Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.3.2022 o 13:55 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.3.2022 13:55 - 13:56 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Možno sme nerozumeli. Ja som nikdy nehovoril, že sa týmto návrhom samým o sebe a ako takým a jediným krokom zlepšujem zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím. Ja som povedal, že zvyšujem ich konkurencieschopnosť alebo môžem predpokladať, že zvýšim ich konkurencieschopnosť voči zdravému zamestnancovi ak nebude príliš ťažké rozviazať s ním pracovný pomer. Môžme nesúhlasiť, môžme mať na to odlišné postoje, ale keď vy jednoducho neviete s tým zamestnancom rozviazať pracovný pomer, vy ho do toho pracovného pomeru radšej ani len nezoberiete. Samozrejme, že toto opatrenie samo o sebe nestačí a budú musieť byť realizované ďalšie opatrenia. Ja som avizoval ambíciu realizovať ďalšie opatrenie. Nikdy som sa netváril, že tento jeden jediný krok je všeobjímajúci, dokonalý liek na všetko, ktorý vyrieši všetky problémy v oblasti zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. Je to prvý krok, možno zvolený nešťastne, ale som presvedčený, že k žiadnej dramatickej ujme aj vzhľadom na počet týchto konaní vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím jednoducho nedôjde.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.3.2022 13:49 - 13:51 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Možno sme sa nerozumeli. Ja som nikdy nehovoril, že sa týmto návrhom samým o sebe a ako takým a jediným krokom zlepšujem zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím. Ja som povedal, že zvyšujem ich konkurencieschopnosť alebo môžem predpokladať, že zvýšim ich konkurencieschopnosť voči zdravému zamestnancovi, ak nebude príliš ťažké rozviazať s ním pracovný pomer. Môžme nesúhlasiť, môžme mať na to odlišné postoje, ale keď vy jednoducho neviete s tým zamestnancom rozviazať pracovný pomer, vy ho do toho pracovného pomeru radšej ani len nezoberiete. Samozrejme, že toto opatrenie je, samo o sebe nestačí a budú musieť byť realizované ďalšie opatrenia. Ja som avizoval ambíciu realizovať ďalšie opatrenie. Nikdy som sa netváril, že tento jeden jediný krok je všeobímajúci, dokonalý liek na všetko, ktorý vyrieši všetky problémy v oblasti zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. Je to prvý krok, možno zvolený nešťastne, ale som presvedčený, že k žiadnej dramatickej ujme aj vzhľadom na počet týchto konaní vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím, jednoducho nedôjde.
Skryt prepis
 

15.3.2022 13:49 - 13:55 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Možno sme sa nerozumeli, ja som nikdy nehovoril, že sa týmto návrhom samým o sebe a ako takým a jediným krokom zlepšujem zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím. Ja som povedal, že zvyšujem ich konkurencieschopnosť, alebo môžem predpokladať, že zvýšim ich konkurencieschopnosť voči zdravému zamestnancovi, ak nebude príliš ťažké rozviazať s ním pracovný pomer. Môžme nesúhlasiť, môžme mať na to odlišné postoje, ale keď vy jednoducho neviete s tým zamestnancom rozviazať pracovný pomer, vy ho do toho pracovného pomeru radšej ani len nezoberiete. Samozrejme, že toto opatrenie je, samo o sebe nestačí a budú musieť byť realizované ďalšie opatrenia. Ja som avizoval ambíciu realizovať ďalšie opatrenie. Nikdy som sa netváril, že tento jeden jediný krok je všeobímajúci, dokonalý liek na všetko, ktorý vyrieši všetky problémy v oblasti zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. Je to prvý krok, možno zvolený nešťastne, ale som presvedčený, že k žiadnej dramatickej ujme aj vzhľadom na počet týchto konaní vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím, jednoducho nedôjde.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.3.2022 13:41 - 13:43 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja si dovolím reagovať možno pár vetami. V prvom rade chcem jednoznačne povedať, že s komisárkou som rokoval, nikdy som vám osobne netvrdil, nikdy som vám osobne netvrdil, že súhlasí a všetkými desiatimi tento návrh berie. Druhá vec. Národná rada občanov so zdravotným postihnutím, ktorí to prerokovala v rámci organizácií, ktoré zastupuje a ktoré zastrešuje, má súhlasné stanovisko k tomuto návrhu zákona. Situácia v oblasti zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím je zlá. Áno je veľmi zlá, ale je zlá najmä pre príliš nevhodné a nevýhodné podmienky na ich zamestnávanie v spojení s príliš zložitým procesom rozväzovania pracovného pomeru. Prílišná ochrana je ochranou, ktorá je kontraproduktívna a je na ťarchu. Stáva sa nie ochranou pred výpoveďou, ale ochranou pred pracovným pomerom. Toto bol hlavný mesič mojej úpravy, ktorý znel, myslím, dostatočne hlasne aj prostredníctvom dôvodovej správy, aj prostredníctvom môjho vystúpenia v rozprave.
A ešte možno pár slov ku tomu, čo píše pani prezidentka. No nedá sa zároveň v jednom odstavci tvrdiť, že berieme účastníkovi konania možnosť odvolania a na druhú stranu v inom odstavci povedať, že rozhodnutie, ktoré neobsahuje poučenie o odvolaní a ktorým teda fiktívne rozhodnutie jednoznačne je, má trojmesačnú lehotu na podanie odvolania. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.3.2022 13:28 - 13:31 hod.

Hatráková Katarína
 

15.3.2022 13:19 - 13:34 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ide to? (Rečníčka manipuluje s mikrofónom. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Kolegovia, prosím, utíšte sa v sále. Ak tu nechcete byť prítomní na rokovaní, buďte takí láskaví, opustite plénum Národnej rady, aby sme nevyrušovali pani poslankyňu.

Hatráková, Katarína, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 10. februára 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 938.
Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle článku 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila tento zákon na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, pričom vo svojom rozhodnutí z 25. februára 2022 uviedla dôvody na vrátenie zákona a v časti III navrhla, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 973 z 25. februára 2022 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálnej veci, ktorý aj určil ako gestorský výbor. Oba určené výbory prerokovali predmetný vrátený zákon a ani jeden z výborov neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa článku 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Gestorský výbor prerokoval na 68. schôdzi dňa 15. marca 2022 návrh stanoviska, stanovisko gestorského výboru schváliť zákon ako celok nebolo schválené, keďže návrh nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 179 z 15. marca 2022. Výbor určil poslankyňu Katarínu Hatrákovú za spoločnú spravodajkyňu výboru a súčasne ju poveril podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ma určil za spoločnú spravodajkyňu, aby som informovala Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

15.3.2022 13:06 - 13:11 hod.

Halák Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Drahé kolegyne, kolegovia, včera sme sa dozvedeli smutnú správu, že nás navždy opustil náš dlhoročný kolega, herec a politik pán Ľubo Roman. Ľubo Roman sa narodil 12. apríla 1944 v Malackách. V 13 rokoch prišiel o oboch rodičov, vyrastal so starším bratom a s mladšou sestrou. Už od najmladších rokov sa venoval herectvu. Bol členom Detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Ako 14-ročný dostal prvú príležitosť na striebornom plátne. Režiséri Frigyes Bán a Vladislav Pavlovič ho obsadili do epizódnej roly v obľúbenom slovensko-maďarskom filme Dáždnik svätého Petra.
Krátko potom mu Štefan Uher ponúkol úlohu vo filme My z deviatej a v dnes už legendárnej snímke Slnko v sieti. Ľubo Roman vyštudoval herectvo na Vysokej škole múzických umení. Od roku 1966 do roku 2001 bol členom činoherného súboru Novej scény, kam ho zavolal starší kolega a vtedajší šéf divadla Ján Klimo. Na jeho javisko stvárnil desiatky komediálnych ale i dramatických postáv. Účinkoval v inscenáciách
ako Kaviár alebo šošovica, Ideálny manžel, Bratia Karamazovci. Z množstva filmov možno spomenúť komédiu Stratená dolina, taktiež snímku Hody.
V rokoch 1991 až rok 96 bol Ľubo Roman riaditeľom Divadla Nová scéna. Tento vek sa označuje aj za zlatý vek Divadla Nová scéna, kde v spolupráci s režisérom Jožkom Bednárikom priniesli na toto divadlo muzikály, ako Jozef a jeho zázračný farebný plášť, Evanjelium o Márii, .. (nezroz. vyslov.), Pokrvní bratia.
Ľubo Roman bol taktiež aj riaditeľom súkromného divadla West.
V dočasnej vláde Jozefa Moravčíka pôsobil ako minister kultúry. V predčasných voľbách ho zvolili za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za Kresťanskodemokratické hnutie. V roku 1995 klub KDH opustil a pôsobil ako nezávislý poslanec až do konca volebného obdobia v roku 1998. Práve v tomto čase prekonal ťažký infarkt.
V roku 2001 sa stal prvým predsedom Bratislavského samosprávneho kraja. V roku 2004 kandidoval v prezidentských voľbách, ale vzdal sa kandidatúry v prospech Eduarda Kukana. V roku 2005 sa Ľubo Roman sumou 100.000 korún pripojil k médiám, ktoré vypísali odmenu na odhalenie vraha 21-ročného študenta Daniela Tupého.
V penzióne Ľuba Romana strávil posledné roky svojho života herec a Romanov dlhoročný priateľ Pavol Mikulík, ktorý bol po porážke pripútaný na invalidný vozík.
Napriek podnikateľským aktivitám, na ktorých sa podieľajú aj jeho synovia, ostal Ľubo Roman aj neskôr verný hereckej profesii. Hral v snímke Pokoj v duši a účinkoval v seriáloch Kriminálka Staré Mesto a Búrlivé víno.
Výnimočný herecký vklad vniesol do rozhlasovej tvorby a v hrách svetových klasikov i súčasných dramatikov mu režiséri zverovali veľké postavy. Svoj príjemný hlas Ľubo Roman prepožičal aj zahraničným hereckým osobnostiach prostredníctvom dabingu.
Česť jeho pamiatke.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2022 22:41 - 22:43 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Pán Kotleba, na vašom vystúpení bolo úžasné, že vy ste chceli s ústavou v ruke dokázať, že robíme niečo protiprávne, a prečítali ste odtiaľ odseky, ktoré dokázali akurát tak presný opak. Sám ste citovali, že slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. Ja neviem, či môže byť v ústave ešte jasnejšie napísané, že toto je moment, kedy štát má plné právo pristúpiť k obmedzeniu šírenia nebezpečných dezinformácií. Úprimne, ja dokonca neviem, prečo k takémuto kroku pristupuje vláda až teraz v prípade vojenského konfliktu na Ukrajine, a nepristúpila už k tomu pred rokom a pol, keď sa začali šíriť dezinformácie v oblasti pandémie a v oblasti protiepidemických opatrení. Ale to už nechajme tak.
Vojna na Ukrajine je vedená nielen konvenčnými zbraňami, ale aj kybernetickými útokmi a vlnou dezinformácií. A úprimne, skutočný dôvod, prečo sa predložený návrh nepáči vám a niektorým ďalším vašim kolegom, ako je pán Taraba alebo pani Vaľová, nie je to, že by mal niekoho obmedzovať na facebooku alebo sociálnych sieťach, lebo viete, že toho sa to netýka, týka sa to iba webov a webových stránok, ktoré pôsobia na Slovensku. Ale možno je to práve ten dôvod, že viacerí z vás ste si vytvorili vlastné dezinformačné weby, cez ktoré už mesiace alebo roky šírite bludy a snažíte sa v ťažkých chvíľach, ktoré na Slovensku sú počas pandémie alebo v prípade prijímania obrannej zmluvy alebo v prípade vojenského, vojenského konfliktu, ovplyvňovať verejnosť, ale nebezpečným spôsobom. Toto je ten pravý dôvod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2022 22:11 - 22:12 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán kolega Dostál, na rozdiel od opozičných kolegov skúsim byť konštruktívny, lebo takýchto informatikov tu ako málokedy počujeme. (Povedané s pobavením.)
Ďakujem za tento pozmeňovací návrh, veľmi ho podporujem a schvaľujem, lebo myslím si, že takéto obmedzenia by mali byť naozaj iba v čase veľmi vážnych situácií, ako je práve táto vojna na Ukrajine, a malo by to byť veľmi jasne časovo obmedzené. Myslím si, že ak som tomu ja dobre rozumel, tak nejaké, nejaká trvalejšia úprava by mohla byť, ak by niekto chcel, ale ja osobne sa budem stavať proti nej, tak ako som sa staval aj doteraz. Myslím si, že naozaj máme v zákone možnosti, ako takéto kybernetické riziká riešiť aj doteraz, a takáto rozširujúca úprava je vhodná naozaj len v čase mimoriadnych udalostí, ako je teraz.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.2.2022 20:57 - 20:59 hod.

Grendel Gábor
Pán poslanec Beluský.
Skryt prepis