Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.7.2020 o 14:34 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Zodpovedanie otázky 9.7.2020 15:07 - 15:13 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ešte predtým než vôbec začnem reagovať na interpeláciu alebo na odpoveď na moju interpeláciu, by som chcel zdôrazniť, že táto téma, na základe ktorej som interpeloval pani ministerku, je mimoriadne citlivou témou v našich vzťahoch a účel tejto otázky alebo interpelácie nebol vyvolávať vášne, účelom nebolo tu robiť politiku, ale skutočne som bol veľmi zvedavý na to, že aký pohľad na ministerstvo spravodlivosti na súdne spory, ktoré ešte aj dnes prebiehajú a ktoré sa odvolávajú na Benešove dekréty a na nich nadväzujúce zákony alebo nariadenia Slovenskej národnej rady so silou, silou zákona.
Konkrétne sa jednalo o dva prípady. Jeden prípad bol vedený na Okresnom súde v Bardejove a neskôr na Krajskom súde v Prešove. Je to prípad Bosits. Neviem, či mám asi obsiahlejšie hovoriť o tom. Ale jednalo sa v skratke o to, že pán Bosits je občanom Maďarskej republiky a v roku 2009 ho Lesy Slovenskej republiky zažalovali na Okresnom súde v Bardejove z titulu, že pozemky, ktoré užíva, jedná sa o 36 ha lesa, mu mali byť skonfiškované, resp. mali byť skonfiškované ešte jeho otcovi s odôvodnením, že jeho otec bol bezpochyby Maďar. Pán Bosits obidva spory vyhral, resp. na obidvoch stupňoch vyhral. Následne došlo k mimoriadnemu dovolaniu generálneho prokurátora na Najvyšší súd s odôvodnením, aby si štát zachoval svoju prirodzenú autoritu a tie pozemky, lesné pozemky skonfiškoval. Najvyšší súd vyhovel dovolaniu generálneho prokurátora. Vtedy sa pán Bosits obrátil na Európsky súd pre ľudské práva a tento spor vyhral. Je pravdou to, čo hovorí pani ministerka, že ten spor sa netýkal priamo merita tej veci, čiže neposudzoval Benešove dekréty ako také. Posudzoval spor, ktorý bol vedený, a tento spor označil ako spor, ktorý, ktorý Slovenská republika nemala viesť. V tej interpelácii alebo v odpovedi na interpeláciu pani ministerka na jednej strane priznáva, že o tomto probléme je treba diskutovať. A na druhej strane tvrdí to, že keďže to nie je prioritou v programovom vyhlásení vlády, čo nie je, tak o tom diskutovať netreba. Pretože tie dekréty sú dobré, tak ako sú, splnili si svoj účel, ten svoj historický účel, týkajú sa len uzavretého okruhu prípadov a nezakladajú právne účinky.
Ďalší dôkaz toho, že tie právne účinky zakladajú ešte aj v roku 2020, sú medializované prípady ohľadom výkupu pozemkov alebo nevykupovania pozemkov pod D4R7. A teraz sa v žiadnom prípade nechcem zastávať podvodníkov, ktorí na tom, na tom chceli zarobiť a ktorí chceli ukrátiť Slovenskú republiku o nemalé finančné prostriedky, ale zastávam tých vlastníkov, ktorí sú reálnym vlastníkmi, nikdy nebol vlastníkom týchto pozemkov štát a dnes im majú konfiškovať na základe tohto zákona č. 104/1945 Z. z.
Vážené dámy, vážení páni, toto (rečník zobral do ruky hárok papiera, ukazujúc ho plénu) je rozhodnutie z roku 1946, konkrétne z novembra, z 27. novembra, na základe ktorého mal byť môj dedo s celou rodinou, s mojím otcom deportovaný do Maďarska. Toto je história, vôbec sa jej nechcem ďalej venovať, ale toto (rečník opäť zobral do ruky hárok papiera, ukazujúc ho plénu) je súčasnosť, toto je žaloba Slovenského pozemkového fondu z roku 2019, ktorá sa dotýka ešte stále týchto zákonov a obracia sa na nich a tvrdí, že na základe týchto zákonov majú byť tieto majetky skonfiškované. Píše sa rok 2020.
Ešte raz, nechcem vyvolávať vášne, chcem len to, aby v 21. storočí nebolo možné konfiškovať majetok na základe zákonov, ktoré majú 75 rokov. Všetci dobre vieme, že tieto zákony v roku 1948 stratili platnosť a stratili svoju účinnosť. Čiže sa na nich hľadí akoby na mŕtve právo, ale všetky tieto prípady hovoria o tom, že to mŕtve právo nie je, že sa ešte stále slovenské súdy, resp. orgány štátu obracajú na súdy s tým, aby sa na základe týchto zákonov ten majetok zobral.
Opakujem, nezastávam sa podvodníkov s pozemkami, ktorí na tom chcú kšeftovať. Zastávam sa obyčajných ľudí, ktorých vlastnícke právo nikdy nebolo premlčané, ktorých vlastníctvo alebo vlastníctvo ktorých predkov nikdy nebolo prevedené na štát, pretože všetci dobre vieme, že sa v tom čase diali, diali aj obrovské chyby v týchto, v týchto konfiškáciách. Boli vydávané konfiškačné rozhodnutia, ale majetok nikdy neprešiel do vlastníctva štátu na základe chýb vtedajších úradníkov. Čiže toto vlastnícke právo týchto ľudí nikdy nebolo premlčané, nikdy nebolo scudzené a dnes Najvyšší súd povie, že áno, malo to byť skonfiškované, pretože jeho predok, konkrétne sa bavíme o pánovi Bositsovi, je Maďar.
Žiadam vás preto, aby sme o tomto probléme diskutovali, aby sme o ňom diskutovali verejne a aby sme tento problém raz a navždy vyriešili a nezametali ho pod koberec.
Veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 9.7.2020 14:57 - 14:57 hod.

Pleštinská Zita
Plánuje ministerstvo prispieť týmto inštitúciám nejakou finančnou čiastkou, lebo vstupné je veľmi nízke, pretože chceme spraviť tú kultúru dostupnú všetkým, že či tam je možná nejaká kompenzácia ako toho vstupného, ktoré, ktoré vlastne nedokázali v priebehu vlastne COVID-u nejakým spôsobom dostať?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.7.2020 14:50 - 14:51 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán minister, tak my sme už takí špecialisti asi na diaľ..., na diaľnice (povedané so smiechom) aj na úseky ciest, lebo vždy, keď položím takúto otázku, odpovedáte vy, ale v konečnom dôsledku teším sa, že tak rok 2025, no máme teraz 25 rokov, ale určite tá príprava je veľmi náročná. V konečnom dôsledku možno aj tam by trebalo a ja verím, že, máme tu aj pána podpredsedu vlády pre legislatívu, a že stavebný zákon bude myslieť na to, aby nejakým spôsobom tie kroky urýchlil, a určite počúvame stále tunel Branisko, je tam, keď je nejaká havária, je tam vlastne problém, takže, že..., tak sa teším, že je vlastne prioritou, a ak sa dostane do tých, do toho zoznamu tých projektov a bude prioritou.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.7.2020 14:34 - 14:35 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
... navýšenie finančných prostriedkov v Obnovme si svoj dom, lebo myslím si, že toto je ten balík peňazí, ktorý sa osvedčil. Musím povedať, že napríklad taká VÚC-ka prešovská sa veľmi stará o pamiatky, lebo Ľubovniansky hrad dostal teraz 1,9 mil. na rekonštrukciu renesančného paláca a urobili to bravúrne. Pani architektka, ktorá vlastne robila, som sa mohla zúčastniť vlastne na tom celom procese, tak bude robiť aj, lebo robí aj na Spišskom hrade, takže ja si myslím, že treba, lebo treba do toho investovať, pretože, keď to necháme všetko schátrať, potom už obnovenie tých pamiatok bude nemožné.
Ďakujem pekne.

Milanová, Natália, ministerka kultúry SR
Ďakujem vám veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.7.2020 14:25 - 14:26 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem, pán minister, zodpovedali ste mi tak, ako som to chcela vedieť. Hlavne možno je to taká odpoveď aj pre tých, ktorí sa obávajú, že možno nevedia alebo sú na hrane, a budú čakať vlastne tú novú legislatívu a hlavne treba ju určite zjednodušiť, aby tam nevznikal vlastne ten priestor na to, že, že asi niekto potom má silné ramená a..., a... (povedané so smiechom), tri bodky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 9.7.2020 14:19 - 14:19 hod.

Pleštinská Zita
Dobre? Ďakujem. Nie je tu pán minister, ja som sa chcela ešte opýtať, lebo vieme, že títo špecialisti boli financovaní z európskych projektov, potom načas neboli.
A moja doplňujúca otázka bola, čo by ste povedali na návrh zaradiť aj týchto členov občianskych hliadok do radov polície po ukončení národných projektov, aby boli súčasťou polície v obciach, ako napr. asistent policajta alebo pomocník policajta.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.7.2020 11:33 - 11:35 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán podpredseda vlády, takisto súhlasím s tým, čo ste tu povedali, pretože si nemyslím, že banky by mali byť stratové, resp. že by sme mali robiť to. Každý podnikateľ, úlohou podnikateľa je to, aby mal zisk a platil z neho dane štátu.
Bankový odvod nemusí byť automaticky premietnutý do bankových poplatkov. Ja si myslím, že takisto každého občana, o ktorom hovorili sme tu aj z druhej strany, zaujíma, aké vysoké sú úroky. A my buďme radi, že máme zdravý bankový sektor, pilier ekonomiky, pretože si pamätáme 90. roky, keď boli 14 % úroky a firmy nemohli dosiahnuť napríklad na úvery, lebo neboli.
Takže my buďme radi, že to takto funguje, ale, samozrejme, o výške toho zisku a o ziskovosti sa dá baviť. Ja si myslím, že to nemusí byť premietnuté do bankových poplatkov a trebárs môžu robiť optimalizáciu nákladov v banke alebo iné veci, aby to tá banka nemusela premietnuť. A každý občan si má možnosť vybrať banku, kde sú aj nižšie bankové poplatky.
Takže ja si myslím, že každého zaujíma skôr, či, jaká je výška úrokovej sadzby, a nie tých poplatkov. A potom ešte, ak hovoríme, samozrejme, tie bankové poplatky by mali zohľadňovať aj mzdu ľudí, ktorí sú pri prepážkach, a vy máte záujem o to, aby tí ľudia boli dobre zaplatení, lebo to sú obyčajní ľudia. To je jedna vec.
A ešte by som chcela povedať, že ľudia, ktorí trebárs nemusia mať hypotéky, lebo na ne nedosiahnu, môžu bývať v mestských, sociálnych a iných bytoch a takto ich chránime. Takže nemusia byť zbytočne zaťažovaní bankovými poplatkami a takto môžu fungovať lepšie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.7.2020 10:57 - 10:58 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem. Moji kolegovia už vám povedali, pán Kotleba, veľmi dobré argumenty. Banky sú dôležitá naozaj... (Ruch v sále a zaznievanie gongu.) Niečo pán Galis dôležité musí vyriešiť, prepáčte, sekunda. (Zaznievanie gongu.) Dobre. Ďakujem, pán Galis, super. Niečo, asi futbal bude učiť poslankyne. Môžem? Ďakujem.
Takže môžte mi vrátiť čas, prosím?

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Vráťte, prosím, čas pánovi poslancovi na dve minúty.
Ďakujem.

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Takže, pán Kotleba, moji kolegovia vám už vysvetlili naozaj veci tak, ako sa majú odborne. Banky sú fakt dôležité vo finančnom systéme, bez nich sa jednoducho nedá. Ja si neviem predstaviť, že by ste čo len jeden z vás, chlapcov v zelených tričkách, mali peniazi v štrimfli alebo pod perinou. Ak to máte, pán Kotleba, tak ste úžasný človek.
Len chcem povedať ešte jednu vec veľmi dôležitú pre občanov Slovenskej republiky, ktorí sa teraz pozerajú, keď sa rokuje v sále, vy tu vôbec nie ste, nikto z vás. Keď sa rokuje o veciach, ktoré sú veľmi dôležité pre tento štát a pre občanov, vy, nikoho z vás tu nie je vidieť. Ale keď sú tu takéto témy, také témy, ktoré, na ktorých sa dá zarobiť dobrý marketing, témy, na ktorých sa dá dobre vytĺcť politický kapitál, tak vy sem prídete všetci, sadnete si a rozprávate naozaj populistické veci, ktoré ľuďom veľmi, veľmi nepomôžu, ale tie veci vám zdvíhajú vaše politické preferencie.
Ja by som chcel povedať, prosím vás, príďte aj pri takých iných témach, ktoré sú fakt dôležité, a nielen, nielen interrupcie, nielen voľná nedeľa, nielen banky, ale príďte sem, keď sa bude rokovať, do sály, keď sa bude rokovať o veciach, ktoré možno pre vás nie sú až také zaujímavé, ktoré pre vás nevytĺkajú politické body.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.7.2020 10:53 - 10:54 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán Kotleba, hovoríte a, mimochodom, veľmi presvedčivo, s dôrazom, dokonca až s pátosom národného buditeľa o tom, ako chránite a chcete uchrániť občanov tým, že chcete, aby sa zachoval bankový odvod. No ale týmto rovno tvrdíte aj to, že občanom peniaze rovno zoberiete. A zoberiete ich z vrecák preto, lebo každá banka, samozrejme, zvýši svoje bankové poplatky. Ja si naopak myslím, že podnikateľské kilečko je naozaj veľmi dobrý zákon a pomôže ľuďom, aj keď nebol prednesený až s takým pátosom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.7.2020 10:52 - 10:53 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega Kotleba, nerozumiem vášmu odporu voči bankám. Viete si predstaviť situáciu, že by banky na Slovensku neexistovali? Ja využívam služby bánk a mám veľmi dobré spotrebiteľské skúsenosti s využívaním ich služieb.
Pán kolega Kotleba, nestrašte ľudí platením poplatkov, práve zrušením daňového odvodu sa znížia poplatky klientom bánk. Dôležité je, že ak hovoríte o zisku bánk, táto dohoda s bankami hovorí aj o tom, že banky tieto zisky nechajú doma a budú tak podporovať a úverovať domácu ekonomiku.
Ďakujem.
Skryt prepis