Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

9.2.2022 o 14:44 hod.

RNDr. PhD.

Jaromír Šíbl

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 9.2.2022 14:44 - 14:50 hod.

Šíbl Jaromír
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 14:35 - 14:37 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Najväčším kameňom úrazu je prenesený výkon štátnej správy na obce, hlavne malé obce. Väčšinou zodpovednosť spoločných úradovní bola na okresných mestách, tak ako kolega povedal vo svojom príhovore. Ľutovala som kolegov na spoločnej úradovni, pretože mali niekedy viac ako dvadsať šéfov, teda každý starosta aj malej obce bol vlastne zodpovedný, čiže úradovňa mu pripravila, ale on mnohokrát podpísal rozhodnutie, ktorému sa nerozumel. Čiže vlastne tieto úradovne boli poddimenzované personálne, ale hlavne finančne a riešil vlastne finančnú situáciu hlavne primátor alebo starosta, ktorý úradovňu zriadil. Štát si preniesol vlastne svoju správu na obce, ale ju nezabezpečil finančne. Obce museli dotovať úradovne zo svojich originálnych kompetencií, čím porušovali zákon. Čiže je dobré, že sa znovu vytvorí vlastne špecializovaná štátna správa a určite treba nejakým spôsobom tie skúsenosti, ktoré Slovensko má v tejto oblasti, využiť a za to obdobie od 85. roku sme mali možnosť mať rôzne druhy štátnej správy a opäť prízvukujem, že tá špecializovaná štátna správa bola podľa mňa najlepším modelom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 14:20 - 14:22 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne kolega Svrček za také vyhodnotenie rozdielov medzi zákonom 50/1976 Zbierky v znení neskorších predpisov a návrhu tohto zákona o výstavbe v oblasti čiernych stavieb, vymáhateľnosti opatrení, fungovania stavebného dohľadu, prípadne stavebnej polícii je to veľmi náročný proces. V súčasnosti je konanie podľa § 88 stavebného zákona, je to konanie o dodatočném tom povolení stavby. A takmer vždy sa nájde cesta ako tú stavbu povoliť. Ja za svojej 20-ročnej éry sa nepamätám, že by nejaká stavba bola odstránená. Ale drukujem vlastne tým takému vlastne názoru, že sa vlastne týmto zákonom vytvorí vlastne možnosť lepšieho výkonu štátneho stavebného dohľadu.
Súčasne to vykonávajú väčšinou samosprávy a toto je najväčší kameň úrazu, pretože samostatné tie obce nekonajú. Navrhovaná reforma by mala výrazne posilniť stavebnú inšpekciu. V súčasnosti má len 27 ľudí. Samotné vydávanie rozhodnutia o odstránení čiernych stavieb bude vydávať orgán štátnej správy. Čiže tento celý proces bude veľmi náročný, možno aj tá otázka, že pri kolaudácii sa stavba neskolauduje a výkon rozhodnutia zabezpečí stavebný úrad napríklad zabezpečením odpojenia stavby od vody a elektriny. Ale určite tento proces bude veľmi náročný, a teda vytvoriť ten systém, aby sa dal úplne aplikovať v praxi, to bude myslím veľmi náročný.
Takže ja verím, že v tom druhom čítaní vlastne nájdeme ešte spôsob akým vlastne aj tento paragraf doň nejakým spôsobom zaprecizovať, aby sa to dalo aj vykonať v praxi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2022 11:25 - 11:40 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne a kolegovia podpísanie zmluvy o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými považujeme v hnutí OĽANO za zodpovedný krok smerom k posilňovaniu európskej bezpečnostnej politiky ako aj obranyschopnosti Slovenskej republiky. Predmetnú obrannú zmluvu podpísalo 23 z 29 členských štátov NATO vrátane našich susedných krajín Poľska a Maďarska. Či ďalších štátov na východnej hranici. Táto obranná zmluva žiadnym spôsobom neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť Slovenskej republiky ako sa snaží ľudí oklamať opozícia na čele so Smerohlasom a fašistami. Poslanecký klub OĽANO preto bude hlasovať za prijatie obrannej dohody s USA. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2022 11:25 - 11:40 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Mariána Kéryho a Róberta Fica a Vladimíra Faiča k návrhu uznesenia na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických, ktorý znie: Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje
po A. A 1. odloženie rokovania o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických podľa § 88 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a
po A 2. konzultovanie z verejnosťou o vhodnosti existencie dohody s USA o spolupráci v oblasti obrany a to s cieľom zapojenia občanov, od ktorých pochádza verejná moc do tvorby obrannej reality.
Po B. B1. Prezidentku Slovenskej republiky
podať návrh na začatie konania o súlade dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických na Ústavný súd Slovenskej republiky podľa čl. 125a ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
B2. Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
predložiť návrh formy, spôsobu a organizácie konzultovania s verejnosťou o vhodnosti existencie dohody s USA o spolupráci v oblasti obrany podľa bodu A2 tohto uznesenia do 25. februára 2022.
B3. Generálneho prokurátora Slovenskej republiky
Preveriť zákonnosť dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2022 11:10 - 11:25 hod.

Krúpa Juraj
Takže pozmeňujúci a doplňujúci
====
Skryt prepis
 

9.2.2022 10:55 - 11:10 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem Ondrej za tvoje vystúpenie k vystúpeniu kolegu Jara Šíbla. Rôznosť názorov nás musí posúvať ku konsenzu, ktorý zabezpečí rovnováhu návrhu zákona a nie ku osobným invektívam. Je pozitívne, že máme rôzne pohľady. Na kvalite nového stavebného zákona nám veľmi záleží, preto budeme hľadať kompromis so zapracovaním pozmeňujúcich návrhov, ktoré budeme diskutovať aj s navrhovateľom zákona pánom podpredsedom vlády Štefanom Holým.
Máme stanovený cieľ skrátiť stavebné konania, bojovať proti čiernym stavbám, ale zároveň chrániť aj životné prostredie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

9.2.2022 10:40 - 10:55 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
pri súčasnom stavebnom zákone a určite, určite dáte mi za pravdu, že nevyzerá práve najlepšie z hľadiska výstavby. Spomeniem len logistické centrá na Záhorí v blízkosti Malaciek. Centrá popri trase Pezinok, Senec, či zdevastované územia výstavbou, developerskou výstavbou v oblasti našich národných parkov, či už sú to Vysoké Tatry a podhorie Vysokých Tatier, alebo je to oblasť Donovalov a Gemerskej doliny. No, samozrejme určite som nemal na myslí vo svojom vystúpení, že by som obhajoval súčasný stavebný zákon, ale myslím, že máme veľmi elegantné riešenia ako sa s tým vysporiadať, môžme napr. vytiahnuť zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe, ktoré boli pripravené v roku 2019, ktoré sú k dispozícii, riešili zrýchlenie procesov, ale pritom zachovávali rovnováhu medzi verejným a súkromným záujmom. Týmto zákonom tak ako je navrhovaný, by naozaj došlo k vychýleniu tejto rovnováhy v prospech najbohatšej vrstvy investorov a developerov a ak ich za niečo nemám rád, tak za to ako zdevastovali mnohé časti našej krásnej krajiny počas celého môjho života a verím, že to vidíte aj vy, že nie je to celkom v poriadku s tou našou krajinou. Ďakujem.
Skryt prepis
 

9.2.2022 10:25 - 10:40 hod.

Šíbl Jaromír
Vážení kolegovia, ďakujem za vaše cenné faktické poznámky. Ja vychádzam z toho, ako dnes vyzerá naša krajina pri súčasnom stavebnom zákone a určite, určite dáte mi za pravdu, že nevyzerá práve najlepšie z hľadiska výstavby. Spomeniem len logistické centrá na Záhorí v blízkosti Malaciek, centrá popri trase Pezinok, Senec, či zdevastované územia ...
=====
Skryt prepis
 

9.2.2022 10:25 - 10:40 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
o takých dôležitých veciach napríklad ako sú administratívne poplatky za stavebné konanie. Pripomínam len, že v pôvodnom návrhu bolo dokonca navrhované, že to má riešiť súkromná spoločnosť a tá mala inkasovať až 8 % z nákladov investície, čo pri dome v hodnote napríklad 200 tisíc by predstavovalo sumu 16 tisíc. Pokiaľ ide o výstavbu drobných stavieb bez povolenia, tá navrhovaná kategorizácia stavieb na drobné jednoduché a ďalej, je veľmi ťažko prijateľná keď si predstavíme čo by to mohlo v praxi spôsobovať. Ako príklad možno uviesť, že za drobnú stavbu, na ktorú napríklad by nemalo byť potrebné žiadne povolenie, postačuje ohlásenie, sa označuje napríklad horská útulňa, mobilný dom alebo dom na strome. A to bez akéhokoľvek obmedzenia rozmerov. Tak isto by bolo možné postaviť bez povolenia napríklad dvojpodlažnú stavbu pre poľnohospodárske a poľovnícke účely s pôdorysom do 50 m2, žumpu či bilboard o veľkosti do 20 m2. Naopak, medzi jednoduché stavby je zaradená napríklad aj rekonštrukcia železničnej trate alebo modernizácia cesty prvej triedy a je povoľovaná v jednostupňovom konaní rovnako ako napríklad rodinný dom. Jedná sa pritom o zložité líniové stavby, ktoré obsahujú stovky stavebných objektov a vyžadujú znalosti rôznych expertov. Súčasne zákon hovorí, že zhotovenie jednoduchej stavby a drobnej stavby môže sám pre seba zabezpečiť svojpomocou aj stavebník, ktorý nemá oprávnenie na zhotovenie stavieb. To platí aj pre zmeny a odstránenie.
Ďalším problémom v navrhovanom zákone je otázka účasti verejnosti. Návrh zákona tak ako je predložený, je v rozpore s platnými medzinárodnými dohovormi, napríklad Aahruský dohovor, pretože obmedzuje účasť verejnosti len na konanie o stavebnom zámere. To by ešte bolo v poriadku, ak by však zákon neumožňoval následné zmeny projektu. Tieto zmeny sú však možné až do kolaudácie a nejedná sa pritom o zanedbateľné zmeny.
Tento návrh je teda v rozpore s ustanoveniami smernice EIA ako aj Aahruského dohovoru, ktoré vyžadujú účasť verejnosti pri každej etape konania , ktoré môže mať vplyv na životné prostredie. V prípade, že prijmeme takýto návrh, budeme prakticky s istotou čeliť aj infičmentu zo strany Európskej komisie. Pokiaľ ide o informačný systém, celý systém má fungovať v tzv. informačnom systéme Urbion, do ktorého má investor prispievať určitým percentom z investičných nákladov stavby. Tento systém dnes nemá ani rámcovú podobu, nie je dnes jasné kto ho pripraví, kto ho bude vyzerať, ako bude fungovať a za aké náklady. Zákon nijakým spôsobom nerieši proces povoľovania stavieb v prípade, že informačný systém nebude existovať alebo nebude funkčný.
Ďalšia otázka špecializovaných, špeciálnych stavebných úradov. Dovolil by som si odcitovať zo stanoviska Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, ktorý je ako vedecko-výskumná inštitúcia jediným úradom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, aktuálne znenie navrhovanej úpravy je, že špeciálnym stavebným úradom okrem popri iných špeciálnych stavebných úradov by mal byť podľa písmena § 65, ods. 1 písm. f), by mal byť aj krajský pamiatkový úrad v prvom stupni a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v druhom stupni pre stavby, ktoré sú národné kultúrne pamiatky, stavby v pamiatkovej rezervácii a pre stavby nachádzajúce sa na území zapísanom do zoznamu Svetového dedičstva za podmienok ustanovených v medzinárodnej zmluve s výnimkou niektorých špeciálnych stavieb. Ďakujem za pozornosť a z vyššie uvedených dôvodov navrhujem vrátiť zákon navrhovateľovi na dopracovanie.
=====
Skryt prepis