Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.2.2022 o 14:51 hod.

RNDr. PhD.

Jaromír Šíbl

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 14:51 - 14:52 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Ďakujem pán poslanec. No určite mi nejde o zachovanie súčasného stavu, ak ste pozorne počúvali moje vystúpenie, tak v záverečnej časti som navrhol minimálne 5 alternatív ako ten problém, ktorý samozrejme treba riešiť, je možné riešiť iným spôsobom, takže ešte raz môžte spochybňovať, že aký záujem občanov hájim ja a aký hájite vy alebo niektorí z našich kolegov, ale určite nie som za zachovanie súčasného stavu. Súhlasím s vami, aj s pánom predkladateľom, že súčasný stav nie je vyhovujúci a treba ho reformovať. Nesúhlasím celkom s tým aký spôsob si pre to pán predkladateľ zvolil. To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2022 14:44 - 14:50 hod.

Šíbl Jaromír
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 14:35 - 14:37 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Najväčším kameňom úrazu je prenesený výkon štátnej správy na obce, hlavne malé obce. Väčšinou zodpovednosť spoločných úradovní bola na okresných mestách, tak ako kolega povedal vo svojom príhovore. Ľutovala som kolegov na spoločnej úradovni, pretože mali niekedy viac ako dvadsať šéfov, teda každý starosta aj malej obce bol vlastne zodpovedný, čiže úradovňa mu pripravila, ale on mnohokrát podpísal rozhodnutie, ktorému sa nerozumel. Čiže vlastne tieto úradovne boli poddimenzované personálne, ale hlavne finančne a riešil vlastne finančnú situáciu hlavne primátor alebo starosta, ktorý úradovňu zriadil. Štát si preniesol vlastne svoju správu na obce, ale ju nezabezpečil finančne. Obce museli dotovať úradovne zo svojich originálnych kompetencií, čím porušovali zákon. Čiže je dobré, že sa znovu vytvorí vlastne špecializovaná štátna správa a určite treba nejakým spôsobom tie skúsenosti, ktoré Slovensko má v tejto oblasti, využiť a za to obdobie od 85. roku sme mali možnosť mať rôzne druhy štátnej správy a opäť prízvukujem, že tá špecializovaná štátna správa bola podľa mňa najlepším modelom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 14:20 - 14:22 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne kolega Svrček za také vyhodnotenie rozdielov medzi zákonom 50/1976 Zbierky v znení neskorších predpisov a návrhu tohto zákona o výstavbe v oblasti čiernych stavieb, vymáhateľnosti opatrení, fungovania stavebného dohľadu, prípadne stavebnej polícii je to veľmi náročný proces. V súčasnosti je konanie podľa § 88 stavebného zákona, je to konanie o dodatočném tom povolení stavby. A takmer vždy sa nájde cesta ako tú stavbu povoliť. Ja za svojej 20-ročnej éry sa nepamätám, že by nejaká stavba bola odstránená. Ale drukujem vlastne tým takému vlastne názoru, že sa vlastne týmto zákonom vytvorí vlastne možnosť lepšieho výkonu štátneho stavebného dohľadu.
Súčasne to vykonávajú väčšinou samosprávy a toto je najväčší kameň úrazu, pretože samostatné tie obce nekonajú. Navrhovaná reforma by mala výrazne posilniť stavebnú inšpekciu. V súčasnosti má len 27 ľudí. Samotné vydávanie rozhodnutia o odstránení čiernych stavieb bude vydávať orgán štátnej správy. Čiže tento celý proces bude veľmi náročný, možno aj tá otázka, že pri kolaudácii sa stavba neskolauduje a výkon rozhodnutia zabezpečí stavebný úrad napríklad zabezpečením odpojenia stavby od vody a elektriny. Ale určite tento proces bude veľmi náročný, a teda vytvoriť ten systém, aby sa dal úplne aplikovať v praxi, to bude myslím veľmi náročný.
Takže ja verím, že v tom druhom čítaní vlastne nájdeme ešte spôsob akým vlastne aj tento paragraf doň nejakým spôsobom zaprecizovať, aby sa to dalo aj vykonať v praxi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2022 11:25 - 11:40 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne a kolegovia podpísanie zmluvy o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými považujeme v hnutí OĽANO za zodpovedný krok smerom k posilňovaniu európskej bezpečnostnej politiky ako aj obranyschopnosti Slovenskej republiky. Predmetnú obrannú zmluvu podpísalo 23 z 29 členských štátov NATO vrátane našich susedných krajín Poľska a Maďarska. Či ďalších štátov na východnej hranici. Táto obranná zmluva žiadnym spôsobom neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť Slovenskej republiky ako sa snaží ľudí oklamať opozícia na čele so Smerohlasom a fašistami. Poslanecký klub OĽANO preto bude hlasovať za prijatie obrannej dohody s USA. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2022 11:25 - 11:40 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Mariána Kéryho a Róberta Fica a Vladimíra Faiča k návrhu uznesenia na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických, ktorý znie: Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje
po A. A 1. odloženie rokovania o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických podľa § 88 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a
po A 2. konzultovanie z verejnosťou o vhodnosti existencie dohody s USA o spolupráci v oblasti obrany a to s cieľom zapojenia občanov, od ktorých pochádza verejná moc do tvorby obrannej reality.
Po B. B1. Prezidentku Slovenskej republiky
podať návrh na začatie konania o súlade dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických na Ústavný súd Slovenskej republiky podľa čl. 125a ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
B2. Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
predložiť návrh formy, spôsobu a organizácie konzultovania s verejnosťou o vhodnosti existencie dohody s USA o spolupráci v oblasti obrany podľa bodu A2 tohto uznesenia do 25. februára 2022.
B3. Generálneho prokurátora Slovenskej republiky
Preveriť zákonnosť dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2022 11:10 - 11:25 hod.

Krúpa Juraj
Takže pozmeňujúci a doplňujúci
====
Skryt prepis
 

9.2.2022 10:55 - 11:10 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem Ondrej za tvoje vystúpenie k vystúpeniu kolegu Jara Šíbla. Rôznosť názorov nás musí posúvať ku konsenzu, ktorý zabezpečí rovnováhu návrhu zákona a nie ku osobným invektívam. Je pozitívne, že máme rôzne pohľady. Na kvalite nového stavebného zákona nám veľmi záleží, preto budeme hľadať kompromis so zapracovaním pozmeňujúcich návrhov, ktoré budeme diskutovať aj s navrhovateľom zákona pánom podpredsedom vlády Štefanom Holým.
Máme stanovený cieľ skrátiť stavebné konania, bojovať proti čiernym stavbám, ale zároveň chrániť aj životné prostredie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

9.2.2022 10:40 - 10:55 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
pri súčasnom stavebnom zákone a určite, určite dáte mi za pravdu, že nevyzerá práve najlepšie z hľadiska výstavby. Spomeniem len logistické centrá na Záhorí v blízkosti Malaciek. Centrá popri trase Pezinok, Senec, či zdevastované územia výstavbou, developerskou výstavbou v oblasti našich národných parkov, či už sú to Vysoké Tatry a podhorie Vysokých Tatier, alebo je to oblasť Donovalov a Gemerskej doliny. No, samozrejme určite som nemal na myslí vo svojom vystúpení, že by som obhajoval súčasný stavebný zákon, ale myslím, že máme veľmi elegantné riešenia ako sa s tým vysporiadať, môžme napr. vytiahnuť zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe, ktoré boli pripravené v roku 2019, ktoré sú k dispozícii, riešili zrýchlenie procesov, ale pritom zachovávali rovnováhu medzi verejným a súkromným záujmom. Týmto zákonom tak ako je navrhovaný, by naozaj došlo k vychýleniu tejto rovnováhy v prospech najbohatšej vrstvy investorov a developerov a ak ich za niečo nemám rád, tak za to ako zdevastovali mnohé časti našej krásnej krajiny počas celého môjho života a verím, že to vidíte aj vy, že nie je to celkom v poriadku s tou našou krajinou. Ďakujem.
Skryt prepis
 

9.2.2022 10:25 - 10:40 hod.

Šíbl Jaromír
Vážení kolegovia, ďakujem za vaše cenné faktické poznámky. Ja vychádzam z toho, ako dnes vyzerá naša krajina pri súčasnom stavebnom zákone a určite, určite dáte mi za pravdu, že nevyzerá práve najlepšie z hľadiska výstavby. Spomeniem len logistické centrá na Záhorí v blízkosti Malaciek, centrá popri trase Pezinok, Senec, či zdevastované územia ...
=====
Skryt prepis