Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.7.2020 o 9:23 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 10:07 - 10:08 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Potvrdzujem slová mojej kolegyne, iba doplním, s čím všetkým sme sa stretli na poslaneckom prieskume ešte. Samozrejme, bolo tam, na stole sme mali netransparentné hospodárenie tohto úradu, kedy dodávacia firma, ktorá dodáva softvér pre túto, pre tento úrad, dodala aj akýsi kávovar, čo však je závažnejšie, je, že keď sme vyžiadali zmluvy a dodatky k tejto firme, dodatok bol vytvorený iba pár minút pred tým, než sme do neho mohli nahliadnuť. Komisárka takisto potvrdila, že zamestnáva svojho synovca a takisto, takisto vlastne potvrdila to, že táto pracovná pozícia bola vytvorená na pracovnej pozícii a kto ju obsadil? No, jej synovec.
Toto sú len ďalšie nejasnosti, s ktorými vlastne disponujeme. Dnes je nemožné odvolať komisárku, preto žiadam aj plénum o podporu tohto bodu programu. Samozrejme, že smeráci na čele s kolegom Blahom budú pevne držať Tomanovú a nebudú hlasovať za, keďže tie chápadlá sú ich predĺženou rukou, vlastne komisárka je iba predĺženým chápadlom na tomto úrade smerákov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 9:58 - 9:58 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Blaha, nepotvrdil som, že ide o účelové skrátené. Predniesol som vám iba príklad, aká vážna je situácia.
Po druhé, ja ju neobviňujem, že jej vyskočila platnička, ale že jej načasovanie bolo veľmi podozrivé, uzná to asi každý.
Žiadali sme zložky a podotkli sme, že najcitlivejšie info z nich môžu pokojne začierniť. Ale oni nám nedali nič. Chápete?
Súhlasím aj s pani Hatrákovou, že zodpovední sú tí, o ktorých hovorila.
A ešte na záver, pán Blaha, vy ste hovorili, že ten úrad je nezávislý. Práve vaša strana SMER navrhla pani Tomanovú ako komisárku na tom úrade.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 9:57 - 9:57 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Pán kolega Blaha, ja vnímam vaše spravodlivé... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Nemôžte na pána kolegu Blahu!

Hatráková, Katarína, poslankyňa NR SR
Nie? Okej. Tak vnímam spravodlivé rozhorčenie kolegov, ale myslím, že sú to v prvom rade oni, ktorí by sa mali pozrieť do zrkadla, pretože človek ako pani Tomanová nikdy nemal byť zvolený do takejto funkcie. Tam treba začať. Čiže každý, kto ju zvolil, je zodpovedný za to, čo sa tu celé tie roky v oblasti sociálno-právnej ochrany detí dialo. Čiže ja som prvá, ktorá som za to, aby pani komisárka Tomanová bola odvolaná. Ale musíme strážiť procesy a musíme vedieť, čo bude potom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.7.2020 9:49 - 9:53 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, milí kolegovia, vážený pán minister, dovoľte, aby som prispel do rozpravy argumentami, ktorými na vás apelujem ohľadne podpory tohto bodu programu. Pre vašu predstavu vám zhrniem priebeh, ktorý nás doviedol k tomuto bodu programu.
Som podpredsedom výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, prostredníctvom ktorého sme začali a iniciovali tento poslanecký prieskum. Na začiatku nám chodilo strašne veľa správ od občanov, ktorí boli dotknutí prácou Úradu komisára pre deti, od morálnych zlyhaní, čo je tá najzraniteľnejšia časť, až po netransparentné obsadenie, netransparentné hospodárenie a zvláštne obsadenie tohto úradu.
Už na prvý pohľad nám bolo jasné, že nie všetko tam je s kostolným poriadkom. Prvé stretnutie poslaneckého prieskumu skončilo v domnení, že nám budú poskytnuté dokumenty, materiály na objektívne posúdenie, na objektívne posúdenie nejasností. Asi dve hodiny pred druhou časťou poslaneckého prieskumu sme obdržali ako členovia výboru mail od komisárky Tomanovej, že je nečakane PN. Načasovanie bolo tak zaujímavé, že dodnes nám je ťažko usúdiť, či šlo o pravdu, alebo vyhýbanie sa zodpovednosti zo strany komisárky. Štyri týždne sme boli ochotní čakať na dokumenty, ktoré nám boli prisľúbené, že nám zašle úrad. Aj keď sme sa pripomínali, posielali sme maily, takisto sme telefonovali, nič nám, samozrejme, neprišlo. Príde nám nanajvýš nekorektné a neprofesionálne, aj keď komisárka bola PN, ale členovia jej tímu, a teda jej zamestnanci, tak ako nám prisľúbili, že nám pošlú dokumenty, samozrejme, že neposlali. A keďže nešiel Mohamed k hore, išla hora k Mohamedovi.
Po podaní návrhu o doplnenie zákona sme sa rozhodli záležitosť aj medializovať. Asi desať minút po tlačovke, ktorú sme mali s poslankyňou Martinkovou a s poslankyňou Hudecovou, nám prišiel mail od komisárky Tomanovej, že je pripravená pokračovať v poslaneckom prieskume. Náhoda? To sa mi nezdá. To len v skratke, aby som vám priblížil nekorektnú spoluprácu a postup zo strany Úradu komisára pre deti.
Milí kolegovia, síce nie som rodič, ale tieto citlivé informácie sa dotýkajú azda každého. Písali nám matky aj otcovia, ktorí sa cítia byť dotknutí prácou Úradu komisárky pre deti. Nejasné postupy pri riešení hospodárenia či zvláštne obsadenie tohto úradu morálne podporujú krok, ktorý dnes pred vás predkladáme. Aj prostredníctvom tohto návrhu chceme zlepšiť prácu Úradu komisára pre deti.
Milí kolegovia, týmto vás žiadam o vyjadrenie podpory.
Pán predsedajúci, skončil som. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 9:46 - 9:47 hod.

Kozelová Monika
Pán poslanec, ja keď si spätne premietnem všetky tie prípady, ktoré mi pristáli doma na stole a ktoré som riešila, či už to bol Marco, či to bol Čistý deň, či to bola Zoja alebo ktokoľvek iný, ja by som povedala, že aj zrýchlené legislatívne konanie pri tomto zákone je hrozne pomalé, pretože pani Tomanová na svojom mieste už dávno nemala čo robiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.7.2020 9:39 - 9:42 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, komisár pre deti a komisár pre osoby so zdravotným postihnutím zohrávajú významnú rolu v právnom štáte a systéme sociálno, sociálno-právnej ochrany detí a osôb so zdravotným postihnutím.
Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie je odôvodnený potrebou dosiahnuť právny stav, aby bolo možné odvolať komisára z dôvodu, že nevykonáva svoju funkciu v súlade a spôsobom, ako mu ustanovuje zákon, a hrozbou, že môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd.
Tu chcem pripomenúť záväzok z programového vyhlásenia vlády, kde sa na strane 14 v časti legislatívny proces na úrovni vlády píše: "Právny poriadok Slovenskej republiky doposiaľ nemožno považovať za dostatočne stabilný a predvídateľný. Nedostatok stability a predvídateľnosti právneho poriadku narúša jeden zo základných prvkov právneho štátu, a to právnu istotu, čím negatívne pôsobí na všetkých adresátov práva vrátane občanov a podnikateľského prostredia. (...) Samotný proces tvorby práva nemôže byť dielom náhody (...).
Vláda Slovenskej republiky zásadným spôsobom posilní princíp právnej istoty, a to prípravou vládnych návrhov zákonov a nastavením pravidiel legislatívneho procesu tak, aby stabilita a predvídateľnosť boli imanentnými pre výsledky legislatívneho procesu." Toľko citát.
A preto sa obávam, že nateraz neexistuje relevantný dôvod, aby sme tu v Národnej rade o tak významných inštitútoch, ako je postavenie komisára pre deti a postavenie komisára pre zdravotne postihnutých alebo teda komisára, osôb so zdravotným postihnutím, rokovali v skrátenom konaní. Ak by sme dnes pripustili argumentáciu, že musíme urýchlene meniť tento zákon a to tak, aby sme urýchlene usvedčením komisára ho mohli čím skôr odvolať, vysielame tým zlý signál, pretože napríklad čo sa týka práce pani komisárky a jej akéhosi poškodzovania záujmov detí, tak tie v prvom rade poškodzujú rodičia, následne advokáti, následne sudcovia, samozrejme, je to kolízny opatrovník, ktorý nekoná, a až vo finále je to komisárka pre deti.
Vyšleme teda aj signál o tom, že my sme tí, že my sme ako tí, ktorých sme za ten istý postup kritizovali. Vyšleme signál napríklad pani komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím, že sa obávame, že môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd osôb so zdravotným postihnutím, že jej neveríme a že ju začneme v Národnej rade preverovať napriek tomu, že jej správu sme zobrali na vedomie a schválili. Pani komisárke Stavrovskej dávame signál, že týchto 123 poslancov 19. mája hlasovalo za jej správu, a teda by sme boli k nej neúprimní. Taktiež vysielame signál Valnému zhromaždeniu OSN, že Parížske princípy, ktoré boli navrhnuté rezolúciou komisie pre ľudské práva a prijaté 20. decembra ´93 valným zhromaždením, neberieme úplne vážne. Že to nemyslíme vážne ani so stabilitou a nezávislosťou mandátu komisárov, tak ako sa predpokladá v bode 3 Parížskych princípov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 9:24 - 9:25 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Pán poslanec Kamenický, hovorili ste v úvode svojho vystúpenia, aký ste prekvapený alebo aké prekvapenie vás čakalo, že potrebovali by ste viac času, aby ste sa vedeli zorientovať, reagovať na to. Ja vám to poviem tak, že keď minister financií prišiel na ministerstvo a zistil, čo ste tam zanechali, myslím teraz sekeru, na ktorej bolo napísané SMER – SD, tiež bol veľmi prekvapený. Vedel totiž, že je to zlé, ale netušil, že po tých úrodných rokoch, ktoré sme zažili, to bude až tak zlé.
Chcem obhájiť práve skrátené legislatívne konanie, pretože korona postihla síce celý svet, ale Slovensko v uplynulej dekáde žilo ešte s jedným vírusom navyše. Ten vírus by sme mohli nazvať nezodpovednosť SMER – SD. Verím, že toho druhého vírusu sme sa dokázali úspešne zbaviť a teraz bude nasledovať úspešná liečba. A tú treba čím skôr.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 9:23 - 9:24 hod.

Čekovský Kristián
Pán Kamenický, neverím vlastným očiam ani ušiam. Váš predseda sa pred pár dňami priznal k volebnej korupcii. On totiž povedal, že keby neurobil Smer trináste dôchodky, tak má 12 alebo 13 percent. Čiže vy ste presne vedeli, kam náš rozpočet smeruje, napriek tomu ste rozdávali stámilióny bez toho, aby ste ich mali kryté. A ja už asi iba k tomu poviem, že vy ste tým teplovzdušným balónom založili požiar a my ho teraz musíme hasiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 9:22 - 9:23 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán poslanec, táto vláda ešte nestihla možno vypracovať elaborát vo vašom rozsahu, veď si povedzme, že aj vy ste mali reálne len jeden a potom ste 12 rokov z roka na rok len prepisovali, sem-tam niečo pridali, sem-tam niečo ubrali. Pre mňa osobne nie je dôležitý počet strán, ale obsah. A najmä, kde sa potom ten rozpočet rozpustí a či neskončí v prázdnych policiach štátnych hmotných rezerv napríklad. Vy hovoríte o zvyšovaní 2,9 mld., no povedzme si na rovinu, tie 2 mld., ktoré ste nám tu nechali v mínuse, urobili svoje. Možno, možno by, by stačilo tých 0,9 mld., takže ja by som pozrela aj na seba.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.7.2020 13:59 - 14:01 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Rád by som sa poďakoval predkladateľom, že sa rozhodli ujať tejto témy, pretože ona nie je úplne nová, ona už v inej oblasti energetiky platí a je potrebné ho podľa mňa aj z hľadiska tých tzv. nevýhodných zmlúv, lebo niekedy sú to aj naozaj veľmi nevýhodné zmluvy, opraviť aj v týchto dvoch ďalších oblastiach. A to, čo hovoril Ondrej Dostál, to je tiež pravda, že to rezonovalo v poslednej dobe najmä v Bratislave, ale myslím si, že aj v iných mestách či obciach môžu mať podobné problémy s nevýhodnými zmluvami.
Bude však treba sa zamyslieť nad tým v priebehu legislatívneho procesu, či je najvhodnejšie naformulovaný ten odsek 2 v tých prechodných ustanoveniach, či týmto spôsobom sa to dá riešiť aj, aj spätne. A tiež bude aj zaujímavé sa dozvedieť, odkiaľ predkladatelia čerpali inšpiráciu práve k tomuto ustanoveniu, lebo je to v určitej miere asi také jediné sporné ustanovenie v tom návrhu, tie ostatné sú taký štandard, ktorý vlastne platí aj pre tie iné oblasti energetiky. Takže ak prípadne bude ešte nejaká diskusia alebo by chceli predkladatelia zareagovať, tak budem veľmi rád, a keďže ja som nebol zahĺbený do tvorby tejto právnej normy, že ako to prebiehalo a odkiaľ brali inšpiráciu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis