Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.5.2020 o 18:18 hod.

Bc.

Romana Tabák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.5.2020 15:26 - 15:26 hod.

Kremský Peter
Ďakujem, pán predsedajúci. Zvolávam zasadnutie výboru pre hospodárske záležitosti na 15.45 hod. v miestnosti č. 33.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2020 15:03 - 15:04 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, pán minister, skrátené legislatívne konanie je opodstatnené, lebo ochrana spotrebiteľov a záchrana cestovných kancelárií musí byť našou prioritou. COVID-19 nikto nečakal, nikto nepredpokladal, Slovensko má prvenstvo v prijatých opatreniach, výsledkom ktorých je najnižší počet nakazených COVID-om-19 v Európskej únii.
Chcem zablahoželať vláde Igora Matoviča, že nás chráni pred touto epidémiou, rovnako poďakovať aj vám, pán podpredseda vlády, pán minister Richard Sulík, v mene cestovných kancelárií a našich spotrebiteľov za tento návrh zákona, ktorý sa denne obracajú na nás.
Tento návrh je zároveň obrovskou výzvou pre cestovný ruch na Slovensku, tak ako povedal môj predrečník, a preto tento zákon podporím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.5.2020 14:42 - 14:44 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z. (tlač 111). Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré schválila Národná rada uznesením dnešného dňa 20. mája 2020.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.5.2020 14:32 - 14:36 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje návrh vlády v skrátenom legislatívnom konaní.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem.
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 119 poslancov, za 115, proti 1, zdržali sa 3, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády rozhodla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

A na základe tohto rozhodnutia Národnej rady o skrátenom legislatívnom konaní pristúpime k prvému čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z.
Tento vládny návrh zákona má tlač č. 112, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 105.
Poprosím podpredsedu vlády a ministra hospodárstva Slovenskej republiky pána Richarda Sulíka, aby tento vládny návrh zákona uviedol, nech sa páči.

(Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z., tlač 112.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.5.2020 14:19 - 14:21 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 104 z 20. mája 2020 pridelil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z. (tlač 111).
Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 12. schôdzi dňa 20. mája 2020. Uznesením č. 22 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutočnia na 7. schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 18:40 - 18:42 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Blanár, vy tu hovoríte o tom, že keď niekto podvádza, tak si nevie predstaviť, že by niekto nepodvádzal. Ja len zopakujem, že vy pôsobíte v politike dlhé roky a aj ste na nej zbohatol, máte pozemky v Bernolákove, ktoré majú hodnotu o milión vyššiu eur, ako keď ste ich kupoval. Vieme, že takýmto spôsobom sa dlhé roky robí korupcia. Kúpili ste ich od človeka, ktorý cez Slovenský pozemkový fond si vybavoval pridelenie pozemkov v lukratívnych zónach. Takisto sme veľa počuli o vašich rôznych nákupoch na žilinskej župe. Ja si myslím, že keď človek sa do takýchto vecí zapletie, tak postupne si na ne tak zvykne, že už mu pripadajú normálne a že už potom má pocit, že všetci to asi tak robia a že aj oni to pokladajú za normálne. My to za normálne nepokladáme a my sme rozhodnutí takúto korupciu zo Slovenska vykoreniť.
Takže to je to, prečo aj sme sa postavili voči takým nomináciám a je to preto, že jednoducho takíto ľudia by Slovensku nerobili dobré meno. Takisto ako by im nerobili dobré meno ďalší, ktorí sa tu objavujú. Ja si myslím, že to už jednoducho treba pochopiť a uveriť tomu, pretože, samozrejme, že vy tiež ste vždy mali plné ústa rečí o boji proti korupcii, ale je zjavné, že ste to nemysleli vážne. My na rozdiel od vás to vážne myslíme. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 18:18 - 18:19 hod.

Tabák Romana Zobrazit prepis
Ďakujem, pán Osuský. Ja plne s vami súhlasím a ako ste spomenuli, my, ja som tiež členka zahraničného výboru a chcela by som povedať, že nemám ten pocit, že by sme niekoho kádrovali. Ja si osobne myslím, že ten pán poslanec, ktorého meno sa nevyslovuje, sa vykádroval sám hlavne svojím správaním. Každý strom poznáme podľa jeho ovocia a ja si osobne myslím, že ak tento strom pána Blahu by mal dobré ovocie za posledné roky, tak nemali by sme s tým problém, aby tam bol. Takže ja si osobne myslím, že on sa vykádroval sám svojím správaním. A opäť opakujem, že každý strom poznáte podľa jeho ovocia.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 18:16 - 18:18 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Keď som viedla boj o keltské pamiatky na Bratislavskom hrade, viedla som tento boj až k prvému tzv. odbornému grémiu, kde som viedla skupinu vedcov, archeológov, inžinierov a rokovalo sa 24 hodín takmer. Po 24 hodinách sme to uzavreli s tým, že bude nasledovať druhé poslanecké grémium, na ktorom sa pokúsime nájsť cestu k záchrane keltských pamiatok. Toto, čo som povedala, povedal pán vtedajší premiér Pellegrini verejnosti a povedal to médiám na tlačovej konferencii. A keď my sme čakali na druhé, tzv. odborné grémium bez toho, aby nás pustili do priestoru náleziska, tak pán Pellegrini aj s pánom Širokým veselo bagroval a veselo betónoval. Samozrejme, skončilo to tak, že žiadne druhé odborné grémium, kedy upozorňujem, že to bolo grémium, ktoré sme viedli, zložené z ľudí zo Slovenskej akadémie vied, takto nás, takýmto spôsobom nás odpálil a ešte sa nám aj smial do očí. Takže ďakujem, neprosím a už nikdy neprosím.
A ďakujem pánovi Osuskému za jeho rozpravu a za jeho príspevok. To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 17:55 - 17:56 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Blanár, ja som sa prihlásil kvôli tomu, že ste sa tam veľmi zasekli, keď sa kolega zasmial, keď ste povedali jedno meno a vás to vyrušilo. Zdieľam to, že tieto nominácie by nás nemali reprezentovať na žiadnom fóre, a keď si pamätáte, tak ja som s tým vystúpil kedysi v rozprave a vás zaseklo jedno jediné pousmiatie sa nad tým menom. Mne nadávali vulgárne, ja môžem aj konkrétne mená spomenúť, pán Vážny napríklad kričal, pán Blaha takisto, nedali mi hovoriť, nedovolili mi hovoriť a vy sa tu, vy sa tu zaseknete a poukazujete na to, jaká tu má byť kultúra a neviem čo, keď sa kolega zasmeje. Áno, všetkých nás rozosmieva, ale cez slzy, keď niekto niekam navrhne človeka, ako je tento váš kolega a nebudem ho druhýkrát menovať.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 17:29 - 17:31 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Vážená pani generálna riaditeľka, podotýkam, že budem teda reagovať aj na moju kolegyňu pani Pleštinskú, ktorá to úplne perfektne povedala v tom zmysle, že Slovenský pozemkový fond nie je len o sídle v Bratislave, ale sú to vlastne regionálne zastúpenia, kde naozaj tí ľudia mnohokrát pracujú, avšak majú zviazané ruky aj s tými legislatívnymi zákonmi, ktoré sú mnohokrát nezmyselné. Ako jeden z predstaviteľov územnej samosprávy teda podotýkam, že súhlasím aj teda so slovami pána poslanca Blanára, že my sa brodíme na územnej samospráve s takými z pohľadu možno niekoho triviálnymi problémami, ale na našej úrovni sú to obrovské problémy hlavne nevysporiadaných pozemkov pod cestami, budovami, dokonca na cintorínoch, na plochách verejného záujmu. A tu narážame na neskutočnú jednak byrokraciu, neústretovosť a v mnohých prípadoch až na takú sabotáž, kde vlastne na základe toho, že nemáme vysporiadané pozemky, nemôžeme sa uchádzať o projekty, o granty a je to dookola začarovaný kruh. A keďže vy ste predkladali teraz tú správu a vidíme vo vás ten entuziazmus, ktorý máte, že chcete meniť toto prostredie, tak verím, že sa nám to podarí spoločne a my vám budeme určite nápomocní, ale budeme sa z toho tešiť, že tu zavládne aj poriadok a bude to mať zmysel.
Ďakujem.
Skryt prepis