Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.4.2020 o 18:03 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 18:13 - 18:14 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Nedá mi iba doplniť o pár viet našu kolegyňu poslankyňu pani Majorovú, ktorá tu krásne teda v skratke takéto obsiahnuté programové vyhlásenie vlády dala do jedného uceleného celku, kde chcela vyjadriť tým, že v podstate naozaj sa musíme pozerať na to globálne, naozaj záleží od toho rozvinutia toho nášho regiónu a regiónov jednotlivých a rôznych iných súvzťažností, kde naozaj tá doprava je v súčasnej dobe, bohužiaľ, zdecimovaná, a pokiaľ sa my nepohneme ďalej v rámci rozvoja dopravy, tak ani tie rozvoje tých regiónov nebudú, ale celkovo na území, či už je to v samosprávach, územných správach, štátnych správach.
Takže skutočne podporujeme to programové vyhlásenie a som rada, že teda aj opoziční poslanci sa pridali a podporia takéto programové vyhlásenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 18:08 - 18:10 hod.

Brisudová Martina Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Som rada, že v tomto parlamente majú svojich zástupcov aj menej rozvinuté regióny, ktoré môžu hovoriť prostredníctvom nich z praxe o ich doterajšom veľmi nesystémovom rozvoji. Súhlasím s pani poslankyňou, že tieto regióny potrebujú dobudovanie diaľnic a rýchlostných ciest, potrebujú dobudovať infraštruktúru, pritiahnuť do týchto regiónov strategických investorov a následne aj znižovať mieru evidovanej nezamestnanosti. Musím povedať, že pochádzam z takéhoto regiónu a v týchto regiónoch sa veľmi ťažko žije. Preto som znepokojená, že ešte aj v tomto období sme svedkami, že niektoré výbory pre rozvoj menej rozvinutých okresov na čele s nekompetentnými prednostami okresných úradov rozdeľujú posledné finančné prostriedky osvedčeným receptom - iba „našim ľuďom“.
V tomto parlamente už vystúpili viacerí poslanci k téme regionálneho rozvoja. Osobne si pamätám, že v predchádzajúcom volebnom období neboli niektorí primátori a starostovia pozvaní ani na výjazdové zasadnutia vlády, spomeniem okolité mestá a obce: Hnúšťu, Tisovec, Rimavskú Sobotu, Sušany a Hrnčiarske Zalužany. V našom okrese tiež nebola možnosť zo strany mestskej samosprávy ani predložiť žiadosť o prerozdeľovanie finančného príspevku a pozvanie na výjazdové zasadnutie vlády prišlo pre mňa až v poslednej chvíli, keď už sa dotazovali novinári. Mrzí ma to o to viac, že práve samosprávy sú najbližšie k občanom.
V aktuálnom programovom vyhlásení vlády chcem preto oceniť, že mnohým menej rozvinutým regiónom veľmi prospeje vytvorenie informatívno-poradenských centier na prípravu projektov, ktoré im budú efektívne pomáhať. Preto ma teší, že v programovom vyhlásení vlády je aj časť o efektívnom a transparentnom využívaní fondov s ambíciou... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.4.2020 18:03 - 18:08 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení páni ministri, vážené kolegyne, kolegovia, v prvom rade mi dovoľte poďakovať vláde Slovenskej republiky za konštruktívne spracovanie Programového vyhlásenia vlády, zvlášť v oblasti regionálneho rozvoja, ktorého zmyslom je rast kvality života obyvateľov súvisiaci s dynamickým sociálno-ekonomickým rastom, zvyšujúcou sa úrovňou sociálnej súdržnosti a solidárnosti.
Hneď v úvode sa spomína jeden z cieľov vlády, konkrétne zníženie regionálnych rozdielov. Vláda Slovenskej republiky chce aktívne zrealizovať opatrenia pre zvýšenie motivácie obyvateľov zostať v regióne, vytvorí špecifické lokálne podporné programy pre zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti, vytvorí systém zvýhodnenia začínajúcich podnikateľov v zaostalých a vysídľujúcich sa regiónoch. Jednou z priorít tejto vlády je podstatne skvalitniť dopravnú dostupnosť v regiónoch, nedostatočná infraštruktúra je mnohokrát veľkou brzdou pri nerovnomernom rozvoji regiónov. S akcentom na podporu a rozvoj najmenej rozvinutých regiónov, samozrejme, so zohľadnením potenciálu a špecifík regiónov vláda Slovenskej republiky vypracuje stratégiu rozvoja regiónov.
Aktívnou medzirezortnou koordináciou taktiež sústredí podporu regiónov s vysokým a málo využitým potenciálom pre cestovný ruch. Osobne považujem podporu domáceho cestovného ruchu za jeden z najdôležitejších pilierov rastu ekonomiky, ktorý podporí kvalitu života obyvateľov aj v najmenej rozvinutých regiónoch. Kvalitná propagácia Slovenska doma a v zahraničí, zlepšenie rozpoznateľnosti Slovenska ako atraktívnej dovolenkovej destinácie, ako aj podpora tvorby nových produktov cestovného ruchu tu roky bola nedostatočná. Táto vláda si dáva za cieľ naštartovať dopyt po službách v cestovnom ruchu s využitím marketingových a propagačných aktivít štátu a organizácii cestovného ruchu, aby sa zvýšil počet turistov v slovenských zariadeniach cestovného ruchu.
Vláda vníma regionálny rozvoj a podporu najmenej rozvinutých regiónov ako jednu z kľúčových oblastí, čo deklaruje aj vznikom ministerstva investícií, regionálna rozvoja a informatizácie. Vnímam to pozitívne, že ako členka výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj budem môcť prispievať poznatkami aj z regiónu, z ktorého pochádzam, ktorý patrí tiež medzi najmenej rozvinuté regióny Slovenska.
Podľa môjho názoru sa pri odstraňovaní zaostávania najmenej rozvinutých okresov a odstraňovaní regionálnych rozdielov a problémov musí myslieť na obraz dopravy, pretože kvalitná dopravná infraštruktúra je základným predpokladom prílevu investícií. V predchádzajúcom období bol prijatý Akčný plán na odstránenie zaostávania najmenej rozvinutých okresov. Podarilo sa vďaka priaznivému ekonomickému vývoju vytvoriť isté množstvo pracovných miest v najmenej rozvinutých okresoch, ale aj tak z môjho pohľadu nebol naplno využitý možný potenciál a nemyslím si, že zaostávanie regiónu sa vyrieši prerábkou obecných budov, rekonštrukciou sociálnych zariadení, dostavbou zdravotných stredísk, výstavbou športových hál pre samosprávy. To mi pripadá, ako by sa realizovali činnosti starostov a primátorov jednotlivých samospráv, a nie regionálny rozvoj. Nemyslím si, že akčné plány NRO sú v súčasnosti nastavené vhodným a priamym spôsobom na ich skutočný potenciál a napĺňanie týchto aktivít.
Z tohto hľadiska sa ako členka výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj budem aktívne podieľať, aby sme skutočné problémy NRO zmenili. To znamená prehodnotiť skutočný prínos sociálnych podnikov a sústrediť sa aj na inú možnosť možného hospodárskeho rozvoja regiónu, a to propagáciou a tvorbou produktov cestovného ruchu, kde, ako vieme, je jedna z najvyšších pridaných hodnôt v podobe nenávratnosti investícií.
Pre vytvorenie dlhodobo udržateľného rozvoja je potrebné zamerať sa na vzdelávanie potrebnej pracovnej sily a zapojiť aj tých, ktorí doteraz nepracovali, zlepšiť dostupnosť regiónov a ich infraštruktúru, stimulovať príchod investorov z interného, ako aj externého prostredia, riešiť a prioritizovať projekty na základe ich pridanej hodnoty a možného dlhodobého udržania v zdravom podnikateľskom prostredí.
Budem hlasovať za programové vyhlásenie vlády. Na jeho tvorbe prvýkrát participovali aj občania Slovenskej republiky. Prajem vláde Slovenskej republiky, aby sa jej podarilo plniť toto programové vyhlásenie.
Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 17:50 - 17:52 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, ďakujem veľmi pekne za ocenenie. Možnože len takých pár poznámok.
Pán poslanec Taraba, vám tiež ďakujem, samozrejme, za ocenenie. Ale myslím si, že zlepšenie podmienok pre rodiny je jedno veľ..., jeden veľmi významný prínos k ochrane života. Dnes jedna tretina interrupcií na Slovensku, ktoré sa dejú ročne, pripadá na tretie deti v rodine. To znamená, že to sú presne tie deti, o ktorých som hovoril, ktoré už si ľudia nemôžu, nechcú, boja sa dovoliť. A myslím si, že tomuto môžeme pomôcť práve zvýšením tej podpory rodiny.
Pripravujeme, samozrejme, preventívne opatrenia vlastne na zníženie interrupcií, to je pre mňa veľká radosť, že tiež vlastne v koalícii nastala zhoda v tomto vlastne medzi všetkými stranami, pretože všetci vieme, že to je zlé. Všetci vieme, že to je niečo, čo by sa nemalo diať, a, samozrejme, každé opatrenie, ktoré pomôže ľuďom, aby to nerobili, je dobré.
A chcem ešte pripomenúť jednu malú vec, ktorú, možno na ktorú možno všetci zabúdame alebo mnohí, že v niektorých populačných ročníkoch až tretina ľudí odchádza do zahraničia. A mnohí sa z toho zahraničia vlastne nikdy nevrátia, ostanú tam žiť a to je ako keby sa na Slovensku narodilo možno o 5-10-tisíc detí ročne menej. Čiže aj na toto treba myslieť a myslím si, že je veľmi dôležité pre každého z nás, je to naša spoločná zodpovednosť a myslím, že sa na tom môžeme všetci zjednotiť, či sme z takej, alebo onakej strany, že chceme zlepšiť podmienky pre život ľudí na Slovensku, aby odtiaľto nemuseli odchádzať, aby tu mohli žiť, aby dokonca ešte iní chceli sem prísť, pretože takých, ktorí sem chcú prísť, je zatiaľ veľmi málo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 17:47 - 17:48 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Peťo, ďakujem za tvoje slová v rozprave, ktoré si mi hovoril od srdca. Vyzdvihol si dve dôležité oblasti, podnikanie a podpora rodín. Tieto dve oblasti sú, sú mi veľmi blízke, nakoľko tieto veci mám odžité. Pochádzam z deviatich detí, mám päť detí žijúcich, dve, dve nedonosené, a, a naozaj keď počujem slová o podpore rodín, tak prináša mi to veľkú radosť a urobím všetko preto, aby, aby som podporoval podnikateľov a, a rodiny a hlavne viacdetné.
Chcem ešte povedať ohľadom toho, že mnohé rodiny si nemôžu dovoliť veľa detí. Pochádzam z Oravy, kde je prirodzené mať veľa detí, a v mojom, v mojom okolí je naozaj veľa rodín, ktoré majú tri deti, chceli by aj štvrté, niektoré piate, ale naozaj kvôli financiám robia všetko aby, aby zabránili tomu, a, a je to spojené aj s hriechom, hej, že, že to nie je len o tom, že nepodporujeme rodiny, ale podporujeme aj, aj hriech.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 17:46 - 17:47 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem povedať, že kolega Kremský nehovoril asi len za seba, ale OĽANO v predvolebnej kampani proklamovalo, že sa bude prorodinnej politike venovať, a k tomu sa v programovom vyhlásení vlády pridali aj ostatné strany a to je úplne super. Ja chcem pochváliť celú tú prorodinnú politiku, to, že chceme pomôcť rodinám viacpočetným, viacdetným rodinám, tým, ktorí sú v našej spoločnosti slabší a potrebujú pomoc. To, ako povedal, že sa menej detí rodí, viac ľudí odchádza, to je problém a bude problém demografický aj ďalej, takže toto by sme chceli zmeniť.
Ďakujem za príspevok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 17:44 - 17:44 hod.

Drdul Dominik
Peter, veľmi pekne ďakujem. Pripomenul si veľmi dôležitú tému, na ktorú som ja v svojom vystúpení, priznám sa, zabudol, a síce nedostatok špeciálneho takého odborného personálu nepedagogického na základných, stredných školách, ktorý je naozaj veľmi dôležitou témou. A treba ju riešiť, veľmi rád poskytnem súčinnosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 17:40 - 17:42 hod.

Jílek Rastislav Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán minister a vážené kolegyne a vážení kolegovia, chcel by som vyjadriť podporu programovému vyhláseniu vlády. Som rád, že programové vyhlásenie vlády rieši podporu podnikateľského prostredia na Slovensku. V posledných rokoch sa podnikateľ stal akýmsi nepriateľom štátu. Nastavenie daňového a odvodového systému častokrát komplikované byrokratickou administ..., byrokraticko-administratívne prostredie, nedokonalá informatizácia a prepojenie jednotlivých úradov a inštitúcií, s ktorými musí každý podnikateľ komunikovať, k tomu neflexibilný Zákonník práce vytvárali situáciu, v ktorej mnoho podnikateľov strácalo prehľad, energiu a čas, ktorý mohli venovať rozvíjaniu svojej podnikateľskej činnosti, venovali štúdiu komplikovaných zákonov a predpisov.
Ak chceme podporiť malých a stredných podnikateľov a tým zvýšiť zamestnanosť v jednotlivých regiónoch Slovenska, je potrebné prijímať jednoduché zákony, znížiť administratívne, finančné a regulačné zaťaženie v súlade so zjednodušením daňového a odvodového systému.
Veľmi oceňujem, že súčasná vláda prichádza s programovým vyhlásením, ktoré má ambíciu a cieľ zásadným spôsobom vylepšiť podnikateľské prostredie kreovaním zmysluplných zákonov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.4.2020 17:31 - 17:40 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci... (Ruch v sále. Opakované zaznievanie gongu.) Ďakujem.
Chcem vyjadriť svoju radosť z toho, že máme novú vládu, ktorá nám predložila svoj program, a teším sa z toho, že mnohí z nás na tom spolupracovali, aby tento program naozaj bol veľmi praktický. A veľmi sa teším z toho, že tento program v mnohých bodoch nerieši také nejaké vzletné frázy a filozofické problémy a mier na svete, ale rieši praktické problémy obyčajných ľudí. (Ruch v sále.) Mnohí z nás to sľubovali občanom pred voľbami, keď sme chodili po uliciach, že ideme do parlamentu preto, aby sme riešili ich praktické... (Neutíchajúci ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Páni poslanci, poprosím vás, aby ste sa utíšili, a, pán poslanec Sloboda, ak potrebujete niečo vybaviť cez telefón, aby ste to urobili mimo rokovacej sály. Ďakujem pekne.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem. Takže by som chcel spomenúť také dve oblasti, ktoré mi špeciálne ležia na srdci a z ktorých mám špeciálne radosť, že sa do tohto programového vyhlásenia dostali, pretože v minulých obdobiach veľmi slabo fungovali a minulá vláda im venovala veľmi málo pozornosti. A tieto dve oblasti sú podnikateľské prostredie a rodinná politika.
Začnem tým podnikaním. To, čo podnikateľom najviac hádže polená pod nohy, kde, čo ich najviac brzdí, to je byrokracia a korupcia. Keď sa pýtate podnikateľov, čo ich trápi, čo by chceli, aby štát pre nich urobil, tak by povedali, aby nám dal svätý pokoj, aby sme si mohli robiť svoju prácu a nemuseli robiť všelijaké zbytočné výkazy, hlásenia, úkony. Je tu niekoľko jasných a priamočiarych opatrení v tomto programovom vyhlásení vlády, ktoré by som chcel spomenúť, ktoré by v tomto mali pomôcť.
Prvá vec je jednotný daňovo-odvodový paušál pre živnostníkov a malé podniky. Iste viete, že veľmi veľa podnikateľov trávi obrovskú kopu svojho času vykazovaním, účtovaním a podobnými vecami. Radi by sme to výrazne zjednodušili. A teším sa z toho, že je tu jasný záväzok takéto niečo urobiť. Do určitej, do určitých tržieb by vlastne takýto, takýto podnikateľ nemusel ani viesť účtovníctvo, iba vykazovať tržby a platil by na mesačnej báze nejakú sumu, ktorou by si uhradil vlastne všetky dane a odvody. Ide o to, aby sa naozaj podnikatelia mohli venovať svojmu podnikaniu, a nie byrokracii.
Ďalšia vec - univerzálna voľná živnosť. To bolo trošku už interpretované v médiách nesprávne, pretože nejde o to, že chceme jednou živnosťou povoliť všetky činnosti. Samozrejme, to nie je možné, pretože sú určité činnosti, na ktoré treba špeciálny výcvik, špeciálne školenia, ale je veľmi veľa živností, ktoré dnes vlastne sú ako keby, dáva si ich takmer každý, ale pritom nevyžadujú žiadne vzdelanie, napríklad administratívne práce, činnosť ekonomických poradcov, obchod v rámci voľnej živnosti a podobne, každý ich tam má dvadsať tých istých a ide o to, že tieto živnosti zaradiť pod jednu univerzálnu voľnú živnosť, tú si tam človek napíše a môže v rámci týchto do toho zahrnutých podnikať. Čiže opäť zjednodušene, evidencie aj pre ľudí aj pre štát.
A, samozrejme, ďalšie opatrenia, už tento rok vlastne vláda plánuje odbúrať veľkú časť byrokracie. Verím, že to príde už v najbližších mesiacoch. Jednoducho chceme ľuďom rozviazať ruky, umožniť im, aby sa mohli naozaj venovať svojej práci, a nie hlúpostiam.
Ďalšia časť je rodinná politika. Iste viete, že máme na Slovensku demografický problém. V roku 2018 bol prvý rok, keď viac ľudí zomrelo, ako sa narodilo na Slovensku. Neviem, či o tom viete. A nie je to len tak, pretože dnes máme na Slovensku päť ľudí v produktívnom veku na jedného seniora. O zhruba 30 rokov to už budú iba dvaja ľudia v produktívnom veku na jedného seniora, ak to bude pokračovať tak, ako doteraz. To znamená, že na tých, ktorí budú v dôchodku, bude pracovať podstatne menej ľudí, a je možné, že budú aj vyrábať podstatne menej príjmov a tí ľudia v dôchodku budú mať podstatne nižší dôchodok, ako je to dnes. A toto je niečo, s čím treba niečo robiť, nielen v oblasti dôchodkového systému, ale aj v oblasti demografie. Jednoducho potrebujeme podporiť rodiny, aby mali viac detí. Nehovorím, že niekto bude mať viac detí kvôli peniazom, ale je veľmi veľa rodín, ktoré nemajú viac detí kvôli peniazom. Proste si ich nemôžu dovoliť. Boja sa toho. Obávajú sa mať viac ako jedno-dve deti. A toto je niečo, čo je hrozný dopad vlastne našej spoločnosti, ktorá sa má relatívne dobre, ale stále je tu veľa rodín, ktoré by aj radi mali možno 3-4 deti, ako to bolo v rodine, v ktorej som vyrástol ja, ale jednoducho si to nemôžu dovoliť. A tomu by sme radi pomohli. Takže poviem pár konkrétnych opatrení, ktoré boli aj súčasťou našej rodinnej politiky OĽANO, a ktoré sa dostali aj do programového vyhlásenia vlády, a ktoré veľmi rád podporím.
Rodiny trpia hlavne v troch oblastiach alebo majú potreby, kde by sa to mohlo zlepšiť, a to sú financie, bývanie a služby.
V oblasti financií napríklad daňový bonus. V Českej republike na tretie dieťa dostane človek daňový bonus vyše 1 000 eur. Na Slovensku je to stále iba štvrtina. Je to obrovský nepomer a to je jeden z dôvodov, napríklad prečo, prečo tých detí sa tu rodí menej. Minulá vláda zvýšila na dvojnásobok daňový bonus pre deti do 6 rokov. Nikto to nedokázal vysvetliť, prečo práve do 6 rokov. Skôr je to tak, že čím je dieťa staršie, tak tým vyššie náklady naň rodina má, pretože začne chodiť do školy, začne cestovať, na krúžky, potrebuje viac oblečenia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je niečo, čo by sme určite radi zmenili.
Napríklad možnosť práce pre mamičky. Dnes majú dôchodcovia a študenti možnosť pracovať, alebo teda príjmov na dohodu do 200 eur mesačne bez daní a odvodov. Toto isté by mohli mať aj mamičky, ktoré sú na materskej alebo poberajú rodičovský príspevok. Umožniť im jednoducho popritom aspoň čiastočne pracovať, aby sa potom mohli lepšie vrátiť na trh práce, a, samozrejme, aj si tým zvýšia príjmy.
V oblasti bývania - plánujú sa úľavy pri úveroch na bývanie podľa počtu detí. Plánuje sa špeciálne rodinné stavebné sporenie, ktoré bude zvýhodnené pre rodiny s deťmi. Čím viac detí vlastne tá rodina bude mať, tým väčšie výhody dostane.
V oblasti služieb - podpora, asistenti pre deti, ktoré majú špeciálne potreby. Takých máme na slovenských školách zhruba 10% už, čiže je to oblasť, ktorú, kde má štát obrovskú, obrovský, obrovskú možnosť dobehnúť svoje zaostávanie. Napríklad aj garancia škôlky od 3 rokov. Vieme, že veľa detí by aj mohlo ísť do škôlky, ale proste nie sú voľné škôlky.
Takisto povinné zľavy pre rodiny podľa počtu detí. Keď to funguje v Rakúsku, kam chodia naše rodiny radšej na dovolenku, pretože tam dostanú obrovské zľavy, keď majú 3-4 deti, prečo by to nemohlo fungovať aj na Slovensku?
Teším sa, že tieto opatrenia sa dostali do programového vyhlásenia vlády, budeme za ne bojovať a ide nám o jedno, aby neostalo iba pri rečiach, aby neostalo pri tom, že rozprávame o tom, že chceme lepšie pre občanov, ale aby naozaj sa rodinám žilo na Slovensku lepšie, aby sa tu podnikalo lepšie. To je tiež dôvod, prečo podporím toto programové vyhlásenie vlády, a verím, že veľmi veľká časť z toho, čo je tam napísané, sa skutočne uskutoční. Určite ja budem za to bojovať.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 16:47 - 16:48 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Milá pani kolegyňa, to, čo ste povedali, je absolútna, absolútna pravda, pretože súdnictvo je v neskutočnom, ale neskutočnej kríze, mne chodia denne stovky správ, kde sa ľudia sťažujú na to, že sa nemôžu domôcť svojho práva, ale čo chceme, keď nás tu a súdnictvo ovládali takí ľudia, ako sú Kočner a štátna tajomníčka.
Ja by som chcel len doplniť jednu vec, ktorú ste tam nepovedali, to sú prokuratúra. To je tiež niečo, čo tento štát právne ničí, pretože my tu máme prokurátorov, máme tu prokurátora, ktorý z niekoľko desiatok podaní nevyriešil ani jedno. Takže ďakujem veľmi pekne. Naozaj súdnictvo je niečo, čo tu treba nieže zmeniť, ale prekopať.
Ďakujem.
Skryt prepis