolo aj sedenie s ministrom financií na ministerstve financií kde sme si tieto veci tiež prebrali. Bola tam napríklad jedna vec, ktorá, ktorá by bola tiež istým zrovnoprávnením týkala sa dopravného u súkromných škôl, ktoré nie je na rozdiel od štátnych a cirkevných a odhadli sme, stálo by to zhruba okolo 500 tisíc eur pol milióna eur a ministerstvo financií nám to stoplo a to sme napríklad z tade vyhodili. Čiže vopred sme si ako keby urobili my také pripomienkové konanie s tým ale, že očakávam tak ako ste povedali pán poslanec, že sa nám ozvú znova samosprávy a budú chcieť budú chcieť teda pripomienkovať. Máme nato vyše mesiac, predpokladám, že 18. novembra by mal byť asi školský výbor a potom ten ďalší týždeň by sa to malo prerokovať , takže moje dvere sú otvorené resp. aj ďalších kolegov, ktorí sú spolupredkladatelia.
Skryt prepis