Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.4.2020 o 10:55 hod.

PhDr.

Juraj Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 14:49 - 14:50 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ja musím povedať, že keď tu je pán Pellegrini, tak všetkých upozorňuje, aby boli k téme a tak ďalej, teraz ste počuli od témy celý tento príhovor, katastrofa. Ale to tak je. Od neho si to, pána poslanca, ktorého meno sa nevyslovuje, budeme musieť vypočuť tie jeho rozprávky: "a takto to je a takto to je". Ale poďme, ja idem k téme.
Pán poslanec Dostál, povedali ste, že nie sú tu zastúpené maďarské strany, ale ja chcem povedať, že OĽANO má až 14 % poslancov, ktorí, maďarsky hovoriacich a majú maďarskú národnosť, pán Kerekréti, Gyimesi, Pleštinská, Grendel, Čech, Szőllős, Halák, ktorí svojou činnosťou už teraz robia a myslím, že maďarskí občania majú silný mandát v strane OĽANO, veľmi silný. A poslanci Herák, Vaňová a Pollák, ja si myslím, že som ešte nezažil nikdy v histórii v žiadnej strane, aby traja rómski poslanci boli, čo je tiež veľmi silný mandát a veľmi silný, silné gesto alebo silný signál pre rómskych občanov, že naozaj táto vláda menšiny bude chrániť a ich záujmy obhajovať.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 23.4.2020 14:22 - 14:24 hod.

Bubnár Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Petrák, ja vám ďakujem tak isto za váš príspevok a myslím, že sa zhodnem aj s kolegom Vašečkom a Habánikom, že na tom výbore pre vzdelávanie, výchovu, mládež a šport sme sa naozaj zišli ľudia, ktorí sme zapálení a máme veľmi silný záujem na tom, aby nielen naše školstvo, ale aj šport a všetky tie edukačné inštitúcie progresovali. Teda naozaj si aj vás veľmi vážim za váš punc profesionality, ktorý vnášate do nášho výboru. Každopádne trošku musím sa zastať pána ministra, lebo trošku ma prekvapilo, že ste teda hovorili o tom, že chýbajú vám tam teda konkrétne čísla vyjadrené v percentách, v číslach atď. Viete, ja si myslím, že pán minister Gröhling to nespomenul a robí to veľmi zodpovedne, pretože myslím, že dnes ani sám slávny Chuck Norris by nedokázal predpokladať, čo sa stane zajtra, čo sa stane o mesiac, kam sa vlastne ocitneme a aj na výbore nám dal prísľub, že je v intenzívnych rokovaniach s Eduardom Hegerom, s ministrom financií a každý ďalší konkrétny návrh a krok, opatrenie, ktoré v rámci školstva prednesieme, už bude určite aj s konkrétnymi číslami, s percentami. Takže ja len naozaj som sa chcel tak trošku zastať pána Gröhlinga, že aj keď už to znie ako možno také trošku klišé, že dnes sa nachádzame v takej dobe, akú žiadna vláda teda nemala, ale, bohužiaľ, niet nahejšej pravdy ako táto. A práve preto, ja si myslím, že ak príde ten deň zúčtovania pre pána ministra školstva o štyri roky, tak urobil veľmi dobre, že dnes sa nezaviazal nejakými konkrétnymi percentami a číslami, aby potom mu naozaj jeho aj naši voliči nemuseli nič vyčítať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 23.4.2020 14:15 - 14:17 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ja sa chcem vyjadriť a pochváliť programové vyhlásenie vlády. Mne sa toto programové vyhlásenie celkom páči a viem, že tam nie sú občas nejaké konkrétnosti, ale ja sa školstvu venujem šestnásť rokov a som riaditeľom cirkevného centra voľného času a viem, aké problémy spôsobilo tzv. financovanie cez samosprávy, tzv. originálne kompetencie, ktoré boli v roku 2013 presunuté na obce a mestá, ktoré to evidentne nezvládajú, a starostovia primátori, nehovorím, že všetci, ale väčšina z nich ani nevedia, ako to majú spraviť, ako to majú zabezpečiť, aby školské zariadenia, centrá voľného času, školské kluby a ostatné inštitúcie fungovali v normálnom režime. Čo sa týka súkromných a cirkevných, tam viem povedať, že častokrát prichádza k diskriminácii týchto školských zariadení, kde nedostávajú to, čo by mali dostávať. Takže ja som veľmi rád, že sa do programového vyhlásenia dostalo zrovnoprávnenie financovania a že sa do programového vyhlásenia vlády dostalo aj podpora neformálneho vzdelávania. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 23.4.2020 14:13 - 14:15 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán podpredseda školského výboru, ďakujem za vaše vystúpenie. Pán minister tu v tejto chvíli nie je, pretože pred chvíľou ohlasoval na tlačovke plán, ako to bude s maturitnými skúškami v tomto roku. Je to veľmi zaujímavá informácia, ale keďže to nie je podstata tohto vystúpenia, nebudem ju komentovať. Len tým uvediem, že má ako v rámci školstva jednu z najťažších úloh, pretože vieme, že študenti už niekoľko a žiaci niekoľko týždňov nie sú v škole, sú doma, majú rôzne formy vzdelávania a je to veľký problém a na nie dennej, ale na hodinovej báze rieši mnohé, mnohé ťažkosti. Takže je obdivuhodné, že popri tom všetkom sa stíhalo robiť aj toto programové vyhlásenie. Bolo to veľmi, veľmi náročné, napriek tomu to aj v porovnaní aj s inými rezortmi prebehlo veľmi transparentne. Bol som účastný tohto, tohto procesu, takže to oceňujem.
Pán podpredseda, vyčítate takú nejakú určitú neurčitosť alebo nepresnosť, nekonkrétnosť, na druhej strane ste citovali istého politika, ktorý sa nedostal do parlamentu, keď ste hovorili, že treba to vážiť na lekárnických vážkach. No v tom programovom vyhlásení vlády ja čítam v oblasti školstva pomerne jasne, že čo chceme urobiť. Čo nie je jasné, ako to urobíme, pretože nikto z nás v tejto chvíli nevie úplne presne, ako sa tie veci budú vyvíjať, lebo sa menia naozaj zo dňa na deň, aj celkový postup spoločnosti. Teraz máme nejaké dvojtýždňové fázy, ktoré budeme vyhodnocovať, čo je veľmi rozumný postup. Treba ale povedať, že najlepšie slová sú skutky, takže tie dobré veci, na ktorých sa zhodneme mnohí aj v rámci výboru alebo aj v rámci parlamentu a odbornej obce, poďme ich spolu realizovať, hľadajme tie spôsoby, aplikácie, spolupracujme, debatujme o tom na výbore, oceňujem, že tam prebehla taká kvalitná diskusia. Ide o školstvo, teda o deti, o rodičov, o učiteľov, o celé Slovensko.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 11:49 - 11:49 hod.

Pleštinská Zita
Ja by som len chcela jednu vetu povedať, že teším sa, že vo výbore je za SMER - SD pán Kmec. Myslím si, že teraz to naše rozhodovanie bude koordinované. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.4.2020 11:38 - 11:47 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážení páni ministri, vážení kolegovia, milí priatelia, potešilo ma, keď som si prečítala v úvode, že vláda Slovenskej republiky chce budovať moderné a inovatívne Slovensko ako súčasť nášho spoločenského európskeho domu. Slovensko ako jedna z členských krajín musí meniť Európsku úniu vo svoj obraz. Nesmú nám unikať príležitosti využiť Európsku úniu na posilnenie prosperity či bezpečnosti našej krajiny. Iba ak spolu dokážeme, že vieme zmysluplne ovplyvniť rozhodovanie v Bruseli, sa začne v Únii cítiť reálne doma. Toto je dôležitý krok a ako podpredsedníčka výboru Národnej rady pre európske záležitosti urobím všetko pre to, aby neostalo iba pri slovách. Mám dôveru vo vedení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, pretože ho vedie skúsený diplomat Ivan Korčok, ktorý požíva prirodzený rešpekt aj v Európskej únii. Je veľmi dôležité, aby zahranično-politická orientácia našej krajiny bola jednoznačná a skoordinovaná, nie tak ako v minulom období, keď ministerstvo zahraničných vecí dávalo iné pripomienky, a odbor, ktorý viedol pán kolega Blaha, bolo, alebo konal inak. Preto sa veľmi teším, že náš výbor pre európske záležitosti vedie skúsený diplomat Tomáš Valášek. Počúvame od našich priateľov z ĽSNS, že EÚ nepomáha, no pravda je iná. Odpoveďou v týchto korona pandémiou poznačených časoch je zriadený fond solidarity, ktorý navrhla predsedníčka Európskej komisie. Z Európskej únie dostaneme dve a pol miliardy eur na koronavírus, čo je viac ako Taliani, ktorý má pomôcť zdravotníctvu a ekonomicky najviac postihnutým odvetviam.
Veľmi sa teším, že vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení deklaruje, že bude venovať prioritnú pozornosť problematike vytvárať priaznivé prostredie pre rozvoj malých, stredných i veľkých podnikov s dôrazom prihliadať na záujmy mikro, malých a stredných podnikov a uplatňovať princíp najprv v mysli v malom.
Veľmi sa teším, že vláda Slovenskej republiky počíta vytvoriť priaznivejšie podmienky pre rozvoj rodinného podnikania, podnikania mladých, žien alebo seniorov.
Áno, mikropodniky, malé a stredné podniky tvoria 90 % všetkých podnikov v Európskej únii. Zabezpečujú dve tretiny pracovných miest v súkromnom sektore a prispievajú viac ako polovicou k celkovej pridanej hodnote vytvorenej podnikmi v Európskej únii. Prijali sa viaceré akčné programy na podporu malých a stredných podnikov. Napríklad iniciatíva Small Business Act, horizont 2020 a program COSME. Ich cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov prostredníctvom výskumu a inovácií a zlepšiť prístup k financovaniu.
Odstraňovanie zbytočného papierovania a byrokracie je pre Európsku komisiu dôležitou prioritou v rámci iniciatívy SBA. Lepšie reagovanie verejnej správy na potreby MSP môže vo veľkej miere prispieť ich rastu. Smernica o službách na vnútornom trhu, ktorej som sa veľmi intenzívne venovala počas môjho mandátu poslankyne Európskeho parlamentu v období 2004 - 2009, bola to Smernica 2006/123/ES, bola uverejnená v roku 2006 a všetky členské štáty Európskej únie ju vykonávali, vykonali v roku 2009. Je jedna oblasť, ktorá do tohto presne zapadá a dá sa riešiť jednoducho so zanedbateľnými nákladmi. Naopak, sú to potenciálne príjmy štátneho rozpočtu.
Chcem sa prihovoriť za prijatie zákona, ktorý bude riešiť tzv. domáce bytové podnikanie. Nejde o činnosti myslené ako obživa, ale na doplnenie príjmov dôchodcov, matiek na materských dovolenkách, ale aj o podnikanie na vyskúšanie, ak sa nápad, pôvodne hobby, ujme, tak sa prípadne stane riadnym podnikaním so všetkým, čo k tomu patrí.
Vo Veľkej Británii, ale aj v USA a iných anglofónnych krajinách takto začína svoje aktivity asi 60 % podnikateľov, vrátane teraz veľmi zvučných mien a verejná správa všetkých úrovní toto podnikanie podporuje napríklad poskytovaním informácií. Vedia, prečo to robia. Podporujú podnikateľského ducha a iniciatívy. Nejde o nič, čo by nebolo aj u nás, je to však na Slovensku stále v tzv. šedej zóne. Sú dva okruhy, nepotravinárska výroba, hračky, bižutéria, ktoré sa dajú riešiť živnosťou. Takže poctivý mikropodnikateľ s príjmom niekoľko sto eur ročne a dielňou v topánkovej škatuli vedie administratívu a má náklady s eKasou. Alebo častejšie si povie, že sa mu tá hra nevyplatí, živnosť zruší a predáva cez rôzne servery.
Horšie je to s výrobou potravinárskou, mydlami, kozmetikou. To sa legálne robiť nemôže. Podľa súčasne platných zákonov totiž treba okrem odborného vzdelania tzv. prevádzku. Jej zriadenie je nákladné, v nami uvažovanom objeme sa nevyplatí. V obci je napríklad pani, ktorá vypeká vo vlastnej kuchyni. Zákon sa obíde tvrdením, že pečie z dobrého srdca, akurát sa pokryjú náklady, a teda nejde o podnikanie. Činnosť s cieľom zisku, kým nedôjde k infekcii salmonelou je na ňu každý krátky. Na druhej strane je takéto podnikanie vec neistá. Nedá sa napríklad uzavrieť zmluva s miestnou kaviarňou o pravidelnej dodávke dvoch pekáčov buchiet denne, aj keby ich tá kaviareň chcela, lebo vie, že pani pečie excelentne. Takže nepochybne sa nájdu záujemcovia o zoficiálnenie tejto činnosti, aj keď by sa s ňou boli, aj keby s ňou boli spojené podmienky, napríklad hygienický dohľad a platenie daní.
Zdôrazňujem, v žiadnom prípade nejde o činnosti, ktorými by sa takýto domáci podnikateľ živil, nejde teda o živnosť. Vzhľadom na sociálny systém bude treba rozsah limitovať tak, aby nevznikla povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, keďže pôjde teda o ročný hrubý príjem na úrovni asi 6-tisíc eur. Doriešiť bude treba rozsah uplatňovania hygienických predpisov. Dá sa to ale urobiť a myslím, že je vhodné takúto možnosť ľuďom dať, najmä teraz, keď tu máme následky pandémie a hrozbou nezamestnanosti.
Verím, že vláda Slovenskej republiky bude svojimi opatreniami znižovať regionálne rozdiely nie tak ako predchádzajúca vláda, ktorá prideľovala financie len svojim nominantom. Starostovia a primátori, ktorí neboli členmi strán vládnej koalície, nedostali od bývalej vlády ani euro. Čiže my sme boli v karanténe dvanásť rokov.
Budem hlasovať za programové vyhlásenie, lebo je to ambiciózny program, na ktorom participovali prvýkrát v histórii Slovenska aj občania Slovenskej republiky. Všetkých jedenásť otázok, ktoré si Slováci odhlasovali online, sa zakomponovali do programového vyhlásenia vlády. Prajem vláde Slovenskej republiky, aby sa jej podarilo naplniť toto programové vyhlásenie. Svoje vystúpenie končím slovami našej prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej: "Klimatická kríza a koronakríza nás učia niečo podobné. Aby sme prežili v zdraví, musíme nahradiť egoizmus spolupatričnosťou a záujmom o svet okolo nás.".
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 11:18 - 11:20 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som touto cestou chcel veľmi pekne poďakovať, že v programovom vyhlásení vlády môžeme nájsť aj konečne vyriešenie obrovského problému záťaže na východnom Slovensku, a to je tzv. chemický trojuholník smrti a odkalisko Poša, ktoré sú veľmi nebezpečné.
Veľmi ma mrzí, že bývalá vláda za x-y rokov nevedela daný problém vyriešiť, čo je veľmi smutné, pretože je jasné, že v týchto častiach týchto odkalísk bývajú ľudia, ktorí majú obrovské karcinogénne nálezy a rôzne iné ochorenia. Je mi ľúto, že práve zdravie občanov bolo na druhej strane a nebola to priorita vlády. Zároveň je jasné, že iba v týchto miestach, napríklad v okolí mesta Strážske v lesoch a ďalej pobehuje zver, kde cudzorodé látky v svalovine zvierat sú prekročené xy-násobne. Je toto možné? Prečo to do dnešného dňa nikto neriešil?
