Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Prednesenie interpelácie

23.4.2020 o 14:22 hod.

Mgr.

Jozef Bubnár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 16:20 - 16:22 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Plne podporujem, samozrejme, kolegu Petra Polláka. Trošku tento problém budeme komplexne riešiť a teda rád ho predstavím vo faktickej poznámke. Nemôžeme sa stále pozerať na Rómov len ako na minoritu. Máme mnoho, ako Peter spomínal, úspešných Rómov. Máme tu kopec lekárov, psychológov, pedagógov. Nemôžeme dovoliť, aby časť občanov Slovenskej republiky sa dívala na Rómov a na rómsky problém len ako na skupinu asociálov. Máme tu iné rizikové skupiny, ktoré vykazujú asociálne správanie a tento problém neni taký vytknutý. Stále sa pozeráme na rómsky problém viacerí, samozrejme, ako na rasistický problém. Ten musíme radikálne odstrániť.
Som veľmi rád, že, a oceňujem, že konečne máme v programovom, v programovom vyhlásení vlády riešenie komplexného rómskeho problému a som veľmi rád, samozrejme, že tento problém sa bude komplexne riešiť. Dodnes máme na Slovensku viac ako tisíc evidovaných lokalít, kde stále nie je kanalizácia, kde stále nie je voda. To je obrovský problém, ktorý, opakujem ešte raz, treba komplexne riešiť.
Rád by som ešte poznamenal, že aj Úrad splnomocnenca vlády, ktorý tu máme, je považovaný len ako poradný orgán. Čiže budem veľmi rád, keď tento problém nebude vnímaný len ako poradný orgán, ale bude mať vlastnú právnu subjektivitu a bude veľmi úzko prepojený s mnohými rezortami. Budem veľmi dbať o to, aby rómsky problém a Rómovia mali svoje postavenie na Slovensku. Ale čo je najnutnejšie, musíme zmeniť radikálne verejnú mienku, aby Rómovia neboli diskriminovaní a rasisticky terčovaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.4.2020 16:14 - 16:20 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážení členovia vlády, vážený pán predsedajúci, milí kolegovia, rád by som sa vám pokúsil najoptimálnejšie priblížiť časť obsiahnutú v programovom vyhlásení vlády, a to zlepšenie postavenia a situácie Rómov na Slovensku.
Mojou, ale aj prioritou vlády Slovenskej republiky bude naplnenie viacerých vytýčených cieľov a procesov v snahe o hmatateľné zmeny v tejto oblasti s vplyvom na celú krajinu.
Vo všeobecnosti ide o sociálne, ekonomické a občianske postavenie Rómov v spoločnosti. Dovoľte mi, aby som ale vytýčil dva hlavné a konkrétne piliere, ktoré sú cestou k progresu rómskych komunít v našej krajine, pre prípady prevencie v období pandémie, ale aj v bežnom živote bez COVID-19, ktorý nás snáď už onedlho čaká.
Práca a vzdelávanie. To je hlavným atribútom pre pozitívny rozvoj rómskej komunity s vplyvom na ekonomické, ale aj sociálne spolunažívanie a spoluprácu s majoritou na Slovensku. Jednou z úloh vlády Slovenskej republiky bude maximalizovanie úsilia o zabezpečenie kvalitného vzdelávania a vzdelávania na všetkých úrovniach. V prvom rade ide o zastavenie neoprávneného zaraďovania rómskych detí do špeciálnych základných škôl, čoho sme, bohužiaľ, aj dnes svedkami. Našou iniciatívou budú opatrenia, aby sa v predškolskom vzdelávaní, a budú opatrenia, aby sa v predškolskom vzdelávaní, aby sa predškolským vzdelávaním zraniteľných rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia začalo čo najskôr, najlepšie od roku, od veku troch rokov. Som rád, že dnes aj pán kolega pán Kotleba s tým teda súhlasil a tiež kvitoval tento návrh.
