Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.5.2020 o 16:38 hod.

Mgr.

Peter Liba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2020 17:20 - 17:20 hod.

Kremský Peter
Áno, áno, pán poslanec Dostál, ja v dobrej vôli teda vychádzam z toho, že pán poslanec Kotleba nepodal schválne pozmeňovací návrh, ktorý by poškodil klientov cestoviek, vychádzam z toho, že to asi tak urobil omylom, čiže preto som na to upozornil a, samozrejme, súhlasím s tým, že mali by ste, pán poslanec, zvážiť jeho stiahnutie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2020 17:17 - 17:18 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja sa chcem takisto poďakovať celému, všetkým členom gestorského výboru pre hospodárstvo, že sa zodpovedne postavili k tomu návrhu, aj že sa postavili za ľudí, ktorí sú už starší a je pre nich problematické niekedy uskutočniť ten zájazd za zmenených podmienok, pre veľa z nich.
A, samozrejme, tá hranica 65 rokov, to je asi ten najsilnejší moment, ktorý bol spomenutý, že teda nejakým spôsobom ten krízový štáb tento vek stanovil, ale, samozrejme, tých 65 rokov sa nám objavuje aj vo viacerých iných zákonoch ako hranica dôchodkového veku. Nakoniec keď sme sa tu nedávno, aj v programovom vyhlásení vlády máme potom ešte ďalšie osoby ako sudcovia, ktorí budú mať povinný odchod do dôchodku v šesťdesiatich piatich, štátna služba, zamestnanci štátni a tak ďalej, takže tých dôvodov na 65 je viac, nie je to jediný dôvod, že to povedal krízový štáb. A naozaj aj ja som rád za všetkých týchto ľudí, obracali sa aj na viacerých z vás, aj na mňa a som rád, že sme im mohli takto pomôcť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.5.2020 17:11 - 17:16 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, dámy a páni, ako predseda výboru pre hospodárske záležitosti by som chcel zhrnúť, prečo sme v spoločnej správe alebo teda prečo sme schválili pozmeňovací návrh, ktorý je aj súčasťou spoločnej správy, v ktorom sa hovorí o znížení tejto hranice zo 70 na 65 rokov. V rozprave tu zaznelo viacero otázok, už či zo strany koalície, alebo opozície, prečo je to 70 rokov, prečo to nie je 65 rokov, niekto ďalší sa opýtal, okej, prečo to potom nemôže byť 60 rokov a tak ďalej, pretože mamy a babky, ktoré nás vychovali, niektoré majú aj 62, niektoré možno aj 59. Takže o tom by sme mohli dlho diskutovať zápalisto a srdcervúco.
My sme sa na to pozreli veľmi pragmaticky a fakticky. Hranica 65 rokov je hranica, ktorú, ktorú stanovil vlastne krízový štáb ako hranicu, nad ktorou sú ľudia viac ohrození vlastne koronavírusom a touto pandémiou. To znamená, že zdalo sa nám za vhodné stanoviť aj v prípade tohto zákona túto hranicu na 65 rokov, pretože títo ľudia, ak sú viac ohrození, tak sú viac ohrození aj v prípade toho, že pôjdu na dovolenku, budú využívať spoločné stravovanie, možno nejaký wellness a nejaké ďalšie aktivity, pri ktorých budú spolu s ďalšími ľuďmi, nevieme, z akých rôznych krajín a tak ďalej a tak ďalej. Preto vlastne návrhom poslancov z každého klubu vládnej koalície sme sa rozhodli zmeniť tú hranicu, znížiť ju zo 70 na 65 rokov. Čiže to je rozhodnutie, ako sme k tomu prišli, čiže ten návrh pána poslanca Kotlebu naozaj vykopáva otvorené dvere, ako sme tu už spomínali.
A ešte možno upresním, že zhruba ide o 8 mil. eur, ktoré musia cestovky vrátiť naviac oproti stavu, keby táto hranica bola na 70 rokoch, a tieto prostriedky môžu získať zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky ako úver, ale môžu to vymyslieť aj inak a to tak, že napríklad ponúknu týmto ľuďom iný, výhodnejší pobyt, aby si to títo ľudia nad 65 rokov nenechali vrátiť, ale napríklad využili iný pobyt na Slovensku, napríklad kúpeľný pobyt. Takže... (Reakcia ministra.) Prosím? (Reakcia ministra.) Jasne, čiže táto suma by sa týmto výrazne znížila, je to na podnikateľskom umení a schopnostiach cestovných kancelárií, ako to vymyslia, možno im aj hotely budú poskytovať zľavy v tomto období. To znamená, že tak ako spomínal pán minister, niekto na tom môže ešte aj dosiahnuť zisk, čo ja nepokladám za neprimerané, pretože vieme, že podnikateľské umenie zvyčajne prináša zisk.
K tomu druhému návrhu pána Kotlebu. Ako tu spomenul pán poslanec Dostál, ide o zmätočný návrh, pretože sa tam hovorí o dohode do konca augusta 2020, čo je nezmyselné. Práve tento návrh chráni hlavne spotrebiteľa, to asi pán poslanec Kotleba celkom nepochopil, pretože aj keď človek si kúpil napríklad zájazd do Egypta alebo do Dubaja, tak ak by cestovná kancelária trvala na tom, že tam má ísť, tak ten človek tam jednoducho nechce ísť. A toto je vlastne ustanovenie, ktoré ho pred tým chráni, aby tam musel ísť alebo teda nenastúpil na dovolenku a teda prišiel o ňu. V takomto prípade vlastne on si môže tú dovolenku odložiť o rok a cestovná kancelária mu musí predložiť takú ponuku, aby bola pre neho zaujímavá, aby sa na nej dohodol s touto cestovnou kanceláriou.
Ešte raz opakujem, je tam slovo, že "ak sa nedohodnú". Vtedy, ak sa nedohodnú do 31. 8. 2021, tak do ďalších dvoch týždňov, do polovice septembra 2021 mu cestovka musí vyplatiť tú sumu späť. Čiže je v záujme cestovky, aby mu musela dať, aby mu dala takú výhodnú ponuku, aby to pre tohto jej zákazníka bolo zaujímavé ju prijať a ísť už či do tejto destinácie, alebo do nejakej inej. A verím, že veľmi veľa týchto destinácií bude aj na Slovensku.Takže je logické, aby sme túto lehotu dali čo najdlhšiu, aby vlastne tam ten zákazník mal možnosť si vyberať.
Čiže ešte raz, aby som to zhrnul, je dôležité, aby vlastne sme hlasovali za túto spoločnú správu, pretože je v nej zahrnuté zníženie zo 70 na 65 rokov a vlastne tie návrhy pána Kotlebu sú týmto vlastne bezpredmetné, pretože jeden z nich vlastne je zahrnutý v tejto spoločnej správe už a druhý je z môjho pohľadu zmätočný.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2020 17:00 - 17:01 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Kotleba, to sa dalo povedať za tri minúty, ale vy ste tu spomenuli naše mamy, naše staré mamy, ľudí, ktorí zomierajú, ako im chcete pomôcť. Toto video si zase dáte na svoju stránku. Za tri minúty ste mohli povedať to, čo ste tu rozprávali desať minút. A naozaj ja si myslím, že tento zákon chce pomôcť. A keď máte nejakú, niečo faktické a chcete to povedať, tak to povedzte, ale vy to tak zneužijete, tak využijete, tak, tak dávate, ovplyvňujete sociálne cítenie ľudí a ich emócie týmito vašimi vystúpeniami. No a keď budete na mňa reagovať, tak nezabudnite povedať, že som behal holý po námestí, že mám pizzeriu a že som skrachovaný.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2020 16:56 - 16:58 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No, opatrnosti naozaj nikdy nie je dosť, aj keď už v tejto chvíli je to tak, by som povedal, že vykopávanie otvorených dverí. Ja tiež som čakal na vysvetlenie na ústavnoprávnom výbore od predkladateľa, prečo sa tam zvolila práve tá sedemdesiatka pri tom veku.
Je potrebné povedať, že ešte v takej pôvodnej verzii toho návrhu tam vlastne tí seniori neboli vyňatí vôbec. Mne písali viacerí starší ľudia, aby sme sa tým zaoberali. Ja sám som takisto už mal pripravený pozmeňovák, pokiaľ ide o tento vek, ale stále som netušil, že či tam nie sú naozaj nejaké relevantné argumenty, prečo sa to dalo na sedemdesiatku. Na ústavnoprávnom výbore sme to rozobrali, tie argumenty. Minimálne mňa a myslím, že viacerých nepresvedčili, ale keďže bolo avizované, že gestorský výbor sa tým bude zaoberať, tak už sme to na ústavnoprávnom výbore riešili len takou verbálnou podporou.
Čiže áno, opatrnosti nikdy nie je dosť, ale myslím, že teraz to už bolo zbytočné. Ja som rád, že gestorský výbor si túto vec osvojil. Samozrejme, bolo by možno na zváženie, že či to nerozšíriť aj o ďalšie osoby, napríklad o tie zdravotne postihnuté, ale to už na túto chvíľu nechám tak. Celkovo ten návrh je takým východiskom z núdze.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.5.2020 16:42 - 16:44 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Vážený pán minister, milí kolegovia, ja možno len krátky tip. Je fajn, že sa vám podarilo nájsť kompromis medzi likviditou, resp. zachovaním činnosti cestovných kancelárií na jednej strane a na druhej strane, že ste v § 33a ods. 4 návrhu zákona mysleli na kategórie spotrebiteľov, ako tu už bolo spomínané, ktoré nebudú nútení čakať na peniaze, teda osamelí rodičia, seniori, tehotné ženy. Ale možno by bolo dobré, teda rada by som apelovala na to, že počas tohto obdobia cez Slovenskú obchodnú inšpekciu by bolo fajn dbať na to, aby cestovné kancelárie a poisťovne dobre realizovali ochranu pre prípad úpadku, pretože by nebolo dobré, aby, aby spotrebitelia čakali rok na náhradný zájazd a nakoniec sa nedočkajú, lebo cestovná kancelária zbankrotuje. Je teda dôležité prekontrolovať, či bude za budúce zájazdy platené poistné cestovným kancelá... teda cestovnými kanceláriami poisťovniam, aby tieto mohli odškodniť klientov cestovných kancelárií za zájazdy, ktoré neboli realizované v roku 2020.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.5.2020 16:38 - 16:42 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona (rečník je zadychčaný), prepáčte... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Opäť chvíľku, počkajte chvíľku, pán poslanec, ste museli dobehnúť do rokovacej sály, v rúšku sa vám zle dýcha, takže chvíľočku, kľudne sa vydýchajte a potom. Nech sa páči.

Liba, Peter, poslanec NR SR
... ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania cestovného ruchu a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z. (tlač 112), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 146 z 20. mája 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona, § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 41 z 20. mája 2020, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 23 z 20. mája 2020. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča tento jeden pozmeňujúci návrh schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto zákonu odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania a cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 119/2019 Z. z. (tlač 112), schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výborov Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 24 z 20. mája 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril podľa príslušných ustanovení Národnej rady.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.5.2020 15:26 - 15:27 hod.

Vetrák Milan
Zvolávam rokovanie ústavnoprávneho výboru v miestnosti tohto výboru teraz ihneď po prerušení rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.5.2020 15:26 - 15:26 hod.

Kremský Peter
Ďakujem, pán predsedajúci. Zvolávam zasadnutie výboru pre hospodárske záležitosti na 15.45 hod. v miestnosti č. 33.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2020 15:03 - 15:04 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, pán minister, skrátené legislatívne konanie je opodstatnené, lebo ochrana spotrebiteľov a záchrana cestovných kancelárií musí byť našou prioritou. COVID-19 nikto nečakal, nikto nepredpokladal, Slovensko má prvenstvo v prijatých opatreniach, výsledkom ktorých je najnižší počet nakazených COVID-om-19 v Európskej únii.
Chcem zablahoželať vláde Igora Matoviča, že nás chráni pred touto epidémiou, rovnako poďakovať aj vám, pán podpredseda vlády, pán minister Richard Sulík, v mene cestovných kancelárií a našich spotrebiteľov za tento návrh zákona, ktorý sa denne obracajú na nás.
Tento návrh je zároveň obrovskou výzvou pre cestovný ruch na Slovensku, tak ako povedal môj predrečník, a preto tento zákon podporím.
Skryt prepis