Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

14.7.2020 o 18:14 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 9:51 - 9:52 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Pán Mazurek, plamenný prejav, ale povedzte mi, ako môžeme vnímať vaše zanietenie na ochranu detí, keď ste stáli v zástupe idiotov, ktorí hádzali na rodinu s dieťaťom v kočíku kamene a nadávali im. A darmo sa teraz, či vy, alebo vaši kolegovia, zastrájate, že a ja som nehádzal a, a, a to hádzali iní. Vy ste tam boli a ja sa pýtam, kde ste mali vtedy to tričko. Teraz tu stojíte v tričku All Lives Matters a, a tvárite sa, že vám záleží na všetkých životoch - nedajte sa vysmiať. Hulákali ste po rodine, len preto, že mali inú farbu pleti.
Vo svojich názoroch by ste mali byť asi aspoň trochu konzistentný, ako môžeme vnímať výzvy od ľudí, ktorí roky obhajujú fašistický režim a velebia prezidenta slovenského štátu, ktorý nechal zo Slovenska vyviesť 70-tisíc obyvateľov Slovenska, vrátane tehotných žien, ktoré už svoje deti nikdy nemohli porodiť a vychovať. Žiaľ, pán Mazurek, na to, aby ste moralizovali, stojíte na veľmi zlom brehu, na tom nesprávnom brehu.
A k môjmu kolegovi Krúpovi, jeho slová ste buď nepochopili, alebo iba úmyselne prekrútili, pretože on hovoril o tom, že vaše delenie na tých správnych a tých zlých liberálov, že to je ten fašistický pohľad na vec. Vy ste si to prispôsobili trošku tak, aby vám to sedelo do toho rýchleho prejavu, ale to sa niekedy stane, keď človek chce príliš veľa povedať za príliš krátky čas.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.7.2020 9:31 - 9:31 hod.

Zajačik Vladimír
Chcem len zmeniť zápis o hlasovaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 9:23 - 9:25 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Veľká vďaka za slovo. Tak s veľkým záujmom som si vypočul tento návrh a musím povedať, že to presne podčiarkuje a potvrdzuje takéto videnie sveta Kotlebovcami, a teda Ľudovú stranu Naše Slovensko, kde sa v podstate zase naráža to iracionálne s tým vedeckým, a to iracionálne preto, pretože v podstate sa bavíme o dvoch konceptoch nazerania na život, a to je ten vedecký a ten náboženský, kde absolútne aj akceptujem a vnímam a mám pre..., pochopenie pre to, pre ten náboženský náhľad, že vlastne život vzniká od svojho úplného počiatku.
Keď sa bavíme ale o vedeckom náhľade, tak síce pán Schlosár tu nejak vysvetľoval, že neviem, aké sú rôzne náhľady a tak ďalej. Podľa vedeckého výskumu je dokázané, že nervový systém človeka sa vytvára v jeho 12. mesiaci, teda v 12. týždni, čiže odvtedy sa stáva podľa vedeckého náhľadu kompletným, vyvinutým človekom, a preto sa aj, vlastne je taký úzus o, o interrupciách do toho 12. týždňa. Samozrejme, sú tam už tie výnimky a tak ďalej.
Čo ale, taký bol zaujímavý náhľad, bol to, to porovnávanie a delenie, že my a tí druhí. My a liberáli. Ten princíp kolektívnej viny, presne toto je princíp fašizmu a vy to dokazujete zakaždým, v každom vo svojom vystúpení, preto ma aj tak napadlo, ako to vidíte vy vôbec, akože interrupcie a osady, ktoré tu stále spomínate, čo sa týka, a ja, ja neviem, túlavých psov, a akákoľvek téma je, vždy sa dostaneme pri vás k osadám. A zároveň ste tu strašne kritizovali všetky tie liberálne krajiny v Európe, blá, čo tam všetko, aká Európa, proste aká Británia, a ja neviem, Estónsko, a čo všetko ste spomínali. Ale vy tu máte také svoje vlastné vzory, Rusko, hej. Rusko patrí v Európe a vôbec vo svete na popredné priečky, čo sa týka potratov, hej, čo je taká Čína, tá politika jedného dieťaťa a podobné, hej, to sú tie vaše vzory. Odtiaľ si berte tiež teda vzory potom aj v tomto.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 18:36 - 18:37 hod.

Pleštinská Zita
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.7.2020 18:28 - 18:30 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona (tlač 158) v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku. Podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrh je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. septembra 2020 a gestorský výbor do 14. septembra 2020 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 18:23 - 18:23 hod.

Kremský Peter
Ďakujem. Vážené dámy, ja by som rád vám vyjadril svoje ocenenie, že ste sa týchto žien, ktoré sú matky, zastali a že ste vlastne vypracovali takýto návrh zákona. Veľmi si to vážim a verím, že Slovensko si začne viac vážiť matky, že si začne viac vážiť rodiny, že si začne viac vážiť svoju budúcnosť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 18:22 - 18:23 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja sa pridávam k predrečníkom a ďakujem navrhovateľkám za to, že takýto zákon alebo taká, taký návrh zákona tu je. Nie je predsa normálne, že takáto krivda vôbec vznikla, je tam zahrnutých 120-tisíc žien. Je nie dobré, že nedošlo hneď k náprave, k tomu malo dôjsť hneď a nebavili by sme sa tu teraz o tom. Som preto rád, že je v pléne tento návrh zákona, ktorý vnáša do systému konečne spravodlivosť a má tendenciu odčiniť krivdu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 18:21 - 18:22 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem pekne. Chcela by som sa, pán predsedajúci, poďakovať navrhovateľkám tohto návrhu zákona. Ja som ročník ´61, aj keď sa nehovorí vek ženy, ale tiež patrím medzi 120-tisíc tých žien, ktoré majú ročníky ´57 až ´63, a myslím si, že týmto návrhom zákona sa odstráni tá krivda, ktorá nám bola spôsobená.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 18:20 - 18:21 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážim si, že som mohla priložiť ruku k dielu a spolu s pani poslankyňou Krištúfkovou a pani poslankyňou Zemanovou priniesť do Národnej rady návrh tohto zákona, ktorý je prejavom vďaky tým našim matkám za starostlivosť o deti. Je dôležité, aby sme sa zasadili o, tak ako spomínala pani poslankyňa, odstránenie nespravodlivosti platného zákona a zastropovania dôchodkového veku v ústave. Ako pani poslankyňa spomínala, tento zákon bol prijatý pred rokom Národnou radou a vypadlo z neho celkom desaťtisíce žien. Dnes si môžeme klásť otázku, že ako sa to vôbec mohlo stať, nemyslieť na tie ženy, ktoré pracujú ťažko a často aj so zdravotnými následkami, tá nespravodlivosť, ktorá, ktorá im bola spôsobená tým, že, bola spôsobená tým, že zákon o sociálnom poistení nestihol riadne zareagovať na novelu ústavy o zastropovaní dôchodkového veku. Zrejme narýchlo sa tá novela zákona písala bez toho, aby sa riadne diskutovalo, a to je často riziko unáhlenej legislatívnej práce. Možnože v tomto kontexte by to pre nás mohlo byť memento v tomto volebnom období, aby sa takéto veci neopakovali.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

14.7.2020 18:14 - 18:16 hod.

Kerekréti Ján