Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.4.2020 o 9:12 hod.

Richard Nemec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 24.4.2020 9:25 - 9:34 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, po marcových voľbách sa do parlamentu prvýkrát nedostala žiadna etnická strana, resp. strana, ktorá by mala prioritu chrániť práva národnostných menšín. Tejto úlohy sa zhostilo hnutie OĽANO, a napriek všetkým skeptickým vyjadreniam predstaviteľov maďarskej národnostnej menšiny ohľadom toho, že nebudú mať svoje zastúpenie v slovenskom parlamente, tomu tak nie je, pretože ho majú a dosť výrazné. A tým najvýraznejším dôkazom toho je práve predložené programové vyhlásenie vlády.
Programové vyhlásenie vlády v stati pojednávajúcej o právach národnostných menšín je plne v súlade s medzinárodnými dokumentami, ako sú Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín, ako sú Lundské odporúčania vysokého komisára OBES, Haagske odporúčania vysokého komisára OBES týkajúce sa vzdelávania. Čiže táto vláda je absolútne plne konformná s medzinárodným právom a s tými právami, ktoré tu 27 rokov chýbali, o tých sa zmienim o chvíľku neskôr.
Za dôležité považujem povedať aj to, že strana Maďarskej koalície bola vo vláde 8 rokov. Strana MOST - HÍD s prestávkami, s prestávkou bola vo vláde 6 rokov a nepodarilo sa im dosiahnuť to, čo sme si zaumienili my, to, čo navrhovalo hnutie OĽANO a s čím sa aj naši koaliční partneri, na čom sa zhodli a čo sa dostalo do programového vyhlásenia vlády.
Za ten najpodstatnejší bod považujem plán prijať zákon o postavení národnostných menšín. Dnes tá situácia na tomto poli vyzerá asi tak, že ak sa v jednej malej obci prihlási 15 % obyvateľov k eskimáckej národnosti, tak Slovenská republika bude porušovať ich základné ľudské práva. Toto chceme odstrániť aj tým, že v tomto zákone si povieme, kto je príslušníkom národnostnej menšiny, po vzore školského zákona povieme, že ktoré sú tie autochtónne národnostné menšiny, ktoré majú tento status a, a iné.
Pokiaľ ide o ústavné právo na účasť, účasť pri riešení vecí týkajúcich sa národnostných menšín, tak takým tým najvýraznejším bodom k tomu alebo k dosiahnutiu tohto cieľa bude zriadenie úradu pre národnostné menšiny, ktorý bude viesť k zániku úradu splnomocnenca vlády. Jeho kompetencie by prešli na tento úrad. Každá jedna národnostná menšina na Slovensku by mala zastúpenie na tomto úrade. Tento úrad by mohol bez akýchkoľvek problémov spĺňať všetky tie požiadavky alebo úlohy, ktoré mu budú dané a ktoré budú chrániť národnostné menšiny nielen deklaratórne, ale reálne.
Pokiaľ ide o ten neuralgický bod, na ktorom sme si tu včera možno aj trošku ostrejšie povedali, rozšírenie zákona o používaní jazyka národnostných menšín na vyššie územné celky, ja to považujem za akýsi dlh. Tie regióny, tu v tejto sále to už zaznelo asi tisíckrát, sú umelé. To všetci vieme. Vieme aj to, že prečo sa kreovali takým spôsobom, akým sa kreovali, a keď už sú, tak, tak aspoň v tých dvoch vyšších územných celkoch dovoľme tým obyvateľom, kde ich je vyše 20 %, aby si mohli na tých úradných tabuliach použiť ten názov vo svojom jazyku, aby ten poslanec mohol prehovoriť tú jednu faktickú poznámku v maďarskom jazyku, ak bude chcieť, samozrejme. Funguje to vynikajúco na obciach. Nikdy s tým v živote nebol žiaden problém a predpokladám, že taký istý problém nebude ani pri vyšších územných celkoch.
Pokiaľ ide o práva národnostných menšín, v programovom vyhlásení vlády za dôležité považujem aj záväzok vlády nerušiť málotriedky. Málotriedky sú výrazom práva na osvojenie si jazyka národnostnej menšiny v malých obciach a netýka sa to výlučne len maďarskej menšiny, ale aj rusínskej. O Rusínoch tu nepadla ešte reč. Ich je 6-tisíc, majú také isté problémy ako, ako maďarská národnostná menšina. Asimilácia, vysťahovalectvo, ekonomická migrácia, toto sú problémy aj rusínskej národnostnej menšiny. Prosím, nevzťahujeme všetky tieto práva že len na maďarskú národnostnú menšinu.
Ďalej by som sa chcel zmieniť aj o tom, ja by som bol veľmi rád, ak v tých nasledujúcich diskusiách alebo v tej nasledujúcej diskusii sa budeme baviť aj o zvýšení normatívov pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín, pretože ako iste všetci vieme, ten učiteľský post nie je až taký lukratívny a v školách z príslušných národnostných menšín o to menej.
V tejto súvislosti by som ešte veľmi rád vyzdvihol prácu pani štátnej tajomníčky Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pani Moniky Filipovej, ktorá za dva týždne v úrade v tejto oblasti urobila viac ako všetci ministri dohromady
Ak by som to mal takto zhrnúť do niekoľkých viet, tak snáď sa patrí povedať, že toto bude prvá vláda, ktorá sa na príslušníka národnostnej menšiny nebude pozerať ako na bezpečnostné riziko. Bude to prvá vláda, ktorá príslušníka národnostnej menšiny bude považovať za svojho prirodzeného partnera. Bude to prvá vláda, ktorá si všimla, že pokiaľ ide o rómsku národnostnú menšinu, Slovenská republika 27 rokov hrubo porušuje Ústavu Slovenskej republiky. A vysvetlím vám to ešte pred tým, než ma ukameňujete. V Ústave Slovenskej republiky majú menšiny právo na vzdelanie. Povedzte mi, prosím vás, ako je toto právo zabezpečené u rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike? Ako je zabezpečené právo používať jazyk menšiny v úradnom styku pri tejto menšine? Nijak. Debata ohľadom Rómov sa vždy zúžila len na ich sociálne práva, vždy sa zúžila na getoizáciu, vždy zúžila sa na segregáciu a na riešenie ich ekonomických príčin.
Na záver by som chcel povedať, že to bude prvá vláda, ktorá práva národnostných menšín nestavia na úroveň možného a právo národnostných menšín nemení na milosť.
Ďakujem pekne, že ste si ma vypočuli. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 9:23 - 9:25 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem. Tak mám na to dve minúty. Tak skúsim tak stručne. Ďakujem za konštruktívne poznámky. Myslím, že to čosi naznačuje aj smerom k tomu, ako pracujeme na výbore pre školstvo. A chceme v tom aj pokračovať, ale aj v pléne v tejto oblasti školstva. Takže pôjdem rad za radom.
Popri tých faktických pripomienkach mi prišlo, že by sme mohli v rámci výboru zriadiť aj komisiu pre šport, kde by mohli byť aj poslanci, ktorí sú mimo výboru a mohli by pracovať na tej téme, takáto možnosť je. Takže určite je tu veľký záujem, budeme to využívať ten potenciál.
Čo sa týka absolventov pedagogických fakúlt, ktorí, ktorí potom nepracujú v odbore školstva, tak práve aj toto bolo spomenuté v programovom vyhlásení vlády, že treba prihliadať na výber, na prípravu, formáciu, ale aj potom pracovné prostredie a odmeňovanie týchto absolventov, týchto učiteľov. A to je teda tiež jeden z prostriedkov, ako ich udržať a využiť ich potenciál, ich vzdelanie.
Čo sa týka učebníc, samozrejme, bude potrebné, aby sa v tomto vytvoril nejaký systém, poriadok. Budú, budú určite komisie, ktoré toto budú schvaľovať aj z hľadiska obsahov, aj z hľadiska financií. Určite budem mať ambíciu na tento proces nejak na ňom participovať a mať tam ľudí, ktorí budú vedieť pomôcť v tomto.
Čo sa týka maturít, nie, nepovedal som, že som rád, že to takto dopadne. Aj ja som učiteľ, aj ja som skúšal dlhé roky na maturitách. Povedal som, že študenti sú radi. Je to alternatíva. To znamená, naozaj, kto chce maturovať môže maturovať, nie je to, nie je to, je to troška dezinformované, že by nemohli byť maturity. Ale sa ponúka tá možnosť toho váženého priemeru. Samozrejme, je to krízová situácia, nie je to normálna situácia. Určite by som nebol rád, keby sa to takto nahrádzalo pravidelne, aj keď študenti by asi možno boli.
Čo sa týka porovnávania dôvery v Boha a vlády, práve naopak. Ja som povedal, že tejto vláde, žiadnej inej nemôžme dôverovať tak ako Bohu, preto je to iba taká určitá ľudská relatívna dôvera. A viac už nestihnem.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 9:12 - 9:13 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja by som chcel spomenúť zase slovíčko šport, ktoré Richard spomenul v tom svojom prejave, ktoré, si myslím, že je základom a vidno, že tu nájdeme zhodu celým týmto plénom, ktorých zaujíma šport a je nás tu dosť. A konečne je to tu také pestré, čo sa týka tých športov. Takže to ma, to ma veľmi teší.
Ja by som len spomenul, keď už sme pri tých deťoch, kde by sme chceli napríklad v tom takom tom širšom rámci toho PVV zahrnúť zdravotnú telesnú výchovu, ktorá tu chýba, aby sme vedeli zapojiť deti, ktoré majú nejaké hendikepy, ktoré chceme. Potom zlatý motorický vek, prvý stupeň. Nemáme tam telocvikárov, ktorých by sme chceli do toho zapojiť. Čiže tých, tých nápadov máme obrovsky veľa a je super, že to nájdeme.
Ale ešte by som spomenul, je tu trošku opomínaný ten profesionálny šport, kde nám tie vzory by mali rásť a tie decká popri tých vzoroch by mali rásť športom. Takže COVID nám ukázal parádny obraz o tom, že vrcholový šport, vyzerá to tak, že dva roky bude v utlmení celkom solídne. Ale zase je tu priestor na, na to, aby sme tým športovcom pomohli, aby nám tie vzory viacej rástli.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 9:10 - 9:12 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcem podporiť toto programové vyhlásenie vlády. Vidím problémy hlavne v tom, že dennodenne mi píšu riaditelia školských zariadení, ktorí sa sťažujú na nefunkčný systém, hlavne takzvané originálne kompetencie, ktoré sa od roku 2013, boli presunuté na samosprávy. A tieto samosprávy nefinancujú školské zariadenia tak, ako by ich mali financovať. Je to najslabší článok školstva a nefunguje nám to. Žiaľ, ja sám som bol riaditeľom centra voľného času, kde sme prišli v roku 2013 o 70 % dotácií. To znamená, počujete dobre. Bolo, muselo odísť polovica zamestnancov. A čo som sa včera rozprával s Asociáciou centier voľného času, tak nám klesol počet detí, ktoré sú zapojené do mimoškolskej činnosti, o polovicu od roku 2013 do roku 2019. Týka sa to aj športu. To znamená, menej detí športuje, menej detí sa neformálne vzdeláva.
Veľmi pekne chcem poďakovať aj za to, že sa do programového vyhlásenia vlády dostala ochrana rodín proti hazardu, keďže som bol jeden z členov petičného výboru v Nitre a od roku 2016 do roku 2019 sme túto petíciu zbierali. Takže ja som veľmi rád, že toto programové vyhlásenie je v takom stave, ako je.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 9:09 - 9:10 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem poďakovať kolegovi Vašečkovi za jeho príspevok do rozpravy. Je to predseda výboru pre školstvo a vyzdvihol preto aj niektoré veci hlavne zo školstva týkajúce sa školstva. Ja som rád a teším sa tomu, ako fungujeme na výbore, ako komunikujeme s ministrom. A obzvlášť ma teší, že naše pripomienky, ktoré sme prostredníctvom predsedu výboru komunikovali s ministrom, sa napokon do programového vyhlásenia vlády vo väčšine prípadov zapracovali. Takže za to ďakujem.
Napríklad je tam zrovnoprávnenie financovania škôl bez ohľadu na zriaďovateľa.
Pán Vašečka vyzdvihol takisto podporu rodín, ktorá sa dostala do programového vyhlásenia vlády. A sú tam aj ďalšie pozitívne veci.
Takže rovnako ako on, aj ja podporujem programové vyhlásenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 9:03 - 9:05 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Myslím, že č. 2 to bolo tam.
Ale chcel by som Riša tiež doplniť, spomenul si voľnočasové poukazy pre šport. A najmä teda by som sa chcel zamerať pre mládež a šport v PVV, som rád, že aj v týchto neľahkých časoch je cítiť v PVV podpora detí a mládeže v oblasti športu, a to hneď vo viacerých bodoch. Teda sa nezabúda, že aký je šport dôležitým faktorom ovplyvňujúcim verejné zdravie a rozvoj človeka.
Vnímam pozitívne body najmä súvisiace s podporou športu detí na školách, lebo si myslím, že súčasný trend športovania detí upadá, najmä keď máme dnes len 2 hodiny telesnej výchovy týždenne a tie už častokrát už nie sú ani len známkované.
Samozrejme, musíme posilniť aj pozíciu a hodnotenie učiteľov, doplniť výrazne chýbajúcu infraštruktúru telocviční na školách, aby mali nielen deti kde športovať.
Namiesto tejto dôležitej v podstate aj sociálnej pomoci pre naše deti sa predošlá vláda sústredila v oblasti športu na úplne iné veci, napríklad na kontroverzný a predražený futbalový štadión. Vítam preto, že sa v PVV opiera aj o transparentnosť financovania a vyhradzuje sa proti korupčnému prostrediu. Myslím, že by sme nemali zabúdať na to, že ak naša spoločnosť bude zdravšia a voči chorobám imúnnejšia a odolnejšia, bude táto spoločnosť aj ekonomicky produktívnejšia, a to, samozrejme, súvisí so športom veľmi úzko.
Ďakujem. (Potlesk a pokrik v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 9:01 - 9:03 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Tak ďakujem, Rišo, za tvoje vystúpenia aj v oblasti školstva. Som veľmi rád, že v tejto oblasti môžeme nájsť aj časť neformálneho vzdelávania, ktoré je podľa môjho názoru veľmi dôležité. Zároveň ma veľmi teší, že môžme tam nájsť aj ukotvenie mládežníckeho parlamentu, teda aj Národného mládežníckeho parlamentu ako poradného orgánu ministerstva školstva.
Som presvedčený, že aj na základe toho budú možno samosprávy vytvárať mládežnícke parlamenty aj v svojich mestách. A týmto chcem vyzvať aj všetkých primátorov a poslancov, ktorí sú v samosprávach, aby mohli zriadiť práve takéto parlamenty vo svojich mestách, pretože je to veľmi dôležité.
Ja som bol tiež členom mládežníckeho parlamentu v mojom meste. Ako mladí ľudia sme sa začali zaujímať o veci verejné a meniť, začali sme vypomáhať. Práve v týchto časoch tie mládežnícke parlamenty budú môcť pomáhať, napríklad pri chorobách COVID, ako je teraz, by rozdávali seniorom, dôchodcom rúška, chodili na nákupy. Mládežnícke parlamenty majú veľmi dôležitú úlohu v spoločnosti a som rád, že bude aj nejaké to ukotvenie konečne, konečne v zákone a samosprávy pristúpia na vytvorenie týchto parlamentov. Bude to dôležitá súčasť našej kultúry a konečne podporíme aj rozvoj mládežníckej politiky na Slovensku.
Ďakujem krásne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.4.2020 16:44 - 17:05 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, kolegyne, kolegovia, ja by som rád vyzdvihol jednu konkrétnu oblasť z programového vyhlásenia vlády, a to oblasť vzdelávania, oblasť školstva. Už tu v rozprave zaznela, zazneli nejaké výhrady voči tejto oblasti od pána podpredsedu výboru pre školstvo pána poslanca Petráka, tak ja by som chcel vyzdvihnúť aj tie pozitívne veci s tým, že táto debata má byť konštruktívna. K tomu patrí aj kritika, aj rôzne názory, tak ako to tu padlo. Vieme, aká je politická realita. Je to umenie, možno je to istý kompromis nie v zmysle kompromisu so svedomím, ale kompromisu zladenia určitých pohľadov. Ale treba povedať, že v oblasti školstva sme pomerne dobre našli spoločnú reč a boli mnohé naše pripomienky, môžem povedať, takmer všetky zapracované. Urobím to teda jednak ako predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a urobím to ale aj ako človek, ktorý pätnásť rokov učil na gymnáziu v Žiline, teda mám veľmi konkrétnu a dlhoročnú skúsenosť s učením. V druhej časti by som sa potom ešte chcel krátko zastaviť aj k takým, nazvem to, že hodnotovým alebo rodinným, rodinným témam v programovom vyhlásení vlády.
Takže spomínané školstvo. Nadpis v programovom vyhlásení vlády znie: "Vzdelávanie, ako základný pilier budúcej prosperity Slovenska". A myslím, že to je ten pohľad, ktorý máme pri školstve, to je pohľad do budúcnosti. Pretože ja vám poviem, uvedomil som si, že tento rok budem mať 47 rokov a do 23 a pol roka som študoval. To znamená detstvo, mladosť, študácke roky. Čiže ešte len toľko pracujem, koľko som študoval. Takže naozaj, my veľmi veľa strávime v školách. Pokiaľ máte aj vysokú školu, prípadne, ak by ste mali ešte doktorandské štúdium, veľkú časť života strávime práve touto, touto činnosťou, touto prípravou na život. A je to vlastne preto, aby sme mali lepšiu budúcnosť, nielen my osobne, každý jeden z nás, ale aj naša krajina, Slovensko, vlastne celý svet.
Vláda vníma rezort školstva ako jednu z najväčších výziev nasledujúcich rokov. Pán Petrák hovoril vo svojom vystúpení, že to nestačí, že výzva je málo, že treba napísať, že priorita. Ja si myslím, že v rámci nejakého dokumentu sa snažíme používať synonymá alebo rôzne výrazové prostriedky. Školstvo je určite priorita, musí byť priorita. Je to aj priamo spomenuté v niektorých vyjadreniach, kde sa vzdelávanie, kde sa školstvo spomína medzi tými najdôležitejšími oblasťami, spolu napríklad so spomínaným zdravotníctvom a ďalším. Ale je to zároveň úplne rovnako veľká výzva, pretože vieme, že to nie je nejaký čiernobiely jednoduchý problém, ale je to komplex, ktorý treba riešiť.
Prečo je to výzva, prečo je to dôležité? Znova citujem: "Deti a mládež sú tým najcennejším zdrojom rozvoja, aký máme.". Naozaj, tu môžme pracovať, tu rozhodujeme o tom, ako bude vyzerať Slovensko o desať, dvadsať, tridsať rokov.
Školstvo musí meniace sa podmienky dnešného sveta reflektovať v obsahu vzdelávania, v metódach a prístupoch, aby pripravilo mladých ľudí na ich úspešnú budúcnosť. Nositeľmi týchto zmien musia byť vzdelaní, motivovaní a adekvátne odmeňovaní pedagogickí a odborní zamestnanci. To je dôležitá vec, to spojenie. Na jednej strane je prístup k deťom, k žiakom, k študentom, na druhej strane sú pedagógovia, lebo s tými naše deti trávia veľmi veľa času a tí v nich môžu pomôcť odomknúť, rozvinúť ten potenciál alebo naopak nejakým spôsobom ho prešustrovať.
Ešte možno, aby kolegovia vedeli, okrem toho, že som učiteľ a pätnásť rokov som učil, tak som otcom štyroch detí, ktoré najstaršie je na vysokej škole, jeden je na strednej a dvaja sú ešte na základnej škole. Jedna z našich dcér, tá na strednej, je maturantka, takže dnes sa veľmi potešila tlačovke pána ministra, ktorý jej vlastne oznámil, že v podstate nemusí maturovať, keďže mala veľmi dobré známky a ten výpočet tých známok z ročníkov predchádzajúcich môže zobrať ako známku aj z maturitného predmetu. Ak náhodou ešte neviete o tejto informácii, môžte to nájsť na stránke ministerstva školstva. To je aj dôvod, prečo tu pán minister nebol napríklad, keď vystupoval pán poslanec Petrák, podpredseda školského výboru, pretože musí riešiť veľmi intenzívne práve takéto veci. A myslím, že tu ešte ani teraz nie je, nevidím ho.
Popri formálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí zohráva dôležitú úlohu ich neformálne vzdelávanie a práca s deťmi a mládežou, ktoré sa realizujú v čase mimo vyučovania a preto ich podporí. Ja naozaj tiež mám veľmi dobrú skúsenosť aj s mimoškolskou prácou, voľnočasovými aktivitami a s neformálnym vzdelávaním. A naozaj je to veľmi vhodný a podstatný doplnok toho školského vzdelávania. Ide to ruka v ruke, budeme hľadať spôsoby, ako to pretaviť do konkrétnych vecí.
Cieľom vlády Slovenskej republiky je zjednotiť riadenie, financovanie a správu školstva tak, aby bola rešpektovaná autonómia zriaďovateľov cirkevných škôl v zmysle platných zmlúv medzi štátom a cirkvami a tiež zriaďovateľov súkromných škôl a školských zariadení, ktoré napĺňajú ústavný rámec práva na vzdelanie. Toto je jedna z vecí, na ktorej sa zhodneme, ktorá je prioritou aj pre súčasného pána ministra. Naozaj, tie možnosti, aby rodičia mohli čím viac zodpovedajúco svojmu presvedčeniu a svojim možnostiam dopriať deťom taký typ vzdelania alebo u takého zriaďovateľa, u ktorého to pokladajú za najvhodnejšie.
Vláda bude presadzovať, aby optimalizovaná sieť škôl a školských zariadení a jej štíhly manažment tvorili otvorený, pružný, vzájomne prepojený, komunikujúci a zdokonaľujúci sa systém, ktorý slúži predovšetkým potrebám detí, žiakov, študentov, učiteľov, rodičov i celej spoločnosti a nie sám sebe. Možno taká dôležitá poznámka, že keď spomíname tú byrokratizáciu alebo školstvo ako nejaký určitý kolos, že naozaj aj v politike, aj na úradoch, ale aj v tom školstve máme niekedy tendenciu spraviť z toho také sebaudržiavacie nejaké teleso a toto nemôžme, nemôžme tolerovať. Musíme naozaj to rozvíjať s ohľadom v porovnaní na tie deti, ale tak, ako je tu spomenuté, učiteľov, rodičov, celej spoločnosti. Čiže ak investujeme do školstva, nie je to preto, aby bolo dobre učiteľom, alebo aby bolo dobre povedzme aj tým žiakom, ale aby bolo dobre celej spoločnosti, aby bolo dobre na Slovensku.
Vláda Slovenskej republiky zváži zjednotenie financovania škôl a školských zariadení pod ministerstvom školstva a bude priamo výkonom prenesených kompetencií financovať vzdelávanie vo všetkých typoch a druhoch škôl cez zriaďovateľov. Vláda Slovenskej republiky vyvinie úsilie na základe princípu rovného financovania každého dieťaťa a žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy a školského zariadenia. Veľmi dôležité, bolo to tu už spomenuté, naozaj, ja som mal veľký problém... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pardon. Páni poslanci, poprosím, počúvajte pána Vašečku. Keď sa chcete rozprávať, v poriadku, len poprosím mimo sály, aby sme rešpektovali pána Vašečku.

Vašečka, Richard, poslanec NR SR
Ďakujem. Pamätám si, keď sme ešte v predchádzajúcom, nie v tom poslednom, ale v predposlednom volebnom období, pred týmto, zvádzali boj, keď bola jednofarebná vláda SMER-u, práve s touto zmenou toho financovania. Veľmi som rád, že toto sa musí napraviť, pretože to naozaj nerobí dobrotu.
Ďalej. Ďalším cieľom vlády je aj vybudovanie dostatočných kapacít materských škôl s cieľom postupného zavádzania nárokovateľnosti miesta v materskej škole. Prvoradá je rodina a výchova detí v rodine hlavne v tom predškolskom veku, v ranom veku, keď je veľmi dobré, ak dieťa môže byť so svojimi rodičmi, so svojimi súrodencami, ale samozrejme vzhľadom na všetky tie rôzne okolnosti, ktoré sú, je dobré, aby ľudia mali možnosť získať miesto v materskej škole pre svoje deti pre zladenie svojho rodinného a pracovného života.
Ďalšia časť, vyberám len niektoré. Dokument hodnotí takto situáciu, hlavne teda na základných školách, na stredných. Žiakom chýba dostatok času na zvládnutie kľúčových kompetencií a na rozvoj iných oblastí a súvislostí života. Preto je čas posunúť sa od zvyšovania množstva vyučovacích hodín ku kvalitnému vzdelávaciemu času, aby mali žiaci a študenti dostatočný priestor na hlbšie porozumenie obsahu vzdelávania. Paradoxne môže k tomuto prispieť aj táto súčasná situácia, ktorá ukazuje, že naozaj nie všetko musí byť nutne tak, ako si to možno sme zaužili a aj toto treba prebrať, aj tamto treba prebrať, naozaj k určitému triedeniu a prioritizácii tých vecí.
Teší ma veta, ktorá je uvedená v programovom vyhlásení: "Kľúčom k dobrému vzdelávaniu je učiteľ.". A preto vláda hovorí o tom, že treba sa pozrieť na výber tých, ktorí pôjdu študovať, teda budúcich učiteľov, na ich vzdelávanie, na ich formáciu, na ich prípravu a tak isto aj na ich odmeňovanie. Znova pripomeniem to, čo hovorím často, ak hovoríme aj o zvyšovaní platov učiteľov, nie je to s cieľom, aby učiteľom bolo lepšie, ale aby nám bolo lepšie, aby bolo lepšie deťom, aby bolo lepšie školstvo, aby sme mali lepšiu budúcnosť. Nie je to teda akoby zlepšenie, sociálne zlepšenie situácie učiteľov, aby boli na tom ekonomicky lepšie, ale je to investícia do budúcnosti Slovenska.
Ďalšia téma sú učebnice, o ktorých sa tam hovorí, o ich tvorbe, o ich trhu, aby sme sa mohli dostať k učebniciam. V súčasnosti je naozaj nedostatok učebníc, nedostatok kvalitných učebníc, sú s tým problémy. Preto je dobré, že je na to dôraz.
Pozornosť vláda venuje vzdelávaniu žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a tiež žiakov s nadaním. Cieľom je prostredníctvom kvalitného vzdelávania pomôcť, pomôcť žiakom a študentom efektívne sa začleniť do života či na trh práce a byť plnohodnotnými členmi spoločnosti. A znova sú tam uvedené viaceré konkrétne opatrenia.
Programové vyhlásenie vlády sa venuje aj otázke národnostného školstva. Vláda podporí fungovanie škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín.
V oblasti alebo v časti vysokého školstva hovorí o tom, že je potrebné podporovať, rozvíjať také vzdelávanie, ktoré je ponúkané v odboroch s výbornou perspektívou uplatnenia absolventov a s vysokou pridanou hodnotou pre kľúčové oblasti spoločenského a ekonomického rozvoja krajiny, vrátane špecifických potrieb regiónu. Preto vláda Slovenskej republiky podporí prácu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školy tak, aby došlo k zásadnému, všeobecnému a v rámci poslania vysokých škôl k diverzifikovanému zvýšeniu kvality a zníženiu počtu študijných odborov a programov vyšších stupňov s cieľom eliminovať nekvalitné študijné odbory a vyprofilovať medzinárodne konkurencieschopné univerzity. Veľký cieľ, náročný cieľ, možno aj ťažko napísané, ale je to ambícia aj s vysokými školami zachádzať nie tak, že aby sme mali čím viac škôl, čím viac študijných odborov, čím viac absolventov, ale pozrieť sa na tú kvalitu.
Tak isto sa tu hovorí o podpore bakalárskych študijných programov, o podpore vedy, výskumu a inovácií, o systéme celoživotného vzdelávania a v závere tejto kapitoly je dôraz na šport a mládež, na prípadnú podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže formou poukazov. Samozrejme, prešiel som to veľmi z rýchlika, ale je tam veľa cenných, hodnotných vecí a počas procesu pripomienkovania programového vyhlásenia vlády sme boli pozvaní aj cez pána ministra aj na výbore potom k postupnému a následnému rozpracovaniu tohto programového vyhlásenia vlády, kde bude oveľa viacej aj konkrétnych vecí, aplikácií, ako to urobíme, ktoré sa aj časom ukážu. Aj tak isto je to pozvánka pre spoluprácu aj v rámci výboru, ale aj mimo neho, aj pre všetkých poslancov, nielen pre koaličných, lebo sú to naše deti, je to naše Slovensko, nie nejaké koaličné školstvo alebo vládne školstvo.
Potom by som sa ešte krátko zastavil k niekoľkým bodom v programovom vyhlásení vlády, ktoré sa týkajú rodiny, ochrany života, hodnôt.
Začnem s hazardom. Cieľom vlády je zmierniť dopady hazardu na rodiny a sprísniť podmienky pre prevádzkovateľov hazardných hier natoľko, aby sa hazard prestal rozvíjať. Vláda preto presadí návrat zákona o hazardných hrách do podoby z roku 2011, aby umožnil obciam a mestám zakázať na svojom území výherné automaty aj bez petície. Dôležité. Myslím, že nemusím ani vysvetľovať.
Ďalšia oblasť - bývanie, kde vláda sa snaží zabezpečiť dostupnosť bývania a považuje ho za jeden z hlavných pilierov sociálnej politiky štátu.
Čo sa týka oblasti rodiny, keď som si to porovnával s predchádzajúcimi programovými vyhláseniami vlády, tak jednoznačne toto vyhlásenie venuje rodine najväčšiu pozornosť. Priamo je tam veta, že politickou prioritou vlády Slovenskej republiky je rodinná politika, a citujem: "Vláda bude podporovať rodinu, ktorá je základnou bunkou spoločnosti a hlavnou nositeľkou základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt. Podporu rodiny vníma vláda ako prioritný nástroj na riešenie problematiky nepriaznivého demografického vývoja.". Je tam viacero konkrétnych opatrení. Nebudem ich menovať, viete si ich tam nájsť.
Tak isto ma teší, že vláda avizuje vytvorenie poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinnú politiku a demografiu, ktorá pripraví národnú stratégiu na podporu rodiny a demografického rastu v Slovenskej republike. Toto sme potrebovali a som veľmi rád, že sa k tomu ide prikročiť.
Ďalšia oblasť je oblasť ochrany života. Tu je niekoľko veľmi konkrétnych vyjadrení. Tiež sú bezprecedentné, nenašli by sme nič podobného v predchádzajúcich programových vyhláseniach vlád. Vláda Slovenskej republiky nepodporí žiadnu snahu o zavedenie aktívnej alebo pasívnej eutanázie alebo asistovanej samovraždy. Namiesto toho je tam uvedená zásadná podpora paliatívnej starostlivosti a iných možností.
Ďalej. Vláda Slovenskej republiky sa zasadí o ochranu nenarodených detí cez prevenciu interrupcií, a to najmä zlepšením finančnej situácie osamelých matiek a rodín, zastavením podpory interrupcií pri matkách vo veku nad 40 rokov a ďalšími preventívnymi opatreniami. A sú viaceré z nich konkrétne vymenované. V oblasti ochrany života ide, samozrejme, o dôstojnosť, rešpektovanie života aj starších. Takže vláda bude presadzovať ústavnú zmenu legislatívy, ktorá umožní pracujúcim prispievať k dôchodku svojich rodičov určitým percentom z vymeriavacieho základu, napríklad asignáciou odvodov. Môžem povedať konečne. Veľa sa o tom hovorilo. Vláda sa teraz zaväzuje ku konkrétnej veci v tejto oblasti. Veľmi dobré.
Okrem obsahu programového vyhlásenia vlády budeme hlasovať aj o vyjadrení dôvere vláde. Vieme, že dôvera môže byť na rôznych úrovniach. Nedávno, poslednú nedeľu sme mali sviatok Božieho milosrdenstva, mnohí to poznáte. V mnohých rodinách je obraz Božieho milosrdenstva, kde je napísaná veta: "Ježišu dôverujem v Teba.". No v každom prípade si nemusíme dávať do našich domov obraz politikov či súčasného premiéra, bývalého alebo akéhokoľvek. Táto dôvera je na inom leveli a je to dôvera, ktorá je politickou dôverou, ktorá nehovorí o tom, že niet chyby, že je tu nejaká dokonalosť, ale je to dôvera, ktorá vychádza z viacerých vecí.
Prvá vec, o ktorú sa môže oprieť dôvera vo vládu, je to, že tak rozhodli občania. Voliči úplne slobodne v demokratických voľbách rozhodli, že táto vládna koalícia má veľkú väčšinu, ústavnú väčšinu a o tú sa aj opiera. Čiže nie je to o tom, že tu niekto vyhral nejakým losom náhodou. Je to jasné, jednoznačné víťazstvo vo voľbách opreté o vôľu občanov.
Ďalší dôvod je aj zostava vlády a aj samotný obsah programového vyhlásenia. Ja môžem povedať za seba, že pri hlasovaní vyjadrím dôveru vláde Igora Matoviča a tak isto je na tom aj poslanecký klub OĽANO, vrátane piatich poslancov, ktorí sú členmi Kresťanskej únie, vyjadríme dôveru. Ako poslanec a predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport budem usilovne pracovať na tom, aby táto koalícia nesklamala ľudí, ktorí jej vo voľbách dali veľkú dôveru. A keďže sa ako kresťan držím hesla, starého hesla, "ora et labora" - "modli sa a pracuj", tak okrem tej práce sa budem za túto vládu aj modliť. Modlím sa, aby Pán Boh požehnal naše Slovensko, aby požehnal všetkých ľudí, ktorí tu žijú a pracujú, aby požehnal túto vládu, jej predsedu i všetkých ministrov, ale aby požehnal aj nás poslancov parlamentu, či už koaličných alebo opozičných, aby sme dobre slúžili ľuďom a poctivo pracovali v ich prospech.
Tak nech Boh žehná Slovensko. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 16:42 - 16:44 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja len vo všeobecnosti. Nebudem reagovať konkrétne na vystupujúcich vo faktických, možno na konci sa ozvem k môjmu novému kamarátovi pánovi Mizíkovi. Mne sa podarilo vlastne v priebehu roka to, čo predchádzajúcim vládam sa nepodarilo za predošlé obdobia. Ja som v priebehu roka zamestnal tristo Rómov z biednych osád, z tých osád, ktoré aj vy možno poznáte. Boli to ľudia, ktorí boli dlhé roky na úrade práce, pätnásť rokov boli vyciciavači štátu, tak ako to vy nazývate. Dneska sú z nich platitelia daní a odvodov do nášho štátu. Obohacujú tento štát, neokrádajú. A k tomu vzdelaniu. Pre nás je primárne vzdelanie a teda základ všetkého je vzdelanie, lebo my berieme vzdelanie ako, vzdelanie ako kľúč k zamestnanosti. A na záver teda k môjmu kamošovi pánovi Mizíkovi. My Rómovia sa chceme učiť na počítači tak ako vy, pán Mizík, nie vyšívať. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 16:38 - 16:40 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Peťo, ďakujem, že si vypichol všetky témy, ktoré sa týkajú rómskej menšiny, v programovom vyhlásení vlády, či už je to vzdelávanie alebo dlhodobá práca s komunitou. V podstate, v podstate všetky poctivé riešenia totiž trvajú nejaký čas. To sme si vedomí. A je smutné, že teda v parlamente sedia ľudia, ktorí by to chceli robiť rýchlo, čo by mohlo mať tragické následky.
Sám si pred chvíľou počul vyjadrenia o zbúraní chatrčí. Žiaľ, je to totálna absencia vedomostí o tom, ako mnohé osady vznikli ešte pred desiatkami rokov, napríklad keď sa kočovní Cigáni museli na základe rôznych nariadení zložiť práve tam, kde sa v tej chvíli nachádzali, alebo keď ich počas socializmu nasilu sťahovali do bytoviek, kde ani nechceli bývať. Toto tu, žiaľ, trvá roky a treba sa na to pozerať vždy z oboch strán. Aj preto v tejto chvíli posielam e-mailom všetkým poslancom Ľudovej strany Naše Slovensko brožúru Pdf-ko Rómsky dejepis. Možno im to na aspoň málinko rozšíri obzory.
A čo sa týka k vzdelávaniu a výchovy. Sám poznám deti, ktoré vyrastajú v detskom domove, mimoriadne šikovné. Žiaľ, na základe pečiatky od štátu sa musia vzdelávať v špeciálnych školách. Takže vieme, aká budúcnosť ich čaká. A potom sa niekto postaví a ukazuje na nich prstom, to mi pripadá smutné. Nejdem nikoho slepo obhajovať, ale ako vravím, vždy sa na to treba pozrieť aj z druhej strany. A ja verím, že aj tvojou účasťou v parlamente, Jankovou, Jarkinou a tak ďalej sa nám trochu podarí možno tie obzory mnohým ľuďom rozšíriť. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis