Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

1.4.2020 o 16:29 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2020 16:40 - 16:42 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Milé kolegyne, kolegovia, skutočne ten návrh, ktorý predkladá pán minister vnútra, je čisto kvôli tomu, aby sa sfunkčnila vlastne samospráva. Tým pádom my musíme sa postaviť ku tomu zodpovedne bez emócií, je tento návrh naozaj čisto zašpecifikovaný iba na mimoriadne obdobie a s mimoriadnymi opatreniami. Ja takisto som zdravotník a som aj starosta obce a viem sama, že nesúhlasím s tým, že aby nebola prizývaná verejnosť. Ale, bohužiaľ, v týchto časoch musíme v podstate sa my všetci tu dohodnúť, čo je dôležitejšie.
Máme návrhy naozaj ku tomu takisto, ako aj vy všetci ostatní, že v podstate oklieštiť tie zastupiteľstvá, aby sa neprejednávali také zásadné otázky ako odpredaj majetku, alebo aby proste naozaj sa neriešili veci nadštandardné a za zatvorenými dverami bez prítomnosti verejnosti, ale naozaj na ten najnutnejší chod obce, aby bol tento inštitút možný využívať, si myslím, že je úplne legitímne. A naozaj by sme mohli potom možno navrhnúť aj také opatrenia, keby náhodou zastupiteľstvo alebo teda starosta obce, alebo primátor toto obdobie núdze a krízy zneužil v nejakom takom, by som povedala, akože čudnom zmysle, tak tam môžeme zase potom vyvodiť nejaké dôsledky. Ale neberme tento návrh, ako keby sme popierali demokraciu. Práveže naopak, pozrime sa na to, ako sfunkčniť bez akýchkoľvek dopadov vlastne tú samosprávu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2020 16:36 - 16:38 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážení kolegovia, keďže som poslancom aj mestského zastupiteľstva, aj u nás v meste Humenné sme mali mať nedávno rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa zrušilo kvôli dôvodom, ktoré sú nám všetkým známe. A to prinieslo aj komplikácie, pretože prenášame rozhodnutia, o ktorých už dávno mohlo byť rozhodnuté. Nikdy by som nepovedal, že budem hlasovať za návrh, ktorý obmedzí verejnosti zúčastňovať sa na rozhodovacích procesoch v obciach či v mestách. No situácia je taká, aká je. Je veľmi vážna a preto súhlasím s tým, že musíme prijať aj také opatrenia, ktoré by sme možno pred pár mesiacmi vôbec neprijali. Preto podporím aj takéto hraničné riešenie, ako je per rollam. Je na nás, či na chvíľku oklieštime demokratické princípy na úkor ochrany zdravia, čo zdravie obyvateľov by mala byť naša priorita, priorita č. 1, alebo v mestách absolútne zabrzdíme život, čo môže v niektorých mestách či obciach mať aj vážnejšie následky. Takže aj to, ako ochránime zdravie občanov, nám zároveň umožní, aby sme v mestách mohli prijímať rozhodnutia, som za.
Treba však naozaj do detailov rozobrať, aké sú možnosti. Pri videokonferencii sa obávam, že technicky to bude komplikovanejšie, nakoľko na mestských zastupiteľstvách by malo byť prítomných viacero ľudí, odborov, kontrolór mesta a podobne. A veľmi často sa stáva, že internet je vyťažený, vypadáva, seká atď. Ja si myslím, že per rollam je technicky lepšie riešenie a verím, že spoločne to zvládneme v týchto ťažkých chvíľach.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

1.4.2020 16:29 - 16:30 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, veľmi sa teším, že som dostala priestor vystúpiť v tejto rozprave. Aj keď už bolo takmer všetko povedané, takže budem len veľmi stručná. Myslím si, že poslanci, ktorí sú zvolení na obciach, nie sú žiadne padavky a ani sa neboja. Ale poviem vám napríklad takú situáciu, ako je v našej obci, to je obec do tisíc obyvateľov, kde skoro 350 ľudí pracovalo v zahraničí a postupne sa tí ľudia vracajú a vlastne v domoch, kde žijú poslanci, musia vlastne dodržiavať karanténu. A nie niekedy 14 dní, ale vždycky sa to posúva. To znamená, že niežeby nechceli prísť a že sa boja, ale vlastne z dôvodu tej 14-dňovej karantény vlastne musia byť doma a tým pádom vlastne vzniká problém hlasovania v poslaneckom zbore.
