Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

9.2.2022 o 18:25 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 9.2.2022 18:25 - 18:40 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
vám chcem, poprosiť, že v podstate vnímajte to aj z tej strany nie z tej sesterskej a pacientskej, ale všeobecne aj z tej vzdelanostnej. My ponúkame niekomu profesiu, ktorá má určité indikácie, aby teda musela splniť nejaké tie podmienky základných tých 4 600 hodín odbornej prípravy nie praxe. To znamená, teoretickej a praktickej časti a dokopy je to 4 600 hodín. Ja som sama absolventka strednej zdravotníckej školy kde som v ´80 rokoch nastúpila na túto školu a bola to vysoko prestížna škola kde sa naozaj robili prijímačky a dostalo sa team len pár, pár tých uchádzačiek vlastne o to štúdium lebo bolo to naozaj so samými jednotkami. Bol väčší problém sa dostať na strednú zdravotnícku školu ako na gymnázium a toto všetci my vieme ale to boli roky ´80. Na jednej strane nechceme, aby sme sa pozerali do minulosti, aby sme sa pozerali do budúcnosti ale na druhej strane vám to musím všetko ozrejmiť pretože je to tak dôležité, aby sme to jasne pochopili. Preto to možno, že tá laická verejnosť nechápe pretože sa nikdy o to nezaujímala. je to téma tej stavovskej organizácie tej toho sesterstva. A nie také, že v podstate nechápeme prečo sestry s vysokou školou bez vysokej školy, my máme v tom jasno my neútočíme na stredného zdravotníckeho pracovníka v zmysle zdravotníckeho asistenta, pretože ho my ho potrebujeme. Je to náš najbližší kolega. Len realita je taká napriek tomu, že od koľkých od koľkatých rokov je už vlastne zdravotnícky asistent na trhu a produkuje sa ročne na štúdiách, my ich nemáme v praxi. My ich nemáme v praxi a vite prečo ich nemáme v praxi, no preto, že proste ten systém to neumožňuje, pretože nie sú peniaze ani tých zdravotníckych asistentov.
My sa tu tvárime teraz keď ich zdravotníckych asistentov premenujeme na praktickú sestru, že tam bude obrovský záujem. Nie, realita v praxi je, že v podstate prichádzajú do praxe a zistia, že v podstate tak ťažká pomáhajúca profesia nie je adekvátne ani spoločensky ani ekonomicky ani statusovo ohodnotená. Ta to už nehovoríme o tom, že v podstate oni sami vidia, že vzdelanostne sa aj boja v tej praxi byť pretože ak majú zobrať túto obrovskú zodpovednosť za tieto kompetencie tak samozrejme, že chcú byť ohodnotené ale aj adekvátne na to vzdelanostne pripravené. Ďalšia vec, keď si porovnáme štúdium na stredných zdravotníckych školách prechádzam ku vzdelávaniu, štúdium súčasné na stredných zdravotníckych školách kde vlastne vychádza vlastne z toho študijného odboru teraz už zdravotnícky asistent predtým od roku 2018 nie od roku 2000 ale od roku 2018 vlastne tí prví absolventi tohoto odboru aj zdravotnícky asistent aj praktická sestra majú najväčšie uplatnenie a najväčší záujem majú o štúdium ošetrovateľstva na fakultách ošetrovateľstva. To sú jednotlivé dáta z fakúlt ošetrovateľstva, čiže my tu nehovorme o tom, že tu nemajú tí ľudia záujem, že nechcú študovať, práveže chcú lebo v súčasnej dobe každý mladý človek na Slovensku si myslím, že chce študovať a vieme o tom, že aké máme počty študentov na vysokých školách.
A nie pravda, že chŕlime obrovské množstvo, práveže máme taký slabý limit na fakultách ošetrovateľstva a pán minister mi to potvrdí, že sú to mizivé čísla, ktoré sú obrovský problém. Keby sme navýšili štúdiá počty na fakultách ošetrovateľstva tak to sa premietne do praxe. Budeme úplne spokojní pretože so stredných zdravotníckych škôl vyštuduje zdravotnícky asistent, ktorý ide do praxe lebo ešte nevie čo ho ešte možno čaká. A keď sa u táto práca zapáči, je možnosť a toto zase apelujem aj na ten vzdelanostný systém na ministerstvo školstva, že v podstate sa už pre zdravotnícke povolania znížili kvóty dĺžky štúdia popri zamestnaní pri práve pri fakultách ošetrovateľstva zo štyri na tri pri bakalári. prečo nemôžeme mať v systéme nemocničnom zdravotníckom to, že proste príde zdravotnícky asistent a my si ho už v podstate ako, ako zamestnávateľ nakontrahujeme, že mu umožníme študovať zabezpečíme si kontinuitu, zabezpečíme si to, že do budúcna bude v tej práci a ho udržíme v systéme. Toto je presná len tá časť, ktorú hovoríme. My sme si tu postavili iba A, zmeníme terminológiu, nič iné sme nezmenili a tuto je tá obava od tej sesterskej obce viete prečo, pretože posledných desať rokov vlastne sa diala v tejto oblasti iba krivda nič iné. Len sa uberalo na normatívoch, uberalo sa na plate, uberalo sa na statuse a nič ďalej sa nedialo. Tak prečo by mali sme teraz veriť, že sa to zmení týmto, pretože tak ako to tu odznelo, odznelo to aj od pani predsedníčky výboru, že skutočne tá sestra je veľmi lákavá pre zamestnávateľa v tom zmysle či už praktická sestra alebo asistent lebo naplnia zase obídením zákona napĺňa tie normatívy napríklad na tých ambulanciách.
Ale ja som hlboko presvedčená, že toto prínos pre pacienta na ambulanciách nedonesie v tomto ponímaní. My tu hovoríme o vysokých školách sesterských teda fakultách ošetrovateľstva, ktoré sa nemôžu nikdy stať menežérkami, ktoré neprejdú praxou. Pri vedúcej sestre je to desaťročná prax. Čiže tu nezavádzajme verejnosť, že sestry s vysokou školou sú lenivé, nemajú záujem o povolania, chcú len riadiť personál, to nie je pravda. To je skutočne to ako, to je zavádzanie verejnosti, pacientov aj, aj poslancov národnej rady. Viete ono sa to presne sa to hovorí tak, že so všetkým súhlasím pán minister, ale bohužiaľ nedá sa. Toto je to čo je tu opäť to traumatizujúce pre ten stav, že áno toto chlácholenie tých posledných desať rokov my všetci súhlasíme. Keď sa schvaľovala praktická sestra v minulosti a pani predsedníčka máme, toho svedkom kde išla jasne potom, že áno zmeníme tú terminológiu. A ona to aj priznala teraz, že mala iný názor. Ale my sme ten názor nikdy nezmenili a ja ho ani nikdy nezmením, pretože je to naozaj o tom, že, že stojíme si za tým svojim pretože v minulosti už čerpáme tie poznatky kde skutočne sa len diali krivdy a boli to sľuby.
Preto nechcem z tohoto titulu aj z tohoto miesta nikomu nič sľubovať ale chcem vám to iba ozrejmiť, že prečo vás prosím o to, a by sme teraz zahlasovali za ten môj pozmeňujúci návrh a dali tej sesterskej obci ten čas nato, aby povedala si áno, vy ste v programovom vyhlásení vlády sľúbili, že to zmeníte. Lebo my sme to urobili a teraz ich zase ideme klamať. Ideme to opäť vrátiť pod rúškom toho, no nemáme sestry no tak to zmeňme. To je zasa len to obchádzanie, nezmenili sme normatívy lebo nemáme s kým bojovať áno, pán minister má pravdu, že nemáme mužstvo, ale takýmto spôsobom zalepením náplaste bez liečby to nevyriešime. Ako to je len taká paliatívna liečba, udržiavanie toho klinického ako keby som povedala, že stavu. Pán poslanec Kočiš tu hovoril o pozdvižení, toto nie je pozdviženie, toto nie je o tom, že my ideme robiť vojnu a burcovať proste zdravotníctvo preto lebo sa nám mení názor. Tu je vážna obava o to, že jednoducho sa bude rátať s tými sestrami praktickými sestrami pardon do normatívov a bude sa zase obchádzať vyhláška o normatív och bude to zase o tom ako sa to teraz deje, pretože tie normatívy sú do dnešného dňa neni naplnené.
Porušujú sa, porušujú sa strašným spôsobom. Nikto neni zato postihnutý, nikto, lebo to nie je v zákone, je to kvázi len nariadenie alebo vyhláška čo je tiež veľmi smutné a vymožiteľnosť tohto práva je nemožná. A samotné uplatňovanie v praxi je také ako taká potemkinova dedina. My zmeníme názvoslovie, na jednej strane zvýšime záujem iba záujem lebo to reálne odzrkadlenie na tých počtoch študentov nie je preukázateľné. Pretože to je zase tá mylná informácia alebo taká trochu zavádzajúca myslím si, že nie úmyselná ale možnože taká nechcem to povedať, že akože navádzajúca informácia, aby sme zvýšili ten počet študentov, že keď to odznie v médiách, že sa nám zvýšil záujem, že to je naozaj aj realita. No nie ej to realita. My nemusíme takto hneď meniť názvoslovie akože nevidím prečo to potrebujeme, kto nato tlačil, pretože ak povediete, že slovenská teda stredné zdravotnícke školy asociácia 29 stredných zdravotníckych škôl tak tomu nerozumiem lebo parita nás nepustí. Tu máme 30-tisícovú obec sestier a tu máme 29 stredných zdravotníckych škôl. To je nepomer. Keby nato tlačila proste Komora medicínsko-technických pracovníkov pochopím, pretože tie praktické sestry prídu do praxe ale oni nebudú ani registrované sestry, oni sa nezaradia. Aký honor, oni sú stále v inej komore.
To je množstvo problémov, o ktorých by sme tu mohli rozprávať do rána. Ja vás preto prosím, aby sme nepodporili názvoslovie praktická sestra asistent, pretože to len vzbudí v tých sestrách opäť nedôveru, v ministerstvo zdravotníctva, v poslancoch národnej rady, pretože robíme jeden kotrmelec za druhým. Ak to raz zmeníme a vieme prečo sme to zmenili, tak nemôžeme im to teraz brať. Je to nefér a je to zavádzajúce a klamlivé a my sa máme pod to podpísať, určite nie, akože ak nás na jednej strane všetci chápete tak prečo to nemôžeme urobiť. Pretože je to o tom, že v podstate v pacientovi to nič neprinesie v tom zmysle, že navýšenie hneď neprinesie. Ale súhlasím s tým, že čo mu prinesenie už, aby sme len zastavili exodus sestier a to urobíme naozaj skutočne len tým, že zvýšime finančné ohodnotenie oproti krajinám, ktoré s nami tesne susedia. Či už je to Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko už ani nehovorím. V samotnom Rakúsku je 8 stupňové ošetrovateľstvo, tam majú jasne pomenované každý, každý post každú profesiu a aj adekvátne uplatnenie v tom nemocničnom prostredí v tej ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Je to tam jasne dané, nikoho neklameme, teraz klameme tých mladých ľudí, že budú praktické sestry - asistenti, čo si majú z toho vybrať pomlčku. Ako skutočne zavádzame, potom klameme aj samotnú sesterskú obec lebo ich názov sestra v podstate je zneužitý.
Načo na motiváciu, nie naopak. Ja navrhujem naozaj, aby sa nepokračovalo v tomto v tej terminológii, aby bolo vlastne ten pozmeňujúci návrh môj prijatý adekvátne ku tomu nech vyvinieme my tlak nato, aby sa zvýšili platy zdravotníckych pracovníkov a keď to bude stabilizačné potom môžeme pristúpiť k názvosloviu, ktoré pre ktoré sa vysloví všeobecný súhlas. Naozaj, sesterský asistent, asistent alebo proste len nedávajme tam slovo "sestra" lebo to zneužívame samostatnú profesiu "sestra". Tak ako by sme nikdy v živote nezneužili slovo "lekár", aby po strednej škole mohol byť niekto praktický nepraktický, nechcem to tu dehonestovať pretože to zlé ide aj z mojich úst, nechcem sa ku tomu vyjadriť. Ale ešte raz vás prosím, v tejto ťažkej situácii po tom všetkom čo tie sestry za posledných desať rokov prežili ako bojovali za svoje práva a nikto ich nepočúval, prosím vás, začnime ich počúvať. Ďakujem veľmi pekne.
Ešte vám, vás poprosím hlasovanie bude v piatok o 11.00 h. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2022 18:23 - 18:39 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené pani kolegyne, páni kolegovia, dovoľte, aby som vystúpila v záverečnom slovo. Nechcem vás oberať o čas, ale táto téma je naozaj taká dôležitá a citlivá, že teda musím sa vyjadriť v tom záverečnom slove, aby sme to trošku pochopili z toho pohľadu praktického aj z toho teoretického. Mám tri tézy. Terminológia vzdelávania, uplatnenie sa v praxi. V názvoslovie, samotná terminológia, už to tu odznelo, že v podstate naozaj za tou profesiou sestra, sestra je niečo, je nejaký príbeh, odborná spôsobilosť, je to niečo, čo je roky rokúce u nás zaužívané. Aby sme povedali na úvod. Zdravotná sestra v terminológii ošetrovateľstva sa nepoužíva od roku 2004. To neexistuje. Sestry sa na to možnože už aj hnevajú mnohé, pretože naozaj odbor ošetrovateľský, zdravotná sestra neexistuje. To je jedna vec. Je toľko tu zavádzajúcich informácií, že je dobré, aby sa na tejto pôde to konečne možno aj vysvetlilo. Druhá vec. V rámci tej terminológie vás chcem poprosiť, že v podstate vnímajte to aj z tej strany, nie z tej sesterskej a pacientskej, ale všeobecne aj z tej vzdelanostnej. My ponúkame niekomu profesiu, ktorá má určité indikácie, aby teda musela splniť nejaké tie...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 18:13 - 18:15 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ja len sledujem z povzdália ako neodborník túto diskusiu a trošku mi to pripadá ako pomlčková vojna kedysi, keď bola za oných čias a keď tu teda ide len o to zatraktívniť to, aby sa ľudia hlásili na štúdium na strednú školu za týchto zdravotníckych pracovníkov, tak možno, keď ide len o to ako pán poslanec Kočiš hovoril, že to znie lepšie a podobne, aby sa tam hlásili a tým argumentujú stredné školy, že keď sa zmenil názov, tak sa prihlásilo viac ľudí. Tak nejako to spojiť do kopy s tým, že teda od začiatku sa to môže volať, môže tam byť to slovíčko sestra. Keď študuje už tie 4 roky s tým, že automaticky bez nejakých ďalších, tak ako sa prechádza v podstate medzi bakalárom a magistrom, že by tí zdravotníci mohli automaticky prejsť ďalej na štúdium, aby dosiahli skutočne to vzdelanie potrebné pre zdravotnú sestru a teda, keď nepôjdu ďalej po tých 4 rokov tak budú asistenti a keď pôjdu, ale atraktívne to bude už keď nastupujú, keď pôjdu 4 plus 3 alebo plus ďalšie roky, tak budú zdravotná sestra, tým sa tá atraktívnosť vyrieši. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 18:11 - 18:13 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Kočiš, ja som sedel na tom zdravotníckom výbore a tam vystúpila pani prezidentka komory sestier a ona povedala a ona sa pýtala, že či existujú nejaké relevantné výskumy, ktoré hovoria o tom, že iba zmena názvu prispela k záujmu o toto povolanie. Ja teraz nechcem polemizovať, že či to je tak, či tam boli aj iné faktory, ale ona sa takto opýtala, že tie výskumy podľa nej relevantne neexistujú. No a myslím, že je dosť také povrchné alebo nebezpečné, keď my len zmenou názvu budeme zatraktívňovať štúdium. To by nemalo tak byť, pretože mne sa to vidí potom ako keby sme tých budúcich absolventov oklamali. My by sme ich mali motivovať atraktivitou štúdia a zvýšením kompetencií. Zvýšením toho, čo budú môcť v budúcnosti robiť. Pretože toto, čo vy ste povedali, že čo študuješ zdravotnícky asistent a že to neznie príliš vábne a potom, že praktická sestra, takže to je super. No, ak nebude rozdiel medzi tými povolaniami no tak zmena názvu, len ten názov o tom vlastne veľa nepovie alebo je to potom také umelo zavádzajúce. Moja manželka vyštudovala popri zamestnaní zdravotníckeho asistenta, keď sa to volalo a volá zdravotnícky asistent a ja si vážim prácu aj zdravotníckych asistentov, aj sestier, ale netreba to umelo stierať tým, že ten názov len priblížime jedno k druhému a nezmením kompetencie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 17:55 - 17:56 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa budem snažiť len krátko. Mňa tiež mrzí tá situácia, ktorá momentálne v zdravotníctve je a rozumiem aj kolegyni Monike Kaveckej, ktorá predkladá tento pozmeňovák, aj keď neprešiel koaličnou radou. Z diskusie na výbore boli vidno, že nejde asi "len o zmenu názvu" a treba sa tam baviť o ďalších veciach ako sú tie spomínané kompetencie pre rôzne druhy zdravotníckych povolaní. A takisto, samozrejme, mzdy a rozlíšenie čo zarába asistent a čo zarába sestra a troška roztvoriť nožnice medzi tým. A verím, že postupne riešenia budú prichádzať z ministerstva zdravotníctva. To, verím, že sa pán minister ešte teraz vyjadrí aj k tomuto, aj k tomu pozmeňováku.
No, a len tak na záver možno aj trošku na odľahčenie. Vy ste spomínali pani kolegyňa, že, že tých sestier, ktoré majú strednú školu je väčšina a hneď v nasledujúcej vete, že všetky sestry majú vysokú školu, tak niet koho riadiť. Čiže troška možno vysvetliť toto jak ste to mysleli. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 17:41 - 17:42 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pri tom názvosloví, pri tej samotnej terminológii viete tam bolo viacero tých názvov, ktoré nám Európska komisia poskytla. A mne doslova akože vadí alebo tej sesterskej obce, lebo to, tej, tým profesionálnom v tom ošetrovateľstve, že prečo sa nevyužili názvy ako sesterský asistent, napríklad ošetrujúci asistent. Prečo tam musí byť to slovíčko sestra. Pretože naozaj je to veľký problém a ja vysvetlím potom aj v záverečnom slove, že čoho sa teda obáva tá obec. To nie je o ješitnosti, skutočne je to o tom, že tá profesia za ňou musíme niečo vidieť. Tak isto by sa to nepáčilo lekárom, akoby sa to nepáčilo učiteľom, ako by sa to nepáčilo učiteľom, ako by sa to nepáčilo inžinierom alebo komukoľvek, ktorý za tým svojim profesijným titulom vidí niekoho kto musí splniť adekvátne podmienky. Preto je to taký problém aký je. A keď hovoríme o obidvoch pozmeňujúcich návrhoch, tak v prípade toto pozmeňujúceho návrhu, ktorého ste spomínali, tak tam sa práveže odvolávate na to, že neboli oslovené tie stavovské organizácie, alebo tie profesionálne organizácie. A tu tiež neboli a v podstate sa to prijalo akože. Je to taký nefér prístup, že na jednej strane nám, čo nám vyhovuje, tak to podporíme, ale na druhej strane, čo nám nevyhovuje, ak to prezentuje niekto iný, tak proste to akože neakceptujeme. Tak to iba čisto z takého pohľadu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.2.2022 17:14 - 17:15 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som to nestihol na začiatku, ale ja som aj podal, mali by ste to mať u seba procedurálny návrh, aby sme na základe návrhu troch koaličných poslaneckých klubov, aby sme tlač PT 440, to je novela zákona o štátnom občianstve, je to bod 74 programu a tlač 827, to je novela zákona o azyle, je to bod 75 programu, aby sme ich prerokovali na tejto schôdzi Národnej rady dňa 16. 2. o 9. hodine. Je to aj s ministrom vnútra takto odkonzultované a odsúhlasené a potrebujeme si tam ešte ujasniť niektoré ustanovenia, aby sme ich mohli schváliť v parlamente tieto zákony.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 16:47 - 16:48 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za všetky faktické pripomienky. Pán poslanec Kočiš, to, že nerozumiete, ja vás chápem. Lebo fakt tomu nerozumiete, tak prosím vás pekne skúste sa aj nevyjadrovať ku tomu, keď tomu nerozumiete.
Nemôžete poukazovať na to, že som urážala stredné zdravotnícke školy, pretože vôbec som nikoho neurážala. A otázka kto bude ošetrovať tých pacientov ako ste hovorili, je presne na mieste, pretože týmto, že my vlastne vytvárame chaos v tomto systéme, a že nemáme dlhodobo, dlhodobo vyriešený systém ako máme mať zapracovaných týchto pracovníkov, ktoré obrovsky potrebujeme, potrebujeme.
Takže nehovorte o tom, že tu urážam stredné zdravotnícke školy.
Pán poslanec Urban, vy ako lekár máte problém s tým, že sa vyjadruje, že nemáme problém zo strednej, so strednými zdravotníckymi pracovníkom, že obrovský počet ich prišiel do praxe. Vy ako pracovník, že vlastne títo zdravotnícki asistenti - praktické sestry alebo praktické sestry obrovský počet teda ich. Áno, to ste povedali, že máme ich obrovský počet a v podstate ich nemáme v praxi (Reakcia z pléna.). Nie, máme ich obrovský počet a aby som tu nezavádzala keď bude niekto urážať alebo, že sa hádame. Ako kto sa tu háda? Ja som tu citovala stanoviská hlavných odborníkov. Odborníčky pre ošetrovateľstvo Slovenskej republiky a Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pán kolega Blcháč, to je preto, že to je pôrodná asistentka tá skratka. Takže o tomto to je, že vlastne nerešpektujeme ich názor, ktorý zastrešujú 30-tisíc sestier, 30-tisíc sestier na Slovensku.
Takže ak je to stavovská organizácia zriadená štátom, tak asi by mala mať aj ten rešpekt.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2022 16:40 - 16:40 hod.

Kavecká Monika
Sekretariát Európskej komisie formálnou výzvou upozornil Slovenskú republiku, že porušuje smernice. A teraz vám prečítam pozmeňujúci návrh tak ako ho navrhujem.
1. V čl. I sa vypúšťa bod 1.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I bode 76 a v § 102ao vypúšťajú odseky 3 a 4.
To je celý pozmeňujúci návrh. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2022 16:25 - 16:40 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
.. terminológie len vytvára ilúziu, že tí, čo rozhodujú, prinášajú koncepčné riešenia základných problémov pre túto profesiu a systém zdravotnej starostlivosti. Ale nedostatok sestier na Slovensku je realitou a táto zmena by nepriniesla lepšie podmienky pre pacientov ani lepšie pracovné podmienky pre sestry. Tiež upozorňujem na to, že legislatívne procesy i riešenie slovenskej legislatívy, ktorá je v rozpore so smernicami Európskej únie na európskej úrovni je za peniaze slovenských daňových poplatníkov. S úctou PhDr. Helena Gondárová Vyhničková, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre ošetrovateľstvo.
Toľko z listu hlavného odborníka k premenovávaniu alebo zmene terminológii zdravotníckeho asistenta. Keďže zdravotníckeho asistenta teraz po novom, ktorý by sa mal volať praktická sestra-asistent, teda s pomlčkou, zastupuje ako stavovská organizácia medicínsko-technická komora, medicínsko-technická komora a tí nepožiadali naozaj o zmenu názvoslovia, ale sestry zastupuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Je to stavovská organizácia, ktorá je zriadená v súlade s platnou legislatívou. Zastrešuje viac ako 30-tisíc sestier a chcela by som tu odprezentovať takisto aj toto stanovisko, pretože sestry nikdy nemali možnosť vystúpiť v pléne ani v minulosti, keď sa diali vážne veci a keď sa poukazovalo na obrovské nedostatky sestier a na to, že nám hrozí devalvačný systém v zdravotníctve, ktorý sa teraz naplno odhalil vo svojej kráse.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, čítam za stanovisko Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ďalej len SKSaPA, týmto v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá nasledovné pripomienky. Toto sú výňatky vlastne z medzirezortného pripomienkového konania.
Návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol zverený zverejnený na portáli právnych prepisov pod číslom legislatívneho procesu LP 2021/497. Pripomienka k bodu č. 1, podľa ktorého vás ustanovenie § 27 ods. 1 písm. t) ods. 6 a 9 a § 79 ods. 1 písm. bh) sa slová "zdravotnícky asistent" nahrádzajú slovami "praktická sestra-asistent" . Pripomienka je zásadná. Návrh sa slová "zdravotnícky asistent" ponechávajú a teda návrh zákona v tejto časti navrhujeme stiahnuť. Odôvodnenie: Návrhová právna úprava je vypracovaná bez účasti stavovskej organizácie zdravotníckych asistentov Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, pričom oni sami ani o túto zmenu nikdy nežiadali.
Podobne je vypracované v rozpore s programovým vyhlásením vlády, kde sa vláda zaviazala vrátiť späť pomenovanie praktická sestra na terajší stav zdravotnícky asistent. K príprave zmeny neboli prizvaní ani zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, do ktorých kompetencií priamo zasahuje ani zástupcovia vysokoškolských vzdelávateľov v ošetrovateľstve. Navrhovaná právna úprava je v rozpore so smernicou Európskej únie. Navrhovanie označenie praktická sestra-asistent je označenie, ktoré je mätúce predovšetkým pre samotného pacienta. Teda ústredný subjekt záujmu v právnych vzťahoch upravených zákonom č. 578/2004, mätúci je predovšetkým v tom, že dané označenie mu na jednej strane podsúva označenie praktická sestra, čo u neho môže vyvolávať predstavu o sestre s vyššou kvalifikáciou a na druhej strane pojem asistent, ktorý je odvodený od slova asistovať. Návrh Asociácie stredných zdravotníckych škôl sa opiera o právnu úpravu v Spojených štátoch amerických a výraz licencovaná praktická sestra je Licenced Practical Nurse je podrobné ako je potrebné ako inkompatibilný správnou úpravou postavenia sestier a zdravotníckych asistentov na Slovensku odmietnuť. Táto právna úprava bola selektívna, selektívne a z neznámych dôvodov účelovo zvolená. Slovenská komora podotýka, že aj v Spojených štátoch amerických sa používa certifikovaná, certifikovaný asistent, hej, akože vlastne ako asistent certifikovaných sestier, ako sesterský asistent v preklade, ktorý je označením pre osobu s nižšou kvalifikáciou ako licencovaná praktická sestra. V Belgicku sa napríklad obdoba pojmu praktická sestra používa ako označenie pre sestru, ktorá svojou kvalifikáciou spĺňa požiadavky ustanovené v čl. 31 Smernice 2005/36/ES. Slovenská komora si však dovoľuje poukázať na návrh Európskej federácie sestier vychádzajúcich z poznatkov modernej ošetrovateľskej vedy v Európe. EFN odporúča model štyri, štvorstupňového ošetrovateľstva, ošetrovania Matrix 3+1, ktorý neporušuje smernicu Európskej únie a bol vytvorený na základe praxe založenej na dôkazoch. V uvedenom modeli sú tri kategórie sestier.
Kategórie: všeobecná sestra alebo teda registrovaná sestra, po druhé je kategória sestra špecialistka, tretia kategória je sestra s pokročilou praxou. Argumentácia, podľa ktorej sa zmena označenia zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru asistenta, teda pomlčka asistenta má preniesť vyšší záujem o štúdiu tohto odboru sa opiera o nepreukázané tvrdenie Asociácie stredných zdravotníckych škôl o tom, že práve táto skúsenosť alebo skutočnosť zvýšila počet študentov o 50 %. Nejde pri tom podľa o, nejde, v zátvorke je, že vlastne nejedná sa o prítomnosť podľa predložených analýz o 50 % zvýšeného počtu študentov, ale o iba 39 % zvýšenia záujmu o štúdium. Nie je to nárast študentov, ale záujmu o štúdium, čo je veľký rozdiel. Pretože záujem žiakov podať si prihlášku ešte neznamená, že budú úspešní na prijímacích pohovoroch, resp. že na štúdium aj nastúpia. Preto je pre objektivitu dôležité zistiť koľko študentov na stredných zdravotníckych školách v skutočnosti aj nastúpilo na štúdium. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ani žiaden iný subjekt nepozná metodiku ani spôsob, akým asociácia dospela k tomuto záveru a má zároveň dôvodné pochybnosti o jeho objektivite. K záujmu o štúdium na stredných zdravotníckych školách určiče, pardon, určite nepovedie označenie zdravotnícky, zdravotníckeho povolania, ale jeho prestíž, mzdové podmienky, atraktivita pracovného prostredia, možnosť osobného rastu, kvalifikácie, priestor pre realizáciu osobného a rodinného života a mnohé iné. Moderné prístupy v odboroch ľudských zdrojov môžu jednoducho objasniť príčiny nezáujmu o výkon tohto povolania.
Vzhľadom na krátky čas nemôžem úplne prečítať celé znenie pripomienok Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Ako spravodajkyňa máte neobmedzený čas, pani poslankyňa.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Takže môžem, hej, čítať, dobre. Takže nemám 30 minút za klub, ale môžem čítať neobmedzene. Tak ďakujem.
Účelom premenovania povolania zdravotníckych asistentov na praktické sestry-asistentov je len klamaním pacienta, ktorý sa v označení zdravotníckych pracovníkov orientuje len veľmi ťažko. Avšak pojem sestra mu je dlhodobo známy. Bude sa preto mylne domnievať, že mu zdravotnú starostlivosť poskytuje sestra, pričom to bude menej kvalifikovaný zdravotnícky asistent. Zároveň upozorňujeme na potrebu jednoznačného rozlíšenia právomoci na vykonávané činnosti v závislosti od dosiahnutého vzdelania. Teda zjednodušene povedané je vylúčené, aby boli kompetencie sestier a zdravotníckych asistentov, praktických sestier totožné alebo takmer totožné. Činnosti sestier môžu aj po navrhovanej zmene zákona č. 578/2004 Z. z. budú môcť ďalej vykonávať len sestry, v žiadnom prípade nie praktické sestry. Tieto budú oprávnené vykonávať len tie činnosti, ktoré sú aktuálne zverejnené vyhláškou č. 321/2005 Z. z. zdravotníckym asistentom. Tieto kompetencie pokladáme za neprimerané rozsiahle zrejme v rozpore so smernicou. Tu si dovoľujeme poukázať, že napr. dve činnosti zverené v Českej republike zdravotníckym asistentom podávanie liečivých prípravkov formou intramuskulárnej injekcie a odoberanie žilovej krvi boli v Českej republike posúdené ako také, ktoré nemôže vykonávať zdravotnícky asistent práve pre rozpor so Smernicou č. 2005/36/ES. Stanovisko právnikov Úradu vlády Českej republiky, ktorý na túto skutočnosť poukázali, napriek tomu ostali vo vyhláške zachované. U nás sú tieto činnosti tiež v rozpore so smernicou už zverené zdravotníckemu asistentovi. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ako orgán záujmovej samosprávy však nebude mať žiaden dosah na kvalitu výkonu tohto povolania vzhľadom k tomu, že zdravotnícky asistenti nie sú a nemôžu byť členmi tejto komory.
V dôsledku nekvalitného výkonu tohto povolania praktickými sestrami môžeme vytvárať nesprávnu predstavu pacienta o nekvalitnom výkone regulovaného povolania sestier. Predstava, že sa na Slovensku vybuduje silný stav praktický ch sestier-asistentov, ktorú nebudú oprávnení vykonávať regulované povolanie sestier v krajinách Európskej únie, teda zostanú pracovať na Slovensku, je mylný. Absolventi stredných zdravotníckych škôl tvoria najpočetnejšiu skupinu študentov fakúlt ošetrovateľstva práve s cieľom získať kvalifikáciu umožňujúcu migráciu za výhodnejším ekonomickým sociálnymi podmienkami. Udržať ich v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku bude možné len s vytvorením konkurenčných podmienok v porovnaní s ostatnými štátmi Európskej únie.
Celkovo je táto terminológia len mätúca a nepredstavuje žiadne a o to ani len minimálne riešenie nedostatku sestier. Z predloženého návrhu zákona nie je nijako zrejmé, akým spôsobom má táto úprava riešiť nedostatok sestier. Zmena zaužívanej terminológie v žiadnom prípade nie je spôsobilá nedostatok sestier nijako ovplyvniť. Z výskumov organizovaného komorou je zrejmé, že príčinou nezáujmu mladých ľudí o výkon mimoriadne náročnej profesie sestry je spôsobený jej nedocením a to nie len v zmysle peňažnom pri odmeňovaní, ale aj sociálnom. Napríklad prístup k sestre ako k rešpektovanému zdravotníckemu pracovníkovi zo strany ostatných zdravotníckych povolaní v rátane lekárskych, ako aj zo strany pacienta. Toľko zo správy Slovenskej komory sestier, ktorú som mala teda možnosť tu prečítať. Nie len ako poslanec Národnej rady, ale aj ako členka tejto komory, pretože sa hrdo hlásim k povolaniu sestra.
Predkladám pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kaveckej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizácií v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopÍňajú niektoré zákony, tlač 758. V predchádzajúcom výstupe som od svoje odôvodnenie predniesla v dostatočnom rozsahu a preto už len z odôvodnenia poviem v krátkosti. Slovensko vstupom do Európskej únie prevzalo aj záväzky implementovať smernice. Generálny sekretariát Európskej komisie formálnou výzvou upozornil Slovenskú republiku, že porušuje smernice. A teraz vám prečítam pozmeňujúci návrh tak, ako ho navrhujem.
1. V čl. I sa vypúšťa bod 1.
Nasledujúce body sa ...
=====
Skryt prepis