Ďalej budeme, sme presvedčení, že čím skôr s tým začneme, tým účinnejší to bude mať výsledok. Ďalej budeme presadzovať zamedzenie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky či opakovaniu ročníkov a následnému opusteniu školského systému bez vzdelania a potrebnej kvalifikácie. Myslíme si, že je chybou, že v dnešnej dobe vidíme neprítomnosť začleňovania sa rómskych jednotlivcov z komunít do spoločnosti a na pracovný trh. Preto je nevyhnutné, aby sme podporovali zosúladenie prechodu rómskych detí zo základného školstva na vyššie formy vzdelávania za účelom získania potrebných schopností a zručností. Možno mnohí z vás nevedia, ale aj v komunitách týchto skupín je veľmi veľa šikovných detí, mládeže a mladých.
Naším úsilím je, aby sme ich potenciál využili a ukázali svetu. Chcenie spontánnej a plynulej inklúzie komunít na pracovný trh vládu Slovenskej republiky zaväzuje presadzovať politiky, ktoré budú pomáhať zvýšiť zamestnanosť Rómov s dôrazom na mladých. Vzdelanie ako jeden z faktorov pre obsiahnutie pracovných miest, rovnosť príležitostí na pracovnom trhu, podpora a vznik sociálnych podnikov s cieľom zvyšovania pracovných návykov, posilnenia kvality života, širokospektrálne aj u tej časti rómskej komunity, ktorá napríklad nemá prístup k pitnej vode a základnej infraštruktúre. Áno, žiaľ, ide až o 13 %.
Aj preto vláda Slovenskej republiky bude klásť dôraz na súdržnú komunikáciu so samosprávami, s primátormi a so starostami obcí, pretože rómske komunity vníma ako súčasť politík smerujúcich k vyrovnávaniu regionálnych rozdielov. Situácia ohľadom menej rozvinutých regiónov, zlepšenia štandardov bývania, ako aj zdravotnej starostlivosti nás bude viesť k nastaveniu efektívneho systému, prostredníctvom ktorého budeme môcť situáciu riešiť. Vytýčené ciele a ich naplnenie v oblasti zlepšenia, postavenia a situácie Rómov na Slovensku si vyžadujú aj systémové zmeny, preto zvážime posilnenie štatútu Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity voči relevantným ministerstvám.
Vláda Slovenskej republiky sa bude v maximálnej miere usilovať opatrenia dodržiavať a viesť všetky potrebné kroky k ich najefektívnejšiemu naplneniu a finálnemu riešeniu v praxi skutkami.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 15:33 - 15:35 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, ja chcem zareagovať na pána ministra, pretože si veľmi cením, že pán minister Jaro Naď je človek, ktorý vie, ako sa volá a čo chce. Ja si myslím, že Slovensko malo veľmi veľký problém v posledných štyroch, možno aj ôsmich rokoch, že nevedelo, kam patrí, pretože bolo ako taký človek, ktorý jedným okom pozerá doľava a druhým doprava a nikdy neviete, či sa pozerá na vás alebo niekde vedľa. Nechcem znižovať teda dôstojnosť takýchto ľudí, ale takto asi Slovensko posledné roky vyzeralo. Na jednej strane sa tvárilo, že je členom euroatlantických štruktúr a na druhej strane robilo štafáž na, na demonštráciách v Moskve. Takže myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme vedeli, čo chceme a myslím si, že toto odráža aj programové vyhlásenie vlády.
