Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.7.2020 o 10:11 hod.

Mgr. PhDr.

Ján Herák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 10:11 - 10:13 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne pani poslankyni aj pánovi poslancovi Pollákovi, a teda aj Marcinkovej. Skutočne mám tiež osobnú skúsenosť s pani komisárkou Tomanovou, niekoľkoročnú, dokonca sa viackrát snažila so mnou spojiť, kde som veľmi s ňou úzko spolupracoval v záujme detí, aby som chránil teda životy, a teda ten záujem detí, aj o ktorom som sa zmienil viackrát.
Ale rád by som aj vyzdvihol, že pani Tomanová, keď som ju ja prosil, aby chránila deti, aby systémovo pracovala, tak absolútne z jej strany nebola žiadna ochota. Jej neodbornosť, jej nesystematická práca a hlavne maximálna ignorácia; čiže len potvrdzujem to, keď ste robili prieskum, milí poslanci, že vás ignorovala viac než štyri týždne či päť týždňov a zrazu, naraz bola nejaká tlačová medializácia, tak vtedy vám zdvihla telefón alebo chcela nejaký problém riešiť. Čiže; a jej praktiky, ktoré ona dlhodobo praktizuje na svojom úrade a zamestnáva svojich ľudí, rodinných príslušníkov, tak to nie je nezávislý úrad. Čiže ak hovoríme o nezávislom úrade, tak pani Tomanová tam nemá čo absolútne robiť, ona neháji a nechráni záujmy detí. O tom má byť úrad pre komisára detí.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 10:10 - 10:11 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Vladimíra, ďakujem za tvoje vystúpenie. Myslím si, že je namieste sa baviť o tejto téme a vážim si tiež ochotu urobiť kompromis po našom vzájomnom stretnutí, teda čo sme mali na klube, a umožniť predloženie tohto návrhu zákona a inak preformulovať tie dôvody odvolania, ktoré vzhľadom na situáciu a vzhľadom na závažnosť zistení pokladám za podstatne prijateľnejšie, ako to bolo v tom pôvodnom návrhu. A, samozrejme, to kladie na nás zvýšenú zodpovednosť, zvýšené nároky na to a tiež aj na našich nástupcov, aby sme takto naformulované dôvody odvolania nezneužívali účelovo a politicky.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 10:10 - 10:10 hod.

Hatráková Katarína
Podporujem pani poslankyňu Marcinkovú. Všetko, čo hovorila, je pravda a, žiaľ, tá pravda v oblasti sociálno-právnej ochrany detí je ešte ďaleko horšia, než tu zaznelo. Ale dovolím si pripomenúť, že hovoríme o zákone o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Ja len mám obrovský strach zo zneužitia tejto právnej úpravy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 10:08 - 10:10 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Chcem podporiť kolegyňu Marcinkovú a takisto tento návrh zákona. Som v kontakte s mnohými rodičmi, ktorým po rozvode bola zamedzená starostlivosť o deti, a takisto som sa stretla s popisovanými skutočnosťami. Pri takto závažných indíciách, ako sú aj nahrávky a dokazovaná široká miera vplyvu pani komisárky, nielen rozhodovacie právomoci, ale aj jej osobná moc a autorita tohto úradu vyžaduje, aby tento úrad bol naozaj vykonávaný človekom, ktorý je garantom charakternosti, garantom transparentnosti. Žiaľ, tie indície hovoria čosi iné.
Prečo konáme takto rýchlo? Ja si myslím, že treba konať rýchlo, pretože v týchto prípadoch, keď ide o deti, tie deti sa veľmi rýchlo vyvíjajú. A poznám mnohé svedectvá rodičov, ktoré mali znemožnený kontakt s deťmi aj práve preto, že ktosi sa kdesi prihovoril a ktosi čosi za nejaké peniaze vybavil.
Takže ja sa prihováram za to, ak máme takýto úrad, ktorý požíva veľkú vážnosť a má dbať na práva najviac zraniteľných členov spoločnosti, detí, tak naozaj tento úrad musí, musí byť rešpektovaný a musí byť dôveryhodný, čo sa, žiaľ, momentálne nedeje.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 10:07 - 10:08 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Potvrdzujem slová mojej kolegyne, iba doplním, s čím všetkým sme sa stretli na poslaneckom prieskume ešte. Samozrejme, bolo tam, na stole sme mali netransparentné hospodárenie tohto úradu, kedy dodávacia firma, ktorá dodáva softvér pre túto, pre tento úrad, dodala aj akýsi kávovar, čo však je závažnejšie, je, že keď sme vyžiadali zmluvy a dodatky k tejto firme, dodatok bol vytvorený iba pár minút pred tým, než sme do neho mohli nahliadnuť. Komisárka takisto potvrdila, že zamestnáva svojho synovca a takisto, takisto vlastne potvrdila to, že táto pracovná pozícia bola vytvorená na pracovnej pozícii a kto ju obsadil? No, jej synovec.
Toto sú len ďalšie nejasnosti, s ktorými vlastne disponujeme. Dnes je nemožné odvolať komisárku, preto žiadam aj plénum o podporu tohto bodu programu. Samozrejme, že smeráci na čele s kolegom Blahom budú pevne držať Tomanovú a nebudú hlasovať za, keďže tie chápadlá sú ich predĺženou rukou, vlastne komisárka je iba predĺženým chápadlom na tomto úrade smerákov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 9:58 - 9:58 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Blaha, nepotvrdil som, že ide o účelové skrátené. Predniesol som vám iba príklad, aká vážna je situácia.
Po druhé, ja ju neobviňujem, že jej vyskočila platnička, ale že jej načasovanie bolo veľmi podozrivé, uzná to asi každý.
Žiadali sme zložky a podotkli sme, že najcitlivejšie info z nich môžu pokojne začierniť. Ale oni nám nedali nič. Chápete?
Súhlasím aj s pani Hatrákovou, že zodpovední sú tí, o ktorých hovorila.
A ešte na záver, pán Blaha, vy ste hovorili, že ten úrad je nezávislý. Práve vaša strana SMER navrhla pani Tomanovú ako komisárku na tom úrade.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 9:57 - 9:57 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Pán kolega Blaha, ja vnímam vaše spravodlivé... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Nemôžte na pána kolegu Blahu!

