Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.6.2020 o 12:45 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 10:10 - 10:25 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán poslanec, ja veľmi pekne ďakujem za to, čo ste povedali, a ďakujem, že ste sa dotkli aj tej refundácie. Zároveň ja by som chcela len doplniť jednu maličkosť. Ja chcem naozaj veľmi poďakovať pánovi ministrovi a všetkým ľuďom z hospodárskeho výboru, že si všimli potrebu pomôcť aj kultúre a pomôcť aj kultúrnym inštitúciám a že v podstate sa bude tá refundácia, resp. tá pomoc s nájomným týkať aj kultúry. Ja som na to hrdá, že tento parlament konečne prvýkrát nerieši všetko možné na svete, ale že skutočne ani tá kultúra nie je cudzia. A verím tomu, že keď skončí toto volebné obdobie, že aj poslanci, ktorí o tom nevedeli, naozaj zistia, že kreatívny priemysel sa preto volá priemysel, že vytvára zisky a že prispieva do štátneho rozpočtu, a že si naozaj zaslúži niečo naspäť.
Takže ja ešte raz veľmi pekne ďakujem, pán minister, aj všetkým kolegom z hospodárskeho výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.6.2020 12:45 - 12:45 hod.

Vetrák Milan
Ďakujem za slovo. Členom ústavnoprávneho výboru, rokovanie bude v utorok o ôsmej ráno, pozvánka ešte sa potvrdí v pondelok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.6.2020 12:44 - 12:45 hod.

Pollák Peter
Pán predsedajúci, chcel by som vrátiť, vrátiť hlasovanie číslo 29 a 30 kvôli tomu, lebo mi nebolo umožnené hlasovať, keďže mám pokazené hlasovacie zariadenie. Ďakujem. Hlasoval by som za.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.6.2020 12:08 - 12:10 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpila ako spravodajkyňa k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 8. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh zákona prerokovali ihneď.
Pán podpredsedajúci (predsedajúci, pozn. red.), prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.6.2020 12:03 - 12:05 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne a páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Je to tlač 128. Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z opatrení, z oprávnení, pardon, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo s tým, že uvedené výbory predmetný návrh zákona prerokujú ihneď.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.6.2020 11:40 - 11:40 hod.

Grendel Gábor
Pán poslanec Lehotský.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.6.2020 11:38 - 11:40 hod.

Tabák Romana
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Borguľa, vy ste skoro všetko povedal, čo som ja mala na mysli. Mňa len napáda jedno slovenské príslovie, kde sa hovorí, že "všetko zlé je na niečo dobré". A ja pevne verím, že toho, čo sme tu boli teraz svedkami, že bude to na niečo dobré.
Ja tento zákon osobne podporím. A chcem povedať, že nášmu pánovi ministrovi zdravotníctva veríme a stojíme za ním.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.6.2020 11:38 - 11:38 hod.

Grendel Gábor
Pani poslankyňa Tabák.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.6.2020 11:37 - 11:38 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
... veľmi pekne za slovo. To ja sa nebudem vyjadrovať k tomuto tu, čo tu práve bolo akože teda odprezentované z titulu farmafiriem, dopadov financií a dopadov rôznych generík. Polovica sály alebo, si myslím, že aj 90 % ľudí naozaj tomu neporozumela.
Ja sa chcem vrátiť k prvotnému a základnému faktu, a to je to, že týmto zákonom my vlastne umožňujeme pacientom prejsť bez dopadu, akéhokoľvek ich dopadu na zdravie a ich liečbu, aby sme mohli proste ochrániť tých ľudí, ochrániť tých pacientov. Ja z praxe môžem povedať, že v podstate prechod z jedného liečiva na druhé liečivo, keď to poviem tak laicky, nie je také jednoduché a potrebuje určitý čas. A tento čas je v súvislosti s COVID-om.
A ak má náš minister zdravotníctva vlastne potrebu, nie potrebu, povinnosť chrániť pacientov, tak toto je presne ten zákon, a nemiešajme tu farmafirmy, financie a rôzne iné veci. Práve pre toto možnože ste to nepochopili alebo proste máte iných názor v tomto, ale to je jednak nevhodné, lebo naozaj toto je pre pacienta.
A ja, tento zákon určite podporíme všetci, pretože by to malo dopad práve na zdravie.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.6.2020 11:37 - 11:38 hod.

Grendel Gábor
Pani poslankyňa Kavecká.
Skryt prepis