Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.12.2022 o 12:55 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2022 12:55 - 12:55 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V prvom rade ďakujem za ten ústupok predkladateľa, že dáva tam väčší časový priestor na to, aby sa mohlo udiať to, čo navrhuje. Väčší časový priestor hlavne pre samosprávy. No a mám ešte predsa len pár otázok. Zaznelo tu, že musíme sa vysporiadať s tou minulosťou a je jedno koľko to bude stáť. Proste, áno, ja som ten, ktorý hovorí, že treba sa vysporiadať s minulosťou a bojujem za to takisto. Tu v tomto prípade som mal niektoré alebo mám niektoré veci, s ktorými, s ktorými proste, na ktorými polemizujem.
Dve otázky ešte. Momentálne my tu diskutujeme a v kinosále sa premieta film Slobodný a je tam pán predseda Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš. Aj s ním som teraz pred chvíľočkou hovoril. A chcem sa opýtať, že či Ústav pamäti národa je s tým komfortný, že či je to úplne v pohode za nich, tento návrh. Na o ďalšia otázka je. Bol tu spomínaný Tiso, však samozrejme ja mám tiež naňho vyhranený názor, ale máte vyčíslené koľkých ulíc, koľkých obyvateľov sa to týka aspoň približne alebo môžte povedať príklady, okrem Tisa, ďalšie, ktoré do toho spadajú, aby to tu zaznelo.
No a potom už iba taká poznámka. Samozrejme tabule ste hovorili o tej cene 80 plus eur, tak tie tabule sa budú musieť meniť. To sú náklady samospráv. Ale potom doklady to financuje štát, a to budú, tiež by som chcel... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2022 12:40 - 12:40 hod.

Šefčík Marek
Ďakujem za slovo. No tak v prvom rade ďakujem za ten ústupok predkladateľa, že dáva tam väčší ...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2022 12:40 - 12:40 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky. Kolegyňa Janka Garstková iba umocnila tie moje obavy z toho, čo to môže spôsobiť a Tomáš Lehotský. Nechať na obciach. Ja som to myslel v tom zmysle, tam sú, tam sú dve veci. Prvá, že chcú nejakým spôsobom tú ulicu pomenovať a o toho im vstúpiť, že prepáčte, takto nie a o tom som nehovoril, alebo keď to tak vyznelo, tak sa ospravedlňujem a druhá vec je, že chcú, respektíve nechcú tí občania alebo zastupitelia ulicu premenovať. Čiže majú, to historicky je tak dané, majú to tak roky rokúce a teraz idú si to premenovať alebo nechcú si to premenovať kvôli tým občanom hej a kvôli tým problémom, ktoré to spôsobí. Takže ja som hovoril o tej druhej možnosti, že toto by som skutočne nechal na nich. Do tej prvej možnosti vstúpme, aby to nemohli spraviť teraz. No áno, len hovorím, že skomplikuje to tým ľuďom v istom zmysle život. Ja si nemyslím, že toto je taká a ja som bojovník proti týmto režimom a som za vysporiadanie sa s týmito režimami, ale toto už je podľa mňa za čiarou a hraničí až s takou, to slovo je také nepríjemné, ale buzeráciou tých ľudí, že, že proste teraz tisícky ľudí doveďme na úrady, lebo musíte si zmeniť doklady a hlavne toto sa tých ľudí dotýka, oni akože sú zvyknutí na to, že bývajú na nejakej ulici Clementisa alebo Slobodu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2022 12:25 - 12:25 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja na teba asi, Marek, naviažem, lebo tiež dostávam podobné otázky či budú musieť byť premenované napríklad ulice aj po rôznych spisovateľoch, umelcoch, ktorí boli známi alebo fungovali v tomto komunistickom režime. Tiež mi nie je jasné po kom sa ulica teda bude môcť volať, po kom sa nebude môcť volať, kde sú tie hranice, odkiaľ pokiaľ. A fakt dostávam mnohé negatívne reakcie a obavy ľudí z toho, že ktorí bývajú na uliciach pomenovaných najmä po rôznych spisovateľov, či vlastne aj oni budú do tohto spadať a či sa bude musieť byť, či bude musieť byť ich ulica taktiež premenovaná. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.12.2022 12:25 - 12:25 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, ale ja som sa prihlásil do rozpravy, lebo som chcel položiť predkladateľovi pár otázok a on teraz...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár Juraj, podpredseda NR SR
Tak môžeme počkať, lebo musel si asi vybehnúť na nejaké technické záležitosti. Takže už je tu. Je pripravený vám určite odpovedať. Nech sa páči.

Šefčík, Marek, poslanec NR SR
Dobre, ale je tu, je tu. Dobre, okej. Dobre, ja nejdem, nejdem teraz, v pohode. Ja nejdem teraz dlho hovoriť o tom zákone. Mám však, ani o tom, že či ho napokon v druhom čítaní podporím alebo nie. U nás v OĽANO tak isto bola diskusia o tom, že či je to vhodné, či je to dobré a ja som práve ten človek, ktorý je za to, aby sme sa vysporiadali s tou našou poviem temnou minulosťou totalít, ktoré tu boli. No ale neviem si dosť dobre predstaviť, aby sme to, alebo nerád by som, aby sme to zahnali do nejakého extrému. Takže poviem svoj pohľad. Za mňa sú tam, je tam niekoľko problémov. Napríklad páčilo by sa mi, ak by sme to nechali na obci a jej zastupiteľoch, ak si to obec a jej zástupcovia, ktorí sú volení tými ľuďmi odhlasujú, že už nechcú takúto ulicu alebo chcú inú alebo prípadne niektoré ulice nemajú pomenované a chcú ich nejakým spôsobom pomenovať, tak je to na nich. Môžme sa baviť o tom, že ju nemôžu teraz pomenovať po nejakom predstaviteľovi totalitného režimu. V poriadku. S tým som za. Ale s tou retroaktivitou sa mi to veľmi nezdá, lebo je tam taká námietka, že ste povedali, pán predkladateľ, že nezaplatia to tí ľudia. Ale v každom prípade tie výmeny občianskych preukazov, ďalších dokladov im spôsobia obrovské komplikácie a ťažkosti. Budú musieť behať po úradoch. Neviem či to je účelom, aby, aby sme takto tých ľudí a nechcem teraz povedať, že šikanovali, ale áno, v istom zmysle je to také nariadenie zhora, že vy teraz si budete musieť všetci povymieňať občianske preukazy na základe toho, že niekto rozhodol, že vaša ulica sa tak a tak nemôže volať. No a s tým súvisí priamo, že, že ja neviem, v Trnave je ulica Clementisa myslím, no, no vidíte. No a teraz kde je tá, tá ostrá čiara alebo kto určí tú ostrú čiaru kedy povieme, že tento predstaviteľ daného režimu alebo aj Dubček je napríklad, Alexander Dubček, kto určí tú hranicu, že po kom sa tá ulica volať môže alebo kde to pomenovanie môže ostať a kde už by to proste bolo za tou hranicou. Čiže ja som v stručnosti povedal o svojich výhradách a nie som úplne spokojný, vy hovoríte, že vaša mama býva na takej ulici, že si vaša mama bude musieť povedzme meniť ten občiansky a s ňou ďalšie tisícky ľudí len kvôli tomu, že býva na ulici Clementisa a tá sa bude musieť premenovať. Ja si myslím, že tá retroaktivita toho zákona, že to už by sme mohli nechať tak. Takže ďakujem za možnosť vystúpiť a rád budem počuť odpovede na svoje otázky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

8.12.2022 12:25 - 12:25 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Valáška na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov, tlač 1242, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1805 z 8. novembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru a Výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj svojim uznesením č. 181 z 24. novembra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcim návrhmi.
Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov. Z celkového počtu 12 poslancov bolo prítomných 8 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 4 poslanci, 1 poslanec hlasoval proti návrhu, 2 poslanci sa hlasovania zdržali a 1 nehlasoval.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynul 5 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať spoločne o bodoch 1 až 5 zo spoločnej správy, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor odporúčal o návrhoch výborov Národnej rade Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto. Hlasovať spoločne o bodoch 1 až 5 zo spoločnej správy, s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 198 zo dňa 29. novembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem. Skončila som.
Skryt prepis
 

8.12.2022 12:10 - 12:10 hod.

Kyselica Lukáš
Termín hlasovania bude najbližšom bloku hlasovaní, takže zrejme budúci utorok.
Skryt prepis
 

8.12.2022 12:10 - 12:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, minister či podpredseda, dovoľte aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol ako ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výboru prerokoval vládny návrh zákona v druhom čítaní do 30. januára 2023. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovania vládneho návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

8.12.2022 12:10 - 12:10 hod.

Hus Igor
Takže hlasovanie dáme v utorok 13. 2. o 17-tej.
Skryt prepis
 

8.12.2022 12:10 - 12:10 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým za faktické. Ja už teraz budem stručnejší. Len to uzavriem, že verím tomu, že naprieč celého pléna tento návrh zákona kolegovia a kolegyne poslanci nepodporia. Nielen ja mám s tým problém, ale za krátku dobu čo som sa rozprával s niektorými kolegami aj z nášho hnutia, tak viacerí majú problém s týmto návrhom zákona. Takže nie je to len nejaká sólo jazda jednotlivca, ako mňa, ale a som rád že viacerí kolegovia sa vyjadrili kriticky, lebo naozaj nie je to raz doba už v tomto čase, kde nenávisť graduje každým dňom, aby, aby sme my práve ešte v tomto čase nejakým obmedzovaním slobody slova aby, aby sme takýmto nevhodným spôsobom obmedzovali. Tak ako som spomenul aj prvej mojej faktické, už stvoriteľ tohto sveta nám dal do vienka slobodnú vôľu a rozum a nikto nemá právo obmedzovať túto slobodu. To je jednu či je veriaci alebo neveriaci. A naozaj máme dostatok skúseností, ja si aj spomeniem pár príkladov z čias socializmu. Stretával som sa s kňazmi, mnohí veriaci ich poznajú s Mons. Trstenským, ktorý bol väznený za socializmu. Tak isto aj s prof. Štefanom Šmaríkom a s ďalšími kňazmi, ale títo mi najviac zarezonovali. Rozprávali mi príbehy ako boli za názor a priznanie sa k viere v Boha boli mučení, prenasledovaní. Niektorí, niektorí prišli aj o život, ako spomeniem aj napríklad sestru Zdenku, rehoľnú sestru, ktorá hnusným odporným trýznením komunistických, pardon za výraz, hajzlov na následky tohto mučenia zamrela.
Skryt prepis