A mojim kolegom, ktorí tu rozprávali o zabíjaní, neviem ako vy, ja som strávil dva roky v Československej ľudovej armáde kedysi a z tých čias si pamätám, že vojna je naozaj veľmi zlá vec, keď sa už strieľa, zabíja, tak to už je neskoro. Ale čo môžme urobiť, je prevencia vojny. Myslím si, že to je to, na čom musíme každý z nás pracovať. Preto sme členmi NATO, preto sme členmi Európskej únie, aby v tejto krajine sa už nikdy nezabíjalo, aby ženy, deti a ani muži nemuseli trpieť a aby tu netiekla krv po uliciach. Preto tu všetci sme a za to budeme bojovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 14:52 - 14:53 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Dostál, ďakujem vám za váš príhovor a za to, že ste vyzdvihli niektoré veci z programu, predovšetkým boj proti korupcii. A ja som sa prihlásil hlavne kvôli tomu, aby som povedal niečo podobné, ako už bolo spomínané od kolegu Pročka, že OĽANO dalo obrovský priestor aj tým ľuďom, ktorí bývajú na juhu Slovenska, aj Rómom, a tým, že sa dostali aj poslanci maďarskej národnosti aj rómskej národnosti do Národnej rady, ja si myslím, že majú dostatočne dobré zastúpenie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 14:49 - 14:50 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ja musím povedať, že keď tu je pán Pellegrini, tak všetkých upozorňuje, aby boli k téme a tak ďalej, teraz ste počuli od témy celý tento príhovor, katastrofa. Ale to tak je. Od neho si to, pána poslanca, ktorého meno sa nevyslovuje, budeme musieť vypočuť tie jeho rozprávky: "a takto to je a takto to je". Ale poďme, ja idem k téme.
Pán poslanec Dostál, povedali ste, že nie sú tu zastúpené maďarské strany, ale ja chcem povedať, že OĽANO má až 14 % poslancov, ktorí, maďarsky hovoriacich a majú maďarskú národnosť, pán Kerekréti, Gyimesi, Pleštinská, Grendel, Čech, Szőllős, Halák, ktorí svojou činnosťou už teraz robia a myslím, že maďarskí občania majú silný mandát v strane OĽANO, veľmi silný. A poslanci Herák, Vaňová a Pollák, ja si myslím, že som ešte nezažil nikdy v histórii v žiadnej strane, aby traja rómski poslanci boli, čo je tiež veľmi silný mandát a veľmi silný, silné gesto alebo silný signál pre rómskych občanov, že naozaj táto vláda menšiny bude chrániť a ich záujmy obhajovať.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 23.4.2020 14:22 - 14:24 hod.

Bubnár Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Petrák, ja vám ďakujem tak isto za váš príspevok a myslím, že sa zhodnem aj s kolegom Vašečkom a Habánikom, že na tom výbore pre vzdelávanie, výchovu, mládež a šport sme sa naozaj zišli ľudia, ktorí sme zapálení a máme veľmi silný záujem na tom, aby nielen naše školstvo, ale aj šport a všetky tie edukačné inštitúcie progresovali. Teda naozaj si aj vás veľmi vážim za váš punc profesionality, ktorý vnášate do nášho výboru. Každopádne trošku musím sa zastať pána ministra, lebo trošku ma prekvapilo, že ste teda hovorili o tom, že chýbajú vám tam teda konkrétne čísla vyjadrené v percentách, v číslach atď. Viete, ja si myslím, že pán minister Gröhling to nespomenul a robí to veľmi zodpovedne, pretože myslím, že dnes ani sám slávny Chuck Norris by nedokázal predpokladať, čo sa stane zajtra, čo sa stane o mesiac, kam sa vlastne ocitneme a aj na výbore nám dal prísľub, že je v intenzívnych rokovaniach s Eduardom Hegerom, s ministrom financií a každý ďalší konkrétny návrh a krok, opatrenie, ktoré v rámci školstva prednesieme, už bude určite aj s konkrétnymi číslami, s percentami. Takže ja len naozaj som sa chcel tak trošku zastať pána Gröhlinga, že aj keď už to znie ako možno také trošku klišé, že dnes sa nachádzame v takej dobe, akú žiadna vláda teda nemala, ale, bohužiaľ, niet nahejšej pravdy ako táto. A práve preto, ja si myslím, že ak príde ten deň zúčtovania pre pána ministra školstva o štyri roky, tak urobil veľmi dobre, že dnes sa nezaviazal nejakými konkrétnymi percentami a číslami, aby potom mu naozaj jeho aj naši voliči nemuseli nič vyčítať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 23.4.2020 14:15 - 14:17 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ja sa chcem vyjadriť a pochváliť programové vyhlásenie vlády. Mne sa toto programové vyhlásenie celkom páči a viem, že tam nie sú občas nejaké konkrétnosti, ale ja sa školstvu venujem šestnásť rokov a som riaditeľom cirkevného centra voľného času a viem, aké problémy spôsobilo tzv. financovanie cez samosprávy, tzv. originálne kompetencie, ktoré boli v roku 2013 presunuté na obce a mestá, ktoré to evidentne nezvládajú, a starostovia primátori, nehovorím, že všetci, ale väčšina z nich ani nevedia, ako to majú spraviť, ako to majú zabezpečiť, aby školské zariadenia, centrá voľného času, školské kluby a ostatné inštitúcie fungovali v normálnom režime. Čo sa týka súkromných a cirkevných, tam viem povedať, že častokrát prichádza k diskriminácii týchto školských zariadení, kde nedostávajú to, čo by mali dostávať. Takže ja som veľmi rád, že sa do programového vyhlásenia dostalo zrovnoprávnenie financovania a že sa do programového vyhlásenia vlády dostalo aj podpora neformálneho vzdelávania. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 23.4.2020 14:13 - 14:15 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán podpredseda školského výboru, ďakujem za vaše vystúpenie. Pán minister tu v tejto chvíli nie je, pretože pred chvíľou ohlasoval na tlačovke plán, ako to bude s maturitnými skúškami v tomto roku. Je to veľmi zaujímavá informácia, ale keďže to nie je podstata tohto vystúpenia, nebudem ju komentovať. Len tým uvediem, že má ako v rámci školstva jednu z najťažších úloh, pretože vieme, že študenti už niekoľko a žiaci niekoľko týždňov nie sú v škole, sú doma, majú rôzne formy vzdelávania a je to veľký problém a na nie dennej, ale na hodinovej báze rieši mnohé, mnohé ťažkosti. Takže je obdivuhodné, že popri tom všetkom sa stíhalo robiť aj toto programové vyhlásenie. Bolo to veľmi, veľmi náročné, napriek tomu to aj v porovnaní aj s inými rezortmi prebehlo veľmi transparentne. Bol som účastný tohto, tohto procesu, takže to oceňujem.
Pán podpredseda, vyčítate takú nejakú určitú neurčitosť alebo nepresnosť, nekonkrétnosť, na druhej strane ste citovali istého politika, ktorý sa nedostal do parlamentu, keď ste hovorili, že treba to vážiť na lekárnických vážkach. No v tom programovom vyhlásení vlády ja čítam v oblasti školstva pomerne jasne, že čo chceme urobiť. Čo nie je jasné, ako to urobíme, pretože nikto z nás v tejto chvíli nevie úplne presne, ako sa tie veci budú vyvíjať, lebo sa menia naozaj zo dňa na deň, aj celkový postup spoločnosti. Teraz máme nejaké dvojtýždňové fázy, ktoré budeme vyhodnocovať, čo je veľmi rozumný postup. Treba ale povedať, že najlepšie slová sú skutky, takže tie dobré veci, na ktorých sa zhodneme mnohí aj v rámci výboru alebo aj v rámci parlamentu a odbornej obce, poďme ich spolu realizovať, hľadajme tie spôsoby, aplikácie, spolupracujme, debatujme o tom na výbore, oceňujem, že tam prebehla taká kvalitná diskusia. Ide o školstvo, teda o deti, o rodičov, o učiteľov, o celé Slovensko.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 11:49 - 11:49 hod.

Pleštinská Zita
Ja by som len chcela jednu vetu povedať, že teším sa, že vo výbore je za SMER - SD pán Kmec. Myslím si, že teraz to naše rozhodovanie bude koordinované. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.4.2020 11:38 - 11:47 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážení páni ministri, vážení kolegovia, milí priatelia, potešilo ma, keď som si prečítala v úvode, že vláda Slovenskej republiky chce budovať moderné a inovatívne Slovensko ako súčasť nášho spoločenského európskeho domu. Slovensko ako jedna z členských krajín musí meniť Európsku úniu vo svoj obraz. Nesmú nám unikať príležitosti využiť Európsku úniu na posilnenie prosperity či bezpečnosti našej krajiny. Iba ak spolu dokážeme, že vieme zmysluplne ovplyvniť rozhodovanie v Bruseli, sa začne v Únii cítiť reálne doma. Toto je dôležitý krok a ako podpredsedníčka výboru Národnej rady pre európske záležitosti urobím všetko pre to, aby neostalo iba pri slovách. Mám dôveru vo vedení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, pretože ho vedie skúsený diplomat Ivan Korčok, ktorý požíva prirodzený rešpekt aj v Európskej únii. Je veľmi dôležité, aby zahranično-politická orientácia našej krajiny bola jednoznačná a skoordinovaná, nie tak ako v minulom období, keď ministerstvo zahraničných vecí dávalo iné pripomienky, a odbor, ktorý viedol pán kolega Blaha, bolo, alebo konal inak. Preto sa veľmi teším, že náš výbor pre európske záležitosti vedie skúsený diplomat Tomáš Valášek. Počúvame od našich priateľov z ĽSNS, že EÚ nepomáha, no pravda je iná. Odpoveďou v týchto korona pandémiou poznačených časoch je zriadený fond solidarity, ktorý navrhla predsedníčka Európskej komisie. Z Európskej únie dostaneme dve a pol miliardy eur na koronavírus, čo je viac ako Taliani, ktorý má pomôcť zdravotníctvu a ekonomicky najviac postihnutým odvetviam.
Veľmi sa teším, že vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení deklaruje, že bude venovať prioritnú pozornosť problematike vytvárať priaznivé prostredie pre rozvoj malých, stredných i veľkých podnikov s dôrazom prihliadať na záujmy mikro, malých a stredných podnikov a uplatňovať princíp najprv v mysli v malom.
Veľmi sa teším, že vláda Slovenskej republiky počíta vytvoriť priaznivejšie podmienky pre rozvoj rodinného podnikania, podnikania mladých, žien alebo seniorov.
Áno, mikropodniky, malé a stredné podniky tvoria 90 % všetkých podnikov v Európskej únii. Zabezpečujú dve tretiny pracovných miest v súkromnom sektore a prispievajú viac ako polovicou k celkovej pridanej hodnote vytvorenej podnikmi v Európskej únii. Prijali sa viaceré akčné programy na podporu malých a stredných podnikov. Napríklad iniciatíva Small Business Act, horizont 2020 a program COSME. Ich cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov prostredníctvom výskumu a inovácií a zlepšiť prístup k financovaniu.
Odstraňovanie zbytočného papierovania a byrokracie je pre Európsku komisiu dôležitou prioritou v rámci iniciatívy SBA. Lepšie reagovanie verejnej správy na potreby MSP môže vo veľkej miere prispieť ich rastu. Smernica o službách na vnútornom trhu, ktorej som sa veľmi intenzívne venovala počas môjho mandátu poslankyne Európskeho parlamentu v období 2004 - 2009, bola to Smernica 2006/123/ES, bola uverejnená v roku 2006 a všetky členské štáty Európskej únie ju vykonávali, vykonali v roku 2009. Je jedna oblasť, ktorá do tohto presne zapadá a dá sa riešiť jednoducho so zanedbateľnými nákladmi. Naopak, sú to potenciálne príjmy štátneho rozpočtu.
Chcem sa prihovoriť za prijatie zákona, ktorý bude riešiť tzv. domáce bytové podnikanie. Nejde o činnosti myslené ako obživa, ale na doplnenie príjmov dôchodcov, matiek na materských dovolenkách, ale aj o podnikanie na vyskúšanie, ak sa nápad, pôvodne hobby, ujme, tak sa prípadne stane riadnym podnikaním so všetkým, čo k tomu patrí.
Vo Veľkej Británii, ale aj v USA a iných anglofónnych krajinách takto začína svoje aktivity asi 60 % podnikateľov, vrátane teraz veľmi zvučných mien a verejná správa všetkých úrovní toto podnikanie podporuje napríklad poskytovaním informácií. Vedia, prečo to robia. Podporujú podnikateľského ducha a iniciatívy. Nejde o nič, čo by nebolo aj u nás, je to však na Slovensku stále v tzv. šedej zóne. Sú dva okruhy, nepotravinárska výroba, hračky, bižutéria, ktoré sa dajú riešiť živnosťou. Takže poctivý mikropodnikateľ s príjmom niekoľko sto eur ročne a dielňou v topánkovej škatuli vedie administratívu a má náklady s eKasou. Alebo častejšie si povie, že sa mu tá hra nevyplatí, živnosť zruší a predáva cez rôzne servery.
Horšie je to s výrobou potravinárskou, mydlami, kozmetikou. To sa legálne robiť nemôže. Podľa súčasne platných zákonov totiž treba okrem odborného vzdelania tzv. prevádzku. Jej zriadenie je nákladné, v nami uvažovanom objeme sa nevyplatí. V obci je napríklad pani, ktorá vypeká vo vlastnej kuchyni. Zákon sa obíde tvrdením, že pečie z dobrého srdca, akurát sa pokryjú náklady, a teda nejde o podnikanie. Činnosť s cieľom zisku, kým nedôjde k infekcii salmonelou je na ňu každý krátky. Na druhej strane je takéto podnikanie vec neistá. Nedá sa napríklad uzavrieť zmluva s miestnou kaviarňou o pravidelnej dodávke dvoch pekáčov buchiet denne, aj keby ich tá kaviareň chcela, lebo vie, že pani pečie excelentne. Takže nepochybne sa nájdu záujemcovia o zoficiálnenie tejto činnosti, aj keď by sa s ňou boli, aj keby s ňou boli spojené podmienky, napríklad hygienický dohľad a platenie daní.
Zdôrazňujem, v žiadnom prípade nejde o činnosti, ktorými by sa takýto domáci podnikateľ živil, nejde teda o živnosť. Vzhľadom na sociálny systém bude treba rozsah limitovať tak, aby nevznikla povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, keďže pôjde teda o ročný hrubý príjem na úrovni asi 6-tisíc eur. Doriešiť bude treba rozsah uplatňovania hygienických predpisov. Dá sa to ale urobiť a myslím, že je vhodné takúto možnosť ľuďom dať, najmä teraz, keď tu máme následky pandémie a hrozbou nezamestnanosti.
Verím, že vláda Slovenskej republiky bude svojimi opatreniami znižovať regionálne rozdiely nie tak ako predchádzajúca vláda, ktorá prideľovala financie len svojim nominantom. Starostovia a primátori, ktorí neboli členmi strán vládnej koalície, nedostali od bývalej vlády ani euro. Čiže my sme boli v karanténe dvanásť rokov.
Budem hlasovať za programové vyhlásenie, lebo je to ambiciózny program, na ktorom participovali prvýkrát v histórii Slovenska aj občania Slovenskej republiky. Všetkých jedenásť otázok, ktoré si Slováci odhlasovali online, sa zakomponovali do programového vyhlásenia vlády. Prajem vláde Slovenskej republiky, aby sa jej podarilo naplniť toto programové vyhlásenie. Svoje vystúpenie končím slovami našej prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej: "Klimatická kríza a koronakríza nás učia niečo podobné. Aby sme prežili v zdraví, musíme nahradiť egoizmus spolupatričnosťou a záujmom o svet okolo nás.".
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis