Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.4.2020 o 17:01 hod.

PhDr.

Juraj Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.4.2020 18:35 - 18:35 hod.

Vetrák Milan
Zvolávam schôdzu ústavnoprávneho výboru na zajtra na 8.30 hod. ráno v miestnosti tohto výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.4.2020 18:27 - 18:29 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel tejto navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 18:24 - 18:25 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcela ubezpečiť pána kolegu Suska, že takáto videokonferencia sa dá spraviť. My sme teraz v pondelok mali, 27. 4., videokonferenciu zo zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. Dá sa to pozrieť aj vo videoforme a myslím si, že to je také svedectvo, že parlament Národnej rady vie rýchlo zareagovať na potreby samosprávy a samosprávy sú také úspešné, že vedia takúto konferenciu veľmi, veľmi úspešne urobiť. Takže dá sa to a podporujem pani ministerku Kolíkovú, máme už jasné svedectvo, že sa to dá urobiť.

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Možno aj my by sme to raz mohli skúsiť ako parlament.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Áno. Je to veľmi, veľmi praktické.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.4.2020 18:07 - 18:09 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pán predsedajúci, pani ministerka, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 76 z 29. apríla 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (tlač 79) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj v termíne ihneď.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej schôdzi dňa 29. apríla 2020. Výbor svojím uznesením č. 12 z 29. apríla 2020 súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie vysloviť súhlas s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, sa uskutoční na 6. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 17:31 - 17:32 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som len doplnil pána podpredsedu o jedno, o jeden ďalší skutok. My sme na výbore pani predsedníčku tohto úradu predvolali alebo sme ju pozvali, nech príde osobne vysvetliť celú túto situáciu. Ospravedlnila sa s tým, že je práceneschopná, čo sa pochopiť dá, ale to, čo sa pochopiť nedá, je to, že neposlala za seba absolútne žiadnu náhradu a doslova srší aroganciou už aj tá skutočnosť, že svoje vyjadrenie poslali písomne, mailom dve minúty pred začatím konania výboru a to, poslali to tak, že to nebolo podpísané nikým. Čiže ja osobne som hlasoval aj na výbore za to, aby táto pani bola odvolaná a budem hlasovať takto aj dnes.
A ďakujem vláde Slovenskej republiky, že takýto návrh do Národnej rady Slovenskej republiky prišiel.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 17:03 - 17:04 hod.

Tabák Romana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za podporu, vážení kolegovia, vážené kolegyne.
Jožko, tvoje faktické poznámky sú jedinečné, ja si ich osobne veľmi užívam.
Chcem sa, chcem opäť zopakovať, vážení poslanci a poslankyne z opozície, úprimne vám ďakujem aj za náš, aj za našu koalíciu, že ste, že ste na nás kritickí a za vašu konštruktívnu kritiku, ktorá nás posúva ďalej. Tak ako povedal Forbes, ak nemáte žiadnych kritikov, asi nebudete mať úspech. Ja pevne verím, že my úspech budeme mať. A pre našu koalíciu opäť rada zopakujem, budúcnosť tohto štátu máme vo svojich rukách.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 17:02 - 17:03 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Romana Tabák vystúpila s tým, že naozaj pozitívne, pozitívne poprosila o spoluprácu a ukázala, že chceme riešiť veci pozitívne. Ale chcem povedať, Romana to mala veľmi ťažké, počuli ste, dvakrát musela prosiť, prosiť poslancov opozície, ktorí tu celý čas ani nie sú a keď prídu, tak namiesto počúvania vyrušujú a robia to, čo robia. Mne je ľúto, že to robil bývalý minister financií, ale takto sa to asi tu bude diať.
A ja chcem povedať na záver pozitívne, že my sme tu celý čas sedeli. OĽANO tu celý čas sedelo, počúvalo a áno, musím povedať, že naozaj, pán primátor Kežmarku, ja som si vás všimol, to musím zodpovedne, zo srdca povedať, vy ste skvelý človek, fakt, v tomto, sedeli ste tu, takže máte u mňa večeru v nemenovanej reštaurácii, nemôžem robiť reklamu. Ale chcem povedať, že naozaj oľaňáci, pozrite, sedeli sme tu a za celé OĽANO chcem povedať, v koalícii budeme takto sedieť a takto podporovať túto vládu.
Romana, fantasticky si to povedala. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 17:01 - 17:02 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem ti, pani kolegyňka, že si vyzdvihla naše silné postavenie v Európskej únii a v NATO, pretože som presvedčený, že súčasť v týchto zoskupeniach robí zo Slovenska silnú, modernú a prosperujúcu krajinu. Už len teraz počas koronavírusu vidíme, ako nám Európska únia pomáha. Teda je to veľmi dobre, že sme súčasťou týchto zoskupení, a som veľmi rád, že si takto proaktívne vystúpila v prospech Európskej únii a Severoatlantickej aliancie NATO.
Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 17:01 - 17:01 hod.

Gyimesi Juraj
Pani poslankyňa, ja sa ti tiež chcem poďakovať za taký veľmi pozitívny a milý príspevok, ktorým si ukončila túto strašne dlhú debatu o programovom vyhlásení vlády. A ja ti chcem povedať len toľko, že keď si hovorila o čistých úmysloch tejto vlády, tak ty budeš určite jednou z tvárí tejto čistej politiky a čistého vládnutia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:59 - 17:01 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Milí kolegovia, milá kolegynka Romanka Tabák je posledná v rozprave o programovom vyhlásení vlády a túto našu rozpravu ukončila pozitívnym europríspevkom. A to je veľmi dobré. Slovensko je súčasťou európskeho domu, Slovensko ako jedna z členských krajín musí meniť Európsku úniu vo svoj obraz. Nesmú nám unikať príležitosti využiť EÚ na posilnenie prosperity či bezpečnosti našej krajiny. Iba ak spolu dokážeme, že vieme zmysluplne ovplyvniť rozhodnutia v Bruseli, sa začneme v Únii cítiť reálne doma. Hovorím to preto, lebo asi prvýkrát v histórii tohto výboru pre európske záležitosti bolo na jeho zasadnutí šesť poslancov Európskeho parlamentu. Ako poslankyňa Európskeho parlamentu z historicky prvej štrnástky europoslancov, keď som Slovensko zastupovala v Európskom parlamente v období 2004 – 2009, veď viem, ako je veľmi potrebné a nevyhnutné spolupracovať. Z vlastnej skúsenosti viem, že Slovensko aj prostredníctvom poslancov Európskeho parlamentu dokáže meniť a ovplyvňovať európske politiky.
Tento príspevok je dobrý preto, lebo programové vyhlásenie vlády ukazuje, že je ambiciózne a odvážne. A keď som ako spravodajkyňa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti na výbore predkladala informáciu o rokovaní Rady Európskej únie pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) obdivovala som pána ministra financií, podpredsedu vlády Eduarda Hegera ako rýchlo sa zorientoval v európskej problematike. 16. apríla 2020 zastupoval Slovensko na rokovaní ministrov financií Európskej únii, ktorého ústrednou témou boli opatrenia na zmierňovanie ekonomických dopadov COVID-19. Teším sa, že tento euro... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
Skryt prepis