Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

16.3.2022 o 19:13 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 16.3.2022 19:13 - 19:15 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Je iba nejaké štyri poznámky. Len aby som upresnila, táto malá novela rokovacieho poriadku zahŕňa také dva body. Prvý z nich je, aby sa aplikovali, aplikoval § 32 rokovacieho poriadku aj na zasadanie výborov. Čiže to nie je niečo čo by bolo niečo nové v tomto pléne. Je to len analógia aby to platilo aj na výboroch. Čo si myslím, že je úplne normálne, nie je to nič divné. A druhá časť sa týka určenia pokút podľa § 139 ods. 1 a 4 ide o 1 000 eur a 500 eur. V súčasnosti môže mandátový a imunitný výbor uložiť pokutu do výšky 1000 eur a do výšky 500 eur. A my tu stanovujeme v týchto dvoch odsekoch na pevné sumy. A verím, že v budúcnosti sa príjme aj Etický kódex poslanca, aspoň nejaký základný a ja nemám problém so slovnou kreativitou poslancov, ale aj na mandátovom a imunitnom výbore sa častejšie stretávame a teda zasadáme oveľa viac ako, akokoľvek inokedy v minulých volebných obdobiach a vidím, že sa to nejakým spôsobom ako keby to stúpa. Čiže tá, žiaľ, nazvem to tak, že faktické tvrdenie niektorých kolegov by mali byť, by sa mali nad nimi zamyslieť, pretože mnohokrát označujú iných kolegov veľmi hanlivými alebo vedami, ktoré nie sú fakticky pravdivé a nedokážu sa za to ani ospravedlniť. Aj na tejto schôdzi budeme rokovať o pokute pre pána poslanca, nášho kolegu na konci schôdze. Tak isto parlament môže rozhodnúť či túto pokutu potvrdí, ktorú navrhoval mandátový a imunitný výbor alebo nie. A už iba na záver, teraz nemyslím na prejavy kohokoľvek kto tu dneska vystúpil k tejto téme, ale ja určite nie som za žiadne zrušenie výrokovej imunity. Som za pomerne širokú slobodu slova a s tým súvisí, že aj hlúpy prejav má byť chránený. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 19:07 - 19:08 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja vo viacerých veciach môžem súhlasiť s tým, čo ste, pán poslanec, povedali, ale myslím si, že situácia dospela do takého bodu, že je potrebné urobiť aj takéto praktické kroky a zmeniť rokovací poriadok. Ja súhlasím s tým, že slovo má veľkú moc a my sme zodpovední za každé slovo, ktoré povieme a budeme sa za to zodpovedať, to vy viete veľmi dobre. Je to aj v Biblii napísané, a teda s týmto súhlasím a každý má začať od seba a súhlasím aj s tým, že, žiaľ, situácia je taká, že sa používa osobný útok vedome ako pracovná metóda a práve viacerí poslanci z tej kandidátky kde ste vy boli zvolení, to používajú ako pracovnú metódu, ale tým, že ponížite svojho oponenta, vaše vecné argumenty sa nestanú silnejšími, ale slabšími, lebo ho nahneváte a šanca, že bude počúvať, rapídne klesá. A preto si myslím, že to úplne pragmatické riešenie je, keby sme sa zdržali osobných útokov a držali sa vecnej stránky toho o čom sa rokuje a nepoužívali osobné útoky ako pracovnú metódu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 19:05 - 19:07 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tak môj predrečník vám vo faktickej, pán Kuffa, povedal, že odkiaľ to pochádza to zhrubnutie toho správania sa v parlamente, tak tomu sa už nemusím venovať. Ja skôr, sme po 19.00, budeme o chvíľočku končiť, tak ja si dovolím tak troška odľahčene na vás zareagovať. Vy hovoríte, neberte to osobne, ja len v dobrom, tak aj ja vám chcem len tak v dobrom. Hovoríte o tom, že by sa malo pristupovať k tomu poslaneckému mandátu s úctou, správaním, vyjadrovaním emócie by sa mali držať na uzde, hoc niekedy uletia. Ja s tým súhlasím, lenže ako chcem povedať, že my reprezentujeme krajinu, reprezentujeme Slovensko a v svojich platoch máme aj paušálne náhrady, ktoré máme na výdavky spojené s vykonávaním toho mandátu a aby sme to reprezentovali nejak dôstojne, tak súvisí to aj s oblečením. A ja vám poviem, vy prídete sem oblečený tak jak ja chodím na turistiku, sa nehnevajte, to by ste nemuseli takto vystupovať tu v pléne Národnej rady pred národom. Mne sa nepáčilo, keď stredoškoláci chodili v kraťasoch do školy, troška úcta k tej inštitúcii, do ktorej prichádzam a vy už by ste mali byť natoľko rozumný, že aj aspoň to sako by sa hodilo, sako a košeľa na poslanca.
Zažil som jedného docenta, bola to prednáška z teórie elektromagnetického poľa, ktorý môjho kolegu, kamaráta vyhodil z prednášky, on mu tam prišiel doslova v plavkách na prednášku a on tam bol v obleku, vyhodil ho preč. Mali by ste byť aj dôstojne oblečený aj vy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.3.2022 18:48 - 18:49 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Zároveň odporúčam návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore z zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.3.2022 18:48 - 18:48 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, spolu s kolegami robíme takú malú novelu rokovacieho poriadku, ktorej cieľom je stiahnuť pravidlá pre zabezpečenie poriadku v rokovacej sále pléna parlamentu aj na rokovanie výborov a druhá časť sa týka jednoznačnosti výkladu rokovacieho poriadku v časti ukladania pokút mandátovým a imunitným výborom, ktoré sú sankciou za urážlivé, nedôstojné a neetické správanie poslancov v pléne Národnej rady. Je to pomerne veľmi malá novela, takže iba toľko krátko k tomu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

16.3.2022 18:46 - 18:48 hod.

Šofranko Mária
Hlasovanie bude zajtra o 11. hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.3.2022 18:44 - 18:46 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 929. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií SR. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 964 z 25. februára 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady SR pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

16.3.2022 18:40 - 18:44 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ja by som chcel uviesť len termín hlasovania, zajtra o jedenástej hodine. Ďakujem pekne za slovo. Ide o relatívne jednoduchý zákon, možno nebude úplne každému jasné prečo, čo tam vlastne meníme, tak skúsim to povedať, že ako to je teraz a aký je ten vývoj.
V súčasnosti, ak žena spontánne potratí vo vyššom štádiu tehotenstva, ak má plod viacej ako kilo, tak sa to berie na účel výplaty príspevku pri narodení dieťaťa ako pôrod. Takže sa vám môže stať, že ak máte za sebou niekoľko takýchto potratov spontánnych, čo sa žiaľ bohu niektorým ženám stáva, tak sa vám môže pokojne stať, že máte len druhé živo narodené dieťa, ale ten vyšší príspevok pri narodení už nedostanete, lebo pred tým ste mohli mať napríklad dva spontánne potraty a tým pádom je to už jej štvrtý pôrod. Ten zvýšený príspevok sa podľa súčasnej právnej úpravy poskytuje teda iba na prvé tri pôrody a za tie ďalšie alebo za mŕtvo narodené deti dostala žena 151,37 eura, ak si o to požiadala. Tak to bude do 31. marca 2022 a potom začne platiť už schválená novela zákona, ktorá už nerozlišuje medzi živo a mŕtvo narodenými deťmi. Znamená to, že či sa dieťa narodí živé alebo mŕtve, matka bude mať nárok na 829,86 eur na prvé tri deti a na štvrté a ďalšie tých 151,37 eur. Už nebude potrebné, aby sa dieťa dožilo 28 dní a bude sa to vyplácať ihneď po narodení. Ak si spomínate, na minulej schôdzi sme tu dlho riešili pozmeňujúci návrh, že ako to vlastne k tomu, tomu úradu práce a sociálnych vecí a rodiny dostane. Nakoniec bolo prijaté riešenie, že pediater keď ho prvýkrát navštívi, tak vlastne on oznámi úradu práce, že dieťa, máme nové, živé dieťa a oni vyplatia. Oni vyplatia ten príspevok.
Toto však tiež nepovažujeme za ideálne, nakoľko sú známe prípady matiek a teda žiaľbohu, aj ja poznám vo svojom okolí také, ktoré teda niekoľkokrát takto potratili a z etických aj osobných dôvodov aj keď o tom vedeli, tak si nepožiadali o ten príspevok pri narodení, lebo jednoducho nepovažovali to za správne, že pochovávajú svoje dieťa a majú dostať nejaký príspevok.
A po podaní tohto návrhu sme prišli ešte na jeden argument, alebo mi teda bol povedaný ešte jeden argument pre podporu tohto návrhu. Ten mi nenapadol, lebo akosi nechcem si pripúšťať, že také niečo vôbec existuje, že ak by teda žena, podľa tej novej právnej úpravy dostala žena vyšší príspevok bez ohľadu na to, či sa dieťa narodí živé alebo mŕtve, tak určitá skupina osôb by mohla byť motivovaná k poškodzovaniu plodu, lebo by dostali ten vyšší príspevok bez nákladov spojených s výchovou dieťaťa.
Z uvedených dôvodov navrhujeme, aby sa príspevok pre mŕtvo narodené deti vrátil na 151,37 eura a vyšší príspevok by sa vzťahoval iba na prvé tri živo narodené deti. Ešte avizujem, že do druhého čítania bude treba doriešiť problém jeden a to že ako úrad práce a sociálnych vecí a rodiny dozvie o tom mŕtvo narodenom dieťati. K tomuto máme mať ešte nejaké stretnutia na ministerstve, takže pevne dúfam, že to doriešime a prejde tento návrh nielen prvým, ale neskôr aj druhým čítaním. Ďakujem.
Skryt prepis
 

16.3.2022 18:40 - 18:44 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ja by som chcel uviesť len termín hlasovania, zajtra o jedenástej hodine. Ďakujem pekne za slovo. Ide o relatívne jednoduchý zákon, možno nebude úplne každému jasné prečo, čo tam vlastne meníme, tak skúsim to povedať, že ako to je teraz a aký je ten vývoj.
V súčasnosti, ak žena spontánne potratí vo vyššom štádiu tehotenstva, ak má plod viacej ako kilo, tak sa to berie na účel výplaty príspevku pri narodení dieťaťa ako pôrod. Takže sa vám môže stať, že ak máte za sebou niekoľko takýchto potratov spontánnych, čo sa žiaľ bohu niektorým ženám stáva, tak sa vám môže pokojne stať, že máte len druhé živo narodené dieťa, ale ten vyšší príspevok pri narodení už nedostanete, lebo pred tým ste mohli mať napríklad dva spontánne potraty a tým pádom je to už jej štvrtý pôrod. Ten zvýšený príspevok sa podľa súčasnej právnej úpravy poskytuje teda iba na prvé tri pôrody a za tie ďalšie alebo za mŕtvo narodené deti dostala žena 151,37 eura, ak si o to požiadala. Tak to bude do 31. marca 2022 a potom začne platiť už schválená novela zákona, ktorá už nerozlišuje medzi živo a mŕtvo narodenými deťmi. Znamená to, že či sa dieťa narodí živé alebo mŕtve, matka bude mať nárok na 829,86 eur na prvé tri deti a na štvrté a ďalšie tých 151,37 eur. Už nebude potrebné, aby sa dieťa dožilo 28 dní a bude sa to vyplácať ihneď po narodení. Ak si spomínate, na minulej schôdzi sme tu dlho riešili pozmeňujúci návrh, že ako to vlastne k tomu, tomu úradu práce a sociálnych vecí a rodiny dostane. Nakoniec bolo prijaté riešenie, že pediater keď ho prvýkrát navštívi, tak vlastne on oznámi úradu práce, že dieťa, máme nové, živé dieťa a oni vyplatia. Oni vyplatia ten príspevok.
Toto však tiež nepovažujeme za ideálne, nakoľko sú známe prípady matiek a teda žiaľbohu, aj ja poznám vo svojom okolí také, ktoré teda niekoľkokrát takto potratili a z etických aj osobných dôvodov aj keď o tom vedeli, tak si nepožiadali o ten príspevok pri narodení, lebo jednoducho nepovažovali to za správne, že pochovávajú svoje dieťa a majú dostať nejaký príspevok.
A po podaní tohto návrhu sme prišli ešte na jeden argument, alebo mi teda bol povedaný ešte jeden argument pre podporu tohto návrhu. Ten mi nenapadol, lebo akosi nechcem si pripúšťať, že také niečo vôbec existuje, že ak by teda žena, podľa tej novej právnej úpravy dostala žena vyšší príspevok bez ohľadu na to, či sa dieťa narodí živé alebo mŕtve, tak určitá skupina osôb by mohla byť motivovaná k poškodzovaniu plodu, lebo by dostali ten vyšší príspevok bez nákladov spojených s výchovou dieťaťa.
Z uvedených dôvodov navrhujeme, aby sa príspevok pre mŕtvo narodené deti vrátil na 151,37 eura a vyšší príspevok by sa vzťahoval iba na prvé tri živo narodené deti. Ešte avizujem, že do druhého čítania bude treba doriešiť problém jeden a to že ako úrad práce a sociálnych vecí a rodiny dozvie o tom mŕtvo narodenom dieťati. K tomuto máme mať ešte nejaké stretnutia na ministerstve, takže pevne dúfam, že to doriešime a prejde tento návrh nielen prvým, ale neskôr aj druhým čítaním. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.3.2022 18:39 - 18:39 hod.

Kyselica Lukáš
Len v krátkosti. Zabudol som povedať, že vlastne ono to zostáva všetko po starom. Keď chcete zavolať policajtov, tak zavoláte. Keď sa účastníci nevedia na mieste dohodnúť a nevypíšu si ten záznam medzi sebou, tak tak-či tak zavolajú policajtov, či bude 50-eurová škoda, sto, tisíc, päťtisíc, to je jedno. Alebo pokiaľ je tam podozrenie nejaké z alkoholu, tak takisto zavoláte policajtov a to je všetko.
Ďakujem.
Skryt prepis