Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

9.6.2020 o 10:40 hod.

Ing.

Anna Mierna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

9.6.2020 11:25 - 11:40 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Vážené dámy a páni, milí kolegovia, cui bono, v koho prospech? Otázku, ktorú si kládli starí rímski právnici si položme v dvoch rovinách dnes aj my. Cui bono, v koho prospech má pôsobiť prokuratúra? Podľa našej ústavy prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu. A podľa zákona o prokuratúre je prokuratúra v rozsahu svojej pôsobnosti povinná vo verejnom záujme vykonávať opatrenia na predchádzanie porušenia zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie.
Pri výkone svojej pôsobnosti je prokuratúra povinná využívať zákonné prostriedky tak, aby sa bez akýchkoľvek vplyvov zabezpečila dôsledná, účinná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických, právnických osôb a štátu.
V koho prospech pôsobila predovšetkým Generálna prokuratúra v posledných rokoch? Ako je možné, že Ján Kuciak a ďalší novinári prinášali stovky informácií o podozreniach na trestnú činnosť a prokuratúra nekonala? A konať začala až po jeho zavraždení. S dovolením, z negustióznych nahrávok, ktorých aktérom bol generálny prokurátor Trnka, budem citovať len raz, a to bez nadávok.
Vážené kolegyne a kolegovia, Slovensko musí mať prokuratúru, ktorá chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu v súlade s našimi zákonmi čestne, spravodlivo a rozhodne. V tomto zmysle považujem za symbolické, že takmer po dvadsiatich rokoch navrhujeme zaviesť medzi základné, zákonné požiadavky na generálneho prokurátora aj to, že je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti a doterajší život dávajú záruku, že funkciu generálneho prokurátora bude vykonávať riadne a čestne. Na Generálnej prokuratúre musíme otvoriť okná aj dvere. Tridsať rokov po Nežnej revolúcii nestačia nežné kozmetické zmeny. Musíme vystaviť kandidátov na post generálneho prokurátora konkurencii, jednoducho do rybníka potrebujeme pustiť šťuku.
V súvislosti s budúcou voľbou generálneho prokurátora sa niektorí opoziční politici pozastavili nad verejným hlasovaním. Ešte v minulom roku, teda počas predchádzajúceho volebného obdobia, vytvoril generálny prokurátor pracovnú skupinu, ktorá sa mala venovať vypracovan... vypracovaniu novely prokurátorských zákonov. V pracovnej skupine boli aj právničky z VIA IURIS, zástupca Rady prokurátorov, splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti a, samozrejme, pracovníci Generálnej prokuratúry a ministerstva spravodlivosti. Dovoľte mi zacitovať zo záznamu zo zasadnutia tejto pracovnej skupiny z 13. novembra 2019: "Pomerne dlhá diskusia prebehla o tom, či voľba kandidátov na generálneho prokurátora má byť tajná alebo verejná, t. j. či má byť preferovaná sloboda rozhodovania poslanca pri tajnej voľbe, alebo vytvorený tlak na zodpovednosť poslanca vykonávania jeho mandátu pri verejnej voľbe. Vzhľadom na negatívne skúsenosti z ostatných volieb generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ale aj z volieb iných vysokých štátnych funkcionárov prevážil názor, že voľba generálneho prokurátora Slovenskej republiky by mala byť verejná." Koniec citátu.
Aká negatívna skúsenosť s voľbou generálneho prokurátora vám napadne ako prvá? Podľa mňa tá, kde sa spomínali podozrenia na kupovanie hlasov poslancov. Išlo o voľbu, v ktorej o jediný hlas neprešiel Dobroslav Trnka. Ten Dobroslav Trnka, ktorého nominoval aj poslanec SMER-u a dnes už bývalý sudca Ústavného súdu Mojmír Mamojka. Ten Dobroslav Trnka, ktorý mal obžalovaný Kočner, ktorému mal obžalovaný Kočner povedať, citovať budem bez vulgarizmov: "Prečo ste išli vydierať toho Haščáka, čo si od toho očakával? Vieš, že je to môj kamarát, vieš, že je to človek, ktorý okrem iného pomáhal a kupoval poslancov, keď si sa mal stať generálnym prokurátorom. Bohužiaľ, nám jeden chýbal, ale aj on bol ten, ktorý zložil peniaze a dal tam za teba milión eur. Presne takisto som dal milión eur za to aj ja, že tam chýbal jeden hlas, za to ja nemôžem, lebo to ty si vybavoval SDKÚ. A v SDKÚ nedali ani jeden hlas." Koniec citátu.
Faktom je, že Dobroslav Trnka nebol zvolený o jeden hlas v tajnej voľbe. Ak by ešte niekto z poslancov SMER-u vrátane pána Pellegriniho a Fica nezachytil názor členov pracovnej skupiny, dovoľte mi to ešte raz zopakovať: "Vzhľadom na negatívne skúsenosti z ostatných volieb generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ale aj z volieb iných vysokých štátnych funkcionárov prevážil názor, že voľba generálneho prokurátora Slovenskej republiky by mala byť verejná."
Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi položiť otázku cui bono aj v inom kontexte. V koho prospech hovoria kritici tejto novely? Komu môže prekážať otvorená a transparentná voľba generálneho prokurátora? Komu môže vyhovovať systém prokuratúry postsovietskeho typu?
Po tom, čo sa na Slovensku dialo v 90. rokoch pred vraždou Róberta Remiáša a dvadsať rokov nato pred vraždou Martiny a Jána, odpoveď poznáme. Mafiánom, bielym golierom, oligarchom, podvodníkom a politikom, ktorí porušovali zákony tejto krajiny. Tí všetci by sa mali prokurátorov, aj toho generálneho, báť. Ak sa naozaj bojí generálny prokurátor alebo ak je servilný, alebo familiárny voči zločincom, niečo je zhnité v tomto našom štáte. Aj preto treba vyvetrať. Aj preto treba pustiť do prokurátorského híringu šťuky. V koho prospech? V prospech nás všetkých, aby prokurátora chránila práva a zákonom chránené záujmy všetkých, nielen vyvolených fyzických a právnických osôb.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

9.6.2020 10:40 - 10:55 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, aby som, ako určenej spravodajkyni výboru, predniesla spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením 169 z 5. júna 2020 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko. Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť výbor pre financie a rozpočet, je to uznesenie 43 z 5. júna 2020. A druhé odporučenie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to ústavnoprávny výbor.
Z uznesenia výboru uvedeného pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy spoločné, uvedené pod bodom IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 a 2 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 44 z 9. júna 2020. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som schôdzi Národnej rady popri prerokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.6.2020 10:40 - 10:55 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia a kolegyne, rada by som vás požiadala o podporu pozmeňujúceho návrhu s pätnástimi podpismi poslankýň a poslancov. Tento pozmeňujúci návrh sa týka zákona, ktorý momentálne prerokovávame, o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 128).
Pozmeňovací návrh znie: "V čl. II, v čl. I 2. bode v § 1431 sa vypúšťa odsek 2 a súčasne sa zrušuje označenie odseku 1."
Celkom krátke zdôvodnenie. Navrhovanou úpravou sa vypúšťa duplicita z návrhu zákona.
Ďakujem vám pekne za podporu. Ďakujem vám, pán predseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.6.2020 10:25 - 10:40 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je to tlač č. 128a.
Uvedený vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo ako gestorský výbor v určenej lehote. Ústavnoprávny výbor súhlasil s vládnym návrhom zákona a odporučil Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť. Výbor pre zdravotníctvo vyslovil súhlas s uvedeným návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je to tlač č. 128, vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje šesť pozmeňujúcich návrhoch, návrhov. Gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 6 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 28 z 9. júna 2020, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu k predloženému návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončil som, nech sa páči, môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 10:10 - 10:25 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán poslanec, ja veľmi pekne ďakujem za to, čo ste povedali, a ďakujem, že ste sa dotkli aj tej refundácie. Zároveň ja by som chcela len doplniť jednu maličkosť. Ja chcem naozaj veľmi poďakovať pánovi ministrovi a všetkým ľuďom z hospodárskeho výboru, že si všimli potrebu pomôcť aj kultúre a pomôcť aj kultúrnym inštitúciám a že v podstate sa bude tá refundácia, resp. tá pomoc s nájomným týkať aj kultúry. Ja som na to hrdá, že tento parlament konečne prvýkrát nerieši všetko možné na svete, ale že skutočne ani tá kultúra nie je cudzia. A verím tomu, že keď skončí toto volebné obdobie, že aj poslanci, ktorí o tom nevedeli, naozaj zistia, že kreatívny priemysel sa preto volá priemysel, že vytvára zisky a že prispieva do štátneho rozpočtu, a že si naozaj zaslúži niečo naspäť.
Takže ja ešte raz veľmi pekne ďakujem, pán minister, aj všetkým kolegom z hospodárskeho výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.6.2020 12:45 - 12:45 hod.

Vetrák Milan
Ďakujem za slovo. Členom ústavnoprávneho výboru, rokovanie bude v utorok o ôsmej ráno, pozvánka ešte sa potvrdí v pondelok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.6.2020 12:44 - 12:45 hod.

Pollák Peter
Pán predsedajúci, chcel by som vrátiť, vrátiť hlasovanie číslo 29 a 30 kvôli tomu, lebo mi nebolo umožnené hlasovať, keďže mám pokazené hlasovacie zariadenie. Ďakujem. Hlasoval by som za.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.6.2020 12:08 - 12:10 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpila ako spravodajkyňa k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 8. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh zákona prerokovali ihneď.
Pán podpredsedajúci (predsedajúci, pozn. red.), prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.6.2020 12:03 - 12:05 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne a páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Je to tlač 128. Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z opatrení, z oprávnení, pardon, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo s tým, že uvedené výbory predmetný návrh zákona prerokujú ihneď.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.6.2020 11:40 - 11:40 hod.

Grendel Gábor
Pán poslanec Lehotský.
Skryt prepis