Ja by som chcela tak vyzdvihnúť pána ministra, že nestojíme tu vlastne prvýkrát a je to taký zákon, ktorý vlastne sme si možno vycucali ako z prsta. Ale sme sa stretli už aj na ministerstve vnútra minulý týždeň, kde sme niektoré veci spolu prediskutovali. Nehovorím, že netreba tam opraviť, dokonca mám niektoré malé, drobné pozmeňovacie návrhy, napríklad týkajúce sa malých obcí, hej? Malá obec a takýchto malých obcí do 500 obyvateľov je aktuálne na Slovensku 1 133. A tie možno budú mať problém aj s videokonferenciou alebo proste takýmito technickými záležitosťami. Ale sú veci, o ktorých treba rokovať, ktoré vlastne musia obce splniť. Čiže napríklad všeobecne záväzné nariadenie o pohrebných službách, ktoré už malo byť schválené. To znamená, že určite treba taxatívne vymedziť, o čom sa nedá, ale sú veci aj z hľadiska povedzme rozpočtov, obce dostanú menej podielových daní, budú mať menšie rozpočty, musia vlastne zasadať, aby tie priority, ktoré si dali do rozpočtov, aby tie vedeli vlastne nahradiť vzhľadom na tú situáciu, ktorá vlastne vznikla.
Ja verím, že je to aj dôvera vlastne občanov. Teraz aby sme upodozrievali, že vlastne môže nastať situácia, že niečo sa udeje, tak to by sme stále prejudikovali, čo bude, keď bude. Ale v skutočnosti vlastne každý poslanec vo voľbách dostal dôveru svojich občanov a tí občania kontrolujú vlastne to rozhodnutie poslanca, aj keď bude hlasovať vlastne elektronicky.
Takže ja verím, že sa nemusíte obávať, že by sa niečo udialo a verím, že aj takéto hlasovanie pomôže obciam v tomto období, keď nastalo takéto pandemické obdobie, ktoré sme si nevymysleli. A verím, že vlastne aj takéto hlasovanie pomôže obciam v tejto situácii vlastne naplniť všetky tie záležitosti, ktoré vlastne musia z hľadiska svojej samosprávy pre občanov Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.4.2020 16:01 - 16:05 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, dovoľte mi, aby som sa vyjadril k niektorým návrhom, ktoré sa týkajú zákona o obecnom zriadení.
Zákon o obecnom zriadení bol prijímaný v porevolučných časoch v roku 1990 a ako je vám to iste známe, bol postavený na tom, alebo tá filozofia toho zákona bola postavená na tom, že každý má chrbtovú kosť. Čas od prijatia až do dnešných dní nám dal za pravdu, že to tak nebolo. Tento zákon bol veľmi často zneužívaný, dokonca aj znásilňovaný a spôsobovala to najmä jeho nejednoznačnosť.
Tento zákon bol alebo sa skúšal byť konvalidovaný mnohými, mnohými novelami, bolo ich dokopy 52, ak som to dobre počítal, a nie všetky boli šťastné. Za všetky spomeniem tú poslednú novelizáciu z minulého roka, kde sa do zákona o obecnom zriadení dostala aj časť o nefunkčných obciach. Rozumiem legitimite tohto návrhu, rozumiem tomu, aký problém chcela táto novela vyriešiť, ale sa jej to nepodarilo. My máme osemstoročné obce, ktoré chceme, alebo ktoré sme v zákone dali zrušiť len preto, že si dvakrát nevedia zvoliť svoje zastupiteľstvo a starostu obce. Tento, táto novela priniesla mnoho aplikačných problémov. Nerieši absolútne to, čo sa stane s katastrálnym územím tejto obce, čo sa stane s občianskymi preukazmi ľudí v tej obci. A najmä nerieši to, že čo sa stane potom, ak niekto v tej obci bude chcieť byť starostom alebo poslancom obecného zastupiteľstva.
Ale vrátim sa späť k tomu, o čom jednáme dnes. Tento návrh nebyť koronavírusu, by som určite nikdy nepodporil. Osobne si myslím, že tento zákon, táto novela zákona porušuje minimálne dva ústavné princípy, a to ústavný princíp rovnosti a ústavný princíp verejnej kontroly.
Dámy a páni, my máme vyše 2 700 obcí, drvivá väčšina z nich je do tisíc obyvateľov, ktoré majú päť, sedem, maximálne deväť poslancov. Nevidím dôvod na to, aby sa títo poslanci nemohli stýkať. Nie všetky obce si môžu dovoliť robiť videokonferencie, nie všetky obce si môžu dovoliť, alebo tento zákon vykonať rovnakým spôsobom. Ďalším problémom je verejná kontrola. Týmto ľuďom my neumožníme, aby sa zúčastňovali zastupiteľstva, neumožníme byť prítomným na rokovaní, dávať svoje návrhy, resp. svoje, nejaké svoje postrehy. Ešte raz, rozumiem tomu, že je to len v súlade s problémami koronavírusu. Ale mám problém s vetou, že obce môžu rokovať len o veciach, ktoré sú neodkladné. Kto to určí, kto to povie, asi sa budem opakovať, ale predpokladám, že všetky takéto uznesenia budú neskôr, alebo môžu byť napádané prokurátorským dozorom.
Chcem povedať ešte jedu vec, ja za tento zákon hlasovať budem, pokúsime sa na výboroch niektoré veci odstrániť z neho, respektíve ho nejak doladiť, budem zaňho hlasovať v gumených rukaviciach, lebo koronavírus.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.4.2020 15:28 - 15:30 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dnes tu už zaznelo toho mnoho o tom, že prečo treba schvaľovať tieto zákony, prečo ich treba schvaľovať v zrýchlenom legislatívnom konaní, že sa už nebudem opakovať. Na tomto základe predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 33 z 1. apríla 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, tlač 39, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 3. schôdzi dňa 1. apríla 2020 a prijal uznesenie č. 6, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, tlač 40, v skrátenom legislatívnom konaní na 4. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2020 15:08 - 15:09 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Mňa iba prekvapuje, že ako sociálni demokrati, teda tak sa nazývate, vyzývate na pomoc najväčším. Ako nie je sa čo čudovať, keďže roky ste namiesto podpory malých firiem a živnostníkov radšej stimulovali najväčšie firmy a dávali im daňové prázdniny a teraz v tejto situácii sa to vlastne ukazuje, že slovenský priemysel je do značnej miery závislý povedzme na jednom type výroby. Ja to chápem, pán bývalý minister hospodárstva, máme v týchto veľkých firmách dosť veľa ľudí zamestnaných, je to, je to v poriadku. Avšak teraz sa ukazuje ten problém a jediné teda, čo ma prekvapuje, jasné, treba podporiť každé pracovné miesto, treba urobiť všetko preto, aby čo najmenej pracovných miest zaniklo, s tým, s tým absolútny súhlas, avšak najväčšie firmy, ktoré tu produkujú zisky a v minulom roku mali zisky nie v desiatkach, ale v stámiliónoch eur, tak myslím si, že je na mieste očakávať, aby aj oni v krízovej situácii sa taktiež nejakým spôsobom spolupodieľali na tom, v akých podmienkach povedzme ich zamestnanci teraz musia prečkávať doma túto krízu a mohli by nazrieť možno aj oni do tých svojich teda zásob, ktoré si urobili povedzme v minulom roku. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2020 15:05 - 15:06 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Tomáš, neexistuje deň, neexistuje hodina, aby som sa neinformoval alebo niektorí moji kolegovia o pomoci pre občanov Slovenskej republiky. Môžem vás ubezpečiť, pán poslanec, že chceme pomôcť všetkým, všetkým Slovákom bez rozdielu, bez rozdielu, či pracujú vo veľkom závode, či pracujú v malom závode, či sú to súkromníci alebo sú zamestnanci. A musím takú malú poznámku, vy ma poznáte, pán poslanec, veľmi dobre a viete o mojej pomoci, takže verte mi, že nikto z nás, a ja si myslím, že ani tuná z tých pár smerákov, prepáčte smeráckych poslancov, nechce zle a chceme pomôcť všetci. Ja len chcem tak ľudsky, tieto vystúpenia vaše sú naozaj skvelé, ale taký politický marketing, neskutočný. Erik, veľmi dobre vieš, že chceme pomôcť. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.4.2020 14:44 - 14:48 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážený podpredsedajúci, vážený pán minister, ja by som chcela upozorniť - kolegyne, kolegovia, prepáčte - ja by som chcela upozorniť na dve veci, ktoré jednoducho priniesol život v rámci tejto situácie. Ten, poviem to na konkrétnych prípadoch, ten prvý prípad sa stal v Ružinove a ide o dôchodkyňu, ktorá jednoducho padla, padla v domove dôchodcov, rozbila si hlavu, zobrala ju rýchla zdravotná pomoc a keď sa vrátila naspäť do domova dôchodcov už po ošetrení, po všetkom, tak ošetrovateľka, ktorá išla skontrolovať, aké lieky jej má dať, zistila, že v papieroch, do ktorých v podstate ošetrovateľka ani nemala prístup, ale jednoducho musela, ak jej chcela dať, dať lieky, lebo je, lebo sú tie DSS-ky poddimenzované, zistila, že pani bola pri ošetrení v styku s osobou nakazenou COVID-19 a že je dali robiť testy. Bez toho, aby sme vedeli, aké, aký výsledok je tých testov, ju vrátili naspäť do domova dôchodcov. Našťastie tie testy sú negatívne, čiže je v poriadku, ale môže sa stať, že jednoducho budú pozitívne a nakazí 124 pacientov, teda resp. klientov domova sociálnych služieb, plus celé osadenstvo.
