Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.9.2020 o 18:55 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 18:55 - 18:56 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Chcem poďakovať kolegovi Habánikovi tiež z výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a zároveň aj rektorovi Trenčianskej univerzity za jeho opäť odborné vystúpenie, tak ako sme zvyknutí aj na výbore. Som veľmi rád, že sme spolu vo výbore, že máme takého človeka, ktorý je priamo z toho vysokoškolského prostredia. Ja som stredoškolský učiteľ, 15 rokov som učil, tak som veľmi rád, keď môžem počúvať kolegov, ktorí majú skúsenosti z tohto akademického prostredia. Tak ako pán kolega povedal, na tieto veci sa dá pozrieť, už sme sa predbežne rozprávali aj s pánom ministrom, ktorý tiež, s ministrom školstva, ktorý tiež vyjadril ochotu sa rozprávať na túto tému tak, aby sme naozaj, tak poviem, ľudovo vychytali tie chyby, ktoré by potom mohli spôsobovať problémy v aplikačnej praxi. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 18:48 - 18:50 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem pánu poslancovi Petrákovi, podpredsedovi školského výboru a bývalému predsedovi školského výboru za jeho veľmi faktické, korektné vystúpenie. Vidieť, že bol predsedom výboru pre vzdelávanie, jeho dlhoročným členom, takisto aj teraz je takým platným členom tohto výboru ako jeho podpredseda. Musíme sa pri tomto zákone odosobniť, obidvaja sme boli alebo sme členmi koalícií, v ktorých sme zažili, že takéto problémy boli aj s jej predstaviteľmi a potrebujeme vyriešiť, tak ako ste sa aj vy tomu venovali prevažnú väčšinu vášho vystúpenia, riešiť zákonnú normu platnú pre všetkých smerom do budúcnosti, aby to nebolo spochybniteľné. Tak ako hovoríme, že minulosť už až tak zmeniť nemôžme, ale môžme nastaviť dobré pravidlá alebo čím lepšie pravidlá pre budúcnosť.
Tento zákon, áno, mohol byť aj vládny, robí sa veľká novela, veľká vládna novela vysokoškolského zákona, ale tým rozhodujúcim bol ten čas, keď sme nechceli strácať čas, aby sa zase pri nejakých posunoch nestalo, že aj ešte v ďalšom volebnom období to budeme znova riešiť, preto sme teda volili túto, aj keď nie úplne najideálnejšiu formu poslaneckého návrhu, ale vďaka aj tým pripomienkam a snahe ministerstva myslím, že sa nám podarí do druhého čítania, potom do záverečného schválenia vychytať tie chyby a urobiť čím kvalitnejšiu novelu.
Beriem a zapísal som si poznámky ohľadom úmyslu, ohľadom zaujatosti rektora a prípadne teda náhradu v rámci tej istej vysokej školy nejakým zástupcom a tak isto aj som si zapísal tú poznámku ohľadom rozlíšenia titulov podľa druhu. Pozrieme sa na to, môžme o tom diskutovať. Tak isto chcem zdôrazňovať, že nespochybňujeme vedecké rady alebo vôbec univerzity ako také, chceme ale pripraviť zákonnú možnosť, ako sa hovorí, aj na zlé časy, hej? To znamená, budeme šťastní, keď bude nula, nula uplatnení tohto zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.9.2020 18:29 - 18:35 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Milé kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám predložil malú novelu zákona č. 131/2002, teda vysokoškolského zákona alebo zákona o vysokých školách.
Vo funkcii predsedu školského výboru alebo presnejšie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport je to prvá novela školského zákona, ktorú predkladáme ako poslanecký návrh za poslancov, ktorých mená prečítam. Teda okrem mňa je to pán poslanec Radovan Sloboda, Juraj Šeliga, Peter Pčolinský, Anna Zemanová, Jana Žitňanská a Ľuboš Krajčír.
Vysoké školstvo, tak ako mnohé oblasti nášho života na Slovensku, určite potrebuje zmenu. Pracujeme na veľkej novele vysokoškolského zákona, ktorá prejde riadnym pripomienkovacím procesom, kde bude dostatok času pripraviť to kvalitne. Touto malou novelou, ktorú podávame ako poslanecký návrh, chceme opraviť jeden akútny nedostatok, ktorý sa nám v posledných mesiacoch opäť veľmi tak silno a mediálne jasne pripomenul. Týmto zákonom, jeho novelou už nemôžeme zmeniť minulosť, ale môžeme veľmi konkrétne zlepšiť budúcnosť hoci v malej veci, ale veľmi jasne. Táto novela je vnímaná najmä v súvislosti s pochybnosťami o diplomových prácach verejných činiteľov v tomto i v predchádzajúcom volebnom období. Ide vlastne o možnosť odnímať tituly, ale aj o možnosť vzdať sa titulu.
Je tu však jeden zásadný rozdiel. Keď sa v septembri 2018 dostala na povrch kauza rigoróznej práce bývalého predsedu parlamentu, ministerstvu školstva predchádzajúcej vládnej koalície sa ani za jeden a pol roka do volieb nepodarilo dosiahnuť zmenu v zákone. To znamená, že v minulom volebnom období sa o tejto problematike vedelo asi rok a pol, ale zmena zákona za ten rok a pol neprešla. Hoci vtedajšia opozícia, napríklad konkrétne poslanec Miroslav Beblavý, predložili riešenie inšpirované českým modelom. Vládna koalícia ho neschválila.
Keby bola predchádzajúca vláda tých 18 mesiacov využila a bolo by sa podarilo zmenu dosiahnuť, dnes by sme tu vlastne už nič nemuseli riešiť a aj tie kauzy, ktoré sa objavili v tomto volebnom období, iba sa vlastne podľa toho zákona, ktorý by už bol platný, dali vyriešiť a bolo by to vybavené za pár minút doslova.
Premiér Igor Matovič, tu citujem z médií taký krátky úsek: "Premiér Matovič vyzval v júni tohto roku ministra školstva Branislava Gröhlinga a ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, aby pripravili zákon, ktorý spätne skontroluje záverečné práce a v prípade pochybenia odoberú ľuďom titul. Ministri dokonca dostali aj šibeničný termín. Zákon má byť na stole do septembra".
Čiže niekedy v júni sa tie medializované kauzy dostali do formy. Treba rýchlo ten zákon prijať, netreba čakať 18 mesiacov, treba to spraviť počas leta. Treba povedať, že ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo školstva zapracovalo, za čo im ďakujeme, a už v druhej polovici augusta bol návrh pripravený, kde sme si ho mohli aj na ministerstve podrobne prezrieť a v augustovom termíne podávania návrhov na túto septembrovú schôdzu bol podaný. Ministerstvo školstva v rámci prípravy tejto novely oslovil mnohé dotknuté subjekty a zapracovalo viaceré ich pripomienky. Boli to napríklad, aby ste vedeli, Slovenská rektorská konferencia, Akadémia policajného zboru, Ekonomická univerzita v Bratislave, Katolícka univerzita v Ružomberku, Paneurópska vysoká škola, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská zdravotnícka univerzita, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, potom Rada vysokých škôl, Študentská rada vysokých škôl, Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školy a Slovenská akadémia vied. Materiál bol zaslaný aj podpredsedovi vlády pre legislatívu a aj Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky. Z toho vyplýva, že napriek tomu, že nešlo teda o vládny návrh zákona a neprešiel takým tým medzirezortným pripomienkovým konaním a ďalšími procesmi, tak bola eminentná snaha podľa možností zaangažovať do tohto, do jeho tvorby, čím viacerých, širší okruh ľudí, ktorých sa to dotýka aj alebo inštitúcií, ktoré reprezentujú túto problematiku a bude sa ich aj dotýkať z veľkej časti. Týka sa to najmä teda rektorov a univerzít.
Pripomienkami sa ministerstvo zaoberalo a prevažná väčšina je akceptovaná v tomto návrhu. Aj ja osobne som o tomto návrhu hovoril s viacerými rektormi vysokých škôl, o ktorých tento návrh z veľkej časti hovorí. S ministrom školstva sme sa z procedurálnych dôvodov dohodli, že novelu predložíme ako poslanecký návrh poslancov zo všetkých koaličných strán. My by sme boli radi privítali aj z kolegov z opozičných strán, pretože si nemyslíme, že to je vec, ktorá rieši povedzme konkrétne osoby, ale mala by vyriešiť do budúcnosti to, že keď nastanú takéto situácie, a nielen v prípade verejných činiteľov, budeme to vedieť vyriešiť. Úplne chápem to teda, že sa rozhodli nepridať a že budú ako oponenti, čo veľmi vítam, lebo na to, aby sa to schválilo kvalitne, tak potrebujeme, ako aj v prípade diplomoviek, oponentúru.
Stále sme teda otvorení na zmeny v tomto zákone v druhom čítaní na výbore aj v pléne. Ak bude schválené postúpenie návrhu do druhého čítania, školský výbor sa ním bude zaoberať, pravdepodobne to bude termín 15. októbra, a v pléne bude prerokovaný na schôdzi, ktorá začne 20. októbra. Aj keď nám nezostáva veľa času, verím, že podobne ako na našom školskom výbore, teda na výbore pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prebehne táto rozprava korektne. Ja za seba sľubujem, že si sadnem, budem pozorne počúvať, budem si zapisovať pripomienky a budeme sa snažiť aj potom na výbore a v pléne to dopracovať tak, aj v spolupráci s ministerstvom, aby tento návrh bol čím kvalitnejší, aj keď sme nestrácali čas a postupovali sme promptne.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 18:15 - 18:17 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
V každom príspevku pán Mazurek loví vo svojich vodách. Všetci vieme, aké tie vody sú, všetci vieme, na koho smeruje svojimi príspevkami. Ja absolútne súhlasím. Ja chovám psov tridsať rokov a týrať nielen psov, teda všetky zvieratá je neľudské. Ale týrať psov, pretože pes je naozaj priateľ človeka, či ho už teda zabiť a zjesť alebo ho zakvačiť za guľu a ťahať. Ale, pán Mazurek, skúste aj vy nerobiť túto duálnosť v týchto vašich príspevkoch a skúste niekedy vystúpiť aj s tým napríklad, ja vám poviem dva príklady.
Prvý bol, bola množiteľka psov, žena, ktorá mala v, predstavte si, meter krát päťdesiat dve fenky a tam v týchto bedničkách chovala asi dvadsať, dvadsať týchto bedničiek mala a chovala takto psy. Druhý bol muž, ktorý pripravoval psy na zápasy a keď mu pes nebol dobrý, tak ho jednoducho ubil palicou. Boli to bieli ľudia. A chcem vám povedať, že o obidvoch viem. A viete, čo mali obidvaja na profile? Taký zelený krúžok s takým krížom zeleným. Ale vy nikdy takýchto vašich priaznivcov nebudete tu pranierovať.
A teraz začnite s mojím čvirikom, ako behá vonku a potom vzadu mi poviete, ako ma máte rád a ako ste sledovali moje relácie. Tak začnite.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 18:14 - 18:15 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja len trošku asi nadviažem na poslanca Petra Polláka a chcem teda dať na správnu mieru, že samozrejme, pán Mazurek, aj ja ako Róm a v prvom rade ako človek odsudzujem akékoľvek týranie zvierat. S tým maximálne súhlasím a bez ohľadu na to, či ide o rómskeho občana alebo ide o nerómskeho občana.
