Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

29.9.2020 o 16:44 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 29.9.2020 16:44 - 17:02 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Život človeka je to najcennejšie, čo máme. Ústava hovorí, že každý má právo na život a ľudský život je hodný ochrany od počatia, už pred narodením. Každé počaté dieťa si zaslúži... (Reakcia z pléna.) Neprerušujte ma, prosím. (Zaznievanie gongu a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, kľud v sále.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Každé počaté dieťa si zaslúži ochranu a nesmie ho nikto zbaviť života, sme povinní chrániť aj nenarodené deti. Máme jedinečnú šancu podporou návrhu novely zákona o pomoci tehotným matkám sa v tejto vážnej a citlivej téme posunúť ďalej a aspoň troška situáciu zlepšiť. Máme možnosť predísť mnohým tragédiám spojeným, spojených s ukončením tehotenstva a tým ukončenia života nevinných detí. Po potrate už nie je cesta späť, aj keď mnohé matky by to chceli vrátiť.
Podporou novely zákona o pomoci ženám a matkám nič nezakazujeme, ale pomáhame. Chceme viac informovať o možnostiach pomoci tehotným matkám zlepšiť ekonomickú podporu, zdravotnú starostlivosť či poskytnúť ženám a matkám viac času na rozmyslenie. Nevidím nič zlé na tom, aby tehotné ženy mali viac času na rozmyslenie a v tak vážnom rozhodnutí aby nepodľahli v časovej tiesni a tlaku okolia. Interrupcia je vedomým porušením a odobratím práva na život dieťaťa. Potrat je nemorálny a nehumánny čin, ktorý si mnohí dokážu ospravedlniť a vyviniť sa z neho pod zámienkou slobody a demokracie. Súčasná legislatíva umožňuje, aby sa mnohí ľudia, sa správali k otázke potratov nezodpovedne a sebecky. Nenechajte sa odradiť tvrdeniami, že tehotné matky sú o potrate dávno už rozhodnuté a nepotrebujú pomoc, čas či poučovanie od iných, a od mužov už vôbec nie, aj napriek skutočnosti a neodškriepiteľnému faktu, že počaté dieťa je dielom dvoch ľudí, muža a ženy, určite nie iba ženy.
Nezabúdajme, že mnohé matky sú v prvom momente do potratu nútené. Bohužiaľ, často aj budúcimi otcami počatých detí, nehovoriac o ďalšom tlaku iných členov rodiny, kolegýň, priateliek a mnohých iných ľudí. Všetci ľudia by mali mať rovnaké práva vrátane nenarodených detí. Všetci sme si rovní, všetci máme radi život, ktorý sme dostali ako dar. Doprajme mať túto možnosť a narodiť sa čo najviac deťom, samozrejme, po narodení, rodinám s deťmi pomáhať čo najviac po všetkých stránkach, aby sa rodiny nebáli mať viac detí. Pre ma je ochrana života pred narodením hodnotová vec, nie politická, nemala by sa téma interrupcií zneužívať na získavanie politických bodov, ale prvotný cieľ by mala byť ochrana počatých detí.
Človek by nemal pozerať iba na svoje záujmy, ale aj na záujmy potreby a práva druhých. To platí aj dnes, kedy sú často vlastné záujmy, pohodlie, kariéra, biznis nadradené nad obetovanie sa pre druhých, a aj preto mnohí ľudia sa rozhodnú pre potrat. Sebecky sa zbavia počatého dieťaťa. Dnes je spoločnosť nastavená mať 1-2 deti, pri treťom už mnohí zažívajú paniku, nedajú ďalšiemu dieťaťu šancu narodiť sa, nahradia ho psíkom či mačičkou. Mnohí sa pri pohľade na viacdetné rodiny pozerajú divne, odsudzujú ich, ťukajú si na čelo, tak ako si ťukali na čelo, aj keď sme my čakali najmladšiu dcérku Marušku. Ani si nevedia predstaviť, o koľko radosti, šťastia a lásky prichádzajú. Netvrdím, že všetky mnohodetné rodiny to mali a majú jednoduché, hlavne čo sa týka finančnej situácie, podpory od partnerov, otcov, je to aj následok toho, že štát doteraz nebol moc naklonený k viacdetným rodinám. Teraz sa to určite zmení a my zákonodarcovia budeme robiť všetko pre to, aby mali rodiny od štátu väčšiu pomoc a podporu a aby opäť boli na Slovensku bežné rodiny so 4, 5 či viac deťmi. A ja s manželkou sme sa rozhodli dať život viacerým deťom, som rád, som šťastný a nikdy by som toto rozhodnutie nemenil.