Zároveň som veľmi rád, že v programovom vyhlásení vlády sa nachádza aj informácia, že chceme obmedziť chemické postreky a podporovať zdravšie alternatívy a starostlivosť o zeleň. Ja len z takého príkladu, u nás v Humennom, kde som videl, že na území základnej školy školník striekal proti burine chodník a vzápätí o desať sekúnd na to sa tam hrali deti, po tomto postriekanom chodníku. My sme v meste, sme nemali oporu v zákone, sme sa to skúsili nejako vyriešiť. Som rád, že momentálne bude aj boj proti chemickým postrekom v zákone. Zároveň som veľmi rád, že je tam aj snaha klepnúť po prstoch všetkým rozkrádačom našich lesov, ktorí doslova z nášho prírodného bohatstva spravili osobitný biznis. Pri tejto príležitosti chcem ešte raz poďakovať ministrom, že sa do danej veci pustili a pripravili jedno z najlepších programových vyhlásení, aké kedy Slovensko mohlo mať.
Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 10:59 - 11:00 hod.

Vaňová Jarmila Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kotleba, kolega. Ja viem, že vám asi nebude vyhovovať, ak sa konečne efektívne začne riešiť tzv. rómska téma. Pretože ak by sa to podarilo, čo ja pevne verím, že sa to tejto vláde aj vďaka programovému vyhláseniu vlády podarí, tak vy a vaša strana prídete asi o svoju hlavnú tému. Možno nastal čas, kedy treba porozmýšľať, čím budete oslovovať voliča v ďalších voľbách. Ale to je váš problém.
Spomínali ste, že v programovom vyhlásení vlády sa nedodržiaval alebo celkom neuplatňoval štátny jazyk. Vy sám nie ste jazykovo korektný. Pretože ak v Národnej rade Slovenskej republiky si vy dovolíte Rómov nazývať osadníkmi a cigánmi, tak sa nedá hovoriť o nejakej výške vašej jazykovej korektnosti. Ak potrebujete v tejto oblasti dovzdelať, rada vám s tým pomôžem, tiež som učiteľka, okrem iného. Prosím, používajme korektný jazyk vo vzťahu ku všetkým občanom, pretože sme na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, či už ide o Rómov, inak sexuálne orientovaných ľudí, alebo vo vzťahu k ženám.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 10:56 - 10:57 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán poslanec Kotleba, ja vás fakt obdivujem, lebo vidieť niektoré veci a rozmery aj tam, kde nie sú, a presviedčať ľudí o ich existencii, to fakt dokáže len málokto. V tomto ste fakt frajer, len celú dobu čakám, či ako vizionár predstavíte našej spoločnosti konečne aj nejaké iné strašidlá ako LGBT komunitu a rómskych osadníkov. Ja by som teda odporúčala vrhačov kameňov, hlavičkárov v maskáčoch a kúpajúcich futbalistov bez lopty a tu by ste sa napríklad mohli uberať. Je škoda, že ste mali čas len 30 minút, lebo ešte tak dve, tri hodinky a dostali by sme sa aj ku kultúre. A tam ste teda tiež expert najmä v divadelníctve, hovorí o tom celá Bystrica, aj ostatné okolité okresy, aby som teda nepoužila slovo región. Ja som dnes pochopila, že keby vám to čas nepokazil, v podstate by ste mohli ozna, by ste sa mohli označiť za renesančného človeka pre vašich voličov, nie, to nie je urážka byť renesančný človek. To je všetko. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 10:55 - 10:56 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Pán poslanec Kotleba, slová pluralitná demokracia vám vysvetlím v rozprave, takisto sa zmienim o Lundských odporúčaniach, o Haagskych odporúčaniach Vysokého komisára OBSE. Ale zarazila ma iná vec. Zarazilo ma to, že vy ste sa aj s celým vaším poslaneckým klubom hrali na najväčších ochrancov ľudských práv vtedy, keď sme prijímali zákon, ktorý umožňoval sledovať chorých na COVID. Chcem vám povedať, že práva národnostných menšín sú integrálnou súčasťou základných ľudských práv a slobôd. Že vy sa neviete vyzliecť z vašej kože, toto vám verím, a čo iné by sa dalo očakávať od ľudí, ktorí by nemali problém zabuchnúť dvere na peci za ktorýmkoľvek z nás. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis