Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.7.2020 o 11:46 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 9.7.2020 9:07 - 9:09 hod.

Hus Igor
Nie. Ani ja nemám pripomienky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.7.2020 9:07 - 9:09 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 140). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. septembra 2020 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2020.
Prosím, pán predseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.7.2020 16:00 - 16:00 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem pekne. Ja len pre istotu teda, že pozývam členov výboru pre kultúru a médiá na rokovanie, ktoré sa uskutoční teraz. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.7.2020 15:41 - 15:41 hod.

Vašečka Richard
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.7.2020 15:39 - 15:41 hod.

Brisudová Martina Zobrazit prepis
Ďakujem. Chcela by som zareagovať na pána europoslanca Polláka, ktorý sa vyjadril k problematike menej rozvinutých regiónov. Som presvedčená, že máme jedinečnú príležitosť stierať regionálne rozdiely, ktoré sú v skutočnosti naozaj priepastné, či už ide o vysokú mieru evidovanej nezamestnanosti, alebo nedostatočnú infraštruktúru, či nedostatok investorov a nízku vzdelanostnú úroveň.
Chcem sa teda opýtať, ako reálne vidí vytvorenie funkčných mechanizmov, ktoré by pomohli najchudobnejším slovenským regiónom, teda reálnu príležitosť využiť európske zdroje v prospech ľudí, ako je zvyšovanie ich životnej úrovne, konkurencieschopnosti týchto menej rozvinutých regiónov, ktoré určite majú čo ponúknuť Európskemu spoločenstvu. A ide napríklad aj o to, že či tieto regióny majú dostatočný potenciál vytvoriť projekty, pretože sú charakteristické vysťahovalectvom a znižovaním vzdelanostného potenciálu obyvateľstva, ktorý tu žije.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.7.2020 15:30 - 15:31 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpreds... podpredsedajúci. Ja nebudem tu kádrovať našich europoslancov. Ja sa chcem spýtať jednu otázku, lebo vypočul som si vás poctivo a hlavne nezaznel tu šport a zdravie, ktoré po COVID-e je jedno z najdôležitejších vecí. Roboty nám nebudú nosiť medaile a nebudú reprezentovať Slovensko, keď tu nebudeme mať športovcov a zdravých ľudí. Takže chcem sa spýtať, aké bude čerpanie, ako nazast... zhájite v eu... europo... europarlamente na to, aby sme mohli čerpať eurofondy pre šport?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.7.2020 12:01 - 12:01 hod.

Čekovský Kristián
Predbežná informácia pre členov výboru pre kultúru a médiá. Schôdza výboru bude až po vystúpení europoslancov. To znamená približne okolo štvrtej popoludní budeme informovať teda o konkrétnom čase.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.7.2020 11:59 - 12:00 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pani poslankyni za jej vystúpenie, za také veľmi konkrétne a pokojné poukázanie na konkrétnu pomoc. Ako povedala, ja s tým úplne súhlasím. Potrat, zabitie nenarodeného dieťaťa nie je riešením. A my preto ponúkame veci, ktoré riešeniami sú, ktoré pomáhajú, ktoré zároveň ukazujú, že potrat nie je dobrý, nie je riešením a že ak sa nejaké problémy vyskytnú, a vieme, tí, ktorí sme rodičia, vieme, že s narodením, s výchovou detí je veľa starostí, tak štát nakoľko môže, tak chce pomôcť. My sme preto prišli s konkrétnymi návrhmi, s konkrétnymi riešeniami.
Aj ja som spolupredkladateľom tohto návrhu zákona a som veľmi rád, že kolegyne ako Anka Záborská alebo Lucia Drábiková ako ženy, ako matky preniesli do tohto, do tohto návrhu to, čo vnímajú ako vážne problémy, a zároveň ako konkrétne riešenia, ktoré môžu v tejto veci pomôcť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.7.2020 11:50 - 11:59 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predseda parlamentu, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som vystúpila k návrhu tohto zákona. Téma interrupcií je témou, ktorej by sa mnohí ľudia radi vyhli a je veľmi citlivá pre našu spoločnosť.
Interrupcia ako lekársky zákrok je legálna možno posledných 70 rokov, kedy sa začala robiť v Sovietskom zväze. Umelý potrat bol vždy vnímaný ako čosi negatívne a robilo sa to potaj... potajomky. Pôsobili anjeličkárky a potrat bol častokrát cestou, ako zabrániť poškvrneniu povesti, dobrej, niektorého dievčaťa, ktoré prišlo do iného stavu.
Od roku 1986 tu máme v platnosti interrupčný zákon a doteraz každý pokus, ktorý bol, aby sme tento zákon nejakým spôsobom zmenili, bol neúspešný. Náš návrh, ktorý predkladáme za OĽANO, neprináša zmenu tohto zákona v zmysle toho, ako už povedala moja kolegyňa Anna Záborská, aby sme niečo zakazovali, aby sme niečomu bránili, ako nám to aj bolo vyčítané. Nejdeme robiť obštrukcie, nejdeme komplikovať život ženám, ktoré sa v neľahkej životnej situácii rozhodujú, či sú schopné a pripravené donosiť svoje dieťatko.
Náš návrh práve chce pomôcť dvom skupinám žien prioritne, tou prvou sú ženy, ktoré sa rozhodujú pre tento v tejto neľahkej situácií práve kvôli tomu, lebo často čelia tlaku. Čelia tlaku svojej zlej finančnej situácie, čelia tlaku svojim rodičom, to sa týka najmä študujúcich alebo osamelých dievčat, čelia tlaku svojich partnerov.
Keďže roky pôsobím v neziskovom sektore a pôsobila som aj v organizáciách, ktoré aktívne týmto ženám pomáhali v tejto situácii, máme ich tu viacero na Slovensku, a môžem povedať, že mnohé príbehy s dobrým koncom vďačia za pomoc práve týmto organizáciám. Môžem povedať, že vhodne podaná pomocná ruka pomohla zachrániť životy mnohých detí, ktoré by sa inak narodiť nemohli, a takisto pomohli týmto ženám preklenúť neľahké obdobie, kedy sa ocitli bez svojho partnera alebo bez podpory okolia. Tlak okolia a tlak partnera alebo rodičov u mladých dievčat je častokrát naozaj veľmi silným faktorom. Do toho vstupuje lekár, ktorý túto ženu, ktorá žiada o umelé ukončenie tehotenstva, som veľmi rada, že náš zákon to už v návrhu nazýva pravým menom, pretože ak niečo prerušíme, môžme v tom pokračovať. Tlak okolia a k tomu stanovisko lekára, ktorý možno, možno povedal, že máte tam zlé výsledky, nemusí, nemusí to dieťatko byť zdravé. Máte tretie, štvrté dieťa, toto stanovisko lekára je veľmi dôležité.
Preto sme presvedčení, že potrebujeme zabezpečiť aj to, aby žena dostala naozaj dobré informácie, aby sa vedela dobre v tejto svojej situácií zorientovať. Poznáme mnohé prípady aj z praxe poradenskej, aj z okolia, aj z tlače. Nedávno som jeden taký príbeh čítala, kedy žene bolo odporúčaný potrat, pretože lekár diagnostikoval, že dieťatko je mŕtve. Táto žena sa s tým nevedela vnútorne zmieriť, už aj prišla do nemocnice, už aj mala ísť vlastne na tie prvé vyšetrenia na zákrok, ale rozhodla sa, že nepôjde na tú kyretáž, ale pôjde si spraviť ešte ďalšie vyšetrenie. Druhý gynekológ zistil, že srdce dieťatka bije, to dieťatko sa narodilo a tá žena je veľmi šťastná, že vyhľadala túto druhú pomoc.
Niektorí naši kritici a oponenti nášho návrhu sa snažia hovoriť o tom, že vytvárame obštrukciu a že to komplikujeme, ale poznáme príbehy, kedy prvé AFP skóre, ktoré sa robí v ranom štádiu tehotenstva, vyšlo zle. Vyšlo v nejakom percente, nejaká pravdepodobnosť, že by dieťa mohlo byť poškodené, postihnuté a tá žena na základe tejto informácie, pokiaľ jej bola podaná takým spôsobom, že naozaj je to riziko veľké alebo predstavila si do dôsledkov tú situáciu. Je to veľmi ťažké rozhodovanie a ja nepochybujem o tom, že ženy, ktoré sa pre interrupciu rozhodli, že sa rozhodovali veľmi ťažko, reagovala práve na výsledky tohto vyšetrenia. My práve chceme ponúknuť to, aby to druhé vyšetrenie mohlo vyvrátiť alebo potvrdiť vlastne to podozrenie na toto postihnutie.
Ďalší, ďalší faktor, ktorý chce náš zákon zohľadniť, je práve ten sociálny dôvod. Bolo nám namietané, že chceme sa vypytovať žien, že chceme skúmať dôvody, pre ktoré sa rozhodujú pre tento neľahký krok, a že ich tým traumatizujeme. Tá žena je traumatizovaná už samotným tým nečakaným tehotenstvom, tými okolnosťami, prebieha v nej určitý vnútorný boj. Častokrát je to aj o tom, že nevie, či sa bude môcť o to dieťa postarať. A tieto sociálne dôvody tam veľmi vstupujú a my ich nechceme skúmať preto, aby sme tie ženy pranierovali alebo aby sme získavali nejaké dáta. Chceme zistiť, ako to reálne je. Podľa niektorých štatistík 2/3 potratených detí sú deti matiek, ktoré už majú dve a viac detí a na viac sa necítia. Sama som sa stretávala s príbehmi, kedy napríklad nedostatočné bytové podmienky alebo nízky príjem manžela, alebo to, že deti boli rýchlo po sebe, boli dôvodom, prečo tá rodina sa rozhodla teda, že to ďalšie dieťa nezvládne. Čiže ja som presvedčená, že, áno, tento náš návrh zákona je prvým krokom. Prvým krokom pomoci, ktorá nám tu chýba. Nám tu chýba cielená pomoc týmto ženám. Túto pomoc roky supluje tretí sektor a mnohé mimovládne organizácie, ktoré podávajú pomocné ruky. Sú to azylové centrá, je to poradenstvo, sú to projekty konkrétnej finančnej pomoci, ktoré už umožnili záchranu mnohých pôvodne nechcených detí. Mnohé tieto ženy sa nakoniec rozhodli dieťatko si nechať a vychovať ho. Niektoré ženy sa rozhodli pre utajený pôrod a, alebo dali dieťa na adopciu.
Sú mnohé príbehy žien, ktoré naozaj trpia po interrupciách. Nikto, nikto netvrdí, že potrat je niečo dobré. Dokonca aj kritici nášho návrhu zákona a vôbec kritici akejkoľvek regulácie potratov netvrdia, že potrat je dobrá vec. Som presvedčená, že potrat nie je dobré riešenie. Náš návrh zákona tieto potraty nezakazuje. Náš návrh zákona chce umožniť, aby tie ženy, ktoré by to dieťatko aj chceli možno mať, aj boja sa, aby mali možnosť aj prostredníctvom tej finančnej a sociálnej pomoci sa rozhodnúť a dať život tomuto dieťaťu. Toto je cieľom nášho zákona.
Chceme podávať pomocnú ruku a verím, že ďalšie kroky budú nasledovať. V programovom vyhlásení vlády máme predsa tehotenský príspevok. Ja som presvedčená, že tých nástrojov rodinnej a sociálnej politiky je ešte dosť veľa. A myslím si, že toto je, toto je kľúčové, aby sme naozaj poskytli pomoc práve týmto ženám, týmto rodinám, pretože ide o ľudský život.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.7.2020 11:46 - 11:48 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 154). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. septembra 2020 a gestorský výbor do 14. septembra 2020.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis