Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.4.2020 o 19:03 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 7.4.2020 19:39 - 19:42 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Zároveň, ak dovolíte, aby sme možnože šetrili čas, predtým ešte, ako vystúpite, chcem pripomenúť, že sa blížime k závere, k záverečnému bodu, to znamená hlasovanie, takže čím skôr sa poslanci vo väčšine dostavia do rokovacej sály, o to kratšiu prestávku budem nútený vyhlásiť. Takže už poprosím (zaznievanie gongu), aby ste sa postupne zhromažďovali v sále a mohli sme čím skôr pristúpiť k záverečnému hlasovaniu.
Nech sa páči, pani spravodajkyňa, máte slovo.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Ďakujem, pán predsedajúci. Keby som bola v tejto sále sama, tak určite by som možno ten návrh urobila inak, ale keď je tu 150 poslancov, tak myslím si, že ten kompromisný návrh je vlastne výsledkom všetkých obáv aj všetkých pozmeňovacích návrhov, aj v rozprave ktoré vlastne tu odzneli.
Takže ja verím, že je tu vlastne taká snaha, a ukázať, že táto Národná rada stojí za samosprávou, že chce pomôcť mestám a obciam, a verím, že keď budeme robiť vlastne zmeny v zákone o obecnom zriadení a ďalších zákonov, ktoré sa týkajú samosprávy, tak nájdeme ešte oveľa lepšie riešenia.
Chcem sa poďakovať pánovi ministrovi za jeho ústretovosť aj to, že sedí tu s nami a ešte aj dneska takto v týchto hodinách večerných. Ja verím, že snaha vlastne ministerstva je byť tu s nami vlastne a sme všetci na jednej lodi.
Ďakujem aj všetkým pracovníkom na ministerstve vnútra, všetkým kolegom, ktoré, ktorí vlastne tento pozmeňujúci návrh pomáhali vlastne urobiť, aby to bolo tak, ako to vlastne vzniklo na základe kompromisných návrhov. (Ruch v sále.)
Možno k pánovi Petrákovi, no keby sme vylúčili tú trojmesačnú lehotu, tak možno by aj celý per rollam bol zbytočný, lebo keď by obce nemuseli rokovať, tak by vlastne nepotrebovali ani ďalšiu alternatívu, takže (neutíchajúci ruch v sále a zaznievanie gongu) rokovali sme, debatovali sme, hľadali sme riešenia, toto bol vlastne výsledok takého kompromisného návrhu.
A možno k pánovi Kuffovi, no ono je ťažko povedať, či opatrenia, ktoré sme prijímali v rámci COVID-19, sú dobré alebo zlé, ale myslím si, že našou prioritou je ochrana ľudského života, ktorá je jedinečná, a verím, že raz v budúcnosti tieto naše opatrenia ocenia občania Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:36 - 19:38 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Som sa len chcela opýtať pána poslanca, že či, keď vie o tom, že sa toto dialo vo vlaku, že či v podstate nahlásil aspoň raz tých ľudí na polícii, pretože pokiaľ ja viem, tak treba niečo takéto nahlásiť na polícii. To je jedna vec.
A druhá vec. Priatelia, dneska tu od rána sedíme, riešime COVID, sedíme tu niekoľko dní, sedíme tu týždne a riešime všetko okolo COVID-u. Ja chcem pripomenúť, že dnes je Medzinárodný deň zdravia a tam za múrmi tejto budovy je spústa zdravotníkov, ktorí dbajú o to, aby ten priebeh celého COVID-u bol taký, aký je, za čo im môžeme poďakovať. Takže ja vás chcem len poprosiť, aby sme im aspoň zatlieskali z týchto lavíc za to, čo pre nás robia. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:29 - 19:31 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Áno, pán poslanec hovoril o tom, že sa skĺbili určité názory. Tie názory sa neskĺbili systémom, že teda každý si niečo prihodil a niečo vzniklo, ale tie názory sa, teda prebehlo niekoľko rokovaní. Tie názory, samozrejme, museli byť nejakým spôsobom usporiadané tak, aby ten, to nakoniec spravilo určitý celok, ktorý je aj nejako vnútorne konzistentný.
Ja som, poviem za seba, lebo vznikali tu rôzne už podozrenia, že kto za čo bol, ja som do tých záverečných rokovaní išiel úplne otvorený voči všetkému, to znamená, že aj voči tým lehotám, ale nebol to iba môj názor, aby tie lehoty trojmesačné, dvojmesačné plynuli aj naďalej, a nebol to ojedinelý názor, to na vysvetlenie.
Druhá, ďalšia vec. Naozaj v poslednej dobe, keďže už sa vie o tom, že samosprávy majú s týmto problém, a sú aj zverejnené návrhy zákonov, tak aj spoločnosti, ktoré ponúkajú tie videokonferenčné systémy, tak dokonca včera som videl, že už ich niektoré začali ponúkať aj zadarmo. Čiže naozaj nič nebráni mestám a obciam, aby fungovali v tom režime troch a dvoch mesiacov cez videokonferenčné systémy a nemuseli sa uchyľovať k tomu hlasovaniu per rollam, ktoré je naozaj tam pomerne dosť sprísnené oproti tomu pôvodnému návrhu, a niektorých to bude odrádzať, ale môžu kľudne aj bez nejakých finančných nákladov prejsť na tú videokonferenciu a už sú na to vytvorené podmienky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.4.2020 19:27 - 19:29 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, v predchádzajúcich mojich dvoch vystúpeniach ohľadom tejto témy som sa vyjadril, ja si myslím, že veľmi zoširoka a veľmi komplexne ku každému jednému problému tej navrhovanej úpravy, ktorá prišla od Združenia miest a obcí Slovenska. Pozor. A toto si tu musíme povedať, že to hlasovanie per rollam po všetkom je transparentné, prišlo zo ZMOS-u, pozor, toto nebolo, nebol náš návrh. A ja som veľmi, veľmi rád, že sa nám podarilo ten návrh vykastrovať do takejto podoby, v akej je teraz. Pán poslanec Ferenčák si to všimol veľmi dobre, áno, to per rollam hlasovanie ako úplne posledná možnosť, keď sa už nedá nijak inak, je urobená tak, že nemôžu, môžu len kúriť a svietiť. Nech sa stretávajú, nech robia zastupiteľstvá, nech je tam verejnosť a nech si zabezpečia v prvom rade a prioritne transparentné verejné, verejné zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Ak však už má ten per rollam byť, tak nech bude taký, kde sa nemožno, nemožno na ňom prijať zásadné rozhodnutia formou takou, kde sa k tomu nemôže vyjadriť verejnosť, kde sa nemôžu k tomu vyjadriť prípadní odborníci z praxe a tak ďalej. Toto bol cieľ tejto, tejto novely, resp. tohto pozmeňovacieho návrhu a ja som veľmi, veľmi rád, že sa nám k nemu podarilo dospieť.
Chcem sa poďakovať pánovi poslancovi Dostálovi, chcem sa poďakovať pani poslankyni Pleštinskej aj všetkým ostatným kolegom, ktorí sa podieľali na príprave, pánovi Vetrákovi, aby som nezabudol, pretože ja si myslím, že všetky názory sa skĺbili do tohto pozmeňovacieho návrhu, a ja si myslím, že v takejto podobe môže bez akýchkoľvek problémov fungovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:19 - 19:21 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Dostál povedal, že tento návrh je kompromisom, a ja s tým súhlasím. Hovorí sa, že teda ideálny kompromis je taký, keď sú všetci spokojní, ale to je naozaj ideálne, ideálna situácia. Väčšinou je to tak, že pri tom kompromise všetci nie sú úplne spokojní, a to je, myslím, aj tento prípad, ani ja nie som úplne spokojný, ani pán Dostál, poslanec Dostál, nie je úplne spokojný a mnohí teda nie sú úplne spokojní, ale je naformulovaný v takej miere, že sú ochotní podporiť takýto pozmeňujúci návrh, a myslím si, že v tejto chvíli je to najdôležitejšie, ak chceme tým niektorým obciam, ktoré majú problémy, alebo mestám, mestským častiam pomôcť.
K tým poznámkam ešte, čo zazneli, niektorým. Hovorí sa teda o tom, že sú vystavení niektorí starostovia a primátori aj tomu porušeniu zákona pri tých lehotách, či už je to trojmesačná, alebo župani pri tej dvojmesačnej, ale viete, ono ten, tá situácia, ak sa nemýlim, vznikla 12. marca, alebo teda v marci, ale čo bránilo starostom a primátorom v januári a februári zvolať zastupiteľstvá? Mnohé mestá a obce to mali. Čiže čiastočne si môžu za tú situáciu aj sami a tento zákon nemá slúžiť na to, aby im poskytoval imunitu pred porušením zákona. To už si oni musia zodpovedať pred svojimi voličmi a poslancami, prečo nezvolali to zastupiteľstvo. Tento zákon sa snaží pomôcť tým starostom a primátorom a nemyslím si, že je vhodné, aby sa rušila tá lehota, a nie je to len môj názor, pretože naozaj si viem predstaviť, že niektorým by to veľmi vyhovovalo.
A my zasahujeme do právomoci poslancov a zastupiteľstiev, my nezasahujeme do právomocí starostov a primátorov týmto zákonom. A je tam aj veľmi vhodný prostriedok na uskutočňovanie tých zastupiteľstiev a to je ten videokonferenčný systém, ktoré sú už dnes poskytované aj zadarmo, je to možné nájsť na internete, takže skutočne praktický problém tam nie je žiadny v tom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:07 - 19:08 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja nesúhlasím s vami, pán poslanec Ferenčák, že týmto zákonom niečo komplikujeme, práve naopak, som presvedčený, že starostom a primátorom, ale aj poslancom obecných a mestských zastupiteľstiev dávame viac možností, ako môžu rokovať v tejto mimoriadnej situácii. Nakoniec tieto podmienky, tieto veci, ktoré sú zakomponované v tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, vzišli z rokovania tohto pléna, kde mali najviac dotazov a pripomienok práve starostovia a primátori. Aj za samotný návrh zákona prichádza na podnet starostov a primátorov a samotného Združenia miest a obcí Slovenska. Sporný návrh per rollam je len krajným riešením, ktoré, ktoré prichádza až úplne na záver, keď budú využité všetky možnosti.
Takže ja tento zákon podporím a ďakujem aj pánovi poslancovi Milanovi Vetrákovi, ktorý na ňom aktívne pracoval.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:06 - 19:07 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcel uistiť pána poslanca Ferenčáka, že určite tento návrh nie je komplikáciou, samozrejme, mysleli sme aj na malé obce, konkrétne aj v našom klube sú primátori a starostovia aj malých obcí, konkrétne aj pani Pleštinská ako predkladateľka je starostkou malej obce.
Čiže ja som veľmi vďačný, že sme vyvinuli na to veľa energie, dali sme dostatočný čas, aby sme zaangažovali čo najviac starostov, primátorov, poslancov či mestských, obecných zastupiteľstiev, ale aj VÚC-ky. Rokovali sme so ZMOS-om, ZOMOS-om, Úniou miest, so starostami. Čiže dali sme dostatočný priestor a ja chcem povedať, že, myslím si, že v tejto dobe a na tomto mieste sme urobili maximum pre to, aby ten návrh bol čo najlepší a aby jednoducho už mohol byť v praxi.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:03 - 19:05 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Predpokladám, že keď je pán poslanec Dostál prihlásený, že on to prejde podrobnejšie tie niektoré body. Ja len pár poznámok v rámci toho kratšieho času, čo mám.
Hovorilo sa tu o tom, že je tu nejaká nedôvera voči samospráve. S tým by som nesúhlasil, pretože samospráva nie sú len starostovia a primátori. Samospráva má dva rovnocenné orgány a tým druhým je zastupiteľstvo. A ak tu možno je nejaká nedôvera, tak nie voči samospráve, ale voči niektorým starostom a primátorom, za to, akým spôsobom konali a postupovali, či už v zmysle, alebo v rozpore aj so zákonom o obecnom zriadení v minulosti, a týmto návrhom sa nezasahuje do právomoci primátorov a starostov, ale zasahuje sa do právomoci zastupiteľstva. A preto je tu oprávnená obava a aj záujem zastupiteľstiev a poslancov - a tu sú mnohí komunálni poslanci - obmedziť tie právomoci starostov a primátorov tak, aby ich nemohli zneužiť, a to sa týka aj toho trojmesačného obdobia, ktoré sa tu navrhuje vypustiť, pretože vieme si predstaviť, že niektorí starostovia by možno to zastupiteľstvo najradšej nezvolávali nikdy. A to, že tá situácia tu bude trvať iba tri alebo štyri mesiace, sú aj scenáre, že tu bude trvať tá situácia rok a viac. Takže to nie je tak, že tu bude trvať tá situácia len tri až štyri mesiace.
K tomu, či obec má nejaké povinnosti, že sa jej v tom dlhom odseku, ktorý ste spomínali, dávajú nejaké, nejaké právomoci, že si má upraviť to rokovanie. Nie je to tak, tam je povinnosť, aby informovala o tom, akým spôsobom sa to v zmysle zákona má urobiť. Čiže to to je skôr nedorozumenie a nedalo sa to jednoducho spraviť práve preto, že keby sa to spravilo jednoducho, tak tí poslanci by sa museli osobne stretnúť, aby novelizovali najskôr rokovací poriadok, a to sme predsa nechceli, aby sa osobne stretávali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 7.4.2020 18:34 - 18:52 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, dovoľte mi, aby som vám predstavila pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38). (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
V súvislosti s naším poslaneckým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom žiadam vyňať body 2, 3, 4, 5 a 7 zo spoločnej správy na samotné hlasovanie.
Vážený pán predsedajúci, milí kolegovia, dovoľte mi, aby som vás oboznámila s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý vám bol predložený. Keďže je dosť dlhý tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, nebudem čítať odôvodnenie, ale prečítam len jednotlivé body v pozmeňujúcom návrhu.
Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky súvislosti s ochorením COVID-19 sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I v § 30f ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 12 ods. 1 v prvej vete,“.
2. V čl. I v § 30f ods. 2 znie:
„(2) Rokovanie obecného zastupiteľstva podľa § 12 možno počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. Z rokovania obecného zastupiteľstva podľa prvej vety obec vyhotoví obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po ukončení rokovania zverejní na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, a do päť dní po ukončení rokovania v podobe zápisnice na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené. Obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam podľa predchádzajúcej vety obec komukoľvek bezodkladne sprístupní po skončení rokovania.“
3. V čl. I v § 30f ods. 3 prvá veta znie:
„(3) Vo výnimočných prípadoch, keď existujú vážne dôvody, pre ktoré nie je možné uskutočniť rokovanie obecného zastupiteľstva podľa ods. 2 alebo podľa § 12, môže obecné zastupiteľstvo počas krízovej situácie prijať uznesenie korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe alebo hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím e-mailových adries poslancov, ktoré boli na tento účel preukázateľne oznámené, ak sa má hlasovanie uskutočniť prostredníctvom elektronickej pošty.“
4. V čl. I v § 30f sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Obecné zastupiteľstvo nemôže hlasovaním podľa odseku 3 prijať uznesenie vo veciach:
a) koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesných zmlúv na poskytnutie služby uzatvorenej podľa osobitného predpisu 21),
b) priameho predaja podľa osobitného predpisu 22),
c) prevodu majetku obce alebo nájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa osobitného predpisu 23),
d) obchodnej verejnej súťaže 24) (ruch v sále a zaznievanie gongu),
e) dobrovoľnej dražby 25),
f) prijatia investičného úveru,
g) prevodu hnuteľnej veci nad hodnotu určenú osobitným predpisom,
h) prenájmu majetku obce na dobu určitú alebo na dobu určitú na čas dlhší ako tri mesiace s výnimkou prenájmu nájomného bytu,
i) kúpy majetku do vlastníctva obce, ak je ku kúpe potrebný súhlas obecného zastupiteľstva s výnimkou obstarania majetku vyplývajúceho z implementácie projektu financovaného z európskych štrukturálnych a investičných fondov 26).“
Poznámky pod čiarou k odkazom 21 až 25 znejú:
„21) § 9 ods. 2 písm. g) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
22) § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
23) § 9a ods. 8 písm. e) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
24) § 281 až 288 Obchodného zákonníka
25) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
26) Napríklad zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
5. V čl. I v § 30f doterajší odsek 4 znie:
„(4) Návrh uznesenia so všetkými súvisiacimi dokumentmi obec zverejní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, a doručí poslancom najmenej päť pracovných dní pred uskutočnením hlasovania podľa odseku 3. Obec rovnakým spôsobom zverejní dôvody podľa odseku 3 prvej vety a uvedie, či ide o postup podľa odseku 3 druhej vety písm. a) alebo b). Spolu s návrhom uznesenia obec informuje poslancov o spôsobe a o forme podávania a schvaľovania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a o spôsobe hlasovania o návrhu uznesenia a tieto informácie zverejní na úradnej tabuli a webovom sídle obce, ak ho má zriadené. Podané pozmeňujúce a doplňujúce návrhy obec zverejní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, a doručí ich poslancom najmenej dva pracovné dni pred uskutočnením hlasovania podľa odseku 3. V lehote podľa predchádzajúcej vety obec na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, zverejní a doručí poslancom aj všetky pripomienky verejnosti k návrhu uznesenia, ktoré jej boli doručené. O návrhoch uznesení a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré neboli zverejnené a doručené poslancom v lehotách, a spôsobom podľa tohto odseku, nie je možné hlasovať. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, ak tento alebo iný zákon neustanovuje pre schválenie uznesenia vyššie kvórum. Na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Na prijatie pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu je potrebná taká väčšina hlasov poslancov, aká sa vyžaduje na prijatie uznesenia alebo nariadenia, ktorého sa týkajú. Prijaté uznesenie spolu s informáciou o menovitom hlasovaní poslancov o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a o návrhu uznesenia zverejní obec na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, najneskôr v najbližší pracovný deň nasledujúci po uskutočnení hlasovania podľa odseku 3.“
6. V čl. I v § 30f sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej situácie, ak nový hlavný kontrolór nie je zvolený do nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ak obecné zastupiteľstvo zvolí nového hlavného kontrolóra, výkon funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra zaniká dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový hlavný kontrolór zvolený.“
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
7. V čl. VII v § 23b ods. 1 sa za slová „COVID-19“ vkladajú slová „(ďalej len „krízová situácia“)“.
8. V čl. VII v § 23b ods. 1 sa vypúšťajú slová „ods. 3 prvej vete,“.
9. V čl. VII v § 23b ods. 2 prvej vete sa slová „mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19“ nahrádzajú slovami „krízovej situácie“.
10. V čl. VII v § 23b ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
11. V čl. VII v § 23b ods. 2 tretia veta znie:
„Z rokovania zastupiteľstva podľa prvej vety samosprávny kraj vyhotoví obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po ukončení rokovania zverejní na internetovej adrese samosprávneho kraja.“
12. V čl. VII sa § 23b dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej situácie, ak nový hlavný kontrolór nie je zvolený do nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ak zastupiteľstvo zvolí nového hlavného kontrolóra, výkon funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra zaniká dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový hlavný kontrolór zvolený.“
Vážení kolegovia, toto je výsledok kompromisného pozmeňujúceho návrhu, ktorý vznikol aj na základe vašich podnetov, ktoré ste predniesli v rozprave.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 17:56 - 17:58 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Pán poslanec Mazurek, pán poslanec Kotleba, vy ste zlyhali ako poslanci. Postavíte sa sem a kričíte, že, že..., a vykrikujete proste, riešite, riešite, ako vyzerá ten zákon. Možno, na Facebooku to možno bude vyzerať dobre, ale ja sa pýtam, čo ste urobili ako poslanci.
Hovoríte tu o pozmeňujúcich návrhoch, o tom, ako by sa to dalo všetko zmeniť, a predložili ste nejaký pozmeňujúci návrh? Dá sa to aj v tomto skrátenom konaní. Čo ste možno urobili z pozície opozičnej strany? Ja si pamätám, že hnutie OĽANO donedávna bolo, bola opozičný, teda opozičným hnutím a aj z tejto pozície vydávali rôzne výzvy smerom aj k rôznym súkromným subjektom, nielen k vláde a vyzývali proste aj súkromné objekt..., subjekty, pardon, aby sa nejakým spôsobom zachovali. Boli ste alebo vydali ste nejakú povedzme tlačovú správu alebo žiadali ste banky, aby sa nejakým spôsobom zachovali? Ja som si žiadne takéto konanie nevšimol. Vy ste dnes ráno asi zistili, že toto je zaujímavá téma, že nakričíme na banky, fuj, fuj, tak teraz takto rad radom vo faktických poznámkach, proceduráloch a tak ďalej vystupujete, kričíte, ale ja sa pýtam reálne, že čo ste pre tých ľudí vy urobili dnes okrem tohto tu divadla, ako nerozumiem vôbec.
Veď sa postavte a povedzte tým ľuďom, že, že nejakým spôsobom ste zareagovali na to a reálne ste niečo urobili, že ste pripravili povedzme nejaký pozmeňujúci návrh, že ste hovorili možno s ministrom a tak ďalej. Nič. Vy ste jednoducho dnes nič neurobili, len ste tu kričali a využili ste ten čas na takýto krik.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis