Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.7.2020 o 18:22 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 9:23 - 9:25 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Veľká vďaka za slovo. Tak s veľkým záujmom som si vypočul tento návrh a musím povedať, že to presne podčiarkuje a potvrdzuje takéto videnie sveta Kotlebovcami, a teda Ľudovú stranu Naše Slovensko, kde sa v podstate zase naráža to iracionálne s tým vedeckým, a to iracionálne preto, pretože v podstate sa bavíme o dvoch konceptoch nazerania na život, a to je ten vedecký a ten náboženský, kde absolútne aj akceptujem a vnímam a mám pre..., pochopenie pre to, pre ten náboženský náhľad, že vlastne život vzniká od svojho úplného počiatku.
Keď sa bavíme ale o vedeckom náhľade, tak síce pán Schlosár tu nejak vysvetľoval, že neviem, aké sú rôzne náhľady a tak ďalej. Podľa vedeckého výskumu je dokázané, že nervový systém človeka sa vytvára v jeho 12. mesiaci, teda v 12. týždni, čiže odvtedy sa stáva podľa vedeckého náhľadu kompletným, vyvinutým človekom, a preto sa aj, vlastne je taký úzus o, o interrupciách do toho 12. týždňa. Samozrejme, sú tam už tie výnimky a tak ďalej.
Čo ale, taký bol zaujímavý náhľad, bol to, to porovnávanie a delenie, že my a tí druhí. My a liberáli. Ten princíp kolektívnej viny, presne toto je princíp fašizmu a vy to dokazujete zakaždým, v každom vo svojom vystúpení, preto ma aj tak napadlo, ako to vidíte vy vôbec, akože interrupcie a osady, ktoré tu stále spomínate, čo sa týka, a ja, ja neviem, túlavých psov, a akákoľvek téma je, vždy sa dostaneme pri vás k osadám. A zároveň ste tu strašne kritizovali všetky tie liberálne krajiny v Európe, blá, čo tam všetko, aká Európa, proste aká Británia, a ja neviem, Estónsko, a čo všetko ste spomínali. Ale vy tu máte také svoje vlastné vzory, Rusko, hej. Rusko patrí v Európe a vôbec vo svete na popredné priečky, čo sa týka potratov, hej, čo je taká Čína, tá politika jedného dieťaťa a podobné, hej, to sú tie vaše vzory. Odtiaľ si berte tiež teda vzory potom aj v tomto.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 18:36 - 18:37 hod.

Pleštinská Zita
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.7.2020 18:28 - 18:30 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona (tlač 158) v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku. Podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrh je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. septembra 2020 a gestorský výbor do 14. septembra 2020 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 18:23 - 18:23 hod.

Kremský Peter
Ďakujem. Vážené dámy, ja by som rád vám vyjadril svoje ocenenie, že ste sa týchto žien, ktoré sú matky, zastali a že ste vlastne vypracovali takýto návrh zákona. Veľmi si to vážim a verím, že Slovensko si začne viac vážiť matky, že si začne viac vážiť rodiny, že si začne viac vážiť svoju budúcnosť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 18:22 - 18:23 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja sa pridávam k predrečníkom a ďakujem navrhovateľkám za to, že takýto zákon alebo taká, taký návrh zákona tu je. Nie je predsa normálne, že takáto krivda vôbec vznikla, je tam zahrnutých 120-tisíc žien. Je nie dobré, že nedošlo hneď k náprave, k tomu malo dôjsť hneď a nebavili by sme sa tu teraz o tom. Som preto rád, že je v pléne tento návrh zákona, ktorý vnáša do systému konečne spravodlivosť a má tendenciu odčiniť krivdu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 18:21 - 18:22 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem pekne. Chcela by som sa, pán predsedajúci, poďakovať navrhovateľkám tohto návrhu zákona. Ja som ročník ´61, aj keď sa nehovorí vek ženy, ale tiež patrím medzi 120-tisíc tých žien, ktoré majú ročníky ´57 až ´63, a myslím si, že týmto návrhom zákona sa odstráni tá krivda, ktorá nám bola spôsobená.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 18:20 - 18:21 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážim si, že som mohla priložiť ruku k dielu a spolu s pani poslankyňou Krištúfkovou a pani poslankyňou Zemanovou priniesť do Národnej rady návrh tohto zákona, ktorý je prejavom vďaky tým našim matkám za starostlivosť o deti. Je dôležité, aby sme sa zasadili o, tak ako spomínala pani poslankyňa, odstránenie nespravodlivosti platného zákona a zastropovania dôchodkového veku v ústave. Ako pani poslankyňa spomínala, tento zákon bol prijatý pred rokom Národnou radou a vypadlo z neho celkom desaťtisíce žien. Dnes si môžeme klásť otázku, že ako sa to vôbec mohlo stať, nemyslieť na tie ženy, ktoré pracujú ťažko a často aj so zdravotnými následkami, tá nespravodlivosť, ktorá, ktorá im bola spôsobená tým, že, bola spôsobená tým, že zákon o sociálnom poistení nestihol riadne zareagovať na novelu ústavy o zastropovaní dôchodkového veku. Zrejme narýchlo sa tá novela zákona písala bez toho, aby sa riadne diskutovalo, a to je často riziko unáhlenej legislatívnej práce. Možnože v tomto kontexte by to pre nás mohlo byť memento v tomto volebnom období, aby sa takéto veci neopakovali.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

14.7.2020 18:14 - 18:16 hod.

Kerekréti Ján
 

14.7.2020 18:09 - 18:11 hod.

Jílek Rastislav Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač č. 156). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 11. septembra 2020 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2020.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.7.2020 18:03 - 18:09 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, vážená snemovňa, rád by som odôvodnil návrh novely zákona, ktorou reagujeme na neprávosti, ktoré sa udiali v oblasti podpory obnoviteľných zdrojov elektrickej energie.
Účelom tohto predkladaného návrhu zákona je odstránenie nedostatkov existujúcej právnej úpravy v § 3b ods. 5 a zároveň následkov, ktoré vyplynuli z jeho aplikácie.
V marci tohto roka sa na nás ako hospodársky výbor obrátili producenti z obnoviteľných zdrojov elektrickej energie s tým, že rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví prišli vlastne o dotácie a to nielen v čase, keď podľa úradu si neplnili svoje povinnosti voči štátu, ale dokonca aj spätne.
Úrad prvý raz v histórii využil znenie zákona, ktoré mu umožňuje sankcionovať výrobcov, ktorí majú dlh na odvodoch do poisťovní a takisto platení daní, odvodov daňovému úradu, a na svojej internetovej stránke zverejnil zoznam výrobcov, ktorí niekedy v histórii mali takýto nedoplatok. Každému z týchto výrobcov, ktorí niekedy v histórii mali nedoplatok, vlastne zamedzil ďalšiu, ďalšie vyplácanie dotácií, a dokonca od nich žiada spätne tieto dotácie, od niektorých aj päť rokov dozadu.
Pripomínam, že nejde len o producentov solárnej elektrickej energie, zo solárnych zdrojov, ale napríklad aj bioplynových staníc, kde zvyčajne ide o poľnohospodárske družstvá, ktoré si takouto bioplynovou stanicou vlastne len vylepšujú bilanciu; ich hlavným podnikaním je pestovanie plodín, chovanie zvierat a tak ďalej a takáto prax z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví by bola pre nich úplne likvidačná, pretože tieto vrátené prostriedky by si museli požičať a zrejme by museli dať celé družstvo do konkurzu.
Keď sme sa dozvedeli o takejto praxi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, pozvali sme vtedajšieho pána predsedu Ľubomíra Jahnátka na rokovanie hospodárskeho výboru, kde sme sa ho pýtali na to, ako je možné, že úrad takéto niečo urobil čisto náhodou tesne pred nástupom novej vlády, a čo s tým chce urobiť, pretože takáto prax sa nám zdala likvidačná. Vtedajší pán predseda Ľubomír Jahnátek nám povedal, že ho zákon k tomu zaväzuje a ak s tým chceme niečo urobiť, máme navrhnúť zmenu zákona. A na otázku, prečo takúto prax neuplatnil už doteraz, nám odpovedať nevedel, čiže tam si môžme len domýšľať, aké sú dôvody.
Takže ako poslanci hospodárskeho výboru sme vypracovali návrh novely zákona, kde korigujeme túto majetkovú sankciu v § 3b ods. 5 tak, že odstraňujeme jej likvidačnú povahu. Samozrejme, pokladáme za spravodlivé, aby ak nejaký výrobca si neplní svoje povinnosti, to znamená, neodvádza poistné do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne za svojich zamestnancov, ak neplatí dane, tak pokladáme za spravodlivé, aby nedostával ani štátne dotácie, ale v momente, keď tieto svoje podlžnosti vyrovná, tak pokladáme za spravodlivé, že táto dotácia bude pokračovať. A už vôbec nepokladáme za spravodlivé, aby to niekto od neho žiadal naspäť po piatich rokoch a ešte spätne vrátiť. Ani už asi nemusím hovoriť, že v niektorých prípadoch ide naozaj o symbolické sumy, ako 10 eur alebo 15 eur, ktoré naozaj títo výrobcovia dlhovali omylom. Takže zdá sa nám naozaj, že takéto, takáto prax a takéto uplatňovanie zákona je veľmi likvidačné, a myslím si, že naozaj nesvedčí o tom, že by štát sa vhodne správal k podnikateľom a celkovo k svojim občanom.
Som rád, že sa k nám pridali aj ďalší poslanci, ktorí sú spolupredkladateľmi zákona, a verím, že Národná rada tento zákon posunie do druhého čítania. Nebudem teraz hovoriť o podrobnostiach, pretože myslím si, že príde k tomu v druhom čítaní. Ak sú nejaké otázky a doplnky, sme ochotní o nich diskutovať, a preto verím, že dostaneme dôveru a budeme môcť tento zákon posunúť ďalej a napraviť túto krivdu.
Ďakujem.
Skryt prepis