Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.5.2020 o 13:54 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 9:09 - 9:09 hod.

Čepček Martin
Ďakujem veľmi pekne. Ja si osoby so zdravotným znevýhodnením veľmi vážim, mám jednu dokonca v rodine, a aj nášho kolegu Dominika, lebo viem, že to majú veľmi ťažké, a viem, že nie je im čo závidieť. Napriek tomu si myslím, že aj my majorita by sme sa mali k nim správať a pomáhať im, kde sa len dá. To znamená, chcel by som Dominika podporiť. Dominik, drž sa a dúfajme, že sa ti podarí to, čo chceš.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 19.5.2020 9:03 - 9:03 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, milá pani komisárka, z tohto miesta by som sa vám a vašim spolupracovníkom chcel veľmi pekne poďakovať za vašu viacročnú veľmi svedomitú prácu. Nie je – vzhľadom na vaše kompetencie a vzhľadom na postavenie osôb so zdravotným postihnutím v našej spoločnosti a tým, ako ju naša spoločnosť vníma – vôbec jednoduchá. Vaša správa odzrkadľuje svojím obsahom aj rozsahom skutočnosť, že si svoju prácu vykonávate veľmi dobre a naša spoločnosť má, naopak, čo doháňať. Veľmi pekne vám za ňu ďakujeme.
Vo vašej správe poukazujete na mnohé praktické problémy, s ktorými sa musia osoby so zdravotným postihnutím a ich rodinní príslušníci stretávať v celom spektre životných situácií, či už ide o vzdelávanie, zamestnávanie, prístup ku zdravotnej starostlivosti, prístupnosť okolitého prostredia, sociálne zabezpečenie a mnoho iných oblastí, o prístupe ku kultúrnemu a spoločenskému životu už ani nehovoriac.
Dennodenne som sa ako dobrovoľník v neziskovom sektore zaoberal riešením problémov konkrétnych ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí trpeli rôznymi ťažkosťami. Netrpeli však svojím postihnutím, no neflexibilitou či formalizmom, ktorý sprevádza celý náš systém podpory osôb so zdravotným postihnutím, prípadne evidentnými nezmyslami či len obyčajným ľudským diletantizmom v aplikačnej praxi orgánov verejnej správy, ktoré namiesto toho, aby týmto osobám pomáhali, im v celej škále prípadov robili a stále robia rôzne prekážky a sťažovali im už aj tak dosť ťažkú životnú situáciu.
Osobitne smutným faktorom je skutočnosť, že vyššie zmienené javy sa nachádzajú dokonca aj v rozhodovacej činnosti tých, ktorí by mali byť najkompetentnejší pri aplikácii práva našich súdov. Príkladom tejto praxe je už notoricky známe obmedzovanie spôsobilosti na právne úkony, ktoré sa nezriedka deje v takom rozsahu, že znamená faktické zbavenie tejto spôsobilosti. Výsledkom takýchto konaní je nezriedka zbavenie možnosti rozhodovať na základe vlastnej vôle ako základného predpokladu právnej subjektivity o vlastnom živote. Následkom tejto patologickej praxe je ešte väčšie vyčlenenie týchto ľudí z našej spoločnosti a ich ešte viac bezvýchodisková situácia a neschopnosť dovolať sa pomoci na ceste ku veciam a právam, ktoré väčšina považuje za úplnú samozrejmosť.
Za veľký nedostatok považujem bariérovosť fyzického prostredia či mieru dostupnosti sociálnych a odľahčovacích služieb osobám so zdravotným postihnutím, ktorá, ako ste správne poukázali, má často fatálny dopad na celé rodiny týchto osôb a bráni ešte aj členom, ich členom v uplatnení si svojich práv, a to všetko akoby za odmenu, že štátu takouto nezištnou a náročnou starostlivosťou šetria kapacity a nemalé finančné prostriedky.
Vaša správa jednoznačne poukazuje na fakt, že sa naša spoločnosť zaoberá týmito osobami a zlepšovaním úrovne ich začlenenia do spoločnosti veľmi, ale naozaj veľmi nedostatočne. Mrzí ma, že Slovensko sa za tridsať rokov svojej existencie a desať rokov od ratifikácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím nebolo schopné stať naozaj právnym štátom pre každého. Štátom, kde o úspešnosti vašej snahy o uplatnenie vašich práv rozhoduje nie vaše zdravotné postihnutie, no vaša iniciatíva.
Osobne ma veľmi znepokojuje spôsob, akým Slovenská republika prostredníctvom svojich zákonodarcov a vládnych predstaviteľov pristupovala ku napĺňaniu svojich záväzkov, ktoré jej vyplývajú z medzinárodných zmlúv a dohovorov, z ktorých mnohé majú podľa čl. 7 ods. 5 ústavy prednosť pred našimi zákonmi. Už len pri zbežnom čítaní Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím dokáže i neprávnik znalý situácie nájsť mnoho porušení, ktorých sa ako spoločnosť k týmto osobám dopúšťame.
Chcel by som vám dať pred celým plénom prísľub, že sa zo všetkých síl budem snažiť, aby sa zámery, návrhy a podnety z tejto správy pretavovali čo najviac do života. Stav dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím a ich začleňovanie do spoločnosti musíme jednoznačne zlepšiť. Máme čo doháňať. Dúfam, že po zmene, ktorá prišla v parlamentných voľbách, sa nám podarí našu spoločnosť posunúť dopredu i v tejto oblasti a tak urobiť zo Slovenska krajinu, kde sa bude všetkým – bez ohľadu na ich zdravotný stav – žiť lepšie a spravodlivejšie.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2020 14:11 - 14:13 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja chcem reagovať teda na pána Kristiána Čekovského, ale zároveň chcem povedať, že som si vypočul pani komisárku, sedel som tu, lebo ma to zaujíma a vypočul som si to preto, lebo ma to naozaj zaujíma. Lebo ochrana práv a ochrana práv zdravotne postihnutých, ochrana práv detí, to sú veci, ktoré mali by zaujímať každého jedného poslanca, ktorý berie za to tu plat. A to, čo teraz povedal Kristián, je absolútne veľká pravda. Keď sa nevytĺka z toho politický kapitál, keď si nemôžu dať ĽSNS svoje videjká, v ktorých kričia, v ktorých rozprávajú o zneužívaní, tak odídu preč a nikto tu nesedí. Bolo tu pred chvíľou, teda Kristián to povedal, nemôžem reagovať, ale práve naopak, zneužíva to niekto iný. Zneužíva, v kuse sa tu niekto iný prihlasuje, v kuse je múdry na každú jednu tému, na každú tému rozpráva a on je múdry na, na kozmonautiku, on je múdry na vplyv detí na mravce, on je múdry do, do všetkého. To je niečo neskutočné. Pýcha, ktorú má, ktorú majú tu niektorí kresťania, ktorí, pre ktorých neplatí "miluj blížneho svojho ako seba samého" je niečo neskutočné. To, čo aj dnes sa tu predvádzalo, je mne veľmi ľúto. A naozaj musím povedať, pozrite sa, my poslanci OĽANO a SaS tu sedia, ja neviem, kde sú kolegovia z koalície, ale toto, čo tu predvá.., ja viem, prepáč, ospravedlňujem sa. Áno, áno, áno, vidím vás, pardon, štyri, päť, dobre. Ale chcem povedať, že naozaj si to tu vypočujeme, pretože nás to zaujíma. A o to tu ide, o občanov, nie o politické videá, ktoré si strana ĽSNS z toho robí. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2020 14:08 - 14:09 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Kristián, ja by som ti aj touto cestou chcel poďakovať za tvoje vystúpenie v rozprave. Som veľmi rád, že si to povedal rovno, ako to je, pretože je to obrovská pravda, že zástupcovia klubu SMER či ĽSNS tu skoro vôbec nesedia a z ĽSNS sú tu v počte len dvoch. To myslím, že všetko, čo sa, ako sa tvária na tých svojich, vo videách, v rozpravách a na bilbordoch, ako pomáhajú ľuďom, to je presne vidno. Títo ľudia poberajú obrovské odmeny a namiesto toho, aby pracovali v prospech ľudí, teraz už možno mnoho z nich sedí doma alebo leží a oddychujú. Ich nikdy život ľudí nezaujímal, oni si tu prišli posedieť kvôli platu, a keď treba ukázať, popočúvať a vžiť sa do problémov, to im je ukradnuté. Hlavne aby potom rozdávali šeky a aby mali reklamu. Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2020 14:05 - 14:06 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ďakujem pekne za geniálny príhovor kolegu Kristiána Čekovského, a len by som na margo povedal veľmi otvorene a jasne, že skutočne poslanci SMER-u sú naozaj, samozrejme česť výnimkám, ale teraz tu nie je samozrejme nikto, nie sú tu, ale čo chcem povedať, skôr poslanci Ľudovej strany, to sú tí alebo Marian Kotleba, ktorý pred alebo na začiatku vravel, že znížme si platy o 33 % a dnes tu Marian Kotleba nie je. To je podľa mňa maximálna drzosť, arogancia a budú si poberať platy vo výške poslancov, aké si poberáme samozrejme aj my. My poslanci OĽANO sme tu všetci, sme tu zodpovední, sme tu preto, lebo nás zaujíma aj táto problematika, tak kde je Marian Kotleba, ktorý znižoval, alebo ktorý navrhol si o znižovanie platu o 33 %? To je arogancia a posúvam to, samozrejme, verejnosti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.5.2020 14:01 - 14:05 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka, vypočuli sme si vašu správu a myslím si, že, že sme si vedomí, že naozaj riešite problémy v oblasti bývania, vzdelávania či nevyplácania miezd pre zdravotne postihnutých, upozorňujete na to, akým spôsobom sa zneužíva bezbrannosť týchto ľudí, napríklad ako štát prehodnocuje ich postihnutie a znižuje im príspevky, dokonca odoberá kompenzácie. Je chvályhodné, že navrhujete a pripomienkujete návrhy zákonov tak, aby slúžili hendikepovaným. Vaša práca zaujala, alebo teda zaujíma nielen mňa, ale aj poslancov hnutia OĽANO, ktorí, ako môžete vidieť, vo veľkom počte naozaj tu dnes sú, poctivo sedia, počúvajú a myslím si, že aj takto môžeme povedať, že iba spoločne dokážeme skutočne pomôcť. Aj preto sa pýtam, kde sú poslanci SMER-u, kde sú poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko, kde je Marian Kotleba?
Dnes ráno mal byť predseda Ľudovej strany Naše Slovensko na súde pre šeky s fašistickou symbolikou, ktoré odovzdával zdravotne ťažko postihnutým osobám. No vyhovoril sa z tohto súdu tým, že musí byť v parlamente. Kde teda je Marian Kotleba? (Potlesk.) Prečo nie je v pléne, keď je tu ochrankyňa práv osôb so zdravotným postihnutím? Prečo tu nie je, prečo sa nezaujíma o problémy hendikepovaných, keď navonok na sociálnych sieťach sa tvári, že ho to zaujíma? Ak tu nie je, prečo nie je na súde, na ktorom mal dnes byť? Na ktorom mal vysvetľovať, prečo mu do 1 500 eur chýbalo dvanásť eur. Je to preto, že hendikepovaných ľudí zneužíva iba na propagovanie zvrátenej ideológie? Pýtam sa teda ešte raz, prečo sa vyhýba súdu a nečelí spravodlivosti tak, ako každý obyčajný človek, ale správa sa ako zbabelý papaláš? Pod zámienkou rokovania parlamentu nechodí na súdy a nesedí ani v parlamente, aby sa reálne zaujímal a pomáhal ľuďom so zdravotným postihnutím. My sme tu, a ako som povedal, nielen počúvame, ale naozaj oceňujeme vašu prácu a v najbližších mesiacoch aj rokoch budeme aktívne pracovať na tom, aby sa ľuďom so zdravotným postihnutím na Slovensku skutočne lepšie žilo. A nepotrebujeme na to ani selfíčka, ani fotky, ani žiadne iné propagácie cez sociálne siete.
Ďakujem aj vám, pani komisárka, a ďakujem aj vám za priestor ešte dnes vystúpiť. Vďaka. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2020 13:57 - 13:58 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Žitňanská, ďakujem vám, že máte záujem, srdce a ochotu pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Aj vám, pani komisárka, ďakujem za každý reálny krok a pomoc, ktorá sa vám podarila za vášho pôsobenia vytvoriť, pre, pre tých, ktorí to naozaj najviac potrebujú. Mám veľa osobných skúseností so zdravotne postihnutými, nakoľko som dlhé roky organizoval pobyty pre túto skupinu ľudí a naozaj priamo od rodičov, hlavne od opustených matiek som počul tie ťažké osudy a veľakrát som mal zimomriavky po tele, aj teraz momentálne, ako naozaj veľmi ťažké osudy a musíme upriamiť pozornosť na, na zdravotne postihnutých a znevýhodnených ľudí, lebo naozaj si to zaslúžia. Neviem pochopiť, ako, ako sa mohli stať situácie, že im bola odmietnutá základná pomoc na zľahčenie života a ich ťažkej situácie, či nejaké schodolezy, alebo iné zdravotné pomôcky, alebo odobraté parkovacie karty, ako naozaj toto je, to je, no použijem možno tvrdé slová, ale, ale krkavčie. Tak verím tomu, že je nás tu veľa v pléne a budeme robiť všetko pre to, aby sme týmto ľuďom pomohli zľahčiť ich ťažkú situáciu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2020 13:56 - 13:57 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Tiež sa chcem poďakovať pani poslankyni Žitňanskej aj pani komisárke za ich slová a súhlasím s tým, že vyspelosť a sila štátu sa pozná podľa toho, ako vie pomôcť svojim najslabším a najzranitejším, najzraniteľnejším obyvateľom. Súhlasím aj s tým, že sa musí zmeniť prístup štátu, pretože hendikepovaní ľudia, zdravotne postihnutí sa nemôžu správať ako detektívi, ktorí stále pátrajú po tom, kde sa majú dopátrať pomoci. Musia študovať rôzne zákony, je potrebné, aby štát bol viacej ústretovejší a aby bola nastavená legislatíva tak, aby sme boli týmto ľuďom nápomocnejší, aby ten prístup k tej pomoci bol oveľa jednoduchší, adresnejší. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2020 13:55 - 13:56 hod.

Vaňová Jarmila Zobrazit prepis
Ďakujem, pani Žitňanská, za vaše slová, pretože som s nimi úplne stotožnená a ďakujem pani komisárke za to, za tú správu a za všetku tú vašu prácu, ktorú robíte. Téma znevýhodnených zdravotne postihnutých ľudí mi je blízka a takisto sa jej venujem veľmi dlho. Možno, možno by som len chcela upriamiť, pretože ja som sa špecializovala viacmenej na nepočujúcich ľudí a najmä na deti a rodiny s nepočujúcimi deťmi, kde na Slovensku tak ročne máme takých dvesto nepočujúcich detí podľa štatistík, a týmto deťom sa vie dnes veľmi efektívne pomáhať v rámci kochleárnej implantácie a problém vidím jedine v tom, že je to technická záležitosť a v podstate tam ide o tú výmenu tých bateriek, ktoré sú pre mnohé rodiny často finančne dosť náročné. Takže budem veľmi rada, ak budeme môcť spolupracovať, držím palce a prajem všetko dobré. A ďakujem veľmi pekne za vašu správu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2020 13:54 - 13:55 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ja sa chcem, Janka Žitňanská, poďakovať za tvoj príspevok a veľmi sa teším, že sme spolu v sociálnom výbore a teším sa, že naozaj sa tu aj stretlo mnoho ľudí, ktorým problematika zdravotne ťažko postihnutých ľudí leží na srdci a že spoločným úsilím dokážeme týmto ľuďom pomôcť, či už v oblastiach zmieňovaného poradenstva odľahčovacích služieb, ale aj v mnohých ďalších oblastiach, kde tento systém naozaj neponúka dostatočnú pomoc a častokrát je to riešené práve rôznymi ad hoc iniciatívami a neziskovými organizáciami a dobrovoľnými zbierkami. Som presvedčená, ako si spomenula, som rada, že sme to dostali do programového vyhlásenia vlády, že naozaj tomu chceme venovať veľkú pozornosť a chcem vyjadriť naozaj teda podporu a chcem poďakovať za tento príspevok aj za vašu prácu.
Ďakujem.
Skryt prepis