Ďalšiu vec ale, ktorú by som rád upriamil, mám pocit, že aj pani Kövešová a samotné médiá si naozaj na tom robia takú dobrú polievočku a masírujú to viac-menej tak, aby im to vyhovovalo a realita je podľa mňa niekde úplne inde. Možno pred mesiacom ste zaregistrovali aj vy určite, pán Mazurek, aj iní poslanci, išlo tiež o reportáž, myslím si, že pani Kövešová to celé teda odvysielala - nechcem teda, myslím si, že to bola pani Kövešová -, kde nerómsky občan, a to teda hovorím, nejdem si obhajovať rómsku populáciu, ale teda opakujem, človek, nerómsky občan tam doslovne týral psa, zmlátil ho a všetko možné, čo len mohol a potom sa tomu tak vysmieval a ešte dokonca to odôvodnil, však neviem, čo sa teda dialo, že som si to uvedomil až na konci, keď už ten pes bol mŕtvy. Predpokladám, že o tejto reportáži teda viete aj vy, aj mnohí. Chcem len to uzavrieť, že meter musí platiť pre všetkých občanov bez ohľadu na to, či ide o rómskeho občana alebo nejde o rómskeho občana. A ako vravel aj pán poslanec Pollák, že skutočne netreba rozdeľovať spoločnosť a skutočne netreba percentuálne vyhodnocovať, že koľko v rómskych osadách alebo v koľkých rómskych osadách sa deje alebo sa dejú tieto škaredé veci. Naozaj meter platí pre všetkých rovnako.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 18:11 - 18:13 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, dnes som mal k tomu tlačovku. Neviem, či ste ju sledovali aj s envirokriminalistom pánom Kernom k tejto veci, kde som odsúdil vlastne tieto medializované informácie. A takisto odsudzujem tieto praktiky, ktoré sa dejú v niektorých osadách. Tento problém nie je konkretizovaný hlavne na tieto osady, je to celospoločenský problém, kde vlastne celá spoločnosť, či to je majorita, či to je minorita vlastne týrajú tých psov a celkovo zvieratá. Čiže neupriamil by som teraz pozornosť na tieto osady. Samozrejme, k tomu nám prispievajú teraz tieto medializované informácie. Dneska som sa o tom bavil s pani Kövešovou, redaktorkou, ktorá súhlasila so mnou, že to je naozaj celospoločenský problém.
Ja nechcem rozdeľovať spoločnosť tak, ako vy, ani nebudem tu percentuálne hovoriť o tom, že aké, v akých percentách vlastne pácha, robia, alebo týrajú tých psov väčšinové spoločenstvá, minoritné spoločenstvo. Nebudem rozdeľovať spoločnosť. Vy sám ste došli za mnou vzadu a ste hovorili, že nehovoríte teda konkrétne o všetkých Rómoch a potom ste povedali, že v mnohých osadách. Ja pokiaľ viem, ide možno o dve-tri osady. Samozrejme, nespomenuli ste tam ani obce, kde majoritné spoločenstvo tak isto konzumuje psov a dokonca sa tým chvália. Ešte raz opakujem, nechcem rozdeľovať spoločnosť tak, ako vy, pán poslanec.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 17:36 - 17:36 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem pekne. Diskusia, kam patríme, na západ či na východ, jasná argumencia z tvojej strany, Tomáš, človeka, ktorý európske pomery pozná. Určite nie je všetko ideálne, sme súčasťou NATO a Európskej únie a nebolo to jednoduché, bez vlády Mikuláša Dzurindu by to nebolo možné. Každá vláda má svoje negatíva a pozitíva. Jedno je isté, môžeme spolu vytvárať Európsku úniu podľa našich predstáv. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 17:21 - 17:21 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega Peter Kmec, ďakujem za tvoje vystúpenie v rozprave. V duchu sa tak pýtam, že ako mohla vyzerať rozprava medzi tebou a pánom kolegom Blahom, si diplomat, ktorý pôsobil ako veľvyslanec v USA, aj z toho dôvodu poznáš situáciu rovnako ako pán minister. Dúfam, že kolega Blaha ma neobviní, že niečo od teba chcem. Myslím, že konštelácia ľudí, ktorí majú v zahraničnej politike svoj prežitý príbeh, vytvorí jednotnú národnú pozíciu v zahraničnej politike. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.9.2020 17:03 - 17:04 hod.

Šipoš Michal
Ďakujem, pán predsedajúci, chcel by som podať procedurálny návrh, návrh v mene štyroch poslaneckých klubov OĽANO, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ, navrhujem presunúť bod č. 76, tlač 240 za bod č. 68, tlač 154.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 17:00 - 17:00 hod.

Kremský Peter
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja tiež chcem oceniť pána Tarabu za vecný prístup a špeciálne ako predseda skupiny spojencov Izraela v Národnej rade Slovenskej republiky chcem podporiť to, aby aj Slovensko sa pridalo ku krajinám, ktoré uznávajú Jeruzalem za hlavné mesto Izraela aj umiestnením svojho veľvyslanectva alebo aspoň kultúrneho zastúpenia.
Skryt prepis