Chcela som sa spýtať, či by nebolo možné pripraviť, alebo resp. zriadiť nejakú karanténu práve pre ľudí, ktorí budú takýmto spôsobom v styku s niekým, kto je pozitívny na COVID-19 a vlastne ho udržať tam dovtedy, kým, ako keby v nejakej karanténe, aby skutočne neprišlo k tomu, k čomu prišlo v Čechách, že sú tam nakazené celé domovy dôchodcov. A to je jedna vec.
A druhá vec, ktorú tiež priniesol život, je fakt, že tak ako skončili školy, skončili aj školy, ktoré sú pre deti, alebo resp. mladých ľudí, ktorí sú aj psychicky v neporiadku. Teraz hovorím o prípade chlapca, 16-ročného chlapca, má osamelú matku, má dve malé dcéry, chlapec je autista, ale, bohužiaľ, je ten typ autistu, ktorý je agresívny. Agresívny až tak, že by dokázal sestry zabiť, hej? Problém je, že tá mama, ktorá je osamelá, nemôže chodiť do obchodu, pretože buď, buď teda zoberie tie dve dcéry a nemôže nechať toho chlapca samého doma, alebo nechá dve dcéry doma a nevie, či teda ich nájde v poriadku.
Takýto istý problém je aj s psychiatrickou pani, ktorá je schizofrenička, stará sa o ňu celý panelák, ale dokedy, to ťažko povedať.
Chcem sa spýtať, či by nebolo možné aspoň pre tieto najťažšie prípady a v podstate svojím spôsobom neriešiteľné prípady tak isto otvoriť aspoň jedno zariadenie, kde by sa sústredili aspoň po tú dobu, kým karanténa bude, kým sa neotvoria riadne, riadne domovy.
To je všetko, ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.4.2020 14:18 - 14:40 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktoré sa konalo 1. apríla 2020. (Zaznievanie gongu.)
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 139 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 139 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 139 odovzdaných hlasovacích lístkov boli dva neplatné a 137 bolo platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Ľuboša Blahu hlasovalo za 53 poslancov, hlasovalo proti 78 poslancov a zdržalo sa hlasovania 6 poslancov.
Na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny zvolený Ľuboš Blaha.
Keďže predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny nebol zvolený, vykoná sa nová voľba. Overovatelia poverujú svojho člena Luciu Drábikovú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Dovoľte mi prečítať aj zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, ktoré sa konalo 1. apríla 2020. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 139 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 139 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 139 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné a 137 lístkov boli platné.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Mariana Kotlebu hlasovalo za 54 poslancov, proti hlasovalo 71 poslancov, zdržalo sa hlasovania 12 poslancov.
Na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva zvolený Marian Kotleba.
Keďže predseda Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva nebol zvolený, vykoná sa nová voľba. Overovatelia poverujú svojho člena Luciu Drábikovú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.3.2020 17:05 - 17:06 hod.

Kremský Peter
Ďakujem. Chcel by som požiadať členov a členku výboru pre hospodárske záležitosti, aby sme sa stretli v miestnosti č. 32 o 17.30. Ďakujem. (Ruch v sále.)

(Prestávka.)

(Krátke prerušenie prestávky.)

Skryt prepis