Vyhovárať sa v dnešnej dobe na zlú finančnú situáciu je scestné, klamlivé hlavne v dobe konzumu. Diskusie o ochrane života pred narodením a podpory tehotných žien sa už viedli z každej strany a viac ako 3 desaťročia. Všetci sa zhodujeme, že treba vytvoriť spoločnosť, ktorá dáva všetkým ľuďom rovnaké šance, aby využili svoje talenty. Preto by sme mali dať ľuďom aj šancu narodiť sa. Ochrana života pred narodením potrebuje aj ochranu života po narodení, tak aby sa znížili počty detí v detských domov, počet väzňov vo väzniciach či počet starých a osamelých ľudí v ústavoch.
Podpora ženy počas tehotenstva je dôležitá pre pokoj a normálny vývoj dieťaťa. Nejde iba o finančný príspevok, ale aj o sociálnu sieť, ktorá pomôže ženu, žene a deťom po narodení. Pomoc rodičom priviesť viac detí na svet nie je dôležité len z hľadiska demografie, všetci dobre vieme, že Slovensko starne, a o chvíľu nebude mať kto pracovať. Alebo minimum ľudí. Tiež je dôležité, z hľadiska ekonomiky chýbajú prostriedky na dôchodky, ale je to hlavne téma pre zdravý vývoj v spoločnosti. Deti z viacdetných rodín vykazujú vyššiu odolnosť, húževnatosť, ale aj emočnú inteligenciu oproti jedináčkom, či keď sú v rodine dvaja. Samozrejme, česť výnimkám, ale naozaj nielen ja, ale je aj potvrdené, že, že toto platí, že deti z viacčlenných rodín sa vedia v živote viac uplatniť aj napriek možno ťažkému životu. Tieto deti nielenže viac prispejú na dôchodky svojich rodičov, ale im vedia poskytnúť aj viac starostlivosti podobne ako vlastným deťom. Takto sa zvyšuje odolnosť a sociálna stabilita celej spoločnosti. Láska a šťastie sa jednoducho násobia počtom osôb, s ktorými žijeme, s ktorými túto radosť a lásku zdieľame.
Profesor Janko Košturiak uvádza príklady študentov z viacdetných rodín a skromnejších pomerov, ktoré dosahujú lepšie výsledky v štúdiu ako deti z prominentných rodín, ktoré boli často vychovávané v bavlnke. Prepáčte, nechcem sa nikoho dotknúť.
Medzi emigrantami v západných krajinách v čase socializmu sa presadzovali ľudia z východnej Európy, jedným z hlavných dôvodov bola skutočnosť, že vyrastali v trojgeneračných, väčších rodinách. Príkladmi ľudí z viacdetných rodín, ktorí dokázali veľké sociálne diela, sú napríklad kňazi Vladko Maslák, pochádza z 11 detí, alebo Anton Srholec, pochádza zo 7 detí. Viacdetné rodiny dnes budujú aj viacerí úspešní podnikatelia. Ako príklad uvediem: Ľubko Klieštik, Štefan Súkeník, Jozef Kramár a mnohí ďalší. Ich deti, majú od 8 detí a viac a preukazujú vysokú schopnosť so svojím talentom prispievať spoločnosti. Som rád, že aj tu v pléne sú mnohé matky aj otcovia, ktorí sú rodičmi viacerých detí a sú šťastní. Samozrejme, určite sú aj šťastní aj tí, ktorí majú jedno či dve deti.
V minulosti sme vytvorili svet, kde sú ľudia zdrojmi a moderné technológie sa využívajú na optimalizáciu ich využitia. Svet, kde simulujeme potreby a spotreby ľudí, aby sme ešte viac drancovali prírodu, vyrábali nové výrobky a hromadili odpad. Svet, kde sú ľudia produktívnejší, ale majú stále menej času na seba a tým aj na deti. Spoločnosť, kde bohatí ovládajú chudobných, kde rodičia nemajú čas na deti a dospelé deti na svojich starých a chorých rodičov. Svet, kde úradníci kontrolujú a šikanujú občanov, poisťovne a oligarchovia zarábajú na nemocných, učitelia v školách hľadajú na svojich žiakoch to, čo nevedia, namiesto rozvíjania ich talentov. Často autá či peniaze sú uložené v lepších, honosnejších budovách, v akých majú možnosť žiť ľudia. Zvyšovanie HDP nezvyšuje šťastie ľudí, ale samotu, depresie a ničotu. Viac výrobkov, viac peňazí, viac zážitkov a viac závislostí a nespokojnosti so životom. Rast materiálneho bohatstva nevedie k rastu pokoja v našich dušiach. Peniaze sú potrebné, ale mamona je veľká tragédia, túžba po mamone. Čo keby bol našou hlavnou prioritou človek, počaté dieťa a všetky ďalšie kroky, ktoré pokračujú po jeho narodení, upriamiť sa naňho, na tie narodené deti, ktoré im dáme šancu narodiť sa?
Veľa sa diskutuje o ochrane života pred narodením, ale málo o jeho ochrane, kvalite a dôstojnosti od narodenia do smrti. Tak by mali mať právo každé deti, všetci ľudia dôstojne dožiť bez zásahu eutanázie o svoj život. Vytvorme krajinu pre človeka, kde technológie oslobodia ľudí a dajú im čas pre svoje deti a rodičov, kde budú ľudia mať čistú a úrodnú pôdu a prírodu, ale aj čisté vzťahy bez klamstiev a podvodov. Krajinu, kde sa naučíme počúvať jeden druhého a vzájomne spolupracovať a nepoukazovať jeden na druhého napriek rozdielnym názorom. Krajinu, kde základom, základným zákonom bude láska, deti budú mať milujúcich rodičov a nebudú vyrastať, ako som spomenul, v detských domoch či väzniciach. Starkí nebudú opúšťať tento svet odložení a osamelí, ale v kruhu svojich blízkych. Ľudia nebudú nepotrební, neužitoční, neprispôsobiví, ale milovaní a prijatí. Aj tí, ktorí zišli z cesty, stratili sa a blúdia. Dajme im poma..., pomocnú ruku.
Ukážme svetu, že malá krajina, naše krásne Slovensko v srdci Európy je krajinou pre ľudí, je krajinou ľudí, ktorí dajú šancu narodiť sa tým najmenším, najnevinnejším a dáme im šancu žiť medzi nami. Už máme u nás malé ostrovčeky, do ktorých sa vracajú stratení synovia, kde dostávajú rodičovskú lásku, ktorú nezažili zamlada, ktorú nikdy nepoznali. Túžim po svete, kde sa ľudia nedelia na úspešných a neúspešných, kde majú zdraví čas na chorých, ale..., na spoločnosť, kde majú zdraví čas na chorých a mladí na starých. Spájajme a rozširujme tieto rady. Nemusíme byť najlepší vo výrobe áut, počítačov či nejakých technológií, ale hľadajme viac priestoru v ľudskosti.
Spýtajte sa obyčajného človeka, čo je v živote dôležité, často dostanete tri odpovede. Zdravie, rodina a vzájomný rešpekt. Čo keby sme vytvorili takúto krajinu pre ľudí? Dajme šancu narodiť sa všetkým deťom, medzi nimi budú určite mnohí géniovia, vedci, lekári, ale hlavne určite budú medzi nimi dobrí a statoční ľudia, ktorým sme my dali väčšiu šancu a právo na život.
Minulý týždeň sme prijali zákon na ochranu zvierat, bez zaváhania som zaň zahlasoval, lebo aj zvieratá si zaslúžia ochranu. A nikto nemá právo zvieratá týrať, zabíjať ich len pre zábavu, potešenie. Okrem ochrany zvierat by malo byť pre každého človeka a pre každého z nás, zákonodarcu, samozrejmosťou a minimálne takou istou prioritou alebo väčšou chrániť a vážiť si život človeka a v žiadnom prípade nesiahať na jeho život bez rozdielu, či pred narodením, po narodení či v starobe. Život je boží dar a nikto nesmie vedome či nevedome naň siahnuť. (Odmlčanie sa rečníka.)
Zarážajúce je, že väčšina potratov sa vykonáva kvôli pohodliu, kariére, zabezpečeniu či zachovaniu si krásnej postavy. Častokrát to nie je kvôli zdravotným komplikáciám... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)


Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, kľudne sa napite vody.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
... ako sa to často podsúva.... Ďakujem. (Rečník sa napil vody.) Ako sa to často podsúva verejnosti.
Dojatý som aj možno preto, som tiež taký emočný typ, lebo som z deviatich detí a zo srdca ďakujem svojim rodičom, že nám dali šancu narodiť sa, žiť a rozvíjať svoje talenty. Každý z mojich súrodencov pracuje, niektorí podnikajú, nie sme žiadni povaľači a mamka nás vychovala sama od mojich siedmich rokov. Najmladšia sestra mala štyri roky, takže reči, ako matka zostane sama a je to obrovská katastrofa, určite sa s tým nestotožňujem, lebo vždy sa nájdu ľudia aj v okolí, ktorí dokážu týmto osamoteným matkám pomôcť.
Samozrejme, veľká vďaka patrí aj mojej milovanej manželke Márii, ktorá darovala život siedmim deťom a s láskou sa o nich stará. (Ruch v sále, zaznievanie gongu a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, kľud v sále.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Vážené kolegyne, kolegovia, chcem vás poprosiť o podporu tohto návrhu zákona, ktorým dáme šancu narodiť sa viacerým deťom, dajme im právo na život, tak ako nám ho dali všetkým naši rodičia. Podporou tohto zákona nikomu neublížite, naopak, pomôžete, nepodľahnite tlaku a mediálnemu lynču, ktorý sa spustil po prejdení tohto zákona do prvého čítania. Nebojme sa za ochranu života hlasovať, prinesie to veľa požehnania pre náš národ.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 16:41 - 16:41 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegynka, to, že bojujeme s nepriaznivou ekonomickou situáciou a problémami, to musíte brať na svoje triko, pretože vláda SMER-u, ktorou ste bola súčasťou, tu dosiahla takú ekonomickú situáciu, že ľudia počas korony krízy častokrát nemali na svoju obživu, pretože si nič nedokázali našporiť. Teda vy vinu nezvaľujte na nás, ale sama na seba a na vašich kamarátov z vašich politických strán SMER-u alebo HLAS-u. A tento návrh práve pomáha matkám, aby vedeli možno aj v týchto ťažkých časoch uživiť svoju rodinu a svoje deti. Tento návrh pomáha, nie škodí.
Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 16:40 - 16:41 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená pani poslankyňa Saková, rozumiem, že máte nejaké politické zámery, a, samozrejme, máte právo navrhnúť tu čokoľvek, ale chcem vás poprosiť, aby ste to aspoň nepodporovali hrubými klamstvami a nezmyslami. Šírite tu hoaxy o tom, ako ekonomika Slovenska poklesla pomaly najviac v Únii, nie je to pravda, je to klamstvo, HDP na Slovensku pokleslo ako jedno z najmenej, najmenej výrazne v Únii. Sme jedna z krajín najmenej postihnutá koronavírusom, pokiaľ ide o ekonomické dopady a pokles HDP.
Jednoducho tie opatrenia, ktoré sme urobili, boli veľmi účinné a pomohli k tomu, aby sa tá ekonomika veľmi rýchlo naštartovala. Tak, prosím vás, nevymýšľajte si a nešírte nezmysly. Aspoň to postavte na faktoch.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 16:38 - 16:40 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem, pani Saková. Tak ako keď ste odchádzali a ste sa rozprávali s pánom Pellegrinim, že nechajme to na nich, oni to budú platiť, tak toto vystúpenie bolo presne taký ten politický marketing. Keď už sme skoro pred koncom rokovania, tak vy vystúpite, aby sme to prerušili.
Samozrejme, absolútne súhlasím, že Slovensko má veľké problémy, ale toto je téma, ktorá stále visí vo vzduchu, a treba ju skončiť, naozaj treba sa k tomu postaviť. Ale, prepáčte, ospravedlňujem sa, poviem to úprimne, zase ste urobili si politický marketing, postavili ste sa tam ako váš šéf, ktorý s jamkami v lícach rozpráva o, o veciach, ako treba pomáhať, ako treba zachraňovať, a pritom sa trasie na tie eurofondy, zase aby mohli s Ficom rozdeľovať. Urobili ste skvelú politickú reklamu si teraz, lebo vy ste tá, ktorá tu chce riešiť vážne problémy. To bolo také divadielko, ktoré tu predvádzate s vašimi kolegami, ktorí tu nie sú v sále, vy ste prišli sem na chvíľku.
Takže ja si myslím, že naozaj Slovensko má obrovské problémy, ale keď sme už teraz tu, viete, vy ste vystúpili teraz, ale keď sme už v takomto štádiu, ja si myslím, že bude dobré prerokovať to celé, dnes tu budeme dlhšie. A úprimne, bez akýchkoľvek slov, toto bola skvelá politická reklama, ktorú si vy odídenci zo SMER-u viete veľmi dobre robiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 16:20 - 16:22 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Žiak, vy ste tu vymenovali niektoré oblasti, témy, ktorým by sme sa mali prednostne venovať. Ale v poriadku, súhlasím, to boli dôležité veci, čo ste hovorili, ale to predsa nevylučuje ani dôležitosť tejto témy, ktorej sa venujeme teraz.
A znova. Úlohou politikov, ja to prečítam znova, už som to dneska raz prečítal. Aby sme si to uvedomili, lebo to možno zaniklo. Úlohou politikov, by malo byť nie, či potraty áno, alebo nie, prípadne od ktorého týždňa, ale hlavne, aby sa deťom z nechcených gravidít vytvorili podmienky dôstojné pre život. To povedal pediater pán Jozef Marec, ktorý, ktorý je primárom na detskom oddelení a má niekoľko desiatok ročnú prax. Takže tomu by sme sa mali venovať my politici. Áno je to ťažké, ale práve toto musíme zvládnuť. Pomôcť tým ženám. Toto ten zákon sleduje.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 16:19 - 16:20 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Milý Mirko, pán kolega Žiak, ver mi, že sa o ženy zaujímame minimálne tak ako ty a určite ešte oveľa viac. Je paradoxom, ako predkladateľov tohto zákona jedni kolegovia tu v sále obviňujú, že je málo ambiciózny, a druhých zase, že je príliš silný a bojuje proti ženám.
Mne zas ženy hovoria, že keby sa dalo čas vrátiť späť, nikdy by sa pre potrat nerozhodli. Každého človeka treba rešpektovať a chrániť v každom momente, teda od počatia až po prirodzenú smrť. Tento návrh zákona nie je reštriktívny. Nebojuje proti ženám.
Prosím ťa, nezavádzajte verejnosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 16:18 - 16:19 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Žiak, ty veľmi dobre vieš, že tento zákon naozaj nie je reštriktívny. Vôbec nič nezakazuje ani neprikazuje ženám. Naopak, ak si ho poriadne prečítaš, tak zistíš, že slobodná voľba ženy a jej rozhodnutie zostáva ponechané. Takže nikto ženám nič nediktuje, a ty to veľmi dobre vieš. Naopak, tento zákon sa snaží tehotným ženám pomôcť pri ich rozhodovaní aj v ťažkej ekonomickej situácii, alebo v zdravotnej stránke, po sociálnej.
Mňa mrzí, že niektorí politici, ktorí sa hlásia k liberálnemu spektru, sa tu snažá, snažia podnecovať nejaké vášne, emócie a rozdúchavať tu napätie v spoločnosti, čo nie je dobré. Veľmi dobre vieš, o čom je tento zákon, a nie je dobré, ak my ako politici sa správame nezodpovedne a vnášame do spoločnosti nepokoj, zvadu a zlobu. Proste ak sa tento zákon snaží pomôcť tehotným ženám, tak ho treba podporiť, ale ak tam vidíš proste niečo zlé, tak ja nechápem a pomenujem to jasne, čím tento zákon škodí tehotným ženám a nenarodeným deťom.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 16:16 - 16:18 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tak sme sa trošku pousmiali. Ale chcem teraz, samozrejme, reagovať na poslanca Mirka Žiaka.
Pri všetkej úcte, musím ti oponovať, pretože si sa zmienil jednou vetou, že ak žena ide na potrat alebo sa rozhodne ísť na potrat, že to je jej najlepšie rozhodnutie. Pri všetkej úcte, to teda ti musím naozaj ale výrazne oponovať, pretože neviem, či máš ty nejaké osobné skúsenosti. Vravel si, že dokonca si bol pri mnohých dámach alebo ženách, kde, kde si bol fyzicky prítomný. Ale ja ti zase poviem tú druhú stranu, lebo minca má dve strany. Že sú ženy, ktoré potom časom naozaj veľmi oľutujú. Doslovne oľutujú, že idú na potraty, a to len preto, napríklad, lebo častokrát nemali absolútne žiadnu podporu ani rodiny, nehovoriac o zraniteľných osobách, o ktorých som sa dnes už viackrát zmienil, a častokrát ide o ženy, ktoré naozaj nemajú absolútne ani materiálne zabezpečenie. Čiže nemôžeš si to takto, prepáč, degradovať, že toto je ich, alebo teda tvrdiť nahlas verejne, že toto ich najlepšie slobodné rozhodnutie.
A prepáč, že vy, však vy sami, nechcem sa ťa, samozrejme, dotknúť, si inteligentný chlap, ale nechcem skutočne ti dať najavo, že, že, alebo vy ste sa zmienili, prepáč, že, že my tu rozdeľujeme spoločnosť. Ale práve vy tu rozdeľujete spoločnosť, ako keby sme sa rozdeľovali na liberálov a konzervatívnych poslancov. Toto naozaj nie je o týchto pohľadoch. Toto je v prvom rade o hodnotách.
A ešte raz chcem podotknúť, tento návrh zákona Aničky Záborskej nikomu nezakazuje, žiadnej žene, či pôjde, alebo nepôjde na potrat. My tu práve navrhujeme tie opatrenia, ktoré dokážu matke pomôcť, a rozhodne sa alebo v dostatočnom čase sa rozhodnú, či teda pôjde, alebo nepôjde. Či je to z finančného hľadiska, alebo z materiálneho hľadiska, alebo je tam pomoc, ako, ako ste sa tu viacerí zmienili, a teda všetci vieme aj o deťoch, ktoré sú zdravotne hendikepované. Ale nerozdeľujme tú spoločnosť, prosím ťa. A vy to robíte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 16:07 - 16:09 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem, Zitka, za podporu.
Vážený pán kolega Baránik, čo sa týka zaangažovania otcov, ja veľmi rada sa pripojím ku každej iniciatíve, ktorá by zlepšila takúto pomoc a možno vymožiteľnosť nejakého výživného alebo väčšiu zainteresovanosť.
Tvrdiť, že treba začať tým, že budeme teraz všetkým pomáhať a všetko vyriešime – nevyriešime. Prijímame zákony, ktoré majú ambíciu pomáhať rodinám na Slovensku, a deje sa to. Avšak tehotenstvo, to, ktoré už začalo, sa nedá odložiť. Preto prichádzame s tým návrhom, aby sme pomohli tu a teraz práve tým ženám, ktoré sú v tejto situácii. Ďalšie, ďalšie opatrenia sú pripravované, či už to bude tehotenský príspevok, tehotenské štipendium, ale v podstate môžem povedať, že v našom programovom vyhlásení má podpora rodiny naozaj vysokú, vysokú hodnotu a je veľmi dôležitá. Takže som presvedčená, že, áno, súhlasím, treba prijímať opatrenia, treba pomáhať rodinám, ale nemôžme, nemôžme všetko urobiť naraz. Žiaľ, nedá sa to.
Takže myslím si, že naozaj pomáhať v tejto akútnej kríze ženám, ktorú prežívajú v súvislosti s nečakaným, neplánovaným tehotenstvom, je veľmi dôležité a považujem to za úlohu štátu. Som presvedčená, že musí pomáhať aj štát práve cez takéto opatrenia, ktoré ponúkame. Pretože tie mimovládne organizácie naozaj veľmi pomáhajú, robia veľkú, veľkú prácu, ale nemajú na to dostatok síl ani financií. Čiže v tomto s vami nesúhlasím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 16:03 - 16:05 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Milá kolegyňa Lucka, veľmi presne si povedala, že v našej legislatíve chýba ukotvenie práva otcov v tejto veci. Dieťa je síce od matky závislé, ale polovicu genetickej informácie má práve od svojho otca, preto aj otcovia musí, musia byť súčasťou rozhodovania. Mohlo by tak dôjsť k inému pohľadu na ochranu života, ako nám prezentovali kolegovia, ktorí vystúpili v rozprave. Ženy po potrate si po zvyšok svojho života pamätajú presný deň, kedy sa rozhodli pre tento krok. Prežívajú traumu a depresiu po potrate. Interrupcia ich prenasleduje do konca života. Ich presvedčenie a sila boli pred zákrokom nezlomné, no nakoniec sa všetko obrátilo proti nim.
Som matka dvoch detí, preto som presvedčená, že ženy absolvujú potrat s veľkou ľútosťou, často sú v strese, po tlakom otca dieťaťa či rodiny a treba im podať pomocnú ruku.
Chcela by som ubezpečiť všetky ženy, že náš návrh zákona má takúto ambíciu a náš návrh zákona nie je, ženy, proti vám.
Ďakujem.
Skryt prepis