Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.4.2020 o 14:53 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 14:57 - 14:58 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela poďakovať Monike Kaveckej a rovnako aj všetkým sestrám a zdravotníckym pracovníkom, lekárom a vedcom, ktorí denne slúžia ľuďom v nemocniciach a v rôznych zdravotníckych zariadeniach či na iných miestach nášho Slovenska, pretože bez nich naša spoločnosť nemôže fungovať, a uvedomujem si to práve v tejto chvíli asi najviac a teším sa, že aj vďaka Monike Kaveckej, ktorá roky bojuje za zdravotné sestry, bude tento silný hlas vypočutý v Národnej rade, tak sa z toho veľmi teším.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 14:55 - 14:55 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem aj ja rečníčke pani Kaveckej za to, čo, čo povedala, ako vyzdvihla tých, ktorí sa starajú o tých najslabších, o tých najzraniteľnejších, o zdravotníkov, zdravotné sestry, pôrodné asistentky a tak ďalej, ale rád by som to rozšíril.
Moja manželka pracovala v domove dôchodcov a sociálnych služieb. Aj tam sú pracovníčky, pracovníci, ktorí sa starajú tiež o tých najslabších. Takže je myslím, že, že mali by sme myslieť aj na tých a ten potlesk, ktorý už bol, zrejme patril aj pre nich.
Ďakujem aj im.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 14:53 - 14:55 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcem podporiť Moniku Kaveckú a chcem naozaj vyjadriť veľké uznanie zdravotníckym pracovníkom, ktorí naozaj pracujú veľmi obetavo, pracujú vo veľmi zlých podmienkach, a som presvedčená v súlade s programovým vyhlásením vlády, že naozaj teraz je ten čas. Žiaľ, doteraz ako keby nebol, ale je čas na to, aby sme naozaj postavili zdravotnícky personál, hej, zdravotné sestry, pôrodné asistentky a všetky tieto profesie, ktoré Monika Kavecká už spomenula, aby sme ich postavili na to miesto, ktoré im naozaj náleží, a aby sme sa ako spoločnosť a my ako parlament, ako vláda, aby sme sa zhodli na tom, že títo ľudia si naozaj zaslúžia finančné ohodnotenie, ktoré bude primerané, aby nám títo zdravotnícki pracovníci nemuseli utekať do zahraničia alebo aby nemuseli pracovať pre farmaceutické firmy, pretože nedokážu uživiť svoje rodiny, ale aby sme im vytvorili také prostredie a také finančné zázemie, ktoré bude pre nich motivujúce a ktoré bude zároveň potom prínosné aj pre všetkých tých pacientov a klientov, ktorými sme aj my sami.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.4.2020 14:45 - 14:53 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som sa vyjadrila k programovému vyhláseniu vlády v rezorte zdravotníctva.
Mňa ako dlhoročnú sestru, ktorá pôsobila naozaj na jednotke intenzívnej starostlivosti v nepretržitej prevádzke vyše dvadsať rokov, ktorá sa, dá sa povedať, najviac angažovala v boji za dôstojné postavenie a ohodnotenie sestier a pôrodných asistentiek, je obzvlášť dôležité sa vyjadriť k programovému vyhláseniu vlády v oblasti zdravotníctva.
Zdravotníctvo je pre každého, ako to naprieč politickým spektrom všetci hovoria, najdôležitejšie. Avšak nie vždy, keď dôjde na skutky, sa k tomu najdôležitejšiemu dostane aj tá podstatná snaha zlepšiť to najdôležitejšie.
Tri základné piliere sú v oblasti zdravotníctva - a to je pacient, zdravotnícky pracovník a systém. Pacient, človek, občan, prijímateľ zdravotníckej starostlivosti, v preklade dokonca trpiteľ, môžeme ho nazvať rôznymi spôsobmi, ale keď sa pozrieme okolo nás, sme to v podstate my všetci. A preto je základom a najdôležitejší z celého systému zdravotníctva pacient. Avšak pre pacienta tu ďalšia priorita je a to je zdravotnícky personál - lekári, sestry, pôrodné asistentky, fyzioterapeuti, rádiologickí asistenti, zdravotnícki asistenti. A takto by som mohla naprieč celým diapazónom menovať mnoho ľudí, ktorí v zdravotníctve pôsobia. Avšak nezabúdajme aj na tých, ktorí nám pomáhajú v zdravotníctve, a to sú hlavne teda aj upratovačky, rôzne iné nezdravotnícke profesie, rôzne podporné mechanizmy, aj tí sú veľmi dôležití.
Ja osobne chcem vyzdvihnúť pasáž v programovom vyhlásení vlády a to je, kde vláda Slovenskej republiky, uvedomujúc si kľúčovú rolu zdravotníckych pracovníkov a ďalších pracovníkov v zdravotníctve, sa zasadí o zlepšenie ich pracovných podmienok a nastavenie motivačného prostredia tak, aby pracovník v zdravotníctve zostával a takisto sa aj vracal za prácou na Slovensko.
Ja vás tu nechcem strašiť, aká je realita v našich nemocniciach a v našich zdravotníckych zariadeniach, ale situácia je asi taká, že nám hrozí taký rýchly kolaps, a to vďaka tomu, že v podstate nám najsilnejšie ročníky odchádzajú do dôchodku a my ich nenahradíme zvečera do rána ani za rok, ani za dva. Naozaj odborne spôsobilé osoby, teda pracovníci, persóny, ako sa hovorí v personalistike, študujú tieto povolania niekoľko rokov. A keby som chcela byť zlá a zvlášť zlá k tým ľuďom, ktorí tu, bohužiaľ, nesedia v tomto parlamente a mali by tu byť, lebo keby v dnešnej dobe zdravotnícki pracovníci nesedeli v parlamente, tak by to..., teda v parlamente, na svojich teda pracovných pozíciách keby neboli a neboli by v práci, tak zvlášť v tejto vyhrotenej situácii by to dopadlo katastrofálne.
Môj prejav by mohol byť pokojne kritikou predchádzajúcej vlády, ale namiesto toho chcem radšej vyjadriť uznanie tejto vláde, ktorá ukázala, že jej úprimne záleží na sestrách a pôrodných asistentkách, ktoré roky poukazujú na zlé podmienky, na to, že sa o pacienta nemá kto starať. Prostredníctvom toho, ako sestry sa domáhali práv pre pacienta a chceli si zlepšiť svoje pracovné podmienky, aby mohli ostávať pri pacientovi v slovenskom zdravotníctve, naozaj mnohokrát, veď viete veľmi dobre, ako to v minulosti bolo, štrajkovali, písali petície, podávali výpovede, stanovali pred úradom vlády, svoje vlastné prostriedky investovali na bilbordy, aby poukazovali na to, že ich tí takzvane hore nepočúvajú. Nepočúvali napriek tomu, že sme podávali pomocnú ruku, napriek tomu, že sme hlasno kričali, bohužiaľ.
A preto opäť chcem vyzdvihnúť programové vyhlásenie tejto vlády a myslím si, že naprieč politickým spektrom sa tu nenájde určite ani jeden poslanec, ktorý by v tejto kategórii mal nejaký problém.
Nesmierne sa teším, že vláda ukazuje sestrám a pôrodným asistentkám, že si za svoju prácu zaslúžia aj finančné ohodnotenie, že si vláda uvedomuje, že riešením klesajúceho počtu sestier, pôrodných asistentiek, lekárov, asistentov, ale aj iných pracovníkov, ktorí sú naozaj veľmi potrební v zdravotníctve, že my naozaj potrebujeme zatraktívniť tieto povolania, priviesť pracovníkov na Slovensko, dokonca ich stiahnuť z iných odvetví hospodárstva, pretože to sú veľmi smutné ukazovatele, keď zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním už nepotrebuje ísť za prácou ani do zahraničia, ale odchádza do iných odvetví hospodárstva, kde napríklad sa uplatní v supermarkete za tých istých platových podmienok, ale za výhodnejších pracovných podmienok.
Preto, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dúfam, že podporíte programové vyhlásenie vlády s tým, že vláda Slovenskej republiky v tomto programovom vyhlásení nám určuje, akým smerom sa má vydať zdravotníctvo, kde sa má posunúť, aby sme tu skutočne boli pre toho pacienta, pretože ním sme naozaj potencionálne všetci. Ja ďakujem - nechcem zdržiavať ďalšie minúty, pretože viem, si to uvedomujem v tejto situácii, v čase koronakrízy - a tu by bol možno aj jeden ten priestor na to, aby sme aj takýmto spôsobom vyzdvihli zdravotníckych pracovníkov, ktorí teraz práve sú v tej prvej línii, ktorí, ako sa hovorí, doslova nasadzujú svoje životy, sú na úrovni silových zložiek tohto štátu, avšak za tridsať rokov si ich nikto nevšimol, že naozaj obetujú mnohokrát aj to svoje najcennejšie, aby tu boli pre nás, pre pacientov, pre ľudí, a ja vás chcem preto veľmi pekne poprosiť aj o taký symbolický jeden veľký potlesk ako uznanie tohto pléna našim zdravotníkom.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 14:41 - 14:42 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Sloboda, ďakujem vám za tento príspevok do rozpravy. Aj mňa to potešilo, pretože budem hovoriť z praxe.
Ja som predsedom šachového klubu u nás v Holíči, dlhodobo sa venujem mládeži a takisto mám na starosti finančné zabezpečenie toho klubu a starám sa o to, aby ten klub vôbec žil, a vnímam to tak, že samosprávy, keďže som aj poslancom mestského zastupiteľstva, samosprávy majú, majú iné priority. Je tam, je tam kopec toho, čo musia financovať, a, samozrejme, nechcú zabúdať na kluby, na voľnočasové aktivity detí, ale už ostáva len malá kôpka peňazí na, na rozdelenie.
Takže každú jednu aktivitu, ktorá sa dostala do programového vyhlásenia vlády a bude pretavená v konkrétny zákon, ja vítam, a čo sa týka športu a voľnočasových aktivít, to je najväčší zabíjač nudy našich mladých, takže to je pozitívne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 14:39 - 14:41 hod.

Bubnár Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Kolegovia, kolegyne, pán Sloboda, kolega, teda naozaj veľmi aj mňa potešil tvoj príspevok ohľadom týchto poukazov. Ja som učiteľ, alebo bol som učiteľ teda osem rokov. A to, čo tvrdí napríklad teda Svetová zdravotnícka organizácia, že až štvrtina detí na Slovensku teda vypije viac ako jeden a pol litra sladenej limonády, potom si teda ľahne k nejakým streamovacím službám ako Netflix, zoberie si do ruky mobil a robia rôzne sociálne siete. Samozrejme, to všetko narástlo, že máme 30 % teda detí, ktoré už sú buď na hranici obezity, alebo obézne sú. A ako riešenie, samozrejme, tohto problému, jeden z tých highlightov, z tých najefektívnejších je aktívny šport.
Bohužiaľ, pochádzam teda z východu Slovenska, kde ľudia skutočne každú, každé euro, každý cent počítajú, a aj keď ich deti častokrát javia záujem, že by chceli aktívne hrať hokej, tenis, hockedy sa to naozaj tak finančne v rozpočte rodiny teda úplne minie akýmkoľvek snahám, a tak skutočne s obrovskou radosťou vítam, že v našom programovom vyhlásení vlády máme takýto prvok a že naše decká budú naozaj môcť aj vďaka tejto podpore viesť zdravý život, aktívny život.
Takže ďakujem ti, kolega Rado, za tvoje vystúpenie a teším sa, až prídu tie konkrétne kroky, aby sme naozaj pomohli týmto ľuďom aj v tomto smere.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 11:41 - 11:42 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem, pani poslankyňa, pani Zemanová, že ste otvorili tému ochrany životného prostredia.
Ja ako človek z regiónu z východného Slovenska, som veľmi rád, že vláda už v samotnom programovom vyhlásení zakomponovala likvidáciu a zneškodnenie PCB látok, ťažkých kovov a sanáciu priľahlého územia na východnom Slovensku, je to polychrólované bifenyly, tzv. PCB látky sú záťažou, ktorá veľmi trápi obyvateľov východného Slovenska už desiatky rokov. Predchádzajúcej vlády tento problém absolútne neriešili, doslova, by som povedal, ignorovali. Tieto PCB látky spôsobujú vážne ochorenia obyvateľstvu, ktoré žije v danom regióne. Mnohí ľudia vedia, že napr. na Zemplínskej šírave kvôli PCB látkam platí už niekoľko rokov režim chyť a pusť, to znamená, že ryby, ktoré sa nachádzajú v Zemplínskej šírave, obsahujú tieto PCB látky a nie je možné tieto ryby konzumovať. Uvedomujem si, že na likvidáciu PCB látok, ktoré vznikli ešte bývalom chemickom závode Chemko Strážske, budú potrebné milióny eur a vláda to nedokáže utiahnuť z vlastného rozpočtu, ale ako som už povedal, oceňujem prísľub tejto vlády, že chce konečne po rokoch tento problém riešiť, ktorý trápi obyvateľov Zemplína.
Zároveň oceňujem aj postoj ministra životného prostredia pána Budaja, ktorý tu dnes sedí, že deklaroval, že jedna z jeho prvých pracovných ciest bude viesť práve na východ Slovenska, aby sa týmto problémom zaoberal a konečne ho riešil.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 11:23 - 11:25 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Pčolinský, ja som si vás pozorne, veľmi pozorne vypočul a absolútne musím povedať, že presne je to o tom, že táto koalícia začala v koronakríze také, takú, takú, taký vstup do, do vládnutia nemala ani jedna, ani jedna vládna koalícia. To, čo sa počas tohoto obdobia stihlo, stíha sa a ako sa pracuje, je niečo výnimočné, to môžem povedať.
Samozrejme, že sa robia chyby, samozrejme, že sa robia rôzne veci, ktoré sa nepáčia aj opozícii, ale kto nerobí, tak nerobí chyby, ale kto robí, tak tie chyby robí.
Viete, pán Pčolinský, vy ste tu dlhý čas, vy viete, ako pôsobí opozícia, a ja som sledoval dlhé roky opozíciu, ja som sledoval opozíciu a musím povedať, že opozícia za čias vlády pána premiéra Pellegriniho a Fica kritizovala ich kšefty. Táto opozícia nemá čo kritizovať, tak vyťahuje 20 rokov staré videá, vyťahuje to, že máte brata v..., v SIS-ke, vyťahuje staré veci. Keď jedinú jednu vec vytiahnu na nás, ktorá bude naozaj korupčná, tak nech sa páči. Ale ĽSNS počas predchádzajúcich štyroch rokov nevytiahla ani jednu jedinú kauzu na smerákov, ani jednu jedinú kauzu, len tu ticho šúchali nohami a bratríčkovali... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 11:00 - 11:02 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec Kotleba, pred chvíľočkou som hovorila o tom, že kultúra zarába, zarába do štátneho rozpočtu. Ja neviem, či ste zle počuli, ale možno hej.
Za ďalšie, ak si myslíte, že umelci, ktorí prinášajú peniaze do štátneho rozpočtu, rovnako platia dane ako všetci ostatní, navyše platia o 2 % viac daní. Umelci totižto platia 22 %. Prečo, zdôvodnite mi, prečo by nemali nárok na pomoc rovnako ako všetci ostatní pracujúci, ktorí platia odvody a platia dane. Čím si to vysvetľujete?
Nehovoriac o tom, že máte absolútne mylnú predstavu o tom, koľko umelci zarábajú, pretože herci, ktorí pracujú napríklad v menších divadlách, lebo nebavme sa tu o hercoch, ktorých každodenne vidíte v bulvári, zarábajú možno 600 euro mesačne. Z toho živia svoje rodiny, hej. Ale vy vidíte, len to, čo chcete vidieť. To znamená, iba ten bulvár. Je mi to ľúto, že to vidíte len tak, ale za tým je ešte ix ďalších profesií, na ktoré ste zabudli, ako sú maskéri, kostyméri, stavači scény, osvetľovači. To sú robotníci kultúry. Kultúry, ktorá, opäť upozorňujem, zarába. Takže toto k vám.
A neviem, či som zle počula, ale myslím, že som počula prednedávnom niekoho z vašich pánov poslancov hovoriť o tom, že by sme sa mali baviť k veci, a nie, a nie k osobám, a neviem, prečo sa vy so mnou bavíte o pani ministerke. Pani ministerka sa ospravedlnila. Vysvetlila, ako to myslela, a ja, mne to vysvetlenie stačí. Pokiaľ to stačí ľuďom, ktorí sú rómskej národnosti a sú z nášho poslaneckého klubu, tak ja to ďalej rozpitvávať nebudem.
Takže toľko k veci. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 10:58 - 10:58 hod.

Halák Róbert
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Monika, chcem sa ti poďakovať za tvoje slová (neutíchajúci ruch v sále a zaznievanie gongu), lebo naozaj kultúra by nemala byť na konci, tak ako sa vyjadril aj premiér. Veľmi dobre si to zhrnula, veľmi dobre si to povedala. Ja len dodám k tomu len to, že národ, ktorý môže prísť o svoju kultúru, sa môže veľmi ľahko stať nekultúrnym národom.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis