Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.6.2021 o 14:33 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2021 14:33 - 14:35 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcel povedať, že návrh, ktorý predložil pán poslanec Valášek, vnímam ako pozitívny, zaujímavý, určite inšpiratívny. Ja osobne som zástancom týchto verejných vypočúvaní, pretože nielen my politici, ktorí tu rozhodujeme, či už tu v pléne, alebo v kuloároch, máme nárok niečo vedieť o týchto ľuďoch, ale takisto aj verejnosť má nárok si o nich urobiť aj nejakú, nejaký názor. Predstavte si, že by bolo vypočúvanie predošlého riaditeľa Slovenskej informačnej služby, ktorého nominoval pán Danko. Videli sme jeden jeho výstup za štyri roky, kde sa excelentne prezentoval. Myslím si, že keby toto verejnosť videla, kde verejnosti vysvetľoval, že Nemci sú dobrí, lebo majú dobré autá, tak by asi boli zhrození.
Samozrejme, je to ale otázka aj na takú širšiu diskusiu, pretože sú rôzne voľby, v rôznych krajinách sú rôzne voľby spra... alebo teda riaditeľov spravodajských služieb. Tuto je ešte jedna taká otázočka, ktorú by som chcel aj položiť teda predkladateľovi. On síce spomínal a má pravdu, že riaditeľ Slovenskej informačnej služby je verejná osoba viac-menej. Čiže dáva to logiku, len predsa len, keď budeme robiť vypočúvanie, ide o to, že sa môžu hlásiť na túto pozíciu aj ľudia, ktorí sú priamo v štruktúrach spravodajských služieb a tým, že by sa oni vlastne prezentovali na verejnosti, v podstate by sa dekonšpirovali, čo by im vlastne zlikvidovalo už ďalšiu kariéru v tejto oblasti. A myslím si, že tuto je taká, taká drobnosť, nad ktorou by sme sa mali zamyslieť, že ako v tejto veci ďalej postupovať, lebo hovorím, som zástanca vypočúvania, len treba si toto ujasniť, lebo títo ľudia potom by tam vlastne mali problém sa hlásiť do týchto pozícií, lebo by vedeli, keby ich nevybrali, jednoducho majú problém a kariérne skončili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.6.2021 14:26 - 14:27 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona, návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministra financií, Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade SR v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2021 14:17 - 14:19 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Kollár, vy ste boli súčasťou vládnej koalície, resp. strany, ktorá patrila do vládnej koalície. Vy veľmi dobre viete, že mnohé veci, ktoré táto vládna koalícia už presadila, prechádzajú nejakými dohodami. To je úplne ideálne sa dohodnúť s koaličnými partnermi a presadiť veci, ktoré môžu posunúť našu krajinu dopredu. Vy ste odišli z tej strany a idete teraz ako samotár predkladať zákon o hmotnej zodpovednosti, o ktorom viete, že sa pripravuje. O ktorom viete, podľa mojich informácií by mal byť v septembri predložený. Pracuje na tom tím ľudí na čele, myslím, s Lukášom Kyselicom a ďalšími. Čiže ja sa teším, že taký zákon tu bude. A vy ste, pán Kollár, mohli úplne v pohode patriť do toho tímu a pripravovať to, vylepšovať to a keď to bude utrasené, dohodnuté s koaličnými partnermi, tak spoločne by sme to predložili v septembri. Vy odídete zo strany, ktorá je súčasťou vládnej koalície, a potom idete niečo predkladať. Najskôr dohody a potom predloženie. Tak by to malo fungovať. A vy ste boli súčasťou koalície, tak viete veľmi dobre, že to takto funguje.
A na začiatku, keď sa skladala vláda, tak Igor Matovič chcel ústavnú väčšinu. Viete prečo? Lebo chcel po dohodách presadiť čo najväčšie zmeny v našej spoločnosti, ústavné zmeny. Iba dohodami sa to dá, pán Kollár.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.6.2021 14:05 - 14:07 hod.

Marcinčin Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.6.2021 12:03 - 12:03 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem za slovo. Podobne pozývam poslancov výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ihneď teraz do rokovacej miestnosti výboru 33a.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.6.2021 12:02 - 12:03 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem. Chcel by som poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, o 12.05 máme schôdzu výboru v rokovacej miestnosti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2021 11:52 - 11:53 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Takto, prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorá má slúžiť na výchovu, vzdelávanie. Je to, je to paušálna dávka, v tomto súhlasím s tou adresnosťou a takisto spôsobom kontroly. Nemáme to úplne v rukách, toto je zasa otázka na sociálnoprávnu ochranu. Na druhej strane máme tu pripravené veľmi cielené, adresné príspevky vo výške 333 na rodiny, ktoré spadli do hmotnej núdze, a nasledovať, malo by sa to dotknúť 13 500 detí, a nasledovať bude pomoc pre 730-tisíc detí, pre rodiny, ktoré majú hrubý príjem každého rodiča približne tisícku v hrubom.
Ja som takisto za adresné opatrenia, ja si myslím, že naozaj štátna sociálna dávka je dávka, ktorá by mala pomáhať rodinám, ktoré sú v sociálnej núdzi, čiže toto je jedno riziko. Ďalšia výtka voči tomuto návrhu je taká, že ako aj oznámilo stanovisko ministerstvo financií, nebolo vydokladované vlastne, aké budú tie náklady a ani z akých zdrojov by mali byť hradené, a pritom vy práve z HLAS-u a zo SMER-u ste veľmi kritizovali navyšovanie štátneho rozpočtu. Tak je mi to také zaujímavé, že na jednej strane kritizujete navyšovanie, na druhej strane ponúkate paušál, pričom už tu máme pripravené veľmi cielené podpory práve tých najbiednejších rodín.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2021 10:39 - 10:40 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem. Plne rešpektujem debatu, ktorá tu, ktorá sa tu vedie, však vrátim sa k tomu legislatívnemu zámeru. Vlastne máte, chcete zavádzať novú skutkovú podstatu trestného činu, ktorá znie: "Kto iného pod hrozbou akýchkoľvek sankcií alebo obmedzenia jeho základných ľudských práv a slobôd núti, aby sa podrobil nepovinnému očkovaniu..." bla, bla, bla. Podľa mňa ide o špeciálnu skutkovú podstatu voči trestnému činu vydierania. Keď si pozriete vydieranie, tak tam je tiež, kto iného násilím, hrozbou násilia, alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel. A keď si pozrieme výklad, čo je to hrozba inej ťažkej ujmy, tak tá môže spočívať v hrozbe, že sa spôsobí majetková ujma, závažná ujma na dobrej povesti, rozvrat manželstva a podobne, teda aj strata zamestnania, si myslím, že pod to patrí, hrozba inej ťažkej ujmy. Preto si myslím, že ten paragraf je nadbytočný a že už terajší Trestný zákon postihuje takéto konanie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2021 10:14 - 10:16 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán kolega Urban, rovnako ako vy, aj ja som očkovaná dvomi dávkami, rovnako aj môj manžel, náš 91-ročný otec, naše deti. Som očkovaná, lebo som zodpovedná voči sebe a voči ostatným ľuďom. Očkovanie je dobrovoľné, zodpovední ľudia však pochopia, že je nevyhnutné pre kolektívnu imunitu.
Pán kolega, ako ste vo svojom príspevku v rozprave povedali, mnohí z nás pochopia dôsledky vírusu COVID-19, až keď sa ich to priamo dotkne, keď im zomrie blízky človek z rodiny alebo priateľ, keď skončia po nakazení v nemocnici a sú medzi nebom a zemou. Presne ako ste povedali, traumatizujúca skúsenosť je najlepšou pohnútkou pre očkovanie.
Indická mutácia sa skrýva pod inými symptómami a je nákazlivejšia ako britská, jedna dávka vakcíny na ňu dobre nezaberá. Tento nový variant delta je dva- až sedemkrát nákazlivejší, má kratšiu inkubačnú dobu. Nemá síce vyššiu mortalitu, ale tým, že sa takto rýchlo šíri, zaplní nám obložnosť nemocníc tak, že nebudeme môcť zase robiť inú medicínu. Ďalšia vlna kvôli tomu môže byť pravdepodobne na jeseň, respektíve aj v zime, ak však bude očkovaná dvomi dávkami dostatočná časť populácie, nebude sa to prejavovať dosahom na zdravotnícke zariadenia a tým by nebol nutný lockdown. Nemali sme skúsenosť s COVID-om, preto sa môžeme poučiť na svojich chybách a pripraviť sa na tretiu vlnu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.6.2021 9:05 - 9:30 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vzhľadom na to, že počas písomnej rozpravy, kde som čítal pozmeňujúci návrh, ktorý bol predložený správne, ale nebol prečítaný správne, teraz som nútený tento pozmeňujúci návrh prečítať znova. Čo ma mrzí, ospravedlňujem sa za to. Ak dovolíte, tak by som ho teda prečítal znova. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči, pán poslanec.

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
Čiže vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bod 12 znie:
"12. V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami y) až af), ktoré znejú:
y) Je vnútroštátnym orgánom pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti a orgánom posudzovania zhody podľa osobitného predpisu,10aa),
z) plní úlohy kompetenčného a odvetvového centra podľa osobitného predpisu, 10ab),
aa) odníma certifikát kybernetickej bezpečnosti,
ab) v rámci systému certifikácie kybernetickej bezpečnosti vydáva bezpečnostné štandardy, certifikačné schémy a postupy,
ac) plní úlohy ústredného orgánu podľa prílohy č. 1,
ad) vedie a zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam orgánov posudzovania zhody v systéme certifikácie kybernetickej bezpečnosti, zoznam certifikačných orgánov, audítorov kybernetickej bezpečnosti a zoznam právnických osôb, prostredníctvom ktorých je možné realizovať audity kybernetickej bezpečnosti,
ae) posudzuje bezpečnostné riziká dodávateľa na výkon činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí a informačných systémov pre prevádzkovateľa základnej služby (ďalej len "tretia strana") pre kybernetickú bezpečnosť Slovenskej republiky a správu o tomto posúdení predkladá Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky,
af) predkladá príslušnému Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky každoročne správu o dodržiavaní noriem týkajúcich sa ochrany telekomunikačného tajomstva a osobných údajov občanov Slovenskej republiky."
Poznámky pod čiarou k odkazom 10aa a 10ab znejú:
"10aa) Čl. 58 a 60 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/881 o agentúre ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 256/2013 (akt o kybernetickej bezpečnosti) (Ú. v. EÚ L 151, 7. 6. 2019).
10ab) Čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/887, ktorým sa zriaďuje Európske centrum priemyselných, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier (Ú. v. EÚ L 202, 8. 6. 2021)."."
2. V čl. I bod 13, § 5a odseky 4 až 6 znejú:
"(4) Úrad odníme európske certifikáty kybernetickej bezpečnosti, ktoré vydal alebo európske certifikáty kybernetickej bezpečnosti vydané podľa čl. 56 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/881 o agentúre ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 (akt o kybernetickej bezpečnosti) (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2019/881") orgánmi posudzovania zhody, ktoré nie sú v súlade s nariadením (EÚ) 2019/881 alebo s európskym systémom certifikácie kybernetickej bezpečnosti.
(5) Úrad môže odňať vydaný európsky certifikát kybernetickej bezpečnosti aj držiteľovi certifikátu, ak tento
a) poruší povinnosť podľa čl. 56 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2019/881,
b) neumožní úradu získať prístup do priestorov podľa čl. 58 ods. 8 písm. d) nariadenia (EÚ) 2019/881,
c) akýmkoľvek spôsobom znemožní vykonávať oprávnenie podľa čl. 58 ods. 8 písm. b) nariadenia (EÚ) 2019/881.
(6) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) produktom produkt IKT podľa čl. 2 ods. 12 nariadenia (EÚ) 2019/881,
b) službou služba IKT podľa čl. 2 ods. 13 nariadenia (EÚ) 2019/881,
c) procesom proces IKT podľa čl. 2 ods. 14 nariadenia (EÚ) 2019/881."."
Poznámky pod čiarou 10h) až 10o) sa vypúšťajú.
V súvislosti s touto zmenou sa v čl. I bode 13 primerane upraví úvodná veta k poznámkam pod čiarou.
3. V čl. I sa za bod 14 vkladá nový bod 15, ktorý znie:
"15. V § 8 ods. 5 sa vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
"f) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,".
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g)."
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I bod 20, § 10a odsek 1 znie:
"(1) Orgán verejnej moci, prevádzkovateľ základnej služby a právnická osoba v sektore podľa prílohy č. 1 sú povinní poskytnúť úradu na plnenie jeho úloh pri riešení kybernetického bezpečnostného incidentu podľa tohto zákona požadovanú súčinnosť a informácie získané z vlastnej činnosti dôležité na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti a riešenie kybernetického bezpečnostného incidentu; informácie sa poskytujú len za podmienky, že sú nevyhnutné pre riešenie kybernetického bezpečnostného incidentu a ich poskytnutím nedôjde k ohrozeniu plnenia konkrétnej úlohy podľa osobitného predpisu (poznámka pod čiarou 13a) alebo spravodajskej služby podľa osobitného predpisu (poznámka pod čiarou 13) alebo k odhaleniu jej zdrojov, prostriedkov, totožnosti osôb, ktoré konajú v jej prospech, alebo k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej spolupráce."
5. V čl. I bod 33 znie:
"33. V § 20 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
"(5) Bezpečnostné opatrenia sa prijímajú a realizujú na základe analýzy rizík kybernetickej bezpečnosti, ktorá určuje pravdepodobnosť vzniku škodlivej udalosti. Súčasťou analýzy rizík je aj analýza politického rizika tretej strany, pričom politické riziko sa posudzuje najmä vzhľadom na
a) plnenie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a na jej členstvo v medzinárodných organizáciách,
b) možnosť ovplyvňovania a zasahovania do činnosti tretej strany štátom, ktorý nie je členským štátom Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (ďalej len "cudzí štát"),
c) analýzu vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry tretej strany vrátane vlastníckeho podielu cudzieho štátu a priamych zahraničných investícií do tretej strany,
d) analýzu právnych predpisov a medzinárodných záväzkov cudzieho štátu v oblasti ochrany základných ľudských práv a slobôd, kybernetickej bezpečnosti, boja proti počítačovej kriminalite, ochrany osobných údajov a ochrany informácií,
e) informácie špecifické pre cudzí štát a informácie spravodajskej služby o možných hrozbách pre záujmy Slovenskej republiky."
Politické riziká schvaľuje vláda Slovenskej republiky na základe stanoviska úradu. Stanovisko úradu sa predkladá Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky. Politické riziká úrad zverejňuje v jednotnom informačnom systéme kybernetickej bezpečnosti. Úrad v analýze politického rizika zohľadní vyjadrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a Ministerstva obrany Slovenskej republiky z oblasti ich pôsobnosti.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6."
6. V čl. I bod 37 znie:
"37. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 24a
Automatizované poskytovanie informácií
(1) Ak je to vzhľadom na povahu alebo dôležitosť základnej služby potrebné a nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa § 24 ods. 6, úrad môže rozhodnutím uložiť prevádzkovateľovi základnej služby povinnosť automatizovaným spôsobom vyhodnocovať výskyt kybernetického bezpečnostného incidentu a nahlasovať kybernetický bezpečnostný incident. Na tento účel zverejňuje úrad výstrahy, varovania a ďalšie informácie v jednotnom informačnom systéme kybernetickej bezpečnosti. Náklady spojené s technickým zabezpečením vyhodnocovania a nahlasovania kybernetického bezpečnostného incidentu znáša úrad.
(2) Povinnosť podľa odseku 1 nie je možné uložiť, ak ide o siete a informačné systémy, ktoré sa týkajú zabezpečenia obrany alebo bezpečnosti Slovenskej republiky.
(3) Úrad rozhodnutím podľa odseku 1 určí prevádzkovateľa základnej služby, ktorého sa povinnosť týka, spôsob poskytovania a rozsah informácií, ktoré sa týkajú automatizovaného spôsobu vyhodnocovania výskytu kybernetického bezpečnostného incidentu a nahlasovania kybernetického bezpečnostného incidentu a trvanie tejto povinnosti. Rozhodnutie sa môže týkať len takých informácií, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti a riešenie kybernetického bezpečnostného incidentu, ak tento účel nemožno dosiahnuť inak.
(4) Obsah komunikácie a prenášaných správ a ochrana súkromia podľa osobitného predpisu (poznámka pod čiarou 28a) plnením povinností podľa odseku 1 nie sú dotknuté."
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
"28a Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov."."
7. V čl. I bod 38 znie:
"38. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 27a
Obmedzenie používania produktu, procesu, služby alebo tretej strany
(1) Úrad môže rozhodnutím zakázať alebo obmedziť používanie konkrétneho produktu, procesu, služby alebo tretej strany na poskytovanie základnej služby, ak zistí, že takéto používanie
a) neumožňuje alebo zásadným spôsobom sťažuje udržanie kybernetickej bezpečnosti, a tým ohrozuje život alebo zdravie osôb, hospodárske fungovanie štátu, verejný poriadok, bezpečnosť alebo majetok osôb, alebo
b) ohrozuje bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.
(2) Konanie podľa odseku 1 úrad začne z vlastného podnetu alebo na základe odôvodneného podnetu iného orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oznámenie o začatí konania úrad zverejní najmenej na 30 dní v jednotnom informačnom systéme kybernetickej bezpečnosti a na svojom webovom sídle a počas tejto doby nemôže vydať rozhodnutie.
(3) Úrad pred vydaním rozhodnutia podľa odseku 1 vždy vykoná vo vzťahu k produktu, procesu, službe alebo k tretej strane analýzu rizík podľa § 20 ods. 5 na základe vyjadrenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a Ministerstva obrany Slovenskej republiky z oblasti ich pôsobnosti. Návrh rozhodnutia predkladá Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky a vláde Slovenskej republiky. Od stanoviska vlády Slovenskej republiky sa úrad nemôže odchýliť.
(4) Úrad vydá rozhodnutie podľa odseku 1 iba v prípade, ak prevádzkovateľ základnej služby alebo tretia strana nedostatky podľa odseku 1 neodstráni v primeranej lehote určenej úradom.
(5) Prevádzkovateľ základnej služby je povinný zdržať sa používania konkrétneho produktu, procesu, služby alebo tretej strany uvedenej v rozhodnutí podľa odseku 1 na poskytovanie základnej služby alebo ich používanie obmedziť.
(6) Rozhodnutie podľa odseku 1 sa vyhlási zverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (poznámka pod čiarou 28b) a účinky nadobúda dňom vyhlásenia. Ak je vyhlásené rozhodnutie podľa odseku 1 zmenené alebo zrušené, na právny akt, ktorým sa rozhodnutie podľa odseku 1 zmenilo alebo zrušilo, sa prvá veta použije rovnako.
(7) Ak úrad rozhodnutím podľa odseku 1 zakáže alebo obmedzí používanie konkrétneho produktu, procesu, služby alebo tretej strany na poskytovanie základnej služby, v rozhodnutí podľa odseku 1 zároveň určí primeranú dobu zákazu alebo obmedzenia používania konkrétneho produktu, procesu, služby alebo tretej strany, ktorá nemôže byť dlhšia ako dva roky. O zákaze alebo obmedzení podľa prvej vety môže úrad rozhodnúť aj opakovane.
(8) Ak ide o produkt, proces, službu alebo tretiu stranu, ktorú prevádzkovateľ základnej služby začal používať pred zverejnením rozhodnutia podľa ods. 1, je prevádzkovateľ základnej služby povinný zdržať sa používania alebo obmedziť používanie produktu, procesu, služby alebo tretej strany uvedenej v rozhodnutí podľa odseku 1 v primeranej lehote určenej v rozhodnutí, ktorá nie je kratšia ako dva roky a dlhšia ako päť rokov. Zároveň je prevádzkovateľ základnej služby povinný najneskôr do šiestich mesiacov od zverejnenia rozhodnutia podľa odseku 1 vykonať primerané bezpečnostné opatrenia na riadenie rizík podľa odseku 3."
Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:
"28b) § 13 písm. f) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."."
8. V čl. I v bode 41 v § 29 ods. 3 v poznámke pod čiarou k odkazu 31b) sa slová "STN EN ISO/IEC 17024" nahrádzajú slovami "STN EN ISO/IEC 17024 (015258)" a slová "(ISO/IEC 17024) (01 5258)" sa nahrádzajú slovami "Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 3/13."
9. V čl. I bod 43 znie:
„43. V § 29 odsek 6 znie:
"(6) Úrad môže kedykoľvek vykonať audit kybernetickej bezpečnosti u prevádzkovateľa základnej služby alebo požiadať certifikovaného audítora kybernetickej bezpečnosti, aby vykonal takýto audit u prevádzkovateľa základnej služby s cieľom potvrdiť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených týmto zákonom."
10. V čl. I bod 45, § 31 ods. 2 písmeno d) sa slová "§ 24a ods. 1 a 2" nahrádzajú slovami "§24a ods. 1".
11. V čl. I bod 48 znie:
"48. V § 31 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 9, ktoré znejú:
"(6) Úrad uloží pokutu od 300 eur do 100 000 eur výrobcovi alebo poskytovateľovi produktov, služieb alebo procesov, ktorý sa dopustí správneho deliktu tým, že podľa čl. 53 (EÚ) 2019/881 vydá EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré je v rozpore s požiadavkami ustanovenými v Európskom systéme certifikácie kybernetickej bezpečnosti.
(7) Úrad uloží pokutu od 300 eur do 100 000 eur výrobcovi alebo poskytovateľovi certifikovaných produktov, služieb alebo procesov alebo výrobcovi alebo poskytovateľovi produktov, služieb a procesov, pre ktoré je vydané EÚ vyhlásenie o zhode, ktorý sa dopustí správneho deliktu tým, že nezverejní v elektronickej podobe alebo neaktualizuje doplňujúce informácie o kybernetickej bezpečnosti podľa čl. 55 ods. 1 písm. a) až d) nariadenia (EÚ) 2019/881.
(8) Úrad uloží pokutu od 300 eur do 100 000 eur orgánu posudzovania zhody, držiteľovi európskeho certifikátu kybernetickej bezpečnosti alebo vydavateľovi EÚ vyhlásení o zhode, ktorý sa dopustí správneho deliktu tým, že
a) neposkytne vnútroštátnemu orgánu pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti informácie potrebné na plnenie svojich úloh podľa čl. 58 ods. 8 písm. a) nariadenia (EÚ) 2019/881,
b) znemožní vnútroštátnemu orgánu pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti viesť vyšetrovanie v podobe auditu podľa čl. 58 ods. 8 písm. b) nariadenia (EÚ) 2019/881.
(9) Úrad uloží pokutu od 300 eur do 100 000 eur orgánu posudzovania zhody alebo držiteľovi európskeho certifikátu kybernetickej bezpečnosti, ktorý sa dopustí správneho deliktu tým, že neumožní vnútroštátnemu orgánu pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti prístup do priestorov podľa čl. 58 ods. 8 písm. d) nariadenia (EÚ) 2019/881."
Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 10 až 16."
12. V čl. I bod 52 znie:
"52. V § 32 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
"g) certifikačné schémy a postupy v systéme certifikácie kybernetickej bezpečnosti,
h) bezpečnostné opatrenia, ak si to vyžadujú právne záväzné akty a odporúčania Európskej únie pre oblasť kybernetickej bezpečnosti."."
13. V čl. I bod 53 znie:
"53. V § 33 ods. 1 sa slová "§ 17 ods. 6, § 21 ods. 4 a § 27" nahrádzajú slovami "§ 17, § 21 a § 27".
14. V čl. I bod 58 znie:
"58. V prílohe či v sektore "3. Digitálna infraštruktúra" sa v stÍpci "Prevádzkovateľ služieb" vkladá nový riadok, ktorý znie: "poskytovateľ služieb webhostingu, DNS hostingu alebo mailhostingu"."
Týmto som prečítal teda pozmeňujúci návrh.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis