Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

14.7.2020 o 17:50 hod.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 18:20 - 18:21 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážim si, že som mohla priložiť ruku k dielu a spolu s pani poslankyňou Krištúfkovou a pani poslankyňou Zemanovou priniesť do Národnej rady návrh tohto zákona, ktorý je prejavom vďaky tým našim matkám za starostlivosť o deti. Je dôležité, aby sme sa zasadili o, tak ako spomínala pani poslankyňa, odstránenie nespravodlivosti platného zákona a zastropovania dôchodkového veku v ústave. Ako pani poslankyňa spomínala, tento zákon bol prijatý pred rokom Národnou radou a vypadlo z neho celkom desaťtisíce žien. Dnes si môžeme klásť otázku, že ako sa to vôbec mohlo stať, nemyslieť na tie ženy, ktoré pracujú ťažko a často aj so zdravotnými následkami, tá nespravodlivosť, ktorá, ktorá im bola spôsobená tým, že, bola spôsobená tým, že zákon o sociálnom poistení nestihol riadne zareagovať na novelu ústavy o zastropovaní dôchodkového veku. Zrejme narýchlo sa tá novela zákona písala bez toho, aby sa riadne diskutovalo, a to je často riziko unáhlenej legislatívnej práce. Možnože v tomto kontexte by to pre nás mohlo byť memento v tomto volebnom období, aby sa takéto veci neopakovali.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

14.7.2020 18:14 - 18:16 hod.

Kerekréti Ján
 

14.7.2020 18:09 - 18:11 hod.

Jílek Rastislav Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač č. 156). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 11. septembra 2020 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2020.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.7.2020 18:03 - 18:09 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, vážená snemovňa, rád by som odôvodnil návrh novely zákona, ktorou reagujeme na neprávosti, ktoré sa udiali v oblasti podpory obnoviteľných zdrojov elektrickej energie.
Účelom tohto predkladaného návrhu zákona je odstránenie nedostatkov existujúcej právnej úpravy v § 3b ods. 5 a zároveň následkov, ktoré vyplynuli z jeho aplikácie.
V marci tohto roka sa na nás ako hospodársky výbor obrátili producenti z obnoviteľných zdrojov elektrickej energie s tým, že rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví prišli vlastne o dotácie a to nielen v čase, keď podľa úradu si neplnili svoje povinnosti voči štátu, ale dokonca aj spätne.
Úrad prvý raz v histórii využil znenie zákona, ktoré mu umožňuje sankcionovať výrobcov, ktorí majú dlh na odvodoch do poisťovní a takisto platení daní, odvodov daňovému úradu, a na svojej internetovej stránke zverejnil zoznam výrobcov, ktorí niekedy v histórii mali takýto nedoplatok. Každému z týchto výrobcov, ktorí niekedy v histórii mali nedoplatok, vlastne zamedzil ďalšiu, ďalšie vyplácanie dotácií, a dokonca od nich žiada spätne tieto dotácie, od niektorých aj päť rokov dozadu.
Pripomínam, že nejde len o producentov solárnej elektrickej energie, zo solárnych zdrojov, ale napríklad aj bioplynových staníc, kde zvyčajne ide o poľnohospodárske družstvá, ktoré si takouto bioplynovou stanicou vlastne len vylepšujú bilanciu; ich hlavným podnikaním je pestovanie plodín, chovanie zvierat a tak ďalej a takáto prax z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví by bola pre nich úplne likvidačná, pretože tieto vrátené prostriedky by si museli požičať a zrejme by museli dať celé družstvo do konkurzu.
Keď sme sa dozvedeli o takejto praxi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, pozvali sme vtedajšieho pána predsedu Ľubomíra Jahnátka na rokovanie hospodárskeho výboru, kde sme sa ho pýtali na to, ako je možné, že úrad takéto niečo urobil čisto náhodou tesne pred nástupom novej vlády, a čo s tým chce urobiť, pretože takáto prax sa nám zdala likvidačná. Vtedajší pán predseda Ľubomír Jahnátek nám povedal, že ho zákon k tomu zaväzuje a ak s tým chceme niečo urobiť, máme navrhnúť zmenu zákona. A na otázku, prečo takúto prax neuplatnil už doteraz, nám odpovedať nevedel, čiže tam si môžme len domýšľať, aké sú dôvody.
Takže ako poslanci hospodárskeho výboru sme vypracovali návrh novely zákona, kde korigujeme túto majetkovú sankciu v § 3b ods. 5 tak, že odstraňujeme jej likvidačnú povahu. Samozrejme, pokladáme za spravodlivé, aby ak nejaký výrobca si neplní svoje povinnosti, to znamená, neodvádza poistné do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne za svojich zamestnancov, ak neplatí dane, tak pokladáme za spravodlivé, aby nedostával ani štátne dotácie, ale v momente, keď tieto svoje podlžnosti vyrovná, tak pokladáme za spravodlivé, že táto dotácia bude pokračovať. A už vôbec nepokladáme za spravodlivé, aby to niekto od neho žiadal naspäť po piatich rokoch a ešte spätne vrátiť. Ani už asi nemusím hovoriť, že v niektorých prípadoch ide naozaj o symbolické sumy, ako 10 eur alebo 15 eur, ktoré naozaj títo výrobcovia dlhovali omylom. Takže zdá sa nám naozaj, že takéto, takáto prax a takéto uplatňovanie zákona je veľmi likvidačné, a myslím si, že naozaj nesvedčí o tom, že by štát sa vhodne správal k podnikateľom a celkovo k svojim občanom.
Som rád, že sa k nám pridali aj ďalší poslanci, ktorí sú spolupredkladateľmi zákona, a verím, že Národná rada tento zákon posunie do druhého čítania. Nebudem teraz hovoriť o podrobnostiach, pretože myslím si, že príde k tomu v druhom čítaní. Ak sú nejaké otázky a doplnky, sme ochotní o nich diskutovať, a preto verím, že dostaneme dôveru a budeme môcť tento zákon posunúť ďalej a napraviť túto krivdu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 17:58 - 17:59 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
V prvom rade sa chcem všetkým poďakovať za ich faktické poznámky. Začnem s pánom Sujom.
Áno, súhlasím, ale veď od toho tu bude tá polícia, ktorá práve v spolupráci ohodnotí, či to zviera bolo týrané alebo nie, či to jednoducho bol iba nejaký kolaps, ktorý nemal vzniknúť. Tak, samozrejme, tá polícia usúdi, že to bola iba náhoda alebo to bola prirodzená vlastnosť tých psov. Ale súhlasím s vami, môžeme, príďte, navrhnime nejaké pozmeňováky k tomuto zákonu, ja sa rád tejto diskusie zúčastním, diskutujme, pripravme a to ďalej posunieme, budem len rád.
A ja súhlasím aj s pánom Svrčekom. Ja som rád, že tento zákon vznikol, vznikol aj v spolupráci s veterinármi a útulkami.
Samozrejme, ďakujem aj pani Kozelovej, ja som taktiež členom útulku, kde sme denne prijímali desiatky žiadostí o pomoc, kde nám volali ľudia, kde častokrát, ako bolo spomínané, mal pes zaťatú sekeru, mačka mala odrezanú nohu, vypálené oči a tak ďalej. Je to inak bežná prax, ktorá sa používa. A to týranie je. Nie je to napríklad, ak sa dvaja psi stretnú a sa medzi sebou požerú. Jednoducho to tá polícia určí, že to tak nie je.
A asi takto v krátkosti a ešte raz všetkým ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 17:56 - 17:58 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Miloš, ja ti ďakujem za tento príspevok a ďakujem ti za to, že si sa dotkol práve útulkov, pretože pravda je taká, že v podstate všetky, takmer všetky týrané zvieratá, pokiaľ nedôjde k ich usmrteniu, končia v útulkoch. Keďže to hovorím z praxe, keďže mám v tých útulkoch niečo odrobené, mám odrobené niečo v teréne, videla som kopu postrelených, dostrieľaných psov, videla som kopu dobitých psov, videla som psov s odrezanými labkami, s odrezanými ušami. To je to, čo vy možno o tom hovoríte, ale nikdy ste to nevideli. A môžem vám povedať, že naozaj, vrátim sa k tomu, že je to tak pol na pol, či je to osada, alebo to proste nie je osada.
Ja chcem upozorniť aj na to, že čo sa, čo sa týka, čo sa týka týrania zvierat, nie je to len o tých psoch. Veci, s ktorými sa ja stretávam, to, to proste nepochopíte, napríklad kone, ktoré na Záhorí, na Záhorí máme proste špekulanta, ktorý týra kone tým, že im nedá žrať, nedá im piť a má ich tam preto, že od Poľnohospodárskej platobnej agentúry bral peniaze na pašu. Hej? A keďže bral peniaze na pašu, a nie malé, tak jednoducho si tam zaobstaral kone, ktoré tam proste len doviezol a nechal ich tam leto, zima, dážď, krúpy, to bolo úplne jedno. Našli sme tam niekoľko, niekoľko uhynutých koní, čiže treba sa na to pozrieť zoširša.
Takže ešte raz, ja veľmi pekne ďakujem za to, čo si povedal, a ďakujem za to, že si spomenul útulky, pretože tie dievčatá, ktoré v tých útulkoch dobrovoľne pracujú, to robia zadarmo, za svoje peniaze, respektíve za peniaze tých ľudí, ktorí, ktorí im pomáhajú, lebo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.7.2020 17:50 - 17:53 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážení poslanci, momentálny zákon ohľadne ochrany zvierat na Slovensku je veľmi slabý. V minulom období sa prijal zákon, podľa ktorého zviera nie je vecou. V našej legislatíve je zviera živou bytosťou, no ani to neodradilo mnohých hulvátov k nehanebným činom týrania zvierat.
Organizácia zvierací ombudsman prijala za minulý rok viac ako 400 podnetov o týraní zvierat. Viacero bolo závažných. Za posledných šesť rokov bolo odsúdených len sedem ľudí za týranie zvierat na Slovensku a za zanedbanie starostlivosti nula. Je to žalostne málo na to, koľko skutočne týraných zvierat bolo a koľko z nich, týraných, neprežilo. Útulky a organizácie však vedia, že počet odsúdených za týranie zvierat nezodpovedá skutočnosti, pretože so zvieratami pracujú každý deň a každý deň riešia desiatky podnetov a problémov, častokrát vo svojom voľnom čase a dokonca zadarmo.
Týranie zvierat tu máme teda denne napriek tomu, že zviera v našej legislatíve nie je vec. Zdá sa však, že naša spoločnosť stále nedozrela k tomu, aby zviera považovala za viac ako len nejakú nepodstatnú vec, do ktorej si môžeme kedykoľvek udrieť, poliať ju benzínom a zapáliť, napchať do nej petardy, či ju ťahať priviazanú za auto. Je to veľmi smutné. Zviera však dýcha a má srdce. Zviera prejavuje radosť aj smútok. Zviera myslí, vníma, vidí a počuje. Preto by týranie zvierat malo byť naozaj prísnejšie a trestané. A verím, že touto novelou zákona sa docieli len to, aby každý, kto vykonal utrpenie na zvierati, bol za to aj príslušne potrestaný, pretože tak to má byť a tak je to správne. A nielen pokutovaný.
Verím, že vo vzťahu k zvieratám pôjdeme ešte ďalej a v najbližšej dobe sprísnime držanie zvierat na reťaziach či zastavíme nelegálne množiarne psov či mačiek. Vzťah našej spoločnosti k zvieratám hovorí veľa o tom, ako sme ako spoločnosť vyspelá, či sme spoločnosť vyspelá, alebo nevyspelá. Netreba zabúdať aj, čo hovorí prax. Na základe mnohých prípadov sa totiž ukazuje, že človek, ktorý počas života ublíži zvieraťu, dokáže ublížiť bez problémov aj človeku. A toto si treba pamätať.
A zároveň možno aj tak na záver by som povedal, ja som podporil zákon o ochrane detí a podporím každý, ktorý taký bude, ale zároveň podporím aj zákon, ktorý bude chrániť zvieratá, pretože tak to má byť.
Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 17:39 - 17:41 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Tak ja sa vrátim k tým plotom, lebo už sa mi bude o nich snívať. Prosím vás, ja som nehovorila o tom, že za všetko môžu ploty. Ja som hovorila o tom, že to, že, že, že sa týra v rómskych osadách, je omnoho viac viditeľné len preto, že tam nie sú ploty. Ale to, že sa týra aj v normálnych rodinných domoch aj v panelákoch aj kdekade, tak to proste jednoducho vidno nie je, pretože za ten plot sa my reálne teraz nevieme dostať. Nie je to nikoho problém, je to problém zákonov a tie zákony treba upraviť, samozrejme, to je prvá vec.
Čo sa týka poľovníkov. Pokiaľ, pokiaľ sa cvičia psy tak, že neublížia ďalšiemu zvieraťu, je to v poriadku, ja som sa s kolegom Gyimesim o tom bavila, on prišiel za mnou a pýtal sa ma. Na moju otázku, či sa zvieraťu ubližuje počas, počas cvičenia psov, povedal, že nie. Tak ak sa neubližuje zvieraťu, tak to nie je týranie. Takže prosím vás, skúsme sa dohodnúť.
A to nehovorím o tom, že my máme tiež ťažké srdce na poľovníkov, pretože tie dostrieľané psy v lese a dostrieľané divé mačky úplne nezmyselne len preto, že si niekto chce streliť a zastrelené psy na vlastnej lúke, čo sa stalo mojej kamarátke, kde jej na jej vlastnej lúke odstrelili jej vlastných dvoch psov poľovníci, tak to tiež nebolo okej asi, tak si myslím, že sme fifty-fifty v tomto smere.
Takže, prosím vás pekne, skúsme trošku menej demagógie do tohto, lebo nie je to úplne v poriadku. A útočiť tu na nenarodené deti a vďaka, že niekto nemá deti, tak to tiež nebolo zrovna férové, že? Čiže poprosila by som, aby sme sa k sebe chovali normálne a riešili veci normálne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.7.2020 17:21 - 17:21 hod.

Zajačik Vladimír
Ja nemám procedurálny návrh, ale mám návrh pre záznam, pretože pri dnešnom hlasovaní 44 až 53 ma prístroj vykázal ako neprítomného, ale pritom som pri všetkých hlasovaniach bol a hlasoval som za. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.7.2020 17:20 - 17:21 hod.

Kremský Peter
Ďakujem. Zvolávam schôdzu výboru pre hospodárske záležitosti zajtra o deviatej hodine. Mám správnu informáciu, že schôdza začne zajtra o desiatej? (Reakcia z pléna.) O deviatej? Tak potom 8.30, prepáčte, opravujem, hospodársky výbor zajtra 8.30. Ďakujem.
Skryt prepis