Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.6.2020 o 18:56 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

10.6.2020 9:22 - 9:32 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som ocenila správu, ktorú predniesol predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa pán Pálffy. Zároveň dovoľte mi vyzdvihnúť a poďakovať za výsledky, ktoré spolu s kolegami v minulom roku dosiahli.
Z výročnej správy za rok 2019 je zrejmé, že si Ústav pamäti národa plnil úlohy, ktoré mu zveril štát, a to najmä pokiaľ ide o sprístupňovanie dokumentov, zverejňovanie informácií z doby neslobody, publikačnú, vedeckú, osvetovú a vzdelávaciu činnosť, ktoré vychádzajú z vlastných výskumných aktivít jeho zamestnancov, a aj udeľovanie štatútu účastníka a veterána protikomunistického odboja. Tieto aktivity neprestávajú mať zmysel ani po 75 rokoch od pádu nacistického a 30 rokov od pádu komunistického totalitného režimu. Práve naopak, ten, kto nepozná svoju minulosť a nepoučí sa z nej, je nútený ju opakovať. Preto je inštitúcia pamäti národa dôležitá pre demokratický vývoj na Slovensku a v širšom zmysle aj v Európe.
Špeciálne chcem vyzdvihnúť projekt k 30. výročiu Nežnej revolúcie, ktorý Ústav pamäti národa spustil minulý rok v novembri. Ide o dokumentačno-vzdelávací projekt, ktorý ponúka interaktívnu mapu Slovenska s vyznačenými pamätníkmi, pamätnými tabuľami, sochami, bustami a ďalšími pamätnými miestami, ktoré pripomínajú obete komunistickej totality.
V súčasnosti mapa zobrazuje 338 miest po celom Slovensku, ktoré sú spomienkou na obete komunistického režimu. Mapa je jednak dokumentáciou pietnych miest a zároveň vzdelávacím nástrojom. Užitočná môže byť pre učiteľov, rodičov, napríklad aj pre plánovanie exkurzií či výletov. Verím, že na mape budú pribúdať ďalšie pamätníky. Je to dôležité preto, aby sme ani na obete komunistických represálií nezabúdali. Je to dôležité aj preto, aby sme my a ani naši nasledovníci žiadny ďalší totalitný režim nedopustili.
V tejto súvislosti mi dovoľte povedať, že považujem za mimoriadne smutné, že aj 30 rokov od pádu komunistickej totality pôsobia vo verejnom živote ľudia, ktorí na udržiavaní zločineckého komunistického režimu pri živote spolupracovali. Mnohí príslušníci a tajní spolupracovníci Štátnej bezpečnosti sa aktívne podieľali na potláčaní základných práv a slobôd obyvateľov Slovenska. Sledovali, udávali a viacerí dokonca týrali domnelých oponentov komunistického režimu. Na perzekúciách sa podieľali aj mnohí prokurátori a sudcovia. A aj s ich prispením boli na dlhé roky väzenia odsúdení nepohodlní občania.
Súčasná vláda sa vo svojom programovom vyhlásení jasne postavila na stranu tých, ktorí počas nacistického a komunistického režimu trpeli. Preto podporujem, citujem: "Zvyšovanie povedomia o totalitných obdobiach slovenskej histórie, uctenie si pamiatky rovnako obetí fašistického aj komunistického režimu na Slovensku, rozšíriť úlohy a zlepšiť postavenie Ústavu pamäti národa, bude sa usilovať o začlenenie jeho činnosti do vzdelávania na stredných a vysokých školách. Vláda Slovenskej republiky podporuje výstavbu múzea zločinov totalitných režimov a zároveň podporí všetky formy vzdelávania v prospech posilnenia občianskeho povedomia o význame demokracie a jej kľúčových pilierov a nástrojov.". Vláda chce zmierniť krivdy spáchané totalitnými režimami nielen symbolicky, ale aj konkrétnymi činmi. Prvým je nastolenie spravodlivosti, pokiaľ ide o dôchodky obetí a ich prenasledovateľov. Ani po tridsiatich rokoch od pádu komunizmu sa nevyrovnal rozdiel medzi, v dôchodkoch tých, ktorí boli nespravodlivo odsúdení za komunistické väzenie a po prepustení mali sťažené spoločenské uplatnenie. Mnohí z bývalých politických väzňov de facto nútene pracovali v robotníckych profesiách, zatiaľ čo ich prenasledovatelia pokojne sedeli v kanceláriách a dodnes si užívajú výsluhové dôchodky.
Známeho politického väzňa Antona Srholca prepustili po desiatich rokoch strávených väčšinou na nútených prácach v Jáchymovských uránových baniach s posudkom "schopný vykonávať akúkoľvek manuálnu prácu". Po návrate z väzenia bol ešte desať rokov robotníkom a nakoľko ho neprijali ani za skladníka v továrni, pracoval ako pomocník na stavbách a pri vysokých peciach v Ostravských oceliarňach. Po krátkom období, kedy mohol pôsobiť ako kňaz, mu v roku 1985 komunisti odobrali súhlas na pôsobenie v duchovnej správe. Dôvodom bolo, že sa jeho činnosť nezhoduje s predstavami vtedajšieho úradu pre veci cirkevné. Opäť sa stal robotníkom a posledné štyri roky pred dôchodkom pracoval ako robotník v sklade, najprv v ružinovskej nemocnici a potom v Doprastave. Čo myslíte, aký dôchodok mal Anton Srholec? A s akým dôchodkom dožili tí, ktorí boli za jeho odsúdenie, väznenie a následné šikanovanie zodpovední?
Iným príkladom je rodina našej kolegyne Aničky Záborskej. Jej starý otec bol v ohrození života počas Slovenského štátu a jej otec strávil šesť a pol roka v komunistických väzeniach. Anička mala päť rokov, keď jej komunisti nespravodlivo obvinili a odsúdili otca. Kto niesol za túto, tieto nespravodlivosti zodpovednosť?
Napraviť chceme aspoň nespravodlivý rozdiel v dôchodkoch obetí a prenasledovateľov. Vláda sa preto zaviazala, že presadí plošné zdanenie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom komunistickej Štátnej bezpečnosti sadzbou 50 % na roky odpracované v ŠtB a zo získaných zdrojov navrhne vyplácanie osobitných príplatkov k dôchodkom pre politických väzňov, resp. ich manželky a manželov. Verím, že sa nám podarí tento návrh presadiť a nastoliť spravodlivosť aspoň pre 470 žijúcich bývalých politických väzňov.
Druhým konkrétnym činom bude, ak v tomto volebnom období konečne dostane Ústav pamäti národa vlastnú budovu. Považujem v tejto veci za symptomatické, že ústav bol pre niekoľkých natoľko nepohodlný, že ho vysťahovali. Preto je tak dôležité, aby mal ústav vlastnú budovu, adekvátnu jeho postaveniu, poslaniu, vhodnú pre výskumné, archívne a osvetové činnosti.
Tretím dôležitým bodom je dokončenie delimitácie všetkých dokumentov o činnosti bývalej tajnej polície do Ústavu pamäti národa. V tejto veci oslovím ministra vnútra a ministra zahraničných vecí. Jednak je to dôležité, aby aj tridsať rokov (krátka pauza), bol konečne dokončený presun dokumentov v rámci Slovenskej republiky a zároveň, aby sme aj v rámci bilaterálnych vzťahov, predovšetkým s Českou republikou a s ďalšími krajinami, mohli dosiahnuť získanie dokumentov, ktoré sa týkajú komunistických tajných služieb a občanov Slovenskej republiky.
Štvrtým konkrétnym činom bude pokračovanie v pripomínaní si obetí oboch totalitných režimov, a to systematickým inštalovaním pamätných tabúľ alebo pamätníkov. Podobne ako v prípade obetí nacistického režimu, aj v prípade obetí komunistického režimu je dôležité, aby sme na miestach, kde boli obete sústreďované, vypočúvané, častokrát mučené, súdené a kde si odpykávali nespravodlivo vymerané tresty, je dôležité nainštalovať pamätné tabule, aby si všetci policajti, prokurátori, sudcovia, väzenskí dozorcovia, príslušníci tajných služieb a občania tejto krajiny pripomínali, že žiadne ďalšie obete žiadneho ďalšieho totalitného režimu na území Slovenska nesmieme dopustiť.
Piatym konkrétnym činom bude snaha nájsť budovu pre múzeum zločinov totalitných režimov. Považujem za správne, že v Seredi v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora vzniklo Múzeum holokaustu. Za rovnako správne považujem, aby sme na území hlavného mesta identifikovali budovu, ktorá bude navždy pripomínať obete totalitných režimov. Dávam na zvážanie, či by sme si okrem tvárí a mien obetí nemali pripomínať aj mená ich prenasledovateľov. Zodpovednosť za zločiny je totiž konkrétna.
Vážené kolegyne, kolegovia, pre pamäť nášho národa, pre nás všetkých obyvateľov Slovenska je dôležité, aby sme sa s našou minulosťou vyrovnali. Aj preto je dôležité, aby sme Ústavu pamäti národa vytvorili čo najlepšie podmienky na jeho dôležitú prácu. Je dôležité, aby sme dnes zobrali správu predsedu Správnej rady Úradu pamäti národa na vedomie a v najbližšej budúcnosti začali pracovať na postupnej realizácii piatich konkrétnych bodov, a to nastolením spravodlivosti, pokiaľ ide o dôchodky obetí a ich prenasledovateľov, zabezpečením vlastnej budovy pre Ústav pamäti národa adekvátnej jeho poslaniu, dokončením delimitácie všetkých dokumentov o činnosti bývalej tajnej polície do Ústavu pamäti národa, inštalovaním pamätných tabúľ, zabezpečenie budovy pre múzeum zločinov totalitných režimov.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.6.2020 9:21 - 9:22 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny predložil správu o prerokovaní predmetného materiálu v gestorskom výbore.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 107 z 27. apríla 2020 pridelil výročnú správu o činnosti Ústavu pamäti národa na prerokovanie výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny s tým, že ako gestorský výbor podá správu o prerokovaní materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady. Výbor o výročnej správe rokoval 3. júna 2020 a prijal k nej uznesenie č. 21. Týmto uznesením výbor zobral výročnú správu na vedomie a zároveň odporúčal aj Národnej rade zobrať ju na vedomie.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 18:59 - 19:01 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. (Ruch v sále.) Môžem?
Pán poslanec Kočiš, vaše vystúpenie prinieslo aj dobré argumenty. Odznelo aj v tejto diskusii veľa dobrých argumentov za obmedzenie nedeľného predaja aj veľa dobrých argumentov proti. Je dobré, že sa táto diskusia rozbehla, že sa rozbehla v parlamente, že sa rozbehla aj v médiách, ale k tomuto návrhu zákona, o ktorom budeme zajtra hlasovať, chcem povedať jedno. Tento zákon nie je tak pripravený, ako by mal byť. Minimálne tam nie sú vyčíslené finančné dopady. Myslím si, že vykopávate otvorené dvere, obchody sú v nedeľu stále zatvorené, nie je to niečo, čo by sa malo riešiť teraz tu a hneď a rýchlo.
Myslím si, že môžem povedať za celú vládnu koalíciu, že analyzujeme situáciu a diskutujeme o tomto riešení. Žiaľ, cieľom tohto vášho zákona nie je zlepšiť život ľudí na Slovensku a presadiť dobré veci, ale rozbiť vládnu koalíciu, to si povedzme úplne otvorene, a špeciálne rozbiť poslanecký klub OĽANO. A popritom sa, samozrejme, spropagovať videjkami a ukázať, že zachraňujete Slovensko. Takže chcem povedať veľmi jasne, že sa vám to nepodarí, že my vám na to nenaletíme, že za tento zákon hlasovať nebudeme, pretože jednoducho nie je pripravený, nie je v takej podobe, aby sme sa mohli zaň postaviť.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 18:58 - 18:59 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Pán Kočiš, pozorne som si vás vypočul a musím povedať, že v čase, keď je naozaj ekonomická kríza, prichádzate so zákonom, ktorý nijako nepomôže Slovensku. Tento váš zákon je čistá populistická propaganda a zase chcete robiť len svoju propagandu. Vy nepozeráte na ľudí. Podľa mňa vy prídete aj s interrupciami za chvíľočku, aby ste rozbili túto koalíciu. Vy nepozeráte na ľudí, vy pozeráte na seba a na vašu politiku, celej vašej ĽSNS.
Chcem povedať a chcem poďakovať všetkým mojim kolegom aj tuná, čo predo mnou sedia kresťanskí, ktorí chápu túto situáciu. A ja naozaj úprimne, zo srdca chcem im poďakovať za to, ako sa k tejto veci postavili, slobodne.
A keď tu niekto rozpráva o hlasovaní, ako hlasuje, tak môžem povedať za dvoch našich, ktorých stále vidím na jednom výbore, ktorí takto hlasujú (rečník zdvihol obe ruky k pleciam, dlaňami s vystretými prstami dopredu), stále hlasujú (rečník opäť zdvihol obe ruky k pleciam), chlapci, váš klub hlasuje tak, ako váš vodca prikázal, stále sa zdržujete. V tomto klube sú slobodní ľudia, ktorí sa rozhodli slobodne a ja im za to chcem veľmi pekne poďakovať. Ďakujem vám, kolegovia. (Potlesk. Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 18:56 - 18:58 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
No, priatelia, ja som celý svoj život pracovala buď v televízii, alebo v rozhlase. A môžem vám povedať, že ako človek, ktorý nemal deti, som pracovala každé Vianoce, každú sobotu, každú nedeľu, každý Silvester, v čase, keď vy ste boli doma a venovali ste sa rodine. Ja som sa svojej rodine venovať nemohla, ale vedela som, kam idem pracovať, a vedela som, že ma to čaká. Bolo to moje osobné, súkromné rozhodnutie, preto som tam pracovala, pretože ma tá práca bavila.
Ja si myslím, že každý by mal robiť to, čo ho baví a bez ohľadu na to, či to bude v sobotu, v nedeľu. Ja si myslím, že kto má vzťah k svojej rodine, tú cestu si nájde bez ohľadu na to, ktorý deň to bude. Ja chápem, o čo vám ide (reakcie z pléna), a dobre, kolegovia, ja chápem, o čo ide, a myslím si naďalej, že každý majiteľ akéhokoľvek obchodu, o ktorom sa tu bavíme, by si mal sám určiť, či tú sobotu, teda tú nedeľu chce mať otvorené alebo nechce mať otvorené.
Zároveň sa chcem ešte, zároveň chcem ešte upozorniť na to, že máme tu silnú aj židovskú obec. Čo urobíme, keď budú žiadať, aby sme zatvorili aj v sobotu? Čiže treba naozaj zobrať do úvahy všetko a hlavne ľudí, ktorí tu žijú v tejto krajine, že tu naozaj nežijú, nežije iba určitá časť, ale že sú tu aj menšiny.
A ja ďakujem všetkým mojím predrečníkom aj z tej strany, aj z druhej strany, že, že to bolo slušné, tá diskusia, ale napriek tomu moje srdce liberála mne za tento zákon nezahlasuje. Takže ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 18:44 - 18:46 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Taraba, netvrdím, že to je zlý zákon, ktorý navrhujete, ale ako som už uviedol aj v rozprave, nie je dobre načasovaný a za tým si budem stáť. Lebo sa naozaj stretávam denne s desiatkami prosbami o pomoc a nemám toľko peňazí, aby som pomáhal tým hladným deťom, ktoré naozaj majú problém aj so základnými potravinami, takže za tým si stojím. A ako poslanec určite urobím všetko pre to, aby počas môjho pôsobenia za tie roky, čo tu budem, aby voľné nedele boli uplatnené aj v zákone.
Pán Kotleba, spomínate predchádzajúce obdobie. Ja som v minulom období nebol ako poslanec, ani som nepostrehol, aj keď som dosť sledoval politiku, ale nepostrehol som, že tento zákon bol v pléne. Momentálne k tomu môžem povedať iba toľko, ako som sa zachoval ja, dávam priestor aj obchodníkom, majiteľom prevádzok, nech sa rozhodnú podľa svedomia. A nielen obchodníci, majitelia prevádzok, ale aj zákazníci. Kresťan by nemal v nedeľu nakupovať. To je môj názor a ja to dodržiavam. Radšej zjeme chlieb z mrazničky, ako sa tešiť večer v nedeľu z čerstvého rožka. Taký príklad.
Pán Beluský, ako som už povedal teraz, nechajte priestor pre ľudí, no to som už, ako často sa opakujem, ale naozaj že nechajte priestor pre ľudí, aby si mohli zarobiť na chleba a na potraviny. Lebo naozaj toto by som si nezobral na zodpovednosť, aby v tejto kríze, aby som ja bol súčasťou toho, že podporím tento návrh zákona, aj keď by som, nemám s ním problém.
Pán Podmanický, tvrdíte, ste za schválenie tohto zákona aj sám ste ho navrhli, vlastne je odložený na ďalšiu schôdzu, na júlovú. Len sa... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 18:34 - 18:36 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Nadviažem na môjho predrečníka pána poslanca Milana Kuriaka. Oceňujem, že aj napriek tomu, že pri tomto návrhu zákona cítiť vo vzduchu také malé iskrenie, prebieha diskusia korektne, vecne a kultivovane. Súhlasím s tým, že sa na túto problematiku nemôžeme pozerať len z ekonomického a finančného hľadiska, ale tento návrh má aj hodnotový, sociálny a ľudský rozmer. Veľmi dobre vieme, že v našej spoločnosti je nielen ekonomická kríza, ale je to aj kríza rodín. Rodičia, manželia sú v dnešnej dobe tak pracovne vyťažení, že nemajú na seba a svoje deti čas. Voľné nedele pre zamestnancov, ktorí pracujú v maloobchode, vnímam ako ústretový krok a možnosť, aby rodiny aspoň jeden deň v týždni boli spolu a trávili voľné chvíle spoločne.
Mnohí by ste boli prekvapení, ale voľná nedeľa má aj preventívny charakter. Mám známeho, ktorý práve kvôli väčšiemu zárobku zámerne pracoval soboty a nedele, ale, žiaľ, na úkor rodiny. Jeho syn, na ktorého absolútne nemal čas, prepadol drogám. Dnes by všetky tie peniaze, ktoré zarobil počas nedieľ, vymenil za chvíle so svojím synom. A takýchto prípadov sú stovky.
Áno, tento návrh má aj náboženský charakter, rozmer, pretože umožňuje kresťanským rodinám stráviť a prežiť nedeľnú bohoslužbu a svätú omšu spoločne. Chcem sa poďakovať všetkým poslancom, ktorí o tejto téme diskutujú otvorene a slobodne a majú na zreteli nielen ekonomické hľadisko, ale aj ochranu rodín.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.6.2020 18:14 - 18:25 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Po dlhom zvažovaní som sa rozhodol, že aj ja vystúpim v rozprave, aby som vyjadril svoj názor ku mne, pre mňa veľmi citlivej téme, čo sa týka práce v nedeľu. A začnem otázkou pre seba a, samozrejme, aj pre vás. Majú byť obchody zatvorené v nedeľu? Áno alebo nie? Áno. Podľa mňa jednoznačne majú byť dňom pracovného pokoja. Keďže je momentálne ťažká situácia, pre mnohé rodiny je potrebné každé zarobené euro, preto si myslím, že je vhodné, aby sme veľmi potrebnú otázku a tému ohľadom zatvorených obchodov v nedeľu odložili na neskôr. A dovoľme ľuďom a ekonomike sa nadýchnuť a dostať sa z najhoršieho kvôli koronakríze.
Podľa mňa sa robí zbytočný rozruch ohľadom zatvorených obchodov v nedele. Nie je dobre načasovaný. Verím tomu, že, kolegovia z Ľudovej strany Naše Slovensko, máte úprimný záujem, že nejde vám, aby, no; ako sa tu často spomína, o rozbitie koalície. Každý normálny, triezvo zmýšľajúci musí cítiť, že človek potrebuje jeden deň v týždni na odpočinok, v ktorom načerpá silu. Väčšina ľudí je za voľnú nedeľu, nielen pracujúci, ale aj kupujúci. Ako podnikateľ; pred tým, ako som sa stal poslancom, som podnikal v tejto oblasti. Ja som mal v nedele zatvorené, ale to bolo moje osobné presvedčenie.
V nedeľu sa chcú, mnohí ľudia sa chcú venovať v nedele rodinám, návštevám príbuzných, oddychu, tráveniu chvíľ v prírode, na výletoch. Mnohí to tak aj vnímajú. Voľná nedeľa je v záujme rodiny, detí a určite aj štátu. Nie je to výplod katolíkov, katolibancov a neviem, aké rôzne nadávky nám tu dávate, ale oddychovať potrebujú aj liberálne zmýšľajúci a aj ateisti. Príkladom je, nechcem sa vracať k socializmu, ale to obdobie nebolo prajné pre ľudí veriacich v Boha a aj komunisti dokázali pristúpiť k tomu, aby nedeľa bola pre oddych, pre rodiny. Takže keď oni dokázali, verím tomu, že v dohľadnej dobe to dokážeme my.
Ale ako som už uviedol, že treba dať priestor, aby, aby ľudia v tejto ťažkej ekonomickej situácii, aby naozaj, aby si zlepšili situáciu v rodinách. Lebo viem, mám mnohé podnety od ľudí, že naozaj nemajú na chlieb, nemajú, o výletoch ani nehovorím, ako keď idú na výlety. Ale to je dobré, korona prospela aspoň k tomu, že ľudia sú viac v prírode a nestojí to veľa peňazí. Takže aspoň takéto ovocie korony vnímam, aj keby bolo lepšie, keby nebola.
Takže k tomu socializmu. Keď to oni dokázali zakázať nedele, tak som, samozrejme, za to, aby to bolo aj v súčasnosti, ale určite nie teraz. Použijem taký výraz, ako sa v Čechách používa, že v neděli se nedělá.
Podľa mňa nie je namieste tvrdenie, že zatvorením obchodov v nedeľu utrpí obchod a obchodníci a znížia sa im zisky. Ja som to nejak nepocítil, možno preto, že som to, nechcem povedať, že nevyskúšal, vyskúšal som dve nedele kvôli tlaku konkurencie, že všetci máme otvorené a ty nemáš, tak sme otvorili na dve nedele, ale som si potom povedal, ja sa budem držať svojho vlastného presvedčenia a nie, čo mi káže niekto iný. Takže roky sme mali tie obchody zatvorené. Takže ja si myslím, že neutrpia obchodníci a nejak výrazne sa im zisky neznížia. Podľa mňa to nie je pravda, lebo ľudia si zvyknú nakúpiť v sobotu. Vtedy najviac míňajú peňazí a čo nestihnú minúť, tak majú priestor od pondelka do soboty znova. Takže určite tie zisky v tých obchodoch pre tých majiteľov zostanú. Podľa mňa nie je namieste tvrdenie; podľa mňa dosiahnu ešte vyššie zisky, nakoľko ušetria náklady na platoch a príplatkoch pre zamestnancov.
A čo sa týka zamestnancov, drvivá väčšina, to mám osobnú skúsenosť, drvivá väčšina z nich je aj napriek výhodným príplatkom za prácu v nedeľu, radšej obetujú eurá navyše za voľnú nedeľu. A naozaj by bolo vhodné, že keď im chceme pomôcť, hlavne teraz v čase korony, aby zamestnávatelia tieto príplatky presunuli na soboty, nakoľko v tieto dni sa v tých marketoch naozaj namakajú, že; ja som schválne poslal dcéru, že nech ide vyskúšať do Tesca, aby vedela, škola života jej neuškodí, ani neuškodila, tak aby vedela, ako to je. No, keď mi hovorila zážitky, tak naozaj to nie je práca, to je, pardon, neviem, či som mohol spomenúť firmu, ale naozaj namakajú sa tam tí ľudia, hej, že naozaj odpadávajú od únavy.
Pre mnohých ľudí nie je všetko o peniazoch. Nie všetko sa dá vyvážiť peniazmi. Pre mnohých je neporovnateľná hodnota peňazí s hodnotou voľnej nedele. Voľnú nedeľu nenahradí žiaden voľný deň v týždni. Nedeľa okrem iného má byť dňom sviatočným a pre mnohých je voľná nedeľa veľká hodnota. Z histórie vieme, že voľná nedeľa bola samozrejmosťou, a verím, že to aj tak bude naďalej, ale treba to správne načasovať. Určite, znova opakujem, nie je to, nie je to diktát katolibancov, že, je to také dosť urážajúce pre mňa, keď niekto povie, že je to výmysel nejakých fanatikov. Podľa mňa nie.
Sú mnohé argumenty pre, pre otvorenie obchodov v nedeľu. Sú väčšinou zamerané do týchto oblastí: Prvý argument, podpora ekonomického rozvoja, zvýšenia spotreby, predaja, HDP. Mnohé analýzy tohto druhu sú veľmi špekulatívne, lebo spotreba ľudí je daná ich kúpnou silou a nie tým, že sú v nedeľu otvorené obchody. Ak napríklad, ako som spomenul, ak napríklad minú veľa v nedeľu, tak ušetria na ďalšie dni. Ak neminú, tak ušetria na ďalšie dni.
Druhý argument, čo mnohí uvádzajú, je podpora zamestnanosti. Podľa mňa je to tiež nezmysel, lebo supermarkety prechádzajú na automatizáciu, samoobslužné pokladne, zvyšujú svoju produktivitu a tlak na zamestnancov, ktorí sú často preťažení a vyčerpaní, ako som uviedol. Otvorené obchody v nedeľu pomáhajú hlavne zahraničným obchodným reťazcom, ktoré majú možnosť pracovať a boli by ochotní aj v režime 24 hodín a sedem dní v týždni. Našťastie už táto nepretržitá prevádzka už nie je.
Tretí argument, podpora vyšších zárobkov pre pracovníkov obchodov. Ak chceme dať Slovákom vyššie zárobky vďaka príplatkom za nočné zmeny, víkendy alebo nočné, tak ideme opačným smerom ako vyspelé krajiny. Ľudia si majú zarobiť dosť peňazí za osem hodín práce v pracovných dňoch. Nielen v piatich, ale ešte aj tie soboty navyše. Čo tiež niekedy bolo otvorené iba do obeda.
Štvrtý argument, ľudia sú slobodní a mali by si sami rozhodovať, či chcú v nedeľu pracovať alebo nakupovať. Je to pravda, ale pri takejto argumentácii by sme mohli v obchodoch predávať aj iné veci, príklad či drogy, alebo v televízii a v novinách mať rôzne nevkusné programy, alebo nainštalovať v parkoch hracie automaty. Ľuďom treba vytvoriť prostredie, ktoré ich chráni pred nebezpečenstvami chorôb, závislostí, aj z nakupovania a vysedávania v nákupných centrách sa stáva závislosť. Mnohí zamestnanci v supermarketoch úplne slobodní nie sú, podobne ako ľudia, ktorí chodia do týchto marketov nakupovať a strávia tam spústu času namiesto, ktorý by mohli omnoho vhodnejšie využiť v prírode.
Piaty argument, zatvorenie, zatváranie obchodov v nedeľu je prejav, zatváranie obchodov je iba v nevyvinutých krajinách. Naopak, v nedele sú zatvorené obchody v mnohých pokrokových štátoch, či v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Nórsku, Veľkej Británii, Francúzsku, Poľsku a v ďalších. Samozrejme, sú tam nejaké výnimky, že niektoré nedele v roku sú otvorené, ale určite nie každá. No, tak to už mám krátko.
Ešte na záver, také moje tiež osobné, že uzavriem to tým, je na svedomí každého z nás kresťanov, ktorým prikladajú akože tento zákon, že to je ako naše maslo, takže je na svedomí každého z nás kresťanov, ako sa k predaju v nedeľu postavíme. Kým som nebol poslancom, s manželkou a s dcérami sme otvorili farmárske predajne potravín a od samého začiatku sme v nedele nechali zatvorené, nakoľko sme to tak cítili a chceli sme dopriať voľno aj našim pracovníkom, aby mohli tráviť, aby mohli tráviť svoj čas s rodinami.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 18:10 - 18:12 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Milí kolegovia, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem poslancom za všetku podporu, ktorú som dostala. A rada by som zareagovala.
Pán poslanec Kotleba, OĽANO túto tému voľnej nedele nesie dlhodobo. Bolo podaných viacero návrhov zákona, či sa to už týkalo nedeľného predaja, alebo sa to týkalo rušenia nočného kľudu. Je to, je to naša téma. Viacerí sme tu za. Náš klub je v tomto rôznorodý a rešpektujeme sa navzájom, ale je to, je to téma, ktorá má dosť slušnú podporu v našom klube. To, prečo som sa rozhodla, že nekonajme teraz ešte, nechcem to teraz ešte podporiť, je to, že sme v situácii, ktorá je predsa len iná. Nemôžme to popierať, pretože tri mesiace trvajúca kríza a s ňou súvisiace opatrenia postavili našu ekonomiku do trošku inej pozície, než v akej bola predtým, a táto naša ekonomika ešte aj začína z takého zlého štartu po týchto posledných voľbách. Takže z tohto dôvodu som povedala, že v tejto situácii nie som za tento návrh zákona teraz.
Pán kolega Osuský, ja som navrhla, aby tie príplatky boli ponúknuté na piatok, sobotu, dni, kedy je ten nápor najväčší. A nemyslím si, že táto pani predavačka by dobrovoľne išla pracovať v nedeľu, ak by mala porovnateľný príjem aj počas iných dní. Ja si myslím, že predavačky si zaslúžia naozaj príjem, ktorý je dôstojný a nemal by byť závislý od toho, či dokážu odísť v nedeľu zo svojej rodiny alebo nie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 18:08 - 18:10 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem, kolegyňa, za tvoj príspevok. S tvojimi slovami osobne súhlasím. Diskusia sa niekedy vyostruje a ja nejdem teraz riešiť, prečo áno, prečo nie argumentačne, ale z pohľadu toľko kritizovanej koaličnej zmluvy. Nie, nepotrebujeme sa rozhádať na tomto návrhu zákona. Myslím teraz koalíciu. To by sa opozícii možno hodilo. Rozhodujem sa pre vyššie dobro. Za štyri roky môžme spoločne spraviť ako koalícia množstvo dobrých vecí pre túto krajinu. Berieme ohľad na nesúhlas jedného z koaličných partnerov. Napokon verím, že dokážeme nájsť aj s nimi spoločnú reč a predložíme možno podobný kompromisný návrh, ktorý predsa presadíme.
A ešte možno na odľahčenie poviem jednu vec, toto bude, toto bude určite krívať, možno aj na obidve nohy, ale predsa to poviem, možno napokon nebudeme nič zakazovať. Možno sa, sa to môže vyriešiť tak, že zdvihneme príplatok za nedeľu na 500 percent.
Skryt prepis