Hatráková, Katarína, poslankyňa NR SR
Nie? Okej. Tak vnímam spravodlivé rozhorčenie kolegov, ale myslím, že sú to v prvom rade oni, ktorí by sa mali pozrieť do zrkadla, pretože človek ako pani Tomanová nikdy nemal byť zvolený do takejto funkcie. Tam treba začať. Čiže každý, kto ju zvolil, je zodpovedný za to, čo sa tu celé tie roky v oblasti sociálno-právnej ochrany detí dialo. Čiže ja som prvá, ktorá som za to, aby pani komisárka Tomanová bola odvolaná. Ale musíme strážiť procesy a musíme vedieť, čo bude potom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.7.2020 9:49 - 9:53 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, milí kolegovia, vážený pán minister, dovoľte, aby som prispel do rozpravy argumentami, ktorými na vás apelujem ohľadne podpory tohto bodu programu. Pre vašu predstavu vám zhrniem priebeh, ktorý nás doviedol k tomuto bodu programu.
Som podpredsedom výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, prostredníctvom ktorého sme začali a iniciovali tento poslanecký prieskum. Na začiatku nám chodilo strašne veľa správ od občanov, ktorí boli dotknutí prácou Úradu komisára pre deti, od morálnych zlyhaní, čo je tá najzraniteľnejšia časť, až po netransparentné obsadenie, netransparentné hospodárenie a zvláštne obsadenie tohto úradu.
Už na prvý pohľad nám bolo jasné, že nie všetko tam je s kostolným poriadkom. Prvé stretnutie poslaneckého prieskumu skončilo v domnení, že nám budú poskytnuté dokumenty, materiály na objektívne posúdenie, na objektívne posúdenie nejasností. Asi dve hodiny pred druhou časťou poslaneckého prieskumu sme obdržali ako členovia výboru mail od komisárky Tomanovej, že je nečakane PN. Načasovanie bolo tak zaujímavé, že dodnes nám je ťažko usúdiť, či šlo o pravdu, alebo vyhýbanie sa zodpovednosti zo strany komisárky. Štyri týždne sme boli ochotní čakať na dokumenty, ktoré nám boli prisľúbené, že nám zašle úrad. Aj keď sme sa pripomínali, posielali sme maily, takisto sme telefonovali, nič nám, samozrejme, neprišlo. Príde nám nanajvýš nekorektné a neprofesionálne, aj keď komisárka bola PN, ale členovia jej tímu, a teda jej zamestnanci, tak ako nám prisľúbili, že nám pošlú dokumenty, samozrejme, že neposlali. A keďže nešiel Mohamed k hore, išla hora k Mohamedovi.
Po podaní návrhu o doplnenie zákona sme sa rozhodli záležitosť aj medializovať. Asi desať minút po tlačovke, ktorú sme mali s poslankyňou Martinkovou a s poslankyňou Hudecovou, nám prišiel mail od komisárky Tomanovej, že je pripravená pokračovať v poslaneckom prieskume. Náhoda? To sa mi nezdá. To len v skratke, aby som vám priblížil nekorektnú spoluprácu a postup zo strany Úradu komisára pre deti.
Milí kolegovia, síce nie som rodič, ale tieto citlivé informácie sa dotýkajú azda každého. Písali nám matky aj otcovia, ktorí sa cítia byť dotknutí prácou Úradu komisárky pre deti. Nejasné postupy pri riešení hospodárenia či zvláštne obsadenie tohto úradu morálne podporujú krok, ktorý dnes pred vás predkladáme. Aj prostredníctvom tohto návrhu chceme zlepšiť prácu Úradu komisára pre deti.
Milí kolegovia, týmto vás žiadam o vyjadrenie podpory.
Pán predsedajúci, skončil som. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 9:46 - 9:47 hod.

Kozelová Monika
Pán poslanec, ja keď si spätne premietnem všetky tie prípady, ktoré mi pristáli doma na stole a ktoré som riešila, či už to bol Marco, či to bol Čistý deň, či to bola Zoja alebo ktokoľvek iný, ja by som povedala, že aj zrýchlené legislatívne konanie pri tomto zákone je hrozne pomalé, pretože pani Tomanová na svojom mieste už dávno nemala čo robiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.7.2020 9:39 - 9:42 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, komisár pre deti a komisár pre osoby so zdravotným postihnutím zohrávajú významnú rolu v právnom štáte a systéme sociálno, sociálno-právnej ochrany detí a osôb so zdravotným postihnutím.
Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie je odôvodnený potrebou dosiahnuť právny stav, aby bolo možné odvolať komisára z dôvodu, že nevykonáva svoju funkciu v súlade a spôsobom, ako mu ustanovuje zákon, a hrozbou, že môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd.
Tu chcem pripomenúť záväzok z programového vyhlásenia vlády, kde sa na strane 14 v časti legislatívny proces na úrovni vlády píše: "Právny poriadok Slovenskej republiky doposiaľ nemožno považovať za dostatočne stabilný a predvídateľný. Nedostatok stability a predvídateľnosti právneho poriadku narúša jeden zo základných prvkov právneho štátu, a to právnu istotu, čím negatívne pôsobí na všetkých adresátov práva vrátane občanov a podnikateľského prostredia. (...) Samotný proces tvorby práva nemôže byť dielom náhody (...).
Vláda Slovenskej republiky zásadným spôsobom posilní princíp právnej istoty, a to prípravou vládnych návrhov zákonov a nastavením pravidiel legislatívneho procesu tak, aby stabilita a predvídateľnosť boli imanentnými pre výsledky legislatívneho procesu." Toľko citát.
A preto sa obávam, že nateraz neexistuje relevantný dôvod, aby sme tu v Národnej rade o tak významných inštitútoch, ako je postavenie komisára pre deti a postavenie komisára pre zdravotne postihnutých alebo teda komisára, osôb so zdravotným postihnutím, rokovali v skrátenom konaní. Ak by sme dnes pripustili argumentáciu, že musíme urýchlene meniť tento zákon a to tak, aby sme urýchlene usvedčením komisára ho mohli čím skôr odvolať, vysielame tým zlý signál, pretože napríklad čo sa týka práce pani komisárky a jej akéhosi poškodzovania záujmov detí, tak tie v prvom rade poškodzujú rodičia, následne advokáti, následne sudcovia, samozrejme, je to kolízny opatrovník, ktorý nekoná, a až vo finále je to komisárka pre deti.
Vyšleme teda aj signál o tom, že my sme tí, že my sme ako tí, ktorých sme za ten istý postup kritizovali. Vyšleme signál napríklad pani komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím, že sa obávame, že môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd osôb so zdravotným postihnutím, že jej neveríme a že ju začneme v Národnej rade preverovať napriek tomu, že jej správu sme zobrali na vedomie a schválili. Pani komisárke Stavrovskej dávame signál, že týchto 123 poslancov 19. mája hlasovalo za jej správu, a teda by sme boli k nej neúprimní. Taktiež vysielame signál Valnému zhromaždeniu OSN, že Parížske princípy, ktoré boli navrhnuté rezolúciou komisie pre ľudské práva a prijaté 20. decembra ´93 valným zhromaždením, neberieme úplne vážne. Že to nemyslíme vážne ani so stabilitou a nezávislosťou mandátu komisárov, tak ako sa predpokladá v bode 3 Parížskych princípov.
Ďakujem.
Skryt prepis