Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.4.2020 o 19:07 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 20.4.2020 15:03 - 15:05 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 65 zo 17. apríla 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. (tlač 66), na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 8. schôdzi dňa 20. apríla 2020 a prijal uznesenie č. 14, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v znení zákona č. 75/2020 Z. z. (tlač 67) v skrátenom legislatívnom konaní na 6. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predseda, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.4.2020 15:00 - 15:02 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte aby som predniesol informácie, informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 60).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím zo 17. apríla 2020 č. 57 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu predmetného zákona (tlač 60) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 4. schôdzi a uznesením z 20. apríla 2020 č. 7 odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 60).
Skončil som, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.4.2020 14:43 - 14:44 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 63 zo 17. apríla 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 64, na prerokovanie Výboru Národnej rady pre sociálne veci do začiatku rokovania schôdze Národnej rady o tomto návrhu s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre sociálne veci predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 8. schôdzi a uznesením č. 17 z 20. apríla 2020 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 6. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.4.2020 14:39 - 14:40 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 61 zo 17. apríla 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z. (tlač 62), na prerokovanie Výboru Národnej rady pre sociálne veci do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o tomto návrhu s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre sociálne veci predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 8. schôdzi a uznesením č. 16 z 20. apríla 2020 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 6. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 7.4.2020 19:39 - 19:42 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Zároveň, ak dovolíte, aby sme možnože šetrili čas, predtým ešte, ako vystúpite, chcem pripomenúť, že sa blížime k závere, k záverečnému bodu, to znamená hlasovanie, takže čím skôr sa poslanci vo väčšine dostavia do rokovacej sály, o to kratšiu prestávku budem nútený vyhlásiť. Takže už poprosím (zaznievanie gongu), aby ste sa postupne zhromažďovali v sále a mohli sme čím skôr pristúpiť k záverečnému hlasovaniu.
Nech sa páči, pani spravodajkyňa, máte slovo.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Ďakujem, pán predsedajúci. Keby som bola v tejto sále sama, tak určite by som možno ten návrh urobila inak, ale keď je tu 150 poslancov, tak myslím si, že ten kompromisný návrh je vlastne výsledkom všetkých obáv aj všetkých pozmeňovacích návrhov, aj v rozprave ktoré vlastne tu odzneli.
Takže ja verím, že je tu vlastne taká snaha, a ukázať, že táto Národná rada stojí za samosprávou, že chce pomôcť mestám a obciam, a verím, že keď budeme robiť vlastne zmeny v zákone o obecnom zriadení a ďalších zákonov, ktoré sa týkajú samosprávy, tak nájdeme ešte oveľa lepšie riešenia.
Chcem sa poďakovať pánovi ministrovi za jeho ústretovosť aj to, že sedí tu s nami a ešte aj dneska takto v týchto hodinách večerných. Ja verím, že snaha vlastne ministerstva je byť tu s nami vlastne a sme všetci na jednej lodi.
Ďakujem aj všetkým pracovníkom na ministerstve vnútra, všetkým kolegom, ktoré, ktorí vlastne tento pozmeňujúci návrh pomáhali vlastne urobiť, aby to bolo tak, ako to vlastne vzniklo na základe kompromisných návrhov. (Ruch v sále.)
Možno k pánovi Petrákovi, no keby sme vylúčili tú trojmesačnú lehotu, tak možno by aj celý per rollam bol zbytočný, lebo keď by obce nemuseli rokovať, tak by vlastne nepotrebovali ani ďalšiu alternatívu, takže (neutíchajúci ruch v sále a zaznievanie gongu) rokovali sme, debatovali sme, hľadali sme riešenia, toto bol vlastne výsledok takého kompromisného návrhu.
A možno k pánovi Kuffovi, no ono je ťažko povedať, či opatrenia, ktoré sme prijímali v rámci COVID-19, sú dobré alebo zlé, ale myslím si, že našou prioritou je ochrana ľudského života, ktorá je jedinečná, a verím, že raz v budúcnosti tieto naše opatrenia ocenia občania Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:36 - 19:38 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Som sa len chcela opýtať pána poslanca, že či, keď vie o tom, že sa toto dialo vo vlaku, že či v podstate nahlásil aspoň raz tých ľudí na polícii, pretože pokiaľ ja viem, tak treba niečo takéto nahlásiť na polícii. To je jedna vec.
A druhá vec. Priatelia, dneska tu od rána sedíme, riešime COVID, sedíme tu niekoľko dní, sedíme tu týždne a riešime všetko okolo COVID-u. Ja chcem pripomenúť, že dnes je Medzinárodný deň zdravia a tam za múrmi tejto budovy je spústa zdravotníkov, ktorí dbajú o to, aby ten priebeh celého COVID-u bol taký, aký je, za čo im môžeme poďakovať. Takže ja vás chcem len poprosiť, aby sme im aspoň zatlieskali z týchto lavíc za to, čo pre nás robia. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:29 - 19:31 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Áno, pán poslanec hovoril o tom, že sa skĺbili určité názory. Tie názory sa neskĺbili systémom, že teda každý si niečo prihodil a niečo vzniklo, ale tie názory sa, teda prebehlo niekoľko rokovaní. Tie názory, samozrejme, museli byť nejakým spôsobom usporiadané tak, aby ten, to nakoniec spravilo určitý celok, ktorý je aj nejako vnútorne konzistentný.
Ja som, poviem za seba, lebo vznikali tu rôzne už podozrenia, že kto za čo bol, ja som do tých záverečných rokovaní išiel úplne otvorený voči všetkému, to znamená, že aj voči tým lehotám, ale nebol to iba môj názor, aby tie lehoty trojmesačné, dvojmesačné plynuli aj naďalej, a nebol to ojedinelý názor, to na vysvetlenie.
Druhá, ďalšia vec. Naozaj v poslednej dobe, keďže už sa vie o tom, že samosprávy majú s týmto problém, a sú aj zverejnené návrhy zákonov, tak aj spoločnosti, ktoré ponúkajú tie videokonferenčné systémy, tak dokonca včera som videl, že už ich niektoré začali ponúkať aj zadarmo. Čiže naozaj nič nebráni mestám a obciam, aby fungovali v tom režime troch a dvoch mesiacov cez videokonferenčné systémy a nemuseli sa uchyľovať k tomu hlasovaniu per rollam, ktoré je naozaj tam pomerne dosť sprísnené oproti tomu pôvodnému návrhu, a niektorých to bude odrádzať, ale môžu kľudne aj bez nejakých finančných nákladov prejsť na tú videokonferenciu a už sú na to vytvorené podmienky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.4.2020 19:27 - 19:29 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, v predchádzajúcich mojich dvoch vystúpeniach ohľadom tejto témy som sa vyjadril, ja si myslím, že veľmi zoširoka a veľmi komplexne ku každému jednému problému tej navrhovanej úpravy, ktorá prišla od Združenia miest a obcí Slovenska. Pozor. A toto si tu musíme povedať, že to hlasovanie per rollam po všetkom je transparentné, prišlo zo ZMOS-u, pozor, toto nebolo, nebol náš návrh. A ja som veľmi, veľmi rád, že sa nám podarilo ten návrh vykastrovať do takejto podoby, v akej je teraz. Pán poslanec Ferenčák si to všimol veľmi dobre, áno, to per rollam hlasovanie ako úplne posledná možnosť, keď sa už nedá nijak inak, je urobená tak, že nemôžu, môžu len kúriť a svietiť. Nech sa stretávajú, nech robia zastupiteľstvá, nech je tam verejnosť a nech si zabezpečia v prvom rade a prioritne transparentné verejné, verejné zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Ak však už má ten per rollam byť, tak nech bude taký, kde sa nemožno, nemožno na ňom prijať zásadné rozhodnutia formou takou, kde sa k tomu nemôže vyjadriť verejnosť, kde sa nemôžu k tomu vyjadriť prípadní odborníci z praxe a tak ďalej. Toto bol cieľ tejto, tejto novely, resp. tohto pozmeňovacieho návrhu a ja som veľmi, veľmi rád, že sa nám k nemu podarilo dospieť.
Chcem sa poďakovať pánovi poslancovi Dostálovi, chcem sa poďakovať pani poslankyni Pleštinskej aj všetkým ostatným kolegom, ktorí sa podieľali na príprave, pánovi Vetrákovi, aby som nezabudol, pretože ja si myslím, že všetky názory sa skĺbili do tohto pozmeňovacieho návrhu, a ja si myslím, že v takejto podobe môže bez akýchkoľvek problémov fungovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:19 - 19:21 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Dostál povedal, že tento návrh je kompromisom, a ja s tým súhlasím. Hovorí sa, že teda ideálny kompromis je taký, keď sú všetci spokojní, ale to je naozaj ideálne, ideálna situácia. Väčšinou je to tak, že pri tom kompromise všetci nie sú úplne spokojní, a to je, myslím, aj tento prípad, ani ja nie som úplne spokojný, ani pán Dostál, poslanec Dostál, nie je úplne spokojný a mnohí teda nie sú úplne spokojní, ale je naformulovaný v takej miere, že sú ochotní podporiť takýto pozmeňujúci návrh, a myslím si, že v tejto chvíli je to najdôležitejšie, ak chceme tým niektorým obciam, ktoré majú problémy, alebo mestám, mestským častiam pomôcť.
K tým poznámkam ešte, čo zazneli, niektorým. Hovorí sa teda o tom, že sú vystavení niektorí starostovia a primátori aj tomu porušeniu zákona pri tých lehotách, či už je to trojmesačná, alebo župani pri tej dvojmesačnej, ale viete, ono ten, tá situácia, ak sa nemýlim, vznikla 12. marca, alebo teda v marci, ale čo bránilo starostom a primátorom v januári a februári zvolať zastupiteľstvá? Mnohé mestá a obce to mali. Čiže čiastočne si môžu za tú situáciu aj sami a tento zákon nemá slúžiť na to, aby im poskytoval imunitu pred porušením zákona. To už si oni musia zodpovedať pred svojimi voličmi a poslancami, prečo nezvolali to zastupiteľstvo. Tento zákon sa snaží pomôcť tým starostom a primátorom a nemyslím si, že je vhodné, aby sa rušila tá lehota, a nie je to len môj názor, pretože naozaj si viem predstaviť, že niektorým by to veľmi vyhovovalo.
A my zasahujeme do právomoci poslancov a zastupiteľstiev, my nezasahujeme do právomocí starostov a primátorov týmto zákonom. A je tam aj veľmi vhodný prostriedok na uskutočňovanie tých zastupiteľstiev a to je ten videokonferenčný systém, ktoré sú už dnes poskytované aj zadarmo, je to možné nájsť na internete, takže skutočne praktický problém tam nie je žiadny v tom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:07 - 19:08 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja nesúhlasím s vami, pán poslanec Ferenčák, že týmto zákonom niečo komplikujeme, práve naopak, som presvedčený, že starostom a primátorom, ale aj poslancom obecných a mestských zastupiteľstiev dávame viac možností, ako môžu rokovať v tejto mimoriadnej situácii. Nakoniec tieto podmienky, tieto veci, ktoré sú zakomponované v tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, vzišli z rokovania tohto pléna, kde mali najviac dotazov a pripomienok práve starostovia a primátori. Aj za samotný návrh zákona prichádza na podnet starostov a primátorov a samotného Združenia miest a obcí Slovenska. Sporný návrh per rollam je len krajným riešením, ktoré, ktoré prichádza až úplne na záver, keď budú využité všetky možnosti.
Takže ja tento zákon podporím a ďakujem aj pánovi poslancovi Milanovi Vetrákovi, ktorý na ňom aktívne pracoval.
Ďakujem.
Skryt prepis