Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.4.2020 o 18:40 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 18:40 - 18:41 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Ledecký, ja pochádzam z Biacoviec a Spišský Hrhov veľmi dobre poznám, mám tam priateľov, známych, takže viem, že ste nehovorili len teoreticky, ale v tejto obci sa po malých krôčikoch darí budovať zapojiť do rozvoja obce aj rómsku komunitu. Sú tam aj mnohí remeselníci, to, o tom viem takisto. Verím, že toto rozšírime na iné regióny, na ďalšie mestá a obce. K tomu ale bude treba určite ochotnú samosprávu.
Verím, že sa nám to s podporou vlády posunie o veľký kus aj v tejto oblasti dopredu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 18:39 - 18:40 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, hovorili ste mi priamo z duše. Mnohí ľudí, či už na východe, alebo na Orave, či juhu, si myslia, že Slovensko je len Bratislava. Ale určite to tak nie je. Prioritou pre vlády by preto okrem zneškodnenia prírodných záťaží mohla byť aj konečne dostavba diaľnic či rýchlostných ciest a obchvatov v mestách, kde sú cesty. Pretože tam, kde je cesta, tam je práca. Ale tam, kde je práca, sú životaschopné rodiny.
A keď už nútime týchto ľudí k nejakej migrácii za prácou do väčších miest, tak si myslím, že by sme im mali aspoň umožniť pohodlnú a bezpečnú prepravu a dopravu. Taktiež sa treba pozrieť aj na súčasné kritériá, ako vznikajú najmenej rozvinuté regióny. Napríklad náš okres Humenné nie je ani zďaleka bohatším od okresu Michalovce. No Michalovce patria k najmenej rozvinutým regiónom. Humenné - asi z politického hľadiska - nikdy nepatrilo. A tým okres Humenné naozaj trpí, pretože nemáme rovnaké podmienky, ako majú iné mestá, ako je napr. mesto Snina, Medzilaborce. A to treba určite zmeniť. Musíme si byť rovní v týchto podmienkach.
Ďakujem krásne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 18:14 - 18:14 hod.

Majorová Garstková Jana
Ja sa chcem srdečne poďakovať kolegyniam z koalície, ako aj kolegovi z opozície, že podporili moje slová, a ja verím, že sa vláde Slovenskej republiky podarí čo najviac opatrení alebo cieľov zrealizovať, čo sa týka programového vyhlásenia vlády v oblasti dopravy aj regionálneho rozvoja.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 18:13 - 18:14 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Nedá mi iba doplniť o pár viet našu kolegyňu poslankyňu pani Majorovú, ktorá tu krásne teda v skratke takéto obsiahnuté programové vyhlásenie vlády dala do jedného uceleného celku, kde chcela vyjadriť tým, že v podstate naozaj sa musíme pozerať na to globálne, naozaj záleží od toho rozvinutia toho nášho regiónu a regiónov jednotlivých a rôznych iných súvzťažností, kde naozaj tá doprava je v súčasnej dobe, bohužiaľ, zdecimovaná, a pokiaľ sa my nepohneme ďalej v rámci rozvoja dopravy, tak ani tie rozvoje tých regiónov nebudú, ale celkovo na území, či už je to v samosprávach, územných správach, štátnych správach.
Takže skutočne podporujeme to programové vyhlásenie a som rada, že teda aj opoziční poslanci sa pridali a podporia takéto programové vyhlásenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 18:08 - 18:10 hod.

Brisudová Martina Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Som rada, že v tomto parlamente majú svojich zástupcov aj menej rozvinuté regióny, ktoré môžu hovoriť prostredníctvom nich z praxe o ich doterajšom veľmi nesystémovom rozvoji. Súhlasím s pani poslankyňou, že tieto regióny potrebujú dobudovanie diaľnic a rýchlostných ciest, potrebujú dobudovať infraštruktúru, pritiahnuť do týchto regiónov strategických investorov a následne aj znižovať mieru evidovanej nezamestnanosti. Musím povedať, že pochádzam z takéhoto regiónu a v týchto regiónoch sa veľmi ťažko žije. Preto som znepokojená, že ešte aj v tomto období sme svedkami, že niektoré výbory pre rozvoj menej rozvinutých okresov na čele s nekompetentnými prednostami okresných úradov rozdeľujú posledné finančné prostriedky osvedčeným receptom - iba „našim ľuďom“.
V tomto parlamente už vystúpili viacerí poslanci k téme regionálneho rozvoja. Osobne si pamätám, že v predchádzajúcom volebnom období neboli niektorí primátori a starostovia pozvaní ani na výjazdové zasadnutia vlády, spomeniem okolité mestá a obce: Hnúšťu, Tisovec, Rimavskú Sobotu, Sušany a Hrnčiarske Zalužany. V našom okrese tiež nebola možnosť zo strany mestskej samosprávy ani predložiť žiadosť o prerozdeľovanie finančného príspevku a pozvanie na výjazdové zasadnutie vlády prišlo pre mňa až v poslednej chvíli, keď už sa dotazovali novinári. Mrzí ma to o to viac, že práve samosprávy sú najbližšie k občanom.
V aktuálnom programovom vyhlásení vlády chcem preto oceniť, že mnohým menej rozvinutým regiónom veľmi prospeje vytvorenie informatívno-poradenských centier na prípravu projektov, ktoré im budú efektívne pomáhať. Preto ma teší, že v programovom vyhlásení vlády je aj časť o efektívnom a transparentnom využívaní fondov s ambíciou... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.4.2020 18:03 - 18:08 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení páni ministri, vážené kolegyne, kolegovia, v prvom rade mi dovoľte poďakovať vláde Slovenskej republiky za konštruktívne spracovanie Programového vyhlásenia vlády, zvlášť v oblasti regionálneho rozvoja, ktorého zmyslom je rast kvality života obyvateľov súvisiaci s dynamickým sociálno-ekonomickým rastom, zvyšujúcou sa úrovňou sociálnej súdržnosti a solidárnosti.
Hneď v úvode sa spomína jeden z cieľov vlády, konkrétne zníženie regionálnych rozdielov. Vláda Slovenskej republiky chce aktívne zrealizovať opatrenia pre zvýšenie motivácie obyvateľov zostať v regióne, vytvorí špecifické lokálne podporné programy pre zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti, vytvorí systém zvýhodnenia začínajúcich podnikateľov v zaostalých a vysídľujúcich sa regiónoch. Jednou z priorít tejto vlády je podstatne skvalitniť dopravnú dostupnosť v regiónoch, nedostatočná infraštruktúra je mnohokrát veľkou brzdou pri nerovnomernom rozvoji regiónov. S akcentom na podporu a rozvoj najmenej rozvinutých regiónov, samozrejme, so zohľadnením potenciálu a špecifík regiónov vláda Slovenskej republiky vypracuje stratégiu rozvoja regiónov.
Aktívnou medzirezortnou koordináciou taktiež sústredí podporu regiónov s vysokým a málo využitým potenciálom pre cestovný ruch. Osobne považujem podporu domáceho cestovného ruchu za jeden z najdôležitejších pilierov rastu ekonomiky, ktorý podporí kvalitu života obyvateľov aj v najmenej rozvinutých regiónoch. Kvalitná propagácia Slovenska doma a v zahraničí, zlepšenie rozpoznateľnosti Slovenska ako atraktívnej dovolenkovej destinácie, ako aj podpora tvorby nových produktov cestovného ruchu tu roky bola nedostatočná. Táto vláda si dáva za cieľ naštartovať dopyt po službách v cestovnom ruchu s využitím marketingových a propagačných aktivít štátu a organizácii cestovného ruchu, aby sa zvýšil počet turistov v slovenských zariadeniach cestovného ruchu.
Vláda vníma regionálny rozvoj a podporu najmenej rozvinutých regiónov ako jednu z kľúčových oblastí, čo deklaruje aj vznikom ministerstva investícií, regionálna rozvoja a informatizácie. Vnímam to pozitívne, že ako členka výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj budem môcť prispievať poznatkami aj z regiónu, z ktorého pochádzam, ktorý patrí tiež medzi najmenej rozvinuté regióny Slovenska.
Podľa môjho názoru sa pri odstraňovaní zaostávania najmenej rozvinutých okresov a odstraňovaní regionálnych rozdielov a problémov musí myslieť na obraz dopravy, pretože kvalitná dopravná infraštruktúra je základným predpokladom prílevu investícií. V predchádzajúcom období bol prijatý Akčný plán na odstránenie zaostávania najmenej rozvinutých okresov. Podarilo sa vďaka priaznivému ekonomickému vývoju vytvoriť isté množstvo pracovných miest v najmenej rozvinutých okresoch, ale aj tak z môjho pohľadu nebol naplno využitý možný potenciál a nemyslím si, že zaostávanie regiónu sa vyrieši prerábkou obecných budov, rekonštrukciou sociálnych zariadení, dostavbou zdravotných stredísk, výstavbou športových hál pre samosprávy. To mi pripadá, ako by sa realizovali činnosti starostov a primátorov jednotlivých samospráv, a nie regionálny rozvoj. Nemyslím si, že akčné plány NRO sú v súčasnosti nastavené vhodným a priamym spôsobom na ich skutočný potenciál a napĺňanie týchto aktivít.
Z tohto hľadiska sa ako členka výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj budem aktívne podieľať, aby sme skutočné problémy NRO zmenili. To znamená prehodnotiť skutočný prínos sociálnych podnikov a sústrediť sa aj na inú možnosť možného hospodárskeho rozvoja regiónu, a to propagáciou a tvorbou produktov cestovného ruchu, kde, ako vieme, je jedna z najvyšších pridaných hodnôt v podobe nenávratnosti investícií.
Pre vytvorenie dlhodobo udržateľného rozvoja je potrebné zamerať sa na vzdelávanie potrebnej pracovnej sily a zapojiť aj tých, ktorí doteraz nepracovali, zlepšiť dostupnosť regiónov a ich infraštruktúru, stimulovať príchod investorov z interného, ako aj externého prostredia, riešiť a prioritizovať projekty na základe ich pridanej hodnoty a možného dlhodobého udržania v zdravom podnikateľskom prostredí.
Budem hlasovať za programové vyhlásenie vlády. Na jeho tvorbe prvýkrát participovali aj občania Slovenskej republiky. Prajem vláde Slovenskej republiky, aby sa jej podarilo plniť toto programové vyhlásenie.
Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 17:50 - 17:52 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, ďakujem veľmi pekne za ocenenie. Možnože len takých pár poznámok.
Pán poslanec Taraba, vám tiež ďakujem, samozrejme, za ocenenie. Ale myslím si, že zlepšenie podmienok pre rodiny je jedno veľ..., jeden veľmi významný prínos k ochrane života. Dnes jedna tretina interrupcií na Slovensku, ktoré sa dejú ročne, pripadá na tretie deti v rodine. To znamená, že to sú presne tie deti, o ktorých som hovoril, ktoré už si ľudia nemôžu, nechcú, boja sa dovoliť. A myslím si, že tomuto môžeme pomôcť práve zvýšením tej podpory rodiny.
Pripravujeme, samozrejme, preventívne opatrenia vlastne na zníženie interrupcií, to je pre mňa veľká radosť, že tiež vlastne v koalícii nastala zhoda v tomto vlastne medzi všetkými stranami, pretože všetci vieme, že to je zlé. Všetci vieme, že to je niečo, čo by sa nemalo diať, a, samozrejme, každé opatrenie, ktoré pomôže ľuďom, aby to nerobili, je dobré.
A chcem ešte pripomenúť jednu malú vec, ktorú, možno na ktorú možno všetci zabúdame alebo mnohí, že v niektorých populačných ročníkoch až tretina ľudí odchádza do zahraničia. A mnohí sa z toho zahraničia vlastne nikdy nevrátia, ostanú tam žiť a to je ako keby sa na Slovensku narodilo možno o 5-10-tisíc detí ročne menej. Čiže aj na toto treba myslieť a myslím si, že je veľmi dôležité pre každého z nás, je to naša spoločná zodpovednosť a myslím, že sa na tom môžeme všetci zjednotiť, či sme z takej, alebo onakej strany, že chceme zlepšiť podmienky pre život ľudí na Slovensku, aby odtiaľto nemuseli odchádzať, aby tu mohli žiť, aby dokonca ešte iní chceli sem prísť, pretože takých, ktorí sem chcú prísť, je zatiaľ veľmi málo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 17:47 - 17:48 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Peťo, ďakujem za tvoje slová v rozprave, ktoré si mi hovoril od srdca. Vyzdvihol si dve dôležité oblasti, podnikanie a podpora rodín. Tieto dve oblasti sú, sú mi veľmi blízke, nakoľko tieto veci mám odžité. Pochádzam z deviatich detí, mám päť detí žijúcich, dve, dve nedonosené, a, a naozaj keď počujem slová o podpore rodín, tak prináša mi to veľkú radosť a urobím všetko preto, aby, aby som podporoval podnikateľov a, a rodiny a hlavne viacdetné.
Chcem ešte povedať ohľadom toho, že mnohé rodiny si nemôžu dovoliť veľa detí. Pochádzam z Oravy, kde je prirodzené mať veľa detí, a v mojom, v mojom okolí je naozaj veľa rodín, ktoré majú tri deti, chceli by aj štvrté, niektoré piate, ale naozaj kvôli financiám robia všetko aby, aby zabránili tomu, a, a je to spojené aj s hriechom, hej, že, že to nie je len o tom, že nepodporujeme rodiny, ale podporujeme aj, aj hriech.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 17:46 - 17:47 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem povedať, že kolega Kremský nehovoril asi len za seba, ale OĽANO v predvolebnej kampani proklamovalo, že sa bude prorodinnej politike venovať, a k tomu sa v programovom vyhlásení vlády pridali aj ostatné strany a to je úplne super. Ja chcem pochváliť celú tú prorodinnú politiku, to, že chceme pomôcť rodinám viacpočetným, viacdetným rodinám, tým, ktorí sú v našej spoločnosti slabší a potrebujú pomoc. To, ako povedal, že sa menej detí rodí, viac ľudí odchádza, to je problém a bude problém demografický aj ďalej, takže toto by sme chceli zmeniť.
Ďakujem za príspevok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 17:44 - 17:44 hod.

Drdul Dominik
Peter, veľmi pekne ďakujem. Pripomenul si veľmi dôležitú tému, na ktorú som ja v svojom vystúpení, priznám sa, zabudol, a síce nedostatok špeciálneho takého odborného personálu nepedagogického na základných, stredných školách, ktorý je naozaj veľmi dôležitou témou. A treba ju riešiť, veľmi rád poskytnem súčinnosť.
Skryt prepis