Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

2.2.2022 o 14:23 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 2.2.2022 14:23 - 14:29 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Pán minister, pán spravodajca, kolegyňa, kolegovia, kolegyne teda, aj trošku by som chcel prispieť do rozpravy k tomuto bodu. Vítam tento zámer ministerstva, pretože pokiaľ tu budeme sa živiť potravinami ktoré dorábame tak stále budeme mať nejakú tú minimálnu trvanlivosť alebo dátum spotreby alebo nejaký ten limit kedy tie potraviny už začínajú podliehať skaze a nie sú možné ich konzumovať, takže ďakujem veľmi pekne, že znovu otvárate ďalšiu možnosť viac ich využiť, pretože ako hovorila aj pani kolegyňa Halgašová keď 30, 40 % plytváme potravinami tak to je neskutočné, viete ako a ja by som chcel na začiatok, hneď teraz ma napadlo ďalšie, že mali sme to trošku aj u nás na ministerstve keď som tam bol, že čo budeme robiť. A síce pre mňa logickú ne uzáveru, ktorá prakticky vychádza z odpadu z potravín. Veď predsa keď niečo teraz konzumuje človek a nedoje obed a ostane na tanieri určitý neskonzumovaný produkt tak teraz mi povedzte, aké kritéria ohrozujú spracovanie ďalšie tohto produktu, živočíšnou výrobou, to nech mi niekto vysvetlí. Že už nie sú pre tú živočíšnu výrobu spôsobilé na konzumáciu. Ja som bol na tejto zemi hodený tak že polovicu života som prežil v socializme, druhú polovicu v demokracií a vyzerá, že stále si spomínam keď som bol na vojne, my sme mali PRH, tí čo ste boli na vojne ...
===== ... živočíšnou výrobou, to nech mi niekto vysvetlí. Že už nie sú pre tú živočíšnu výrobu spôsobilé na konzumáciu. Ja som bol na tejto zemi hodený tak, že polovicu života som prežil v socializme, druhú polovicu v demokracii a vyzerá, že stále si spomínam, keď som bol na vojne, my sme mali PRH. Tí, čo ste boli na vojne asi viete, čo to je a tam prakticky sme zásobovali kuchyne ošípanými, normálne, to bolo neskutočné proste, to bolo by som povedal, že uzavretý cyklus, že nikde sa nič nevyhadzovalo, všetko išlo tam a fungovalo to. Takže apeloval by som na ministerstvo, samozrejme, na Európsku úniu a ďalšie pravidlá, ktoré fungujú. Nie som potravinár, takže aj tak to hovorím, ale toto ma stále štve, že nemôžme toto spracovať. Ale poďme k tomuto návrhu nového zákona, ktorú tu máme. Ďakujem veľmi pekne za prídomové hospodárstvo, pán minister, už som vám to aj spomínal, že keďže tým prídomovým hospodárstvom hovoríme iba o spracovaní produktov živočíšnej výroby a chovu. Nedalo by sa dať tam aj rastlinnej výroby a pestovaniu? Pretože keď už niekto proste má tú nejakú živočíšnu predpokladám, že nie všetko kupuje a má tam aj nejakú tú rastlinnú výrobu v tom. A ja do dneska vidím, keď sme my ako chlapci si chceli zarobiť, tak sme išli oberať viničky, jahody, egreše, hrušky, jablká, a neviem všetko možné a sme to dávali do spracovania niekde. Bola niekedy Frucona veľký podnik, ktorý všetko spracovával. Teraz prakticky veľa tohto ovocia ide na nivoč a ja by som bol veľmi rád, keby v tom prídomovom hospodárstve napríklad sa aj toto mohlo umožniť, aby to spracovával, keď už spracova živočíšnu výrobu, aby tam tie ingrediencie, ktoré možno potrebuje z tej rastlinnej prípadne nejakú kombináciu toho produktu, ktorý vyjde živočíšna rastlinná výroba, aby aj toto tam bolo. Takže prípadne aj nad tým by som chcel, aby sme sa nejako zamysleli, či sa to nedá rozšíriť, lebo tým pádom by sme tie mini podniky, ktoré môžme a u nás absentujú, by sme im tiež dali nejakú takúto pomocnú ruku.
Áno, dali ste tam, že najviac po dobu 45 dní po tej minimálnej trvanlivosti, ona tam musí byť nejaká lehota, lebo ináč to by bolo do nepríčetna a to by si myslím, že nikto si nevezme na svoje svedomie, aby sme takto ohrozili zdravie našich obyvateľov a všetkých, ktorí to budú konzumovať. Pristavil by som sa ešte pri jednej stati tejto novely a síce pri pokutách, lebo ja som stále zástanca, že pokuty by mali byť aj výchovné, ale mali by byť aj primerané, ktoré sú tam. A pokiaľ ten rozptyl pokút je od jedna do milión obrazne povedané, tak dosť ťažko a tam je ten zdroj korupcie. Že prídem ku tomu štátnemu úradníkovi, počúvaj, nevidel si, dávaš dve eurá, nie 20-tisíc euro, obrazne povedané. A to by som chcel upozorniť na novelu, kde hovoríme v § 28 ods. 5, že podľa § 26 ods. 3 pokuta od výšky 100 eur do 5-tisíc. U mňa to je veľmi veľký diapazón, ktorý proste hovorí o tom, že kedy sa prikloním, ku 4-tisíc a kedy 100 eurám a tieto pokuty sa týkajú obciam, teda obcí, ktoré nahlásia predaj potravín našej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a nesplnia si svoje podmienky, takže môžme dať od 100 do 5-tisíc. Takže, pán minister, tu by sme možnože stálo za uváženie trošku zvážiť, či by sme teda nejaké tie limity alebo nejak takto nejak neskrátili proste, aby to bolo nejak dané. Lebo hovorím, že tá korupcia, robil som v štátnej správe som prakticky štátny zamestnanec, ktorý je uvoľnený na výkon mandátu poslanca Národnej rady, viem, aké sú tam možnosti korupcie našich štátnych úradníkov. A nehovorme si, že štátny úradník, ktorý je zakategorizovaný v zákone v štátnej správe nemá plat taký, ktorý by neviem koľko tam bolo, takže v mnohých prípadoch ľudia podľahne tomuto pokušeniu.
Takže pán minister, ja vítam tento návrh, dám asi aj nejaký pozmeňovák, ktorý samozrejme, odkonzultujeme, aby to bolo v súlade s ministerskými zámermi, ktoré tu má a verím, že spoločnými silami ho vypracujeme tak, aby aj, tak, ako povedal pán kolega, aby to malo hlavu a pätu a aby sme prakticky, žiadny zákon neni ideálny, vyšperkovať ho môžme, život prinesie možno ďalšie úlohy, ktoré bude treba ešte v ňom ďalej dopracovávať, ale aby to bolo tak, že aby sme sa nemuseli hanbiť, keď začne byť účinný a začne pomáhať ľuďom riešiť problémy, ktoré tento život pri spracovaní a potravinovom reťazci fungujú.
Takže naši predkovia nám odkazujú: žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2022 14:23 - 14:29 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Pán minister, pán spravodajca, kolegyňa, kolegovia, kolegyne teda, aj trošku by som chcel prispieť do rozpravy k tomuto bodu. Vítam tento zámer ministerstva, pretože pokiaľ tu budeme sa živiť potravinami ktoré dorábame tak stále budeme mať nejakú tú minimálnu trvanlivosť alebo dátum spotreby alebo nejaký ten limit kedy tie potraviny už začínajú podliehať skaze a nie sú možné ich konzumovať, takže ďakujem veľmi pekne, že znovu otvárate ďalšiu možnosť viac ich využiť, pretože ako hovorila aj pani kolegyňa Halgašová keď 30, 40 % plytváme potravinami tak to je neskutočné, viete ako a ja by som chcel na začiatok, hneď teraz ma napadlo ďalšie, že mali sme to trošku aj u nás na ministerstve keď som tam bol, že čo budeme robiť. A síce pre mňa logickú ne uzáveru, ktorá prakticky vychádza z odpadu z potravín. Veď predsa keď niečo teraz konzumuje človek a nedoje obed a ostane na tanieri určitý neskonzumovaný produkt tak teraz mi povedzte, aké kritéria ohrozujú spracovanie ďalšie tohto produktu, živočíšnou výrobou, to nech mi niekto vysvetlí. Že už nie sú pre tú živočíšnu výrobu spôsobilé na konzumáciu. Ja som bol na tejto zemi hodený tak že polovicu života som prežil v socializme, druhú polovicu v demokracií a vyzerá, že stále si spomínam keď som bol na vojne, my sme mali PRH, tí čo ste boli na vojne ...
===== ... živočíšnou výrobou, to nech mi niekto vysvetlí. Že už nie sú pre tú živočíšnu výrobu spôsobilé na konzumáciu. Ja som bol na tejto zemi hodený tak, že polovicu života som prežil v socializme, druhú polovicu v demokracii a vyzerá, že stále si spomínam, keď som bol na vojne, my sme mali PRH. Tí, čo ste boli na vojne asi viete, čo to je a tam prakticky sme zásobovali kuchyne ošípanými, normálne, to bolo neskutočné proste, to bolo by som povedal, že uzavretý cyklus, že nikde sa nič nevyhadzovalo, všetko išlo tam a fungovalo to. Takže apeloval by som na ministerstvo, samozrejme, na Európsku úniu a ďalšie pravidlá, ktoré fungujú. Nie som potravinár, takže aj tak to hovorím, ale toto ma stále štve, že nemôžme toto spracovať. Ale poďme k tomuto návrhu nového zákona, ktorú tu máme. Ďakujem veľmi pekne za prídomové hospodárstvo, pán minister, už som vám to aj spomínal, že keďže tým prídomovým hospodárstvom hovoríme iba o spracovaní produktov živočíšnej výroby a chovu. Nedalo by sa dať tam aj rastlinnej výroby a pestovaniu? Pretože keď už niekto proste má tú nejakú živočíšnu predpokladám, že nie všetko kupuje a má tam aj nejakú tú rastlinnú výrobu v tom. A ja do dneska vidím, keď sme my ako chlapci si chceli zarobiť, tak sme išli oberať viničky, jahody, egreše, hrušky, jablká, a neviem všetko možné a sme to dávali do spracovania niekde. Bola niekedy Frucona veľký podnik, ktorý všetko spracovával. Teraz prakticky veľa tohto ovocia ide na nivoč a ja by som bol veľmi rád, keby v tom prídomovom hospodárstve napríklad sa aj toto mohlo umožniť, aby to spracovával, keď už spracova živočíšnu výrobu, aby tam tie ingrediencie, ktoré možno potrebuje z tej rastlinnej prípadne nejakú kombináciu toho produktu, ktorý vyjde živočíšna rastlinná výroba, aby aj toto tam bolo. Takže prípadne aj nad tým by som chcel, aby sme sa nejako zamysleli, či sa to nedá rozšíriť, lebo tým pádom by sme tie mini podniky, ktoré môžme a u nás absentujú, by sme im tiež dali nejakú takúto pomocnú ruku.
Áno, dali ste tam, že najviac po dobu 45 dní po tej minimálnej trvanlivosti, ona tam musí byť nejaká lehota, lebo ináč to by bolo do nepríčetna a to by si myslím, že nikto si nevezme na svoje svedomie, aby sme takto ohrozili zdravie našich obyvateľov a všetkých, ktorí to budú konzumovať. Pristavil by som sa ešte pri jednej stati tejto novely a síce pri pokutách, lebo ja som stále zástanca, že pokuty by mali byť aj výchovné, ale mali by byť aj primerané, ktoré sú tam. A pokiaľ ten rozptyl pokút je od jedna do milión obrazne povedané, tak dosť ťažko a tam je ten zdroj korupcie. Že prídem ku tomu štátnemu úradníkovi, počúvaj, nevidel si, dávaš dve eurá, nie 20-tisíc euro, obrazne povedané. A to by som chcel upozorniť na novelu, kde hovoríme v § 28 ods. 5, že podľa § 26 ods. 3 pokuta od výšky 100 eur do 5-tisíc. U mňa to je veľmi veľký diapazón, ktorý proste hovorí o tom, že kedy sa prikloním, ku 4-tisíc a kedy 100 eurám a tieto pokuty sa týkajú obciam, teda obcí, ktoré nahlásia predaj potravín našej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a nesplnia si svoje podmienky, takže môžme dať od 100 do 5-tisíc. Takže, pán minister, tu by sme možnože stálo za uváženie trošku zvážiť, či by sme teda nejaké tie limity alebo nejak takto nejak neskrátili proste, aby to bolo nejak dané. Lebo hovorím, že tá korupcia, robil som v štátnej správe som prakticky štátny zamestnanec, ktorý je uvoľnený na výkon mandátu poslanca Národnej rady, viem, aké sú tam možnosti korupcie našich štátnych úradníkov. A nehovorme si, že štátny úradník, ktorý je zakategorizovaný v zákone v štátnej správe nemá plat taký, ktorý by neviem koľko tam bolo, takže v mnohých prípadoch ľudia podľahne tomuto pokušeniu.
Takže pán minister, ja vítam tento návrh, dám asi aj nejaký pozmeňovák, ktorý samozrejme, odkonzultujeme, aby to bolo v súlade s ministerskými zámermi, ktoré tu má a verím, že spoločnými silami ho vypracujeme tak, aby aj, tak, ako povedal pán kolega, aby to malo hlavu a pätu a aby sme prakticky, žiadny zákon neni ideálny, vyšperkovať ho môžme, život prinesie možno ďalšie úlohy, ktoré bude treba ešte v ňom ďalej dopracovávať, ale aby to bolo tak, že aby sme sa nemuseli hanbiť, keď začne byť účinný a začne pomáhať ľuďom riešiť problémy, ktoré tento život pri spracovaní a potravinovom reťazci fungujú.
Takže naši predkovia nám odkazujú: žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2022 12:00 - 12:01 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem za rozpravu, hlasovanie bude dnes o 17.00 h ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 11:56 - 11:57 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo, by som sa pána Suju chcel opýtať kto vám písal vašu rozpravu? Ja som vedel, že faktické poznámky vám asi píše pani kolegyňa Vaľová keďže vám chodí k nim rozprávať a potom čítate čo vám posunie. Ale prejdem k veci, asi ten kto vám tú vašu rozpravu písal asi vidí v tom problém, že chceme stransparentniť to písanie záverečných prác, aby nebolo toľko sfalšovaných záverečných prác ako je v súčasnosti. Kritizujete úroveň školstva ale povedzme si po pravde, kto je zodpovedný za stav školstva na Slovensku aký v súčasnosti je, táto vláda alebo predchádzajúca vláda, ktorá tu bola vyše 16 rokov. Aké zmeny v školstve spravila, ja nejaké tam zásadné nevidím, študenti odchádzajú, školstvo je podvýživené a takto to naďalej pokračuje. A áno ja s vami súhlasím, sú v tomto zákone aj nejaké nedostatky, ktoré treba zmeniť, veď to asi všetci vieme, ale o to bude druhé čítanie a pozmeňujúce návrhy, aby sme tieto všetky nedostatky možno aj spoločne vylepšili a upravili zákon do dokonalej miery. Všetci sa zhodneme v tom, že súčasná legislatíva je zlá tak ju poďme opraviť, participujte aj vy na tých pozmeňovákoch a snáď ten zákon bude komplexný a pomôže študentom a o to všetkým nám ide. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 11:45 - 11:46 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Odpoveď pre pána Kočiša, poslanca Kočiša, vlastne sú to štatistiky Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky a je to vlastne priamo riadená organizácia ministerstva školstva. A odpoveď pre pána Valašeka alebo reakcia naňho. Stále je tu čas a priestor na diskusiu, na poctivú diskusiu a áno máte pravdu. Chybu určite urobili aj vysoké školy, každý si pozametajme pred svojim vlastným prahom. Nájdime tú chybu, ale dohodnime sa, sadnime si za jeden stôl a vydiskutujme si to. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 11:42 - 11:43 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani kolegyňa, úplne súhlasím s väčšinou tvojho príspevku. Reforma je nevyhnutná a je potrebná. Samozrejme vieme sa baviť o tom, s čím máme v rámci tejto reformy začať a ja chcem pevne veriť a dúfam, že tento zákon, ktorý máme momentálne v Národnej rade v prvom čítaní nie je jedným jediným krokom, ktoré chce ministerstvo odstúpiť na ceste ku lepšiemu vysokému školstvu na Slovensku. Na stranu druhú priznám sa, ja som do značnej miery fanúšikom zmien, ktoré ministerstvo realizuje a ja vidím isté riziká. Áno vidím isté riziká a preto sa chcem baviť o vyváženosti, pretože ako pre právnika je pre mňa veľmi dôležitá rovnováha a veľmi rád sa zúčastním rokovaní, ktoré by viedli ku potenciálnym a možno už aj avizovaným pozmeňujúcim návrhom, ale na druhú stranu ten stav v akom sa v súčasnosti nachádza akademická samospráva a príklady z praxe, ktoré hovoria o tom, ako na niektorých školách dopadá táto akademická samospráva, akú má reálnu podobu jednoznačne hovoria v prospech toho, že súčasný stav nie je dobrý, že súčasný sta treba aspoň v niektorých jeho aspektoch zmeniť a upraviť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2022 11:28 - 11:35 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, o vysokých školách a kvalite vysokoškolského štúdia na Slovensku prebieha niekoľkoročná verejná diskusia. K vysokým školám sa vyjadrujú rôzni ľudia s rôznymi záujmami. Z mnohých vystúpení sa neraz bez hlbšej analýzy dozvedáme, že vysoké školy sú nekvalitné a produkujú nezamestnaných alebo osoby, ktoré sa neuplatnia vo svojom odbore.
Zachytili som, že vo verejnej diskusii sa napríklad používa myšlienka, že len približne polovica absolventov robí to čo vyštudovala. Pritom podľa štatistiky Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky na základe dát z roku 2020 takmer 83 % absolventov vysokých škôl pracuje vo svojom alebo v príbuznom odbore.
Veľa sa tiež hovorí o tom, že mnoho talentovaných absolventov stredných škôl ide študovať do zahraničia. Čo hovoria dáta? Na zahraničných vysokých školách študuje 17 % absolventov stredných škôl zo Slovenska, z toho približne dve tretiny v Českej republike. Dôvodov, prečo je to tak, je určite viacero.
Česká republika dlhodobo investuje do svojich vysokých škôl ako investujeme na Slovensku a to práve aj preto, aby prilákala zahraničných, predovšetkým slovenských študentov, pretože tí sa najrýchlejšie asimilujú a tak si Česi vlastne riešia aj dôsledky vlastnej demografickej krízy. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pani poslankyňa, prosím, prerušte vystúpenie, lebo vaši vlastní kolegovia sa k vám nesprávajú korektne. Prosím všetkých poslancov, ktorí chcú diskutovať, nech opustia sálu. A nevytvárajte tuná hlúčiky. Jak to vyzerá? Chrbtami, zadkami sa otáčate pani poslankyni. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani poslankyňa, môžete pokračovať.

Šofranko, Mária, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. V Českej republike funguje podpora pre štúdium zahraničných študentov. Sú im poskytované nové alebo špičkovo zrekonštruované internáty. Vieme, že v pred pandemických časoch, v pred pandemických časoch robievali české vysoké školy prezentácie na slovenských stredných školách. A tak by som mohla pokračovať ďalej v analýze dôvodov odlivu mladých ľudí zo Slovenska. Ide však o širokú problematiku, ktorú v tejto chvíli nevyriešime, hoci by sme jej mali venovať dlhodobú pozornosť.
Jedným z dôležitých faktorov riešenia tejto otázky je bezosporu aj nastavenie vysokoškolského prostredia. Nemôžem sa celkom stotožniť s generalizovaním problému, že slovenské vysoké školy sú nekvalitné a tie zahraničné sú a priori lepšie. Ak chce niekto robiť porovnávania kvality výučby, musí sa pozrieť na jednotlivé študijné programy v odboroch na rôznych školách. Musí analyzovať metódy výučby. Som presvedčená, že na slovenských vysokých školách máme množstvo kvalitných študijných programov. Samozrejme, potom máme aj vysoké školy, resp. odbory, ktoré majú od ideálu poriadne ďaleko a ich kvalita nie je dostatočná.
Už som hovorila o financiách a opäť si pomôžem dátami. Priemerné financovanie vzdelávacích inštitúcií na jedného vysokoškolského študenta bez sociálnej podpory študentov je v krajinách OECD 15 518 eur, zatiaľ čo na Slovensku je to len 9 619 eur. Čiže na Slovensku. Čiže na Slovensku je takmer o 6 000 eur menej na jedného vysokoškolského študenta.
Dámy a páni, asi sa všetci zhodneme, že reformu vysokých škôl potrebujeme, lebo potrebujeme držať krok, resp. dobiehať zahraničie tam, kde zaostávame, aj v školstve. A my všetci politici, vysokoškolskí učitelia, zamestnávatelia potrebujeme pridať v komunikácii. V lepšej prezentácii inovácií či zlepšení, ktoré sú súčasťou života vysokých škôl, ale pridať aj v komunikácií so zamestnávateľmi pri nastavovaní študijných programov, či metód výučby.
Keď hovorím o komunikácii mrzí ma, že predkladaná novela vysokoškolského zákona nebola lepšie odkomunikovaná. Chýbala mi väčšia snaha o hľadanie kompromisu v navrhovaných riešeniach, o hľadanie konsenzu. Pritom tak Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky ako aj Plán obnovy a odolnosti vyžadujú, aby sa reforma riadenia vysokých škôl uskutočnila v spolupráci s vysokými školami. Znenie novely vysokoškolského zákona tak ako ho predložilo ministerstvo má viacero kontroverzných bodov.
Počúvam názory, že okliešťuje prvky akademickej samosprávy a demokracie na vysokých školách. Počúvam názory, že vytvára priestor na ich spolitizovanie, prípadne ovládnutie záujmovými skupinami. Aby som bola aj konkrétna, považujem za dôležité diskutovať o tom, aby výber rektorov realizovala akademická obec bez záväzných vonkajších zásahov, čo však nevylučuje kooperáciu so Správnou radou vo forme ich stanovísk a odporúčaní. Potrebujeme, aby rektor vedel komunikovať s vonkajším prostredím ako rovnocenný partner.
Na druhej strane niet lepších kontrolórov jeho správania než sú osoby priamo z vysokej školy, ktoré majú záujem na reputácii vysokej školy a na jej správnom fungovaní a zároveň aj podrobne prostredie poznajú. Preto je relevantná a opodstatnená otázky, aby akademických senátom vysokých škôl zostali zachované aj kompetencie v oblasti nakladania s majetkom a deľbou finančných prostriedkov. Študijné programy sa realizujú na fakulte a množstvo bežných praktických problémov preto najlepšie rieši samospráva fakúlt, preto je potrebné zachovať ju aspoň v základoch, vrátane existencie akademického senátu a aspoň časti jeho kompetencií vo vzťahu k dekanovi.
Diskutabilné je aj stanovenie kritérií pre výkon povolania vysokoškolského učiteľa, ako aj úplne odstránenie vedecko-pedagogických titulov ako podmienok pre výkon funkcie docenta a profesora, ako aj vhodné nastavovanie financovania individuálne pre každú vysokú školu inak, aj keď majú viaceré vysoké školy tie isté študijné programy.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, zopakujem, že reforma vysokých škôl je nutná a potrebná. Potrebujeme totiž nový impulz, potrebujeme novú dynamiku, lebo dosť bolo prešliapavania na mieste. Rozvoj slovenských vysokých škôl, ich priblíženie sa európskej úrovni bude znamenať, že naše deti zostanú doma. Poďme však spoločne nájsť najlepšie riešenie pre naše vysoké školy. Som zástancom poctivej diskusie a hľadania kompromisu. Jedine tak môžeme schváliť dobrú reformu so širokou podporou. Som optimisticky nastavená, že ešte nie je neskoro a stále je možné upraviť znenie predkladanej novely takým spôsobom, aby bola v súlade s plánom obnovy a zároveň, aby bola v znení, ktoré bude široko akceptované na vysokých školách.
Kolegyne a kolegovia, poďme teda spoločne nájsť najlepšie riešenie pre naše vysoké školy. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 10:57 - 10:58 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Suja, ja som v žiadnom prípade neobhajoval žiadnych plagiátorov, ja hovorím o tom, že súčasná legislatíva je veľmi zlá, pretože vytvára vhodné podmienky na plagiátorstvo a ak nič nespravíme, to plagiátorstvo bude aj naďalej pokračovať a ak by plagiátorstvo neexistovalo, tak po mojej pravici väčšina kolegov žiaden titul nemá. Takže to toľko v krátkosti a ešte ku pani Vaľovej. V októbri, či v novembri kedy bol odpor k novele najväčší, bol návrh úplne iný ako je v súčasnosti. Aké je výsledné znenie v parlamente? Väčšina problematických častí, ktoré vo vtedajšej novele boli, boli odstránené a sú zmenené. Tak ja taktiež neviem akú časť zákona čítate, či ten aktuálny, alebo, že ten starý, proti ktorému sa protestovalo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 10:53 - 10:55 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja som bol pri tých rokovaniach a som rád, že tu je pán minister. Musím povedať, že tam bolo 6 podmienok, ktoré chceli rektori, dekani, sedel som tam pri tých rozhovoroch, verím, že sa to bude akceptovať. Nie je pravda čo tu dneska zaznelo, čo teraz práve rozprával a jedna poslankyňa, že aké protesty, obrovské protesty, to sú tie...

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Musíte reagovať, pán poslanec na rečníka, nie na poslankyňu.

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Áno, áno, ona reagovala na pred nich, na pred nich. Nie je to pravda, to sú klamstvá, odporné klamstvá Smerohlasu. Tento zákon má svoje nedostatky, ale verím, že s vysokými školami sa tie nedostatky odstránia. Čo je najväčší problém? A kedy sa naozaj to vzdelanie zvýši, keď pôjdu peniaze do toho školstva. Keď dostanú tí, tí dekani, tí rektori dostanú peniaze, aby mohli skvalitniť to školstvo. To je dôležité.
Problém písania diplomoviek a plagiátorstvo je na Slovensku obrovské. Na internete si nájdeš, to máš také ponuky, že to nie je možné. A je čudné, že sa tu ozývajú všade dookola plagiátori Smeráci, ktorí zaviedli vo vysokom školstve vysoké školy, pofidérne, ktoré, ktorí 90 % Smerákov tu má poopisované vysoké, teda diplomovky, keď sa tu ozývajú ľudia, rozprávajú o plagiátorstve, ktoré v Banskej Bystrici pofidérnym spôsobom vyštudovali vysokú školu, bakalárske a sedia tuná vpravo v tých laviciach, tak mne je z nich smiešne...
===== plagiátori, smeráci, ktorí zaviedli vo vysokom školstve vysoké školy pofiderné, ktoré , ktorí 90 % smerákov tu má poopisované vysoké, teda diplomovky, keď sa tu ozývajú ľudia, rozprávajú o plagiátorstve, ktoré v Banskej Bystrici pofiderným spôsobom vyštudovali vysokú školu bakalárske sedia tuná vpravo, v tých laviciach, tak mne je z nich smiešne, čo sa o nich rozpráva aké fakty idú o nich a o ich diplomových prácach, mali by šúchať nohami a tichučko tam sedieť. Tento zákon nie je, nie je ideálny, ale po dohode s vysokými školami, s dekanmi, ja si myslím, že to bude na prospech a ešte raz opakujem, naše vysoké školstvo potrebuje slobodu a potrebuje peniaze.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 10:53 - 10:55 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja som bol pri tých rokovaniach a som rád, že tu je pán minister. Musím povedať, že tam bolo 6 podmienok, ktoré chceli rektori, dekani, sedel som tam pri tých rozhovoroch, verím, že sa to bude akceptovať. Nie je pravda čo tu dneska zaznelo, čo teraz práve rozprával a jedna poslankyňa, že aké protesty, obrovské protesty, to sú tie...

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Musíte reagovať, pán poslanec na rečníka, nie na poslankyňu.

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Áno, áno, ona reagovala na pred nich, na pred nich. Nie je to pravda, to sú klamstvá, odporné klamstvá Smerohlasu. Tento zákon má svoje nedostatky, ale verím, že s vysokými školami sa tie nedostatky odstránia. Čo je najväčší problém? A kedy sa naozaj to vzdelanie zvýši, keď pôjdu peniaze do toho školstva. Keď dostanú tí, tí dekani, tí rektori dostanú peniaze, aby mohli skvalitniť to školstvo. To je dôležité.
Problém písania diplomoviek a plagiátorstvo je na Slovensku obrovské. Na internete si nájdeš, to máš také ponuky, že to nie je možné. A je čudné, že sa tu ozývajú všade dookola plagiátori Smeráci, ktorí zaviedli vo vysokom školstve vysoké školy, pofidérne, ktoré, ktorí 90 % Smerákov tu má poopisované vysoké, teda diplomovky, keď sa tu ozývajú ľudia, rozprávajú o plagiátorstve, ktoré v Banskej Bystrici pofidérnym spôsobom vyštudovali vysokú školu, bakalárske a sedia tuná vpravo v tých laviciach, tak mne je z nich smiešne...
===== plagiátori, smeráci, ktorí zaviedli vo vysokom školstve vysoké školy pofiderné, ktoré , ktorí 90 % smerákov tu má poopisované vysoké, teda diplomovky, keď sa tu ozývajú ľudia, rozprávajú o plagiátorstve, ktoré v Banskej Bystrici pofiderným spôsobom vyštudovali vysokú školu bakalárske sedia tuná vpravo, v tých laviciach, tak mne je z nich smiešne, čo sa o nich rozpráva aké fakty idú o nich a o ich diplomových prácach, mali by šúchať nohami a tichučko tam sedieť. Tento zákon nie je, nie je ideálny, ale po dohode s vysokými školami, s dekanmi, ja si myslím, že to bude na prospech a ešte raz opakujem, naše vysoké školstvo potrebuje slobodu a potrebuje peniaze.
Ďakujem.
